MOHSEN AZAD
قـــــــــــــــــارچ شناســـــــــــــــــــــی پزشکــــــــــــــــــــی
به نقل از انجمن اورولوژی ایران  ،  غد د فوق کلیوی در قسمت فوقانی هر دو کلیه و چسبیده به آنها می باشند. کلیه ها بعلت عملکرد خاصشان جریان خون زیادی دارند.کلیه ها توسط بافت چربی که در اطرافشان قرار گرفته و همچنین عضلات و دنده های تحتانی در قسمت پشتی و شکم و عضلاتش در قسمت جلویی محافظت می شوند.

در قسمت میانی هر کلیه لگنچه کلیه قرار دارد که به عنوان یک مخزن کوچک برای جمع آوری ادرار تولیدی توسط کلیه هاعمل می نماید.
لگنچه خود به یک لوله باریک ختم میشود که این لوله کلیه رابه مثانه وصل کرده و با حرکات دودی خود ادرار کلیه و لگنچه رابه داخل مثانه هدایت میکند این لوله حالب نامیده می شود.همچنین این لوله ها با حرکات دودی خویش و نحوه اتصالشان به مثانه از بر گشت ادرار از مثانه به کلیه جلو گیری می کنند.

۲-عملکرد کلیه ها :

عمل اصلی کلیه ها خارج کردن مواد زائد و آب اضافی از بدن است .آبی که می خوریم پس از جذ ب از روده ها به داخل جر یان خون رفته و کلیه ها آب اضافه و مواد زائد را از خون پاک می کنند.

تولید ادرار توسط کلیه ها شبانه روزادامه دارد, گرچه در شب ها کمی آهسته تر می شود.کلیه طبیعی عملکرد بالایی دارد؛ بطوری که تنها وجود یک کلیه نیز برای ادامه زندگی طبیعی کافی است. از سایر عملکرد کلیه ها می توان به نقش کلیه ها در تنظیم فشار، خون تولید بعضی مواد هورمونی وثابت نگه داشتن ترکیبات بدن اشاره کرد.

۳-بیماری کلیه و علائم آنها :

بیماری های کلیوی را بطور ساده به چند گروه می توان تقسیم کرد :
الف:اختلال عملکردخون رسانی به کلیه:
که ممکن است به علت افت ناگهانی فشار خون ،باریک شدن عروق کلیوی در سنین بالا یا مثلا انسداد ناگهانی عروق به علت یک لخته خونی ایجاد شود.تمامی این موارد باعث میشود که عملکرد کلیه ها شدیدا آسیب ببیند .افت ناگها نی جریان خون کلیه ها ممکن است با درد شدیدهمراه باشد.در صورت باریک شدن شریان کلیه ازدیاد فشار خون شدید عارض می گردد.

ب:بیماری های خود کلیه :

کلیه مانند یک غربال میباشد که موجب دفع مواد زائد از بدن میشود. آسیب به این غربال ممکن است توسط عفو نت ها، بعضی دارو ها (مانند فناستین) و بعضی سموم (فلزهای سنگین)ایجاد شود. همچنین در بعضی بیماری ها ممکن است این غربال به شکلی آسیب ببیند که بعضی از موادی که برای بدن لازم است نیز از بدن دفع شوند (مثل پر فشاری خون ودیابت ).

ج:بیماری هایی که موجب اختلال تخلیه ادرار از کلیه می شوند:

به عنوان مثال سنگ ها می توانند موجب انسداد در مسیر حالب ها شوند و بدین شکل عملکرد کلیه ها را با مشکل مواجه سازند .

انسدادکوتاه مدت مسیر ادرار موجب آسیب غیر قابل بر گشت کلیه ها نمی شود ، اما اگر این انسداد طولانی مدت باشد ممکن است موجب آسیب کلیه ها و خاموش شدن کلیه شود.همچنین انسداد موجب مستعد شدن کلیه ها به عفونت ادراری میشود.

از علل دیگر انسداد مسیر تخلیه ادرار از کلیه ها می توان به سرطان لگنچه و حالب ها،فشار از خارج به حالب ها ،لخته های خونی ، توده های قارچی، بزرگی پروستات و غیره اشاره کرد.

در صورتیکه انسداد حالب ها به صورت حاد ایجاد شود موجب علائمی بنام کولیک قولنج کلیوی میشود، که با درد شدید پهلو تهوع و استفراغ وبی قراری بیمار همراه است.

د:عفونتها:

بافت کلیه ممکن است از راههای مختلفی دچارعفونت شود. شایع ترین راه رسیدن باکتری های عفونت زا به صورت صعودی از مثانه به کلیه ها می باشد. نوع حاد عفونت کلیه پیلونفریت حاد نامیده میشود که با تب،لرز درد پهلو و علائم تحریکی ادرار مثل سوزش ادرار و تکرر ادرار همراه است.

پیلو نفریت حاد یک بیماری جدی است که در صورت عدم درمان آن ممکن است عواقب بدی به همراه داشته باشد.در مجموع عفونت های ادراری در زنان شایع تر است .ازدیگر عفونت ها می توان به سل کلیوی اشاره کرد که معمولا تشخیص آن با تاخیر چندین ساله همراه است.

ه:سرطان های کلیه:

سرطان های کلیه انواع مختلفی دارد که ۲نوع شایع ترآن آدنوکاسینوم کلیه و تومور ویلمزمی باشد.تومور ویلمز مخصوص شیر خواران و کودکان است که اکثرا خود را به صورت تو ده شکمی نشان می دهد.در مقابل آدنوکاسینوم کلیه (کارسینوم سلولهای کلیوی ) که شایعترین سرطان اولیه کلیه است در مردان شایع تربوده و بیشتردر افراد میانسال و مسن دیده می شود.استعمال سیگار می تواند در ایجاد آن نقش داشته باشد.

علائم کلاسیک این بیماری به صورت درد پهلو ،لمس توده در پهلو و دیدن خون درادرار میباشد، که وجود این علائم نشانه پیشرفته بودن سرطان است. با استفاده روز افزون از روشهای رادیولوژی وسونوگرافی سرطانهای کلیه امروزه درمراحل ابتدایی تر و قبل از ایجاد علائم اکثرا کشف می شوند.

و:گوناگونیهای تشریحی:

اینها شامل نابهنجاریهای تشریحی هستند که اغلب بدون علامت بوده ولی می توانند برای فرد مشکل سازشوند. اینها شامل قرار گرفتن هر دو کلیه فرد در یک طرف بدن ،چسبیدن قطب تحتانی کلیه ها به یکدیگر (کلیه لعل اسبی) ،قرار گرفتن کلیه ها در محلهای نا بجا ،دو تا بودن لگنچه ها و حالبها در هر طرف و غیره می باشند.بعضی از این گوناگونی ها با شیوع بالاتر عفونتهای کلیوی و سنگهای کلیوی همراه است.

۴-معاینات و آزمایشها :
در اولین قسمت هر معاینه گرفتن یک شرح حال دقیق از بیمار اهمیت دارد.پس از گرفتن شرح حال معاینه با این بیمار نکاتی را برای پزشک مشخص میکند.برای مشخص کردن مشکلات کلیوی ممکن است انجام آزمایشات ضروری باشد.

الف: آزمایشهای خون:که می تواند تا حدی وجود عفونت در بدن یا صحت یا اشکال عملکرد کلیه ها و همچنین غلظت موادی را که میتوانند موجب ایجاد سنگ کلیوی شوند را مشخص نمایند.

ب:آزمایش ادرار: که می تواند وجود عفونت کلیوی یا وجود خون در کلیه (مثلا در جریان سرطان کلیه یاعفونت کلیه یا سنگ کلیه)را نشان دهد.
همچنین با این آزمایش می توان میزان اسیدی بودن ادرار و غلظت موادسنگساز در ادرار را مشخص کرد.

برای تشخیص دقیق تر عفونتهای ادرار نیاز به کشت ادراری میباشد که ممکن است چند روز زمان ببرد.

ج:رادیو گرافی:که شامل عکس ساده(KUB) و عکس رنگی از کلیه ها میباشد.عکس رنگی کلیه هاIVP)) مخصوصا در تصمیم گیری برای درمان سنگهای کلیوی و وجود خون در ادرار سودمند است.به ندرت تزریق ماده حاجب برای گرفتن عکس رنگی کلیه ممکن است با واکنشهای ناخواسته در بیمارهمراه شود.آگاهی کامل ارولوژیست و رادیولوژیست از این واکنشهای ناخواسته و آمادگی آنها می تواند از ایجاد مشکل در نزد بیماران جلوگیری نماید. ۵-سونو.گرافی:یک وسیله سودمند وبدون ضرر برای ارزیابی شکل کلیه ها و بیماریهای کلیوی می باشد.گرچه استفاده از این وسیله بامحدودیتهای تشخیصی همراه است ولی در بسیاری از موارد میتواند کمک کننده باشد.

ه:سی تی اسکن:وسیله تشخیص جدیدتری است که جهت بررسی شکل وعملکرد کلیه میتوان ازآن بطور ساده یا با تزریق ماده حاجب استفاده کرد.این وسیله تشخیص بخصوص در مورد تشخیص توده های کلیوی و سرطانهای کلیوی کاربرد دارد.

و:سایر روشهای تشخیص:شامل اسکنهای رادیونوکلوئیک(برای مشخص کردن عملکرد دقیق هر کلیه ؛وجود عفونتها یا آبسه های کلیوی،اثبات انسداد راه خروج ادرار از کلیه و….)رادیو گرافی رنگی کلیه ها با استفاده از تزریق ماده حاجب در سوندی که در حالب قرار داده شده است و آندوسکوپی کلیه میباشد.هر یک ازاین روشها در موارد خاصی کاربرد دارند.

۵ -درمان بیماریهای کلیه

الف:عفونتهای کلیوی:پیلونفریت حاد اغلب با درمان آنتی بیوتیک مناسب بر اساس کشت ادراردرمان میشود. در موارد شدیدعفونت یادر مواردی که تشخیص ان با پزشک معالج میباشد مثلا در جریان بارداری درمان پیلونفریت نیاز به بستری بیمار دارد.در مواردی که عفونتهای کلیوی همراه با انسداد یا سنگ ادراری می باشد خطرات بیشتری بیمار را تهدید میکند و نیاز به اقدامات درمانی شدیدتر در جهت رفع انسداد میباشد.

در صورتی که عفونت کلیوی با تجمع چرک درنسج کلیه (آبسه کلیوی) با تجمع چرک در سیستم جمع کننده ادرار (پیونفروز )یا تجمع چرک در اطراف کلیه (آبسه اطراف کلیه)همراه باشد اغلب نیاز به مداخله جراحی جهت تخلیه چرک و گاها نیاز به خارج کردن کلیه جهت بهبودی بیمار میباشد.بعضی از عفونتهای خاص کلیوی مثل سل درمانهای طولانی مدت مختص به خوددارند

ب:سنگهای کلیوی:بسیاری از افراد بدون اینکه بدانند دچار سنگهای کلیوی هستند باید بدانیم که گاها سنگهای کوچکتر کلیوی علائم بیشتر برای بیمار ایجاد می کنند.امروز برای درمان سنگهای کلیوی کمتر از اعمال جراحی باز استفاده می شود.

روشهای درمان سنگهای کلیوی به شرح زیر است:

الف:سنگ شکنی برون اندامی ESWL) ): این روش بیشتر برای سنگهای کوچک کلیوی استفاده می شود که باانرژی که از خارج بدن به سنگ کلیه واردمی شود مو جب خرد شدن سنگ میشود. این درمان معمولا سی دقیقه تا یک ساعت طول کشیده وبا درد زیاد همراه نمی باشد و اغلب بدون بیهوشی قابل انجام است.
ب:سنگ شکنی درون اندامی :( TUL)دراین روش سنگها ی کلیه به وسیله سنگ شکنی از طریق دستگاه یورتروسکوپ با وارد کردن دستگاه به درون بدن از طریق مجرا و سپس حالب کاربرد دارد. از این روش بیشتر برای درمان سنگهای حالب استفاده می شود.

ج:سنگ شکنی از طریق پوست(PNL ): در این روش با ایجاد سوراخ کوچکی در پشت بیمار دستگاه وارد کلیه شده ، سنگ یا به صورت درسته خارج می شودو یا پس از خرد کردن سنگ قطعات آن خارج می شود.

د:در نهایت روش عمل جراحی باز کلیه که با برش بر روی پوست ناحیه پهلو یا شکم یا پشت، باز کردن عضلات وفاسیا ها ونهایتا خارج کردن سنگ از طریق برش روی لگنچه یا کلیه، انجام میشود این روش امروز کمتر کاربرد دارد.

ج:سرطانهای کلیه:

سرطانهای کلیه با توجه به نوع آنها و میزان پیشرفت سرطان درمانهای گوناگونی دارند.سرطانهای کمتر پیشرفته کلیه اغلب با برداشت قسمتی از کلیه یا تمام کلیه به همراه ساختمانهای اطراف آن درمان میشوند. در صورتی که سرطان به سایر قسمتهای بدن گسترش یافته باشد برداشت کلیه نمی تواند موجب بهبودی کامل بیماری شود. در این موارد پیشرفته ممکن است از روشهای دیگری بخصوص روش ایمنو تراپی استفاده شود.باید توجه داشت که روشهای درمانی شیمیوتراپی و رادیوتراپی برای درمان شایع ترین سرطان کلیه که RCC نامیده میشود، تنها سودمندی محدودی دارد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ] [ 13:1 PM ] [ محسن آزاد ]
بطور کلی پوست های سفید که در برابر آفتاب زود می سوزد، زودتر دچار چین و چروک در اثر نور آفتاب می شوند. با افزایش سن بدلیل کاهش فیبرهای کلاژن و الاستین پوست دچار افتادگی و چین و چروک می شود و در این زمینه داشتن رژیم غذایی سالم بسیار مهم است.

یکی از علل مهم ایجاد پیری پوست،رادیکالهای آزاد هستند که توسط مواد آنتی اکسیدان می توان با آنها مقابله کرد.مثلاً سبزیحات و میوه های تازه، محتوی آنتی اکسیدان های زیادی هستند که به مبارزه با عوامل مخاطره آمیز سلامت بدن کمک می کنند. بهترین رژیم غذایی برای پیشگیری از پیری پوست، رژیم غذایی متعادل و حاوی آنتی اکسیدان های فراوان است.

بهترین منابع آنتی اکسیدان ها شامل سبزیجات تازه با رنگ سبز تیره، گوشت، ماهی و چربی های غیراشباع و انواع میوه های تازه شامل این ترکیبات است. ویتامین C که در بسیاری از مرکبات و سبزی ها به وفور یافت می شود یک آنتی اکسیدان بسیار مفید است که چون دربدن ذخیره نمی شود، باید هر روز در رژیم غذایی فرد وجود داشته باشند.

برای اطمینان از وجود آنتی اکسیدان کافی درمیوه ها و سبزی ها آنها را باید خام یا نیم پز استفاده کرد، چون حرارت و نگهداری آنها در یخچال یا فریزر، محتوای آنتی اکسیدانی آنها را کاهش می دهد. مصرف کافی مایعات را در طول روز فراموش نکنید. بهتر است روازنه ۶-۸ لیوان آب مصرف نمایید. قهوه و چای و یا نوشابه منبع خوبی برای دریافت مایع نیستند. زیرا بزودی دفع خواهد کرد.

یادتان باشد که افزایش یا کاهش سریع وزن بدن تأثیر بسیار بدی روی پوست شما می گذارد. اکثر افرادی که بطور غیرعلمی ناگهان وزن خود را از دست می دهند بدلیل تحلیل چربی به صورت و رخداد چین و چروک پوست آن به متخصصین پوست مراجعه می نمایند.

اغلب آنها از ریزش موی سر نیز شکایت دارند. اضافه کردن وزن نیز می تواند موجب ترک خوردگی پوست و ایجاد استریا روی آن شود که اغلب غیرقابل برگشت می باشد. برنامه صحیح افزایش یا کاهش وزن خود را به متخصصین تغذیه بسپارید تا دچار مشکلات پوست و مو نگردید
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ ] [ 13:0 PM ] [ محسن آزاد ]
عدم کنترل ارادی ادرار را "بی‌اختیاری" می‌گویند. این عارضه یک بیماری نیست بلکه علامت یک اختلال در دستگاه ادراری است.

بر طبق آمار موجود حدود 30 درصد خانم‌های ایرانی با این مشکل درگیر هستند این آمار در بعضی استان‌ های کشورمتاسفانه به 60 تا 70 درصد می ‌رسد و چون در بسیاری از موارد بیماران خصوصا خانم‌ ها از ابراز آن به علل مسائل مختلف فرهنگی و... شرم دارند و یا آن را جزئی از روند زندگی می ‌دانند به آن توجه نکرده و به دنبال درمان نمی ‌روند.

بی‌اختیاری ادراری به چه معناست؟

هنگامی که فردی نتواند به صورت ارادی ادرار خود را تحت کنترل داشته باشد و قبل از رساندن خود به توالت، خود را خیس کرده و یا نم بزند را بی‌اختیاری ادراری گویند.

انواع مختلف بی ‌اختیاری ادراری:

موارد متعددی از بی ‌اختیاری وجود دارد مانند سرریز شدن نروژنیک یا عصبی، بی‌ اختیاری بعد از برداشتن پروستات در مردان. اما 90 درصد آن ها را انواع استرس، فوریتی( Urge) و یا مرکب تشکیل می ‌دهند.

* زمانی که فرد ضمن افزایش ناگهانی فشار ناحیه شکمی، ادرار از دست می ‌دهد، مثلا هنگام سرفه کردن یا عطسه یا انجام برخی تمرینات ورزشی، بی ‌اختیاری او از نوع استرسی است،

* در حالی که بی‌اختیاری فوریتی یا(Urge) میل شدید و ناگهانی فرد برای تخلیه ادرار است که معمولا همراه با یک فشار غیرقابل کنترل ادرار همراه است.

* نوع مرکب بی‌اختیاری، در واقع مجموعه ‌ای از دو نوع فوق‌الذکر است که معمولا با فرم استرسی در افراد شروع می ‌شود و به نوع فوریتی گسترش می ‌یابد.

بالغ بر 20 میلیون نفر در آمریکا از بی‌ اختیاری رنج می‌ برند. آمار نشان می‌دهد که 85 درصد مبتلایان را زنان تشکیل می ‌دهند که در اغلب موارد علت اصلی، ضعیف شدن ماهیچه‌‌‌های ناحیه تحتانی لگن است که خود ناشی از بارداری و زایمان و یا تغییرات هورمونی پس از یائسگی است.

بی اختیاری ادراری

در ایران قسمت اعظم بیماران را خانم‌ها شامل می‌شوند و متاسفانه در بعضی از استان‌های کشور این آمار بسیار بالا است و حتی این عارضه به علت شیوع فراوان به صورت قسمتی از زندگی خانم‌ها و با آن‌‌ها و در کنار آنها قرار گرفته است. در قسمتی از منطقه شمالی کشور این عارضه را از مراحل رشد جسمی خانم ‌ها می ‌دانند.

براساس گزارش آژانس پژوهش و حفاظت سلامت آمریکا، افراد در همه سنین می ‌توانند به این عارضه مبتلا شوند اما حدود نیمی از افرادی که بی ‌اختیاری را تجربه می‌کند، بزرگسالان هستند چنان چه بیش از 50 درصد افراد سالخورده در خانه سالمندان دچار بی ‌اختیاری هستند.

حدود 30 درصد نوار بهداشتی خریداری شده توسط زنان برای بی ‌اختیاری ادراری استفاده می ‌شود و برخی افراد از پوشک بزرگسالان استفاده می ‌کنند. آمار نشان می ‌دهد در سال 1996 این مساله، بالغ بر 5/1 بیلیون دلار هزینه بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است. به طور کلی حدود 63 درصد زنان برای مقابله با مساله بی ‌اختیاری ادرار از یکی از محصولات تولید شده برای دوران قاعدگی استفاده می ‌کنند.

برخی دائما یک دست لباس اضافی با خود همراه دارند، برخی افراد از اجتماع و فعالیت ‌های اجتماعی فرار می ‌کنند و براساس گزارش دانشکده داروسازی دانشگاه جورجیا، حدود 25 تا 50 درصد افرادی که این مشکل را دارند، از فعالیت‌ های اجتماعی کناره‌ گیری می ‌کنند.

بی‌ اختیاری اثر شدیدی بر فعالیت جنسی بیماران دارد به طوری که تعدادی، از این مساله کاملا اجتناب می‌ کنند. بیش از نیمی از زنانی که از نظر جنسی فعال هستند و مشکل عدم کنترل مثانه دارند مشکلاتی چون نشت ادرار به هنگام آمیزش دارند.

علت اصلی بی‌ اختیاری در مردان مربوط به اختلال در عملکرد پروستات است، به ‌طوری که حدود 65 درصد کل مردانی که عمل برداشتن پروستات داشته ‌اند، دست کم شش ماه یا بیشتر پس از عمل جراحی با مشکل عدم کنترل ادرار مواجه ‌اند.

تعدادی از افراد خجالت می‌ کشند آن را با پزشک مطرح کنند و برخی معتقدند که مشکل آن ها را پزشک جدی نخواهد گرفت و یا آن را از عوارض سالمندی می ‌دانند.

مزایا و معایب روش ‌های درمانی

جراحی:

هم گران است و هم به دوره تفاهت طولانی نیاز دارد، به علاوه این روش برای همه بیماران مناسب نیست.

روش دارو درمانی:

علاوه بر گران بودن می ‌تواند اثرات جانبی متعددی داشته باشد (مثل گیجی، خستگی و کوفتگی و مشکلات تنفسی).

بیوفیدبک:

این روش نیز شدیداً به تمرینات فرد و توانایی او برای تمرکز بر روی ماهیچه ‌های ناحیه تحتانی لگن و نیز تمایل او به ادامه این تمرینات در خانه بستگی دارد.

روش الکترونیکی:

یک روش تهاجمی است زیرا فرد باید بتواند وجود یک Probe که معمولاً غیرقابل تحمل و حتی دردآور است را تحمل کند.

روش کاتریزاسیون Catheterization:

نیز معمولاً به عفونت لوله ادراری و از دست رفتن تحرک منجر می ‌شود.

روش درمانی جدید

روش نئو کنترل

روش درمانی که اخیراً ارائه شده؛ مغناطیسی درمانی یا تحریک توسط میدان مغناطیسی خارج از بدن است که در درمان هر سه نوع بی ‌اختیاری در زنان موثر بوده و تاکنون هیچ اثر جانبی برای آن شناخته نشده است. این روش غیرتهاجمی و بدون درد است و در حالی انجام می ‌شود که بیمار حتی به درآوردن لباس خود نیازی ندارد. به این روش "نئوکنترل" می ‌گویند.

اداره دارو و غذای آمریکا مجوز استفاده از این سیستم را برای همه انواع بی ‌اختیاری‌ها در زنان داده است. البته این سیستم برای بی‌اختیاری از نوع لبریزی (Over Flow) طراحی نشده است و بیماران باید با پزشک مشورت کنند که آیا این روش حتما برای درمان آن ها مناسب هست یا نه؟ برای این که معلوم شود آیا نئوکنترل Neo control بی‌اختیاری را به طور دائم درمان کرده یا نه؟ نیاز به پی‌ گیری ‌های بیشتری است. در حال حاضر نتایج به دست آمده نشان می‌ دهد بیشتر بیماران حتی پس از 18 ماه بعد از درمان با این روش، از این روش راضی هستند.

هزینه روش درمانی نئوکنترل Neo control در مقایسه با دیگر روش‌ ها قابل مقایسه نبوده و بسیار ارزان ‌تر است.

به جز موارد زیر، بیشتر افراد می ‌توانند بدون هیچ عارضه از آن استفاده کنند:

الف) خانم‌های باردار یا مشکوک به بارداری.

ب) کسانی که دارای پروتزهای لگنی هستند.

ج) افرادی که از وسایل الکتریکی قلبی مثل پیس‌ میکر(Pacemaker) استفاده می ‌کنند.

د) کسانی که دارای آریتمی یا نامنظمی ریتم قلبی هستند باید تنها پس از تایید پزشک اقدام به استفاده از این روش درمانی نمایند.

این نکته قابل ذکر است که این روش درمانی به عنوان روش مکمل در کنار سایر روش‌های درمانی مثلا جراحی و... می ‌تواند انجام شود تا بیمار جواب موثرتر و قابل قبول تری بگیرد.

این روش به خصوص در خانم ‌هایی که تازه زایمان کرده‌اند به عنوان روشی موثر جهت بازگرداندن عضلات کف لگن، رحم و مثانه و ضعیف اولیه و جلوگیری از یکی از مهم ‌ترین مشکلات و عوارض زایمان است که "بی‌اختیاری ادراری" است، می‌ باشد. از طرفی کسانی که نمی ‌توانند هزینه‌ های سنگین عمل جراحی را پرداخت کنند و یا به علت سایر بیماری‌ ها، امکان بیهوشی و ... برای آنان وجود ندارد نیز به خوبی می‌ توانند از این روش بهره‌مند شوند.

كلیه هر فردی حدود 13 سانتی متر طول و 8 سانتی متر عرض و 3 سانتی متر قطر دارد.  به عبارتی، هر کلیه انسان بالغ به اندازه یک دست مشت شده است. وزن متوسط کلیه در مردان 150 گرم و در زنان 135 گرم است.

در هر ده دقیقه حدود یک لیتر خون از كلیه ‌ها می ‌گذرد و كلیه‌ ها تمام خون بدن را حدودا هر 50 دقیقه یک بار تصفیه می‌ كنند.

كلیه‌ ها علاوه بر تصفیه خون، تولید ادرار، تامین آب كافی بافت ‌های بدن، تنظیم فشار خون و مقدار نمك ‌های حیاتی در خون را نیز به عهده دارند.

همچنین كلیه ‌ها، هورمونی به نام "اریتروپویتین" ترشح می ‌كنند كه تولید گلبول قرمز خون بدن را تحریك و كنترل می ‌كند. علاوه بر آن، تعادل اسید و باز خون و مایعات بدن را هم تنظیم می ‌كند.

می ‌گویند با یک کلیه هم می ‌توان زندگی کرد اما باید جانب احتیاط را رعایت نمود.

سوزش ادرار

محرك ‌‌های ادراری مانند غذاهای تند و ادویه دار، غذاهای اسیدی، كافئین مثل قهوه و شكلات، آلرژی یا حساسیت به صابون ‌ها و دستمال توالت معطر، كف صابون در حمام، عفونت مجاری ادراری، بیماری‌ های مقاربتی (سوزاك و كلامیدیا) ، التهاب و عفونت مثانه و پیشابراه، التهاب و یا سرطان پروستات ، سنگ كلیه و عفونت قارچی از عوامل ایجاد سوزش ادرار هستند.

تكرر ادرار

اضطراب، سرما ، مصرف زیاد مایعات، مصرف مدرها، الكل و كافئین، عفونت مجاری ادرار، التهاب مثانه، سنگ مثانه، دیابت ، سرطان مثانه ، سنگ كلیه، مشكلات كلیوی، التهاب و یا سرطان پروستات نیز از عوامل ایجاد تکرر ادرار هستند.

قطره قطره آمدن ادرار

سنگ كلیه، نوروپاتی یا آسیب عصبی مثانه، آسیب به نخاع، التهاب، تورم و یا سرطان پروستات، عفونت مجاری ادرار، تنگی و یا تومور پیشابراه، بی ‌اختیاری ادرار، ضعف عضلات كف لگن، مصرف برخی داروها و چاقی از علل بروز این مشکل هستند.

تغییر حجم ادرار

پرادراری

در پزشکی، پرادراری به وضعیتی اطلاق می ‌شود که حجم ادرار 24 ساعته بیش از 5/2 لیتر باشد. گاهی هم پُرادراری، به تکرر ادرار بدون توجه به حجم ادرار اطلاق می ‌شود. گاهی مواقع، پرادراری به همراه بلع مایعات فراوان است. گاهی پرادراری حالت طبیعی  دارد مثل پرادراری در سرما، پرادراری در ارتفاعات و بعد از نوشیدن مایعات فراوان.

برای پرادراری دلایل زیادی وجود دارد، مانند:

مصرف داروهای مدر، مصرف غذاهای مدر(قهوه، چای، آب میوه‌‌های اسیدی،)‌، دیابت شیرین، دیابت بی‌ مزه، پُرنوشی روانی، مصرف زیاد ریبوفلاوین یا ویتامین B2، سرما، ارتفاعات، التهاب بافت بینابینی مثانه، لوپوس و کلسیم بالا.

کم ادراری

سرعت جریان ادرار در مثانه مردان 20تا 25 میلی لیتر در ثانیه و در زنان 25 تا 30 میلی لیتر در ثانیه است. سرعت جریان کمتر از 15 میلی لیتر در ثانیه، موجب شک به انسداد و سرعت کمتر از 10 میلی لیتر در ثانیه به عنوان مدرک قطعی برای انسداد مجرای ادرار محسوب می ‌گردد.

عللی که برای کاهش جریان ادرار وجود دارد، در مردان و زنان متفاوت است:

ممکن است به دنبال عفونت، تحریک شیمیایی، عفونت ‌‌های باکتریایی و یا به‌طور شایع ‌تر، به طور خود به ‌خودی و بدون علت واضح باشد.

هر عاملی که باعث کم آبی بدن شود، داروهایی که موجب مسمومیت کلیه می ‌شوند مانند پنی سیلین‌‌ها و داروهای هم گروه جنتامایسین، تومور مغزی ترشح کننده هورمون ضد‌ادراری، در زنان جوشگاه‌‌ های جراحی به دنبال جراحی قبلی و در مردان انسداد ناشی از بزرگ شدن پروستات از شایع ‌ترین علل این مشکل است.

در قسمت اول این مطلب با عنوان "مشکلات ادراری" در رابطه با برخی مشکلات مانند قطره قطره آمدن ادرار، تكرر ادرار، سوزش ادرار و تغییر حجم ادرار صحبت کردیم. حال در این مطلب می خواهیم علل تغییر رنگ و بوی ادرار را برای تان توضیح دهیم.

رنگ طبیعی ادرار

رنگ طبیعی ادرار زرد كم رنگ كهربایی است و منظره شفاف دارد. بیماری‌ ها، مصـرف برخی داروها، میوه‌‌ ها و رنگ ‌های مصنوعی موجود در مواد غذایی می‌ توانند رنگ ادرار را تغییر دهند. یك عامل تعیین‌ كننده رنگ ادرار در افراد سالم، میزان دریافت آب و مایعات است. هر قدر مصرف مایعات بیشتر باشد، ادرار نیز رقیق تر و كم رنگ ‌تـر می ‌شود.

ادرار تشكیل شده از: رنگدانه‌‌ های ادرار، اسید اوریك، اوره، كراتی نین، گلبول‌های سفید و به ندرت گلبول ‌های قرمز مرده، آب (95 درصد ادرار را تشکیل می ‌دهد) و املاح اضافی بدن.

رنگ‌های غیرطبیعی ادرار

ادرار قرمز و صورتی و یا به رنگ چای:

علت آن وجود خون در ادرار است و ممکن است به علت عفونت پروستات در مردان، عفونت مثانه، فشار خون بالا، سنگ كلیه و مثانه، هموفیلی، سرطان مثانه یا كلیه یا پروستات، صدمه و ضربه(شكستگی لگن و یا ضربه به كلیه و مثانه)، ابتلا به سل، وجود زردی یا یرقان، مصرف چغندر، شاتوت و مواد غذایی و قرص‌های حاوی رنگدانه‌‌ های مصنوعی، مسمومیت با جیوه و سرب، وجود هموگلوبین، میوگلوبین یا همان رنگدانه عضلات و یا گلبول ‌های قرمز در ادرار، مصرف برخی داروها مانند ریفامپین، ایبوپروفن، داروهای گروه سالیسیلات مانند آسپیرین، هپارین (ضد‌انعقاد خون)، فنی توئین، فنوتیازین، داروی ملین سنا و ویتامین B باشد.

در صورت قرمز و یا صورتی شدن ادرار فورا به پزشك مراجعه كنید.

ادرار

ادرار نارنجی و یا زرد تیره:

نشانه كم آبی بدن است و ممکن است به علت یرقان یا زردی، مصرف B كمپلكس، مواد غذایی حاوی كاروتن مانند هویج، ویتامین C، برخی داروها مانند: وارفارین، ریفامپین، ویتامین B2، سولفاسالازین، هپارین و تتراسایکلین باشد.

ادرار سبز و آبی:

به علت رنگ ‌های مصنوعی موجود در مواد غذایی و داروها، رنگدانه آبی متیلن، مصرف مولتی ویتامین‌ ها و مواد حاوی كاروتن، عفونت مجاری ادراری (ادرار سبز)، مشكلات صفرا، میزان بالای كلسیم (ادرار آبی)، مصرف برخی داروها مانند: آمی ‌تریپتیلین، سایمتیدین، متوکاربامول و تریامترن می باشد.

ادرار قهوه‌ای تیره یا سیاه:

به علت وجود مشکلاتی مانند اختلالات كبدی (مانند هپاتیت ویروسی و سیروز كبدی)، سرطان پوست نوع ملانوما یا بدخیمی ‌رنگدانه ‌‌های پوست، آغشتگی ادرار به بتادین، مصرف ریواس، مسمومیت با مس و فنول، مصرف تركیبات آهن دار، مصرف داروهای ملین و ضد ‌فشار خون و داروهای متوکاربامول، سوربیتول، داروهای گوگردی گروه سولفونامید، مترونیدازول و داروهای نیتراتی می باشد.

ادرار كدر:

به علت بیماری سوزاك، التهاب و عفونت مثانه، التهاب پروستات، بیماری سل، عفونت مجاری ادرار، سنگ كلیه و مثانه، ادرار با فسفات، اگزالات، مخاط ، چربی و گلبول‌های سفید و قرمز زیاد در ادرار است.

ادرار با كف زیاد:

نشانه پروتئین زیاد در ادرار یعنی نفروز یا دفع پروتئین در ادرار می باشد.

ادرار سفید:

ناشی از وجود چرك و عفونت است.

آزمایش ادرار

بوی طبیعی ادرار

بوی ادرار نیز می ‌تواند نشانگر بیماری باشد. بوی طبیعی ادرار اندكی معطر و اسیدی است.

مصرف ویتامین‌ها به ویژه ویتامین B6 و زرد چوبه، بوی ادرار را تغییر می دهند.

بوهای غیر طبیعی ادرار:

بوی آمونیاك: نشانه كم آبی بدن و غلظت بالای ادرار و عفونت است. همچنین ادرار پس از مدتی كه در دمای اتاق بماند، باكتری ‌ها، اوره ی موجود در ادرار را به آمونیاك تبدیل می ‌كنند.

بوی تعفن و بوی ماهی: عفونت باكتریایی كلیه، مثانه و مجاری ادراری

بوی شیرین: دیابت (وجود گلوكز در ادرار)

بوی رطوبت: بیماری كبدی

بوی استون: دیابت، خستگی و گرسنگی شدید


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ ] [ 19:28 PM ] [ محسن آزاد ]

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مصرف انواع داروهای هورمونی بدنسازی منجر به بروز عوارض وخیمی مانند ناباروری، نارسایی قلبی، کبدی، کوتاهی قد و بزرگ شدن سینه در مردان می شود.
به گزارش مهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به استفاده خودسرانه از فرآورده های دارویی بدنسازی و پرورش اندام قاچاق و بدون مجوز در جوانان هشدار داده و عنوان کرده است: این داروها خطر ابتلا به انواع اختلالات جسمی و روانی را برای جوانان به همراه دارد.

بر اساس این گزارش،‌ مصرف نابجای استروییدهای آنابولیک -نوعی داروی نیروزا- در جوانان برای بدنسازی و رقابت های ورزشی منجر به بروز عوارض قلبی و عروقی مانند فشارخون و نارسایی قلبی می شود.

این گزارش می افزاید: مسمومیت با مواد مخدر یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت ها به شمار می رود و گزارش های ارسالی به وزارت بهداشت حاکی از آن است که مصرف حتی یک عدد قرص اکستازی، منجر به مرگ شده است.

همچنین مصرف مواد در جمع دوستان یکی از دلایل اعتیاد جوانان است و سکته های قلبی و مغزی، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب سلول های مغزی و عضلانی از عوارض مسمومیت با قرص اکستازی است.

براساس این گزارش مصرف همزمان مواد مخدر با برخی داروهای خواب آور و آرام بخش می تواند سبب بروز مسمومیت های شدید و حتی مرگ در فرد مصرف کننده شود.

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو به خانواده ها توصیه کرد هر گونه تغییرات رفتاری غیر عادی و ناگهانی مانند گوشه گیری، بی خوابی، بی حوصلگی، پرخاشگری، غیبت از محل کار و تحصیل، بی نظمی و ناامیدی در فرزندان خود را جدی بگیرند و به دنبال بررسی علت آن باشند.
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ ] [ 1:25 AM ] [ محسن آزاد ]
در یک مطالعه جدید معلوم شد رفلاکس اسیدی ناشی از بیماری مزمن سوزش سردل می تواند به دندان ها آسیب وارد کند. در این مطالعه شش ماهه معلوم شد تقریبا نیمی از مبتلایان به این بیماری بیشتر از افراد سالم با مشکل آسیب دیدگی و تخریب دندانها مواجه می شوند.

دکتر دارانی تانت بیروجن، استادیار دپارتمان دندانپزشکی ترمیمی در مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تنسی که سرپرستی این مطالعه را بر عهده داشته، خاطر نشان ساخت: ما امیدواریم بتوانیم مردم را نسبت به عوارض جدی بیماری رفلکس معده – روده که در بیشتر جوامع شایع است آگاه تر کنیم. بویژه اکنون که متوجه شده ایم این بیماری حتی می تواند تهدیدی جدی برای سلامت و استحکام دندان ها باشد.

وی افزود: هر چند بسیاری از دندانپزشکان از تاثیر این بیماری در فرسایش دندانها مطلع هستند اما اغلب مردم و بیماران از این رابطه بی اطلاع هستند و همین بی اطلاعی می تواند عامل آسیب دیدگی شدیدتر دندانها باشد. بیماری رفلاکس معده – روده که با عنوان رفلاکس اسیدی نیز نامیده می شود عامل بروز سوزش سردل مزمن است.

در این عارضه محتویات معده شامل اسید آن به داخل مری باز می گردد در حالی که در شرایط طبیعی به دلیل بسته شدن دریچه معده نباید این اتفاق بیافتد. اسید معده که به داخل مری بازگشته است گاهی حتی به دهان می رسد و احساس درد و سوزش شدید ایجاد می کند. این اسید معده به قدری قوی است که می تواند به طور مستقیم روی سطح دندان تاثیر گذاشته و با فرسایش مینای دندان به تدریج لایه های نرم تر دندان ها را نیز از بین می برد.

در این مطالعه متخصصان از اسکن برداری برای بررسی تاثیر رفلاکس اسیدی روی دندانهای ۱۲ بیمار مبتلا به این عارضه و مقایسه آن با دندانهای شش فرد سالم استفاده کردند.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ ] [ 0:38 AM ] [ محسن آزاد ]

شناخت علل اين اختلالات رنگدانه اي و درمان صحيح آنها بسيار مهم است و گاه درمانهاي ناصحيح ميتواند مشكل بيمار را زيادتر كند. درمان بيمار بايستي با توجه به علت بيماري ،شدت بيماري،شغل و شرايط اجتماعي و محيطي بيمار انجام شود.

از طرف ديگر بايستي بيمار اطلاعات صحيحي از بيماري خود، روش درمان، طول مدت درمان و مراقبتهاي بعدي داشته باشد. در لك هاي تيره پوست افزايش در پيگمان ملانين يا افزايش سلولهاي رنگدانه ساز ديده ميشود .

عوامل مختلفي مي توانند روي ميزان و كيفيت رنگدانه ها و سلولهاي رنگدانه ساز تاثير گذاشته و باعث تغيير رنگ پوست و ايجاد لك هاي تيره صورت شوند كه عبارتند از: بيماريها و اختلالات ارثي و ژنتيكي، بيماريهاي سوخت و ساز سلولي ،بيماريهاي هورموني ،بيماريهاي التهابي،عفونت هاي موضعي پوست، عوامل شيميايي، دارو ها ،علل تغذيه اي شامل كمبود ويتامين ها، سوء تغذيه و بالا خره بدخيمي هاي پوستي. افزايش رنگ پوست همچنين ممكن است به علت هورمونال باشد همانند حاملگي و يا در بعضي بيماريها مثل ملاسما و آديسون كه در اثر هر دو عامل يعني تداخل بين عوامل هورمونال و نور آفتاب بوجود مي آيد.ملاسما يكي از شايعترين علل ايجاد لك صورت است و اغلب در خانم هاي مراجعه كننده براي درمان لك صورت ديده مي شود كه يك لك اكتسابي قهوه اي رنگ صورت است كه به صورت آهسته و قرينه به وجود مي آيد، اين نوع لك صورت ممكن است بدون علت مشخص يا به صورت فاميليال مخصوصاً در افرادي كه در تماس با نور آفتاب خفيف تيره مي شوند، ديده شود. دو عامل مهم در ايجاد ملاسما، ژنتيك و تغييرات هورموني در تركيب با اشعه ماوراء بنفش هستند. بعضي خانمها متوجه مي شوند كه درست قبل از قاعدگي لك ها واضحتر مي شود. مدت زيادي طولمي كشد تا پس از قطع قرص ضد حاملگي اين لك برطرف شود و يا ممكن است كه هرگز به طور كامل برطرف نشود.

جهت سرعت بخشيدن به روند بهبودي لايه برداري خفيف با كمك پيلينگ هاي شيميايي سطحي انجام مي شود. با اين روش فعاليت رنگدانه سازي با كمك تركيبات بي رنگ كننده كاهش يافته و ترميم پوست سريعتر مي شود، كه اين روش مطمئن تر و مؤثرتر است.

از جمله تركيبات بي رنگ كننده هيدروكينون است كه در تركيب باكرمهاي لايه برداري مثل ترتينوئين
مي تواند مؤثر باشد. ساير تركيبات مؤثر در درما ن ملاسما شامل ان - بوتيل رزورسينول، فنوليك-تيواتر، ايزوپروپيل كاتكول، كوجيك اسيد، اسيد آسكوربيك و ليكوئيريتين (عصاره شيرين بيان) هستند.

درمان ليزر خصوصا در موارد ملاسماي نوع اپيدرمال استفاده شده ولي عود بلافاصله پس از قطع درمان معمولا اتفاق مي افتد. نقش ليزر در درمان ملاسما تا كنون به اثبات نرسيده است و بهتر است در موارد ملاسماي مقاوم نوع درمال با كاربرد ليزرهاي co2پالس يا اربيوم- ياگ انجام مي پذيرد كه معمولا كمرنگ شدن ضايعات پيگمانته 6 ماه بعد از عمل ديده مي شود. استفاده از تركيب ليزر پالس co2و الكساندرايت در مورد ملاسماي نوع درمال موثر است.جدیدا مقالاتی اثر بخشی فرکشنال ND:Yag را گزارش کرده اند.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ ] [ 12:30 PM ] [ محسن آزاد ]
خيلي از ويتامين‌ها و مواد معدني در بدن ما هستند که کمبود آن‌ها باعث تغييرات ظاهري و حتي ريزش موها مي‌شود. بسياري از مردم گمان مي‌کنند اگر ماده تقويتي به موهايشان بزنند مفيد است در حالي که ساقه مو بافت مرده‌اي است.

به گزارش پزشک آنلاين، اکثر مردها و بسياري از زنان با بالا رفتن سن دچار ريزش مو مي‌شوند. کارشناسان کتابخانه ملي پزشکي آمريکا مي‌گويند: علل ريزش مو مي‌تواند به افزايش سن، عوامل وراثتي و يا تغييرات هورموني مربوط باشد. البته ريزش ناگهاني موها اغلب ناشي از عوامل مختلفي شامل استرس جسمي يا احساسي است.

اين کارشناسان فهرستي از فاکتورهايي را منتشر کرده‌اند که عوامل موثر در ريزش مو هستند. اين عوامل عبارتند از:

ـ ابتلا به يک عفونت جدي يا تب شديد

ـ زايمان

ـ کم‌خوني فقر آهن

ـ تجربه يک جراحي مهم و يا ابتلا به بيماري‌هاي جدي يا ناگهاني که موجب از دست رفتن خون زياد مي‌شود.

ـ قرار گرفتن در معرض استرس شديد احساسي

ـ يک رژيم غذايي نامناسب به ويژه اگر حاوي پروتئين اندک باشد

ـ مصرف داروهاي خاص مانند داروهاي ضد افسردگي يا برخي از داروهاي قلب و قرص‌هاي ضد بارداري و يا مسکن‌هاي گروهNSAIDS

بنابراين گزارش، برخي از مواد غذايي تأثير مهم و بيشتري در سلامت موها دارند. براي مثال پروتئين، اساس و پايه نياز بافت‌هاي بدن مانند مو، ناخن و پوست است و در مواد غذايي مثل مرغ و ماهي و گوشت قرمز، تخم‌مرغ، لبنيات و حبوبات به وفور يافت مي‌شود. اين ماده حياتي در مواد نشاسته‌اي مثل نان، برنج، ماکاروني و حتي سبزي‌ها نيز به ميزان کمي موجود است.

شير و لبنيات هم منابع غني از کلسيم، منيزيم و پروتئين هستند. همچنين مصرف ويتامين‌هاي گروهB يکي از راه‌هاي درمان ريزش مو است. منابع غذايي غني از اين ويتامين شامل جگر، موز، مغز آفتابگردان، ماهي، مرغ، جوانه گندم، آلوي خشک و غلات سبوس‌دار هستند.

تخم‌مرغ منبع بسيار غني از پروتئين است و به دليل اينکه ماده بيوتين و ويتامينB12 هم دارد، يک ماده مغذي براي رشد موهاست

آنتي اکسيدان‌ها نيز در حفظ سلامت موها بسيار موثر هستند که بيشتر در سيب‌زميني شيرين، هويج، اسفناج پخته، کدو، روي و سلنيوم يافت مي‌شوند. بيشتر ميوه‌ها و سبزي‌ها منابع غني از آنتي‌اکسيدان‌ها هستند. آنتي‌اکسيدان‌ها مولکول‌هايي هستند که اثر مخرب راديکال‌هاي آزاد را در بدن خنثي مي‌کنند و همچنين موجب ساخته شدن تارهاي جديد مو و استحکام آن‌ها مي‌شوند.

علاوه بر اين‌ها، اسيدهاي چرب امگا ـ 3 و امگا ـ 6 نقش مهمي در حفظ سلامت مو و جلوگيري از خشکي، شکستگي، خارش و شوره سر و در نهايت پيشگيري از ريزش مو دارند.

5 غـذاي مـو

بايد آنچه تقويت‌کننده بدن و اعضاي مختلف آن است را بخوريد تا جذب شود و به استفاده مفيد برسد. موهاي ما نياز دارند تا علاوه بر شست‌وشو و رعايت نکات بهداشتي و استفاده از شامپوهاي مناسب براي سلامت و درخشندگي و حالت، تغذيه مناسبي هم داشته باشند.

مصرف مواد غذايي زير براي همه افراد به خصوص آن‌هايي که رژيم مي‌گيرند، ضروري است:

1-حبوبات از جمله لوبيا و عدس بخش مهمي از موادي هستند که براي رشد و سلامت موها لازم هستند. اين مواد نه تنها سرشار از پروتئين هستند (که لازمه رشد موهاست) بلکه داراي آهن، روي و بيوتين هستند. کمبود ماده بيوتين باعث شکننده شدن موها مي‌شود.

2-شايد خيلي از مردم نتوانند تصور کنند خشکباري مانند گردو و بادام و پسته چقدر مي‌تواند روي سلامت موها تأثير داشته باشد. افرادي که موهايي نرم و شکننده دارند، مي‌توانند خشکبار بيشتري مصرف کنند. اگر تارهاي موهايتان نازک است، مي‌توانيد براي ضخيم‌تر شدن و درخشندگي آن‌ها خشکبار استفاده کنيد. خشکبار سرشار از ماده سلنيوم (ماده معدني مهم براي سلامت پوست سر) است و موجب سلامت موها مي‌شود. مغزها همچنين منبع روي هستند و کمبود روي در بدن باعث ريزش موها مي‌شود.

مصرف حداقل 8 ليوان آب در روز به بهبود رطوبت ساقه‌هاي مو در حفظ و قوام موها کمک مي‌کند. خشکي مخاط پوست سر نقش مهمي در ريزش موها دارد

3-گوشت مرغ و انواع ماکيان حاوي پروتئين است. کمبود پروتئين در بدن يا مصرف پروتئين‌هايي که کيفيت خوبي ندارند، باعث شکنندگي و ضعف ساختماني موها و حتي تيره شدن آن مي‌شود. گوشت مرغ همچنين سرشار از آهن است و همان‌طور که گفتيم، آهن براي تقويت موها لازم است.

4-تخم‌مرغ منبع بسيار غني از پروتئين است و به دليل اينکه ماده بيوتينو ويتامينB12 هم دارد، يک ماده مغذي براي رشد موهاست.

5-سعي کنيد براي صبحانه، بيشتر از نان تهيه شده از گندم و جو مصرف کنيد. غلات به دليل اينکه داراي روي، آهن و ويتامين‌هاي گروهB هستند، موهايتان را تقويت مي‌کنند.

چند راهکار کليدي که مي‌تواند روند ريزش مو را کند و حتي متوقف کند

*مصرف ويتامين‌هاي گروهB را در طول روز افزايش دهيد. در اين ميان کمبود ويتامين بيوتين وB6 از اهميت زيادي برخوردار است.

جگر، گوشت مرغ، زرده تخم‌مرغ و از آن مهم‌تر و ارزان‌تر جوانه گندم، سبوس گندم و جوانه ماش از منابع غني به شمار مي‌روند.

ميوه‌هايي همچون توت‌فرنگي، موز، گريپ‌فروت و هندوانه نيز از جمله ميوه‌هايي هستند که از اين حيث با ارزشند.

*مصرف اسيدهاي چرب امگا 3 و امگا 6 در کاهش ريزش مو غوغا مي‌کنند. اسيدهاي چرب امگا 3 که شامل اسيد ايکوزاپنتانونيک(EPA) و اسيد آلفالينولئيک مي‌باشد در ماهي‌هايي همچون ماهي سالمون، ساردين و قزل‌آلا، روغن سويا و کانولا، روغن گردو و روغن تخم کتان به وفور يافت مي‌شود. اسيدهاي چرب امگا 6 نيز در روغن‌هايي همچون روغن ذرت، روغن کانولا، روغن سويا، روغن بادام زميني و روغن آفتابگردان يافت مي‌شود.

*مصرف حداقل 8 ليوان آب در روزبه بهبود رطوبت ساقه‌هاي مو در حفظ و قوام موها کمک مي‌کند. خشکي مخاط پوست سر نقش مهمي در ريزش موها دارد.

*ويتامينE نيز به عنوان يک آنتي‌اکسيدان مو نقش مهمي را در سختي پياز مو دارد. ويتامينE گردش خون مخاط سر را بهبود مي‌بخشد و در اين ميان بادام، بادام زميني، فندق و انبه از بهترين منابع آن هستند.

*پوست شلتوک از جمله منابعي است که هم در پيشگيري از سفيدي مو موثر است هم در پيشگيري از ريزش مو. از اين‌رو هفته‌اي 2 تا 3 نوبت نيم سير پوست شلتوک و ليموعماني دم کرده و ميل نماييد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ ] [ 11:0 AM ] [ محسن آزاد ]
با اندکي تغيير در برنامه غذايي خود مي توانيد از شر چربي ها نجات پيدا کنيد بدون آنکه گرسنگي بکشيد.محمد علي وفايي، کارشناس ارشد تغذيه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: اگر با شنيدن نام رژيم عصبي مي شويد و غذا نخوردن و ضعف را به يادتان مي‌آورد بايد بدانيد با اندکي تغيير در برنامه غذايي خود مي توانيد از شر چربي ها نجات پيدا کنيد.

زمان غذا خوردن خود را تا 20 دقيقه افزايش دهيد

وفايي در ادامه گفت: وقتي تند تند غذا مي خوريد بدنتان نمي تواند سيگنال هاي مربوط به سيرشدن را دريافت کند که اين خود منجر به پرخوري مي شود به همين دليل غذا خوردن خودتان را تا 20 دقيقه افزايش دهيد.

يک ساعت بيشتر بخوابيد

با يک ساعت بيشتر خوابيدن هم اشتهاي شما کم مي شود و هم گرسنگي کمتري احساس مي کنيد.

سبزيجات بيشتري بخوريد

با خوردن سبزيجات هم کالري کمتري دريافت مي‌کنيد و هم سوخت و ساز بدنتان را افزايش مي دهيد.وي ادامه داد: به سالادهايتان هم بجاي سس هاي چرب بهتر است آبليمو اضافه کنيد.

به برنامه غذايي خود سوپ اضافه کنيد

اضافه کردن سوپ به برنامه غذايي اين مزيت را دارد که معده تان را با غذايي که کالري کمتري دارد پر کنيد.

غلات سبوس دار مصرف کنيد

مصرف غلات کامل مثل جو، جو دوسر، گندم، برنج و... تأثير زيادي هم در کاهش وزن دارند و هم کلسترول خود را کاهش مي دهند.

نوشابه مصرف نكنيد

به جاي خوردن هر روز نوشابه از شربت حاوي ليمو استفاده کنيد و قند مصرفي روزانه خود را کم کنيد و لازم است بدانيد هر ليوان نوشابه حاوي 10 قاشق شکر است.

خوردن چاي سبز استراتژي خوبي براي از دست دادن وزن است

خوردن چاي سبز يک استراتژي خوب براي از دست دادن وزن است و سوخت و ساز بدن را افزايش مي دهد.

حداقل 5 روز در هفته غذاهاي خانگي بخوريد

خوردن غذاهاي خانگي حداقل 5 روز در هفته باعث مي شود هم از نحوه پخت و پز آن اطمينان داشته باشيد و هم بتوانيد از سبزيجات بيشتري مصرف کنيد.

هنگام خوردن غذا مکث کنيد

هنگام خوردن غذا مکث کنيد، لازم نيست در يک چشم بر هم زدن بشقابتان را خالي کنيد بايد کمي در حين غذا خوردن مکث کنيد.

جويدن آدامس نعناي قوي

جويدن آدامس هنگامي که تمايل به خوردن يک ميان وعده داريد مي تواند شما را از خوردن غذا و مواد پرکالري نجات دهد.

پيروي از قانون 20.80

اين قانون به شما ياد مي دهد که 80 درصد حجم معده خود را پر کنيد و 20 درصد را خالي بگذاريد و اين بدان معناست که نبايد گنجايش معده خود را تکميل کنيد.

انگور بخوريد

انگور بهترين ميوه براي کساني است که مي‌خواهند وزن خود را کم کنند و همچنين اسيد اوريک انگور، سنگ صفراوي و مسموميت هاي مزمن را از بدن پاک مي‌کند.

وي خاطررنشان کرد: انگور بهترين ميوه براي افرادي است که مي خواهند لاغر شوند و مصرف آبغوره نيز براي افراد که مبتلا به چاقي مفرط هستند بسيار مفيد است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ ] [ 22:6 PM ] [ محسن آزاد ]
این محققین عنوان کردند که  خرخر و ایست تنفسی کودکان در خواب ممکن است در آینده به بیش فعالی رفتاری منجر شود.

این تحقیقات که در نشریه آمریکایی “پدیاتریکس” منتشر شده، نتیجه بررسی عادات خواب و رفتارهای ۱۱ هزار کودک است که در بریتانیا زندگی می کنند.

دکتر کارن بونوک، سرپرست تیم پژوهشی، گفت که اختلالات در خواب می تواند موانعی در پرورش مغز کودکان ایجاد کند.

بر اساس یکی از برآوردهای انجام شده، از هر ده کودک یک نفر به طور مداوم در طول خواب شب خرخر می کند و حدود ۲ تا ۴ درصد از ایست تنفسی در خواب رنج می برند.

معمولا بزرگی لوزه ها و لوزه سوم از عوامل اختلالات تنفسی در طول خواب شبانه برشمرده می شوند.

این اختلالات در بزرگسالان منجر به خستگی مفرط در طول روز می شود و در بعضی از مطالعات نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه در کودکان ممکن است منجر به اختلال‌ کم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی‌ شود.

اختلال کم توجهی -بیش فعالی عبارت‌ است‌ از یک‌ نوع‌ رفتار خاص‌ در کودکان‌ به‌ طوری‌ که‌ این‌ کودکان‌ تنها می‌توانند برای‌ مدت‌ کوتاهی‌ روی‌ یک‌ موضوع‌ خاص‌ تمرکز کنند و‌ گاهی‌ حرکات‌ و رفتار کنترل‌ نشده‌ای‌ را به‌ طور ناگهانی‌ از خود بروز می‌دهند.

اما تحقیقات اخیر به اندازه کافی گسترده بوده و به همین دلیل نتایج شفاف تری را در بر داشته است.

تامین اکسیژن

در ابتدای این تحقیقات، به والدین پرسشنامه ای داده شد تا بتوانند به مدت شش یا هفت سال، میزان خرناس کشیدن یا ایست تنفسی فرزندانشان در خواب را در آن ثبت کنند و آن را با ارزیابی های خود از رفتار کودکان مقایسه کنند.

دکتر بونوک از کالج پزشکی آلبرت آینشتاین در دانشگاه یشیوا در نیویورک گفت که کودکانی که در حین خواب دچار اختلالات تنفسی می شوند، بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد امکان دارد تا سن هفت سالگی دچار “مشکلات رفتاری عصبی” می شوند.

به عقیده او مشکلات تنفسی در حین خواب از چند طریق موجب مشکلات رفتاری می شود. هنگامی که تنفس متوقف می شود، اکسیژن کافی به مغز نمی رسد که این به نوبه خود “روند ترمیم و بازسازی” خواب را مختل کرده و موجب عدم تعادل در مواد شیمیایی مغز می شود.

او گفت: ” ما تا به حال به شواهد محکمی مبنی بر اینکه اختلالات تنفسی در طول خواب منجر به مشکلات رفتاری نظیر بیش فعالی شود، دست پیدا نکرده بودیم. اما این تحقیقات به وضوح نشان می دهد که نه تنها علایم مشکلات تنفسی پیش از اختلالات رفتاری خود را نشان می دهد بلکه شدیدا باعث بروز این اختلالات نیز می شود.”

ماریان دیوی، کارشناس اختلالات تنفسی کودکان می گوید که اینگونه مشکلات در کودکان اغلب به عنوان دلیلی برای بروز مشکلات رفتاری شناخته نمی شود.

او گفت: “والدین معمولا ارتباط این دو را تشخیص نمی دهند و هنگامی که این علایم را به پزشک عمومی گزارش می دهند، برچسب اختلال‌ کم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی‌ به آنها داده می شود. گاهی اوقات پزشک برای درمان کم خوابی کودکان دارو تجویز می کند.”

او در ادامه گفت: “این شیوه غلطی است. فکر می کنند اگر مشکل کم خوابی رفع شود، مشکل رفتاری هم فورا بهتر می شود.”


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ ] [ 22:5 PM ] [ محسن آزاد ]
مواد غذایی کاهش دهنده کسترول

دو نوع چربی در مواد غذایی وجود دارد:

1- چربی های اشباع

این چربی ها عموما در دمای اتاق جامد هستند. مصرف این نوع چربی، یکی از مهم ترین عوامل بروز بیماری های قلبی و افزایش کلسترول خون است. چربی اشباع در گوشت قرمز، مرغ، روغن حیوانی، کره، خامه، شیرپنیر پرچرب، شیرینی های خامه ای، روغن نارگیل، روغن درخت خرما ، روغن نباتی جامد و کره ی کاکائو وجود دارد. و

2- چربی های غیر اشباع

این چربی ها در کاهش کلسترول خون نقش بسزایی دارند. این چربی ها در دمای اتاق مایع هستند و در یخچال سفت می شوند. منابع غذایی آنها شامل ماهی، روغن ماهی، روغن های گیاهی مثل روغن تخمه آفتاب گردان، ذرت، سویا ، گردو، روغن بادام زمینی، روغن زیتون و روغن کانولا (گلزا) است.

 

نقش تغذیه بر کلسترول خون

بیشتر رژیم های غذایی برای کاهش کلسترول خون بر اساس کاهش مصرف چربی اشباع و کلسترول و افزایش مصرف فیبر غذایی و سبزیجات است.

 

عوامل افزایش دهنده کلسترول خون

- کمبود وزن و کاهش وزن موجب افزایش مقدار تری گلیسیرید و کلسترول خون می شود.

- سیگار کشیدن نیز باعث افزایش مقدار کلسترول می شود.

- کمبود فعالیت بدنی و ورزش نکردن نیز از عوامل افزایش کلسترول است.

- غذاهای خانگی بهتر از غذاهای آماده ی بیرون هستند، چراکه غذاهای آماده دارای مقدار زیادی انرژی و نمک هستند و موجب افزایش کلسترول می گردند.

- مغز، دل، جگر، قلوه، زبان، کله پاچه، خامه، پنیرهای پرچرب، بستنی، زرده تخم مرغ، کره، روغن نارگیل، روغن خرما، روغن حیوانی، روغن نباتی جامد، شیرینی های خامه ای همه باعث افزایش کلسترول خون می گردند.

مواد غذایی پایین آورنده ی کلسترول خون

 

* جو، لوبیا، نخود، سیب، پرتقال، هویج، لوبیا قرمز و گلابی : محتوی مقدار زیادی فیبر محلول هستند. فیبر محلول، باعث کاهش LDL (کلسترول بد) و افزایش HDL (کلسترول خوب) می شود. مصرف روزانه 5 تا 10 گرم  فیبر محلول موجب پایین آمدن LDL به میزان 5 درصد می شود.

ماهی

* ماهی: منبع خوب پروتئین و چربی غیر اشباع امگا 3 است. ماهی باعث کاهش مقدار LDL و افزایش مقدار HDL می گردد. امگا 3 به عنوان پایین آورنده تری گلیسیرید نیز معروف است.

انجمن قلب امریکا توصیه کرده است افراد هفته ای 180 گرم ماهی( دو بار درهفته و هر بار 90 گرم) مصرف کنند که بهتر است جزو گروه ماهی های چرب باشند، مانند:

سالمون، قزل آلا و ساردین.

* آجیل ها شامل بادام، فندوق، بادام زمینی، پسته و گردو:

آجیل

محتوی مقدار زیادی فیبر، آنتی اکسیدان، ویتامین E و سلنیوم هستند. آجیل همچنین دارای مقدار زیادی چربی غیراشباع است که باعث پایین آمدن LDL می گردد.

انجمن غذا و دارو پیشنهاد کرده که افراد کمتر از 40 گرم آجیل در روز مصرف کنند. همچنین این انجمن گفته است که بهتر است افراد، آجیل را به جای غذاهایی با چربی اشباع (مانند گوشت) مصرف کنند تا موجب حفظ سلامتی قلب خود شوند.

 

* سویا: محتوی مقدار زیادی فیبر، چربی غیراشباع، ویتامین و عناصر معدنی است. سویا موجب کاهش کلسترول، LDL و تری گلیسیرید می شود. همچنین با مصرف سویا، سرطان از انسان دور می شود. سویا می تواند کلسترول بد ( LDL) را تا میزان 3 درصد پایین آورد.

سیر

* سیر: سیر باعث کاهش کلسترول، LDL و تری گلیسیرید می شود. مصرف سیر از انعقاد خون جلوگیری می کند. عصاره سیر نیز برای پایین آوردن فشار خون بالا کاربرد دارد.

سیر به عنوان آنتی بیوتیک (ضد باکتری) نیز عمل می کند. ضد سرطان نیز است.

از آنجایی که سیر موجب نازک شدن رگ ها می گردد، لذا در مصرف آن نباید زیاده روی کرد. مصرف 1 حبه سیر در روز می تواند تمام خواص بالا را به فرد ارزانی دهد.

* انار: باعث کاهش کلسترول، LDL و فشار خون می گردد. مشاهده شده است افرادی که 50 میلی لیتر آب انار در 3 ماه مصرف می کنند، احتمال ابتلا به بیماری قلبی در آنها بسیار کم است.

روغن زیتون

* روغن زیتون: افزایش مقدار HDL و کاهش کلسترول را باعث می شود. روغن زیتون خالص و طبیعی بهتر از روغن زیتون فرآیند شده است.

* کاکائو: باعث افزایش مقدار HDL می گردد. کاکائوی سیاه موجب پایین آوردن فشار خون و کاهش LDL به میزان 10 درصد می شود. ولی از آنجایی که کاکائو محتوی مقدار زیادی چربی، قند و کالری است ، لذا برای حفظ سلامت قلب، مصرف کم آن توصیه شده است.

"اعتدال در مصرف هر غذایی، شرط سلامتی است
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ ] [ 14:57 PM ] [ محسن آزاد ]
مصرف فوليك اسيد كه به آن فولات يا ويتامين B9 نيز گفته مي شود، يكي از موادي است كه سبب پيشگيري از بروز اختلالات در تكامل لوله عصبي در جنين مي شود؛ اتفاقي كه سالانه از هر 1000 بارداري ممكن است يكي را درگير كند. مطالعات نشان مي دهند كه مصرف فوليك اسيد طي بارداري موجب كاهش يا پيشگيري از بروز اختلالات عصبي در جنين مي شود كه ناشي از بسته شدن نامناسب لوله عصبي در اوايل بارداري است. برخي از اين اختلالات عبارتند از : اسپينا بيفيدا ( باز باقي ماندن قاعده مهره ها كه سبب نمايان شدن نخاع و اعصاب مي شود)؛ انانسفالي (عدم وجود مغز و نخاع به صورت مادرزادي)؛ و انسفالوسل (بيرون زدگي مغز داخل حفره اي در جدار جمجمه). در مادراني كه يك ماه پيش از باردار شدن مقدار دوز پيشنهاد شده (400 ميكروگرم روزانه) اسيد فوليك را مصرف كرده و آنرا تا پايان سه ماهه اول ادامه داده اند وقوع اين بيماريها در جنين كمتر گزارش شده است. همين يك دليل كافيست تا هر خانم باردار حتي پيش از بارداري مصرف اين ماده را آغاز كند. به علاوه برخي از مطالعات نيز افزايش احتمال وقوع سقط، شكاف لب يا كام، اختلالات اندامها و انواع خاصي از اختلالات قلبي را در نوزادان مادراني كه به نظر مي رسيده در طول بارداري به اندازه كافي فوليك اسيد مصرف نكرده اند، نشان داده است.

بدن شما براي ساختن، ترميم و عملكرد مناسب DNA به اين ماده غذايي نياز دارد. DNA نقشه ژنتيك ما را تشكيل مي دهد و سنگ بناي اوليه سلولهاست، بنابراين در وضعيت بارداري كه سلولها بشدت در حال تكثير و رشد هستند به مقدار زيادي اسيد فوليك نياز خواهد بود. از سوي ديگر اسيد فوليك در يك روند متابوليك پيچيده ديگر نيز نقش دارد كه در آن يك اسيد آمينه به نوع ديگري تبديل مي شود و در صورت كمبود فولات در بدن ممكن است ازدياد آن منجر به اختلالاتي در لخته شدن خون، جدا شدن جفت، سقط هاي مكرر و مرده زايي شود. در آخر اينكه فوليك اسيد در ساخته شدن گلبولهاي قرمز خون هم نقش دارد و كمبود فوليك اسيد موجب بروز كم خوني در مادر نيز مي شود. ممكن است در چند قلويي ها و يا هنگامي كه مادر نياز بيشتري به اين ماده دارد (مانند بيماري كرون يا اعتياد به الكل)، مصرف فوليك اسيد اضافي ضرورت پيدا كند.

علائم كمبود اين ماده چيست؟

علائم ناشي از كمبود اسيد فوليك ممكن است بصورت مخفي باشد و علائم اختصاصي براي تشخيص آن وجود نداشته باشد. ممكن است فرد دچار اسهال، كاهش اشتها، از دست دادن وزن، ضعف، زخم در دهان و زبان، سردرد، تپش قلب و تحريك پذيري شود. اگر مقدار كمبود اسيد فوليك در بدن شما در حد خفيف باشد حتي ممكن است هيچ علامت بارزي نداشته باشيد، در حاليكه تاثير نامناسب بر جنين در حال رشد و تكامل بسيار قابل توجه و وخيم خواهد بود. به همين دليل است كه همه زنان در سنين باروري بايد اسيد فوليك مصرف كنند حتي اگر به نظر مي رسد از نظر سلامتي مشكلي ندارند.

به چه مقدار اسيد فوليك نياز دارم؟

يك ماه قبل از اينكه اقدام به شروع بارداري كنيد، بايد روزانه 400 ميكروگرم اسيد فوليك را براي كاهش خطر اختلالات لوله عصبي در جنين مصرف كنيد. تكامل لوله عصبي از حدود هفته سوم پس از لقاح آغاز مي شود و اين ممكن است همزمان با وقتي باشد كه شما تازه از بارداري خود با خبر شده ايد. از آنجا كه نسبت زيادي از بارداري ها ممكن است بدون برنامه ريزي قبلي اتفاق افتد صاحب نظران بهداشت عمومي معتقدند كه كليه زنان در سنين باروري بهتر است بطور روزانه اسيد فوليك مصرف كنند.

از زماني كه شما باردار مي شويد اين مقدار حتي افزايش مي يابد و شما بايد روزانه 600 ميكروگرم تا 1 ميلي گرم اسيد فوليك مصرف كنيد. از آنجا كه اسيد فوليك يك ويتامين محلول در آب است، بدن مقادير بيشتر از نياز را دفع مي كند و به همين دليل نيز براي مدت زيادي در بدن ذخيره نمي شود و بايد هر روز آن را جايگزين كرد.

يك مطالعه نشان داده است كه ميزان فولات در خون زنان باردار چاق كمتر از زنان لاغر و كوچك جثه است و همچنين احتمال بروز اختلالات لوله عصبي در نوزادان مادران چاق بيشتر است. اما هنوز رابطه قطعي ميان اين دو موضوع كاملا مشخص نشده است.

خانمهايي كه داراي فرزندي با اختلال لوله عصبي هستند ريسك بالاتري دارند تا در بارداري بعدي نيز اين مساله براي جنين بوجود آيد. بنابراين به اين گروه از زنان باردار توصيه مي شود كه حدود ده برابر افراد عادي يعني روزانه 4 ميليگرم اسيد فوليك مصرف كنند و مانند سايرين مصرف آنرا از يك ماه قبل از بارداري شروع كرده و تا حداقل پايان سه ماهه اول بارداري ادامه دهند.

آيا لازم است كه قرصهاي مكمل ويتاميني مصرف كنم؟

قطعا شما به مصرف روزانه اسيد فوليك بصورت قرص مكمل نياز داريد. حتي اگر فردي باشيد كه از ميوه ها و سبزيجات تازه به اندازه كافي مصرف مي كنيد بهتر است اين ماده را بصورت قرص نيز به تغذيه روزانه خود اضافه كنيد. اگر تهوع اوايل بارداري مانع از مصرف مرتب ويتامينهاي مخصوص اين دوره مي شود حداقل مي توانيد قرص اسيد فوليك را بطور جداگانه تهيه كرده و با توجه به كوچك بودن آن به سادگي ميل نمائيد.

بهترين منابع غذايي آن كدامند؟

برخي فرآورده هاي غلات مانند برخي انواع آرد، غلات مورد مصرف در صبحانه و پاستاها با فوليك اسيد غني مي شوند. اتخاذ يك رژيم غذايي متعادل مي تواند به شما در رفع نياز به اسيد فوليك كمك كند. مصرف روزانه يك فنجان غلات غني شده با صبحانه همراه شير و نوشيدن يك ليوان آب پرتقال مي تواند نيمي از نياز روزانه شما به فوليك اسيد را برآورده كند. برخي مواد ديگر كه به صورت طبيعي حاوي اسيد فوليك هستند عبارتند از : ميوه ها مانند پرتقال و توت فرنگي، بنشن مانند عدس، مخمر آبجو، سويا، فرآورده هاي غلات و سبزيجات با برگ هاي سبز تيره مانند كلم بروكلي، نخود فرنگي و مارچوبه.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ ] [ 17:48 PM ] [ محسن آزاد ]
دلایل قطعی و مسلم سرطان سینه ناشناخته است، اما تحقیقات نشان می دهد که با بالا رفتن سن در زنان، خطر ابتلا هم بیشتر می شود. این بیماری در زنان کمتر از سی و پنج سال بسیار کم دیده می شود و بیشتر در زنان بالای پنجاه سال دیده شده است. علاوه بر این، سرطان سینه در زنان سفید پوست بیشتر از زنان آمریکایی، آفریقایی یا آسیایی است. طبق تحقیقات مؤسسه ملی سرطان آمریکا، شرایط زیر، خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد.

- داشتن سابقه خانوادگی:
زنانی که مادر یا خواهرشان به ویژه در دوران جوانی سرطان سینه داشته باشند، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سینه هستند.

- داشتن سابقه شخصی:
زنانی که یکی از سینه های شان به سرطان مبتلا بوده است، احتمال اینکه سینه دیگرشان نیز مبتلا شود، بسیار بالا است. عوامل دیگری نیز در افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه نقش دارند که عبارتند از:

- استروژن بالا:
شواهد نشان می دهد زنانی که مدت طولانی در معرض استروژن قرار می گیرند (استروژنی که در بدن تولید می شود یا به عنوان دارو مصرف می شود و …) احتمال ابتلا به سرطان سینه در آنان بیشتر است. به عنوان مثال، زنانی که شروع عادت ماهیانه در آنان در سنین پایین یعنی کمتر از دوازده سالگی بوده است یا زنانی که بعد از سن پنجاه و پنج سالگی یائسه شده اند یا هرگز بچه دار نشده اند یا برای مدت طولانی هورمون مصرف کرده اند، بیشتر در خطر ابتلا به سرطان سینه قرار دارند. همچنین زنانی که DES (شکل مصنوعی استروژن که از اوایل دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۱ جهت جلوگیری از سقط جنین مصرف می شد) مصرف کرده اند، با خطر ابتلا به سرطان سینه مواجه هستند. زنانی که اولین فرزند خود را بعد از سن سی سالگی به دنیا آورده اند نیز در معرض ابتلا به سرطان سینه هستند. علاوه بر این، سینه های بزرگ و سنگین به علت داشتن بافت های چربی بسیار زیاد و متراکم، تشخیص ناحیه غیر عادی توسط ماموگرافی را برای پزشکان مشکل می سازد.

- پرتو درمانی (اشعه درمانی):
زنانی که قبل از سی سالگی سینه آنان در معرض پرتو درمانی قرار گرفته باشد، احتمال ابتلا به سرطان سینه در آنان زیاد است.

- الکل:
و نهایتاً عامل آخر الکل است که موجب افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه در زنان می شود.

از همه عوامل ابتلا به سرطان سینه نمی توان جلوگیری کرد اما می توان برخی از آنها را تعدیل کرد. مثلاً اگرچه نمی توان تغییری در ژن های موروثی ایجاد کرد اما می توان عادات غذا خوردن را تغییر داد. راهکارهایی که جهت پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه توصیه می شود عبارتند از:

۱- رژیم غذایی:
درباره چربی هایی که مصرف می کنید، دقت کنید. قطعاً بسیاری از انواع چربی ها سبب افزایش سطح استروژن در بدن می شود که خود خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد. طبق تحقیقاتی که اخیراً در سوئد انجام شده است، روغن های اشباع نشده مانند روغن زیتون، کانول و اسیدهای چرب امگا ۳ که در ماهی آزاد و ساردین یافت می شود، خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد. از خوردن چربی های موجود در مارگارین، غذاهای کنسرو شده و اسنک ها خودداری کنید زیرا این چربی ها خطر ابتلا را افزایش می دهد. فیبرها از زیاد شدن سطح استروژن در بدن جلوگیری می کنند. انواع لوبیا، برنج سبوس دار (قهوه ای)، نان سبوس دار و غلات و بسیاری از میوه ها و سبزیجات منابع غنی فیبرها هستند. میوه و سبزیجات بخورید. سبزیجاتی نظیر کلم بروکلی، کلم و گل کلم همگی به آنزیم های ضد سرطان در بدن کمک می کنند. سویا هم مانند فیبر در بدن عمل می کند. از آرد سویا برای غذاها و شیرینی ها استفاده کنید. دانه های سویا بخورید و حتی شیر سویا مصرف کنید.

۲- ورزش:
فعال باشید. طبق تحقیقات به عمل آمده، زنانی که حداقل چهار ساعت در هفته ورزش می کنند در مقایسه با زنانی که فعالیت بدنی ندارند، سی و هفت درصد کمتر به سرطان سینه مبتلا می شوند. ورزش با سوزاندن کالری و کاهش چربی، تولید استروژن را متوقف می کند.

۳- توصیه های پزشکی:
اگر چهل سال یا بیشتر سن دارید، حتماً سالی یک بار ماموگرافی کنید. ماموگرافی دو تا پنج سال قبل از آنکه بتوان توده یی را در سینه لمس کرد، سرطان سینه را شناسایی می کند. اگر هنوز عادت ماهیانه می شوید، هفت تا ده روز بعد از شروع قاعدگی، خودتان سینه های تان را معاینه کنید و اگر دیگر عادت ماهیانه نمی شوید، یک روز در ماه را مشخص کرده و هر ماه در آن روز سینه های تان را معاینه کنید. اگر زنان در آمریکا ماهیانه سینه های شان را معاینه می کردند و سالی یک بار ماموگرافی انجام می دادند، سالیانه پانزده هزار زندگی نجات پیدا می کرد.

۴- مکمل ها:
ویتامین E مصرف کنید. تحقیقات نشان داده است که افراد با سابقه خانوادگی سرطان سینه، اگر در رژیم غذایی خود ۱۰ واحد یا بیشتر ویتامین E در روز مصرف کنند، تا هشتاد درصد خود را در برابر خطر سرطان سینه مصون کرده اند. درباره دوز مصرف ویتامین E با پزشک خود مشاوره کنید.

۵- سبک زندگی:
از الکل دوری کنید. نوشیدن مشروبات الکلی سبب افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه میشود.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ ] [ 13:29 PM ] [ محسن آزاد ]
به باور کارشناسان اطلاع رساني و فرهنگ سازي درباره بيماري هاي مزمن از جمله سرطان،يکي از اولويت هاي نظام سلامت در هر کشوري است که رسانه ها و اهالي مطبوعات در اين عرصه مي توانند پيشتاز باشند.

به گزارش روزنامه خراسان، در مطلب ذيل درباره سرطان استخوان، عوامل خطر، علايم و درمان آن با يکي از متخصصان سرطان کشور گفت وگو کرده ايم که در ادامه مي آيد.

سرطان استخوان نسبت به سرطان هاي ريه، سينه و معده، جزو سرطان هاي نادر محسوب مي شود. اين سرطان دو شکل اوليه و ثانويه دارد. سرطان اوليه استخوان از خود استخوان نشأت مي گيرد که نادر است اما سرطان ثانويه، سرطاني است که از يک ارگان سرطاني ديگر به سمت استخوان متاستاز پيدا کرده است. دکتر علي يعقوبي جويباري متخصص راديوتراپي- آنکولوژي و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين مطلب به خراسان مي گويد: طبق آمارها شيوع سرطان اوليه استخوان 2در هزار نفر است و در مقابل سرطان ثانويه بسيار شايع است و مبتلايان به سرطان هاي سينه، پروستات، ريه، کليه، تيروئيد و برخي از سرطان هاي دستگاه گوارش ممکن است به سرطان استخوان هم مبتلا شوند.

انستيتو سرطان آمريکا اعلام کرده است که سالانه در اين کشور 3هزار نفر به سرطان اوليه استخوان مبتلا مي شوند که شانس بقاي بيشتر مبتلايان يک تا 1.5سال است و ساليانه 1800نفر از آن ها فوت مي کنند.اين نوع سرطان ممکن است در بافت استخوان، غضروف، عضلات و مفاصل مجاور استخوان مشاهده شود و شيوع يکي از انواع آن تحت عنوان «سارکوما يوئينگ» در دهه دوم زندگي بيشتر گزارش مي شود.

نوع ديگري از سرطان اوليه استخوان تحت عنوان «استئوسارکوما» در دهه دوم و پنجم زندگي اتفاق مي افتد و بيشتر مبتلايان در اين 2دهه از زندگي خود دچار بيماري مي شوند.دکتر يعقوبي با اشاره به اين که اين سرطان بيشتر در اندام هاي انتهايي بدن رخ مي دهد، توضيح مي دهد: ساليان سال تنها راه مبارزه با سرطان قطع عضو بيمار بود.

همزمان با پيشرفت علم پزشکي درمان هاي جديد باعث شد اندازه تومور کوچکتر و جراحي حفظ اندام براي بيمار انجام شود.

نتايج مطالعات نشان مي دهد که در 90درصد موارد حفظ ارگان امکان پذير است. نکته اين جاست که متاستاز سرطان استخوان به ريه اتفاق مي افتد و بر اساس تشخيص زودهنگام يا ديرهنگام، درمان هاي تسکيني يا موضعي انجام مي شود.

اگر سرطان اوليه متاستاز پيدا نکرده باشد، به اين معناست که در مرحله 2 يا 3 تشخيص داده شده است و درمان با شيمي درماني، جراحي و راديوتراپي آغاز مي شود. گاهي درگيري استخوان در قسمت هايي از بدن رخ داده است که امکان جراحي وجود ندارد مثل استخوان لگن که در اين مورد فقط شيمي درماني و راديوتراپي انجام مي شود.سرطان استخوان معمولا به صورت درد خود را نشان مي دهد اما توده هاي لگني چون فضاي بيشتري براي رشد دارد، درد کمتري بروز مي کند و ديرتر تشخيص داده مي شود، شيوع سرطان استخوان معمولا در استخوان هاي بلند است و استخوان ران بيشتر از ديگر استخوان هاي بدن درگير سرطان اوليه مي شود.

ابتدا و انتهاي استخوان ران مستعد ابتلا به سرطان استخوان از نوع «استئو سارکوما» و «سارکومايوئينگ» است.

همچنين تشخيص سرطان ثانويه استخوان در مبتلايان به سرطان بسيار ضروري است. عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين که زنان مبتلا به سرطان سينه و مردان مبتلا به سرطان پروستات بيشتر در معرض متاستاز سرطان به استخوان قرار دارند، مي گويد: مبتلايان به سرطان هاي ريه، کليه، پانکراس و تيروئيد ممکن است در سير بيماري به سرطان ثانويه استخوان هم مبتلا شوند. طبيعي است که درمان اين دسته از مبتلايان با درمان سرطان اوليه استخوان متفاوت است و بيشتر مبتلايان در مرحله 4 بيماري قرار دارند.

در نتيجه جراحي براي اين بيماران توصيه نمي شود و از درمان هاي تسکيني استفاده مي شود. براي کاهش درد بيماران نيز راديوتراپي تجويز مي شود و براي مبتلايان به سرطان سينه که به درگيري استخوان انجاميده است و مبتلايان به سرطان پروستات، هورمون درماني انجام مي شود زيرا اين 2 عضو توليد کننده هورمون است و با کنترل هورمون، متاستاز استخواني قابل کنترل است.

در صورتي که بيمار درد زيادي داشته باشد تلاش مي شود با راديوتراپي درد بيمار کنترل شود. به طور کلي جراحي در درمان سرطان ثانويه استخوان جايگاهي ندارد.

همچنين مي توان با تزريق ماهيانه «ديسفوسفونات» شدت درگيري استخوان را کاهش داد. در مبتلايان به سرطان پروستات اگر درگيري استخوان بسيار وسيع باشد، با تزريق داروهاي راديواکتيو داخل رگ درد بيمار کنترل مي شود.

در مبتلايان به سرطان تيروئيد نيز با يد راديواکتيو درگيري استخوان مهار مي شود و براي تسکين درد بيماران راديوتراپي تجويز مي شود.

دکتر يعقوبي با بيان اين که معمولا در سرطان هايي که در سن پايين رخ مي دهد، ژنتيک نقش مهمي دارد، ادامه مي دهد: سندروم هاي ژنتيکي خاصي که به فرد به ارث رسيده در بيشتر موارد علت اصلي ابتلاي فرد به سرطان اوليه استخوان در سنين پايين است. همچنين عفونت هاي مزمن و شکستگي هاي متعدد ممکن است در طول زمان به سرطان اوليه استخوان منجر شود اما به طور کلي عوامل خطر مستقيمي که بتوان مانند سرطان هاي دستگاه گوارش آن را در بروز سرطان استخوان سهيم دانست، ثابت نشده است و سندروم هاي ژنتيکي مهم ترين عامل ابتلا به اين نوع سرطان محسوب مي شود.وجود توده دردناک در اندام ها يکي از علايم سرطان استخوان است. اين توده ممکن است قابل لمس باشد و گاهي هم به علت قرار گرفتن در لگن قابل لمس نيست.

در بيشتر موارد توده ها خوش خيم است. پزشک مي تواند براساس علايم موجود نسبت به خوش خيم يا بدخيم بودن توده ها اظهارنظر کند.

پزشک بايد بررسي کند که سرعت رشد توده چقدر است آيا توده دردناک است يا خير، سطح روي توده زخمي است يا خير.

چسبندگي دارد يا حرکت مي کند، شبيه آن جاي ديگري از بدن وجود دارد يا خير. اگر نمونه بافتي مورد نيازاست، معمولا با نمونه سوزني، نمونه برداري انجام و بيماري به طور قطعي تشخيص داده مي شود.

گاهي ممکن است توده گسترش دور دست پيدا کرده باشد بنابراين براي اين که مطمئن شويم متاستاز ريه رخ نداده است از سينه بيمار عکس برداري و پس از آن مراحل درماني طي مي شود.

وي ادامه مي دهد: توصيه اکيد ما به مبتلايان به سرطان اين است که اگر علايمي از تغيير شدت درد و نوع درد دارند بايد از نظر ابتلا به سرطان استخوان تحت معاينه قرار بگيرند. مکان تومورهاي سرطان ثانويه استخوان در ستون فقرات و لگن است.

بنابراين اگر بيماران از ناحيه پشت احساس درد کردند بايد درباره ابتلا به اين نوع سرطان تحت معاينه قرار بگيرند. گاهي تومورهاي اين ناحيه ممکن است به شکستگي در ستون فقرات يا فشار به نخاع بينجامد که در مورد آخر يکي از جراحي هاي اورژانسي آنکولوژي پيش مي آيد. جراحي براي برداشتن فشار از طناب نخاعي انجام مي شود و اگر تاخيري به وجود بيايد منجر به قطع نخاع مي شود و براساس مکان تومور بيمار ممکن است کنترل اندام دست و پا يا کنترل ادرار را از دست بدهد. بنابراين ظرف 24 تا 72 ساعت بايد جراحي اورژانسي براي اين دسته از بيماران انجام شود.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ ] [ 13:48 PM ] [ محسن آزاد ]
عفونت ريه بيماري شايعي است و در سال يک درصد افراد بالغ را گرفتار مي‌کند و هرساله برخي از اين افراد مي‌ميرند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ به التهاب بافت ريه که يک يا دو طرف قفسه سينه را درگير مي‌کند و معمولا در اثر عفونت ايجاد مي‌شود پنوموني يا عفونت ريه گفته مي‌شود. عفونت ريه ممکن است در اثر ارگانيسمهاي مختلفي شامل ويروس‌ها، باکتري‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها ايجاد شود. علاوه بر عفونت‌ها، ممکن است در اثر استنشاق مواد شيميايي مانند بخارهاي سمي ‌نيز التهاب ريه ايجاد شود. در موارد نادري ممکن است التهاب ريه در اثر استشاق مواد حساسيت‌زا ايجاد شود. ممکن است مواجهه با موادي که در محيط کار يا محيطهاي ديگر وجود دارند باعث ايجاد التهاب در بافت ريه شود. مثلا در برخي کشاورزان در اثر تنفس گرد و غبار غلات کپک زده ممکن است التهاب ريه روي دهد.

عفونت ريه بيماري شايعي است و در سال يک درصد افراد بالغ را گرفتار مي‌کند و هرساله برخي از اين افراد مي‌ميرند. اين بيماري به خصوص در افراد مسن و کودکان کم سن خطرناک است.

علت ايجاد عفونت ريه در نيمي‌از موارد باکتريها هستند. در بيشتر موارد نوعي استرپتوکوک مسئول عفونت باکتريايي ريه است.

عفونت ريه چگونه ايجاد مي‌شود؟

در اثر تنفس ميکرو ارگانيسمها ممکن است بيماري ايجاد شود. در موارد نادري ممکن است منبع عفونت ريه در نقطه‌ي ديگري از بدن باشد و از طريق جريان خون منجر به عفونت ريه‌ها شود. اگر به هر علتي مثلا در اثر استفراغ، بخشي از محتويات معده وارد ريه‌ها شود نيز موجب التهاب ريه‌ها مي‌شود، چون ارگانيسمها از اين طريق وارد ريه‌ها مي‌شوند.

علائم عفونت ريه کدامند؟

علائم عفونت باکتريايي به صورت ناگهاني شروع مي‌شوند. علائم ناگهاني به صورت تب و لرز، درد قفسه سينه، و سرفه بروز مي‌کنند. گاهي ممکن است فرد مبتلا بسيار بد حال باشد.

سرفه در ابتدا ممکن است خشک باشد اما يک تا دو روز بعد سرفه همراه با خلط مي‌شود. خلط معمولا زرد رنگ است و ممکن است رگه‌هاي خوني داشته باشد يا نارنجي رنگ باشد.

تنفس بيمار سريع و سطحي مي‌شود و ممکن است بيمار به نفس نفس زدن بيفتد. در موارد شديد اکسيژن رساني مناسب کاهش مي‌يابد و ممکن است علائم کمبود اکسيژن در فرد بروز کند.

تنفس عميق يا سرفه ممکن است منجر به ايجاد درد عمقي در قفسه سينه شود. اين علامت ممکن است نشان دهنده‌ي گسترش عفونت به پرده پوشاننده‌ي ريه ها (پرده جنب) باشد.

اگر مبتلا به سرما خوردگي شده باشيد و مدت بيماري شما طولاني‌تر از حد معمول باشد و علائمي‌که گفته شد را داشته باشيد ممکن است دچار عفونت ريوي شده باشيد و بايد به پزشک مراجعه کنيد.

چه کساني بيشتر در معرض ابتلا به عفونت ريوي هستند؟

کودکان خصوصا آنهايي که بيماري مزمن دارند.

افراد مبتلا به بيماري‌هاي مزمن قلبي، ريوي، کبدي، کليوي، آسم، ديابت .

افرادي که سيگار مي‌کشند.

افرادي که سيستم ايمني ضعيفي دارند مانند افراد مبتلا به ايدز.

افراد پير و ضعيف

افرادي که طحال آنان به علتي با جراحي برداشته شده است.

افراد الکلي

چگونه مي‌توان از ابتلا به عفونت ريوي پيشگيري کرد؟

سيگار کشيدن بافت ريه را تخريب مي‌کند و ريه را نسبت به عفونتها آسيب‌پذير مي‌کند.

اگر سيگار مي‌کشيد بهتر است آن را کنار بگذاريد.

براي باکتري پنوموکوک واکسني تهيه شده که در برخي کشورها جزء واکسيناسيون کودکان است.

در کشور ما نيز چنين واکسني وجود دارد ولي جزء برنامه‌ي واکسيناسيون کشوري نيست. براي دريافت آن ميتوانيد به پزشک مراجعه کنيد.

اگر بالاي 65 سال داريد، سيستم ايمني شما ضعيف شده است يا به بيماري مزمني مانند بيماري مزمن قلبي، ريوي، کليوي، کبدي، آسم و يا ديابت دچار هستيد بايد واکسن پنوموکوک را دريافت کنيد. همچنين بايد به خوبي از خود مراقبت کنيد و براي پيشگيري از ابتلا به پنوموني ويروسي خصوصاً اگر آنفولانزا اپيدمي‌شده است واکسن آنفولانزا بزنيد.

اگر به هر علتي با جراحي طحال شما برداشته شده است دريافت واکسن پنوموکوک بسيار اهميت دارد و بايد در اين مورد از پزشک خود اطلاعات لازم را بخواهيد.

در صورت ابتلا به سرماخوردگي و ساير عفونتهاي تنفسي بايد نکات بهداشتي رعايت گردد تا از انتقال عوامل بيماريزا به افراد مستعد بيماري پيشگيري شود.

عفونت ريوي چگونه تشخيص داده مي‌شود؟

پزشک با سوالاتي که از شما مي‌پرسد و با معاينات و برخي اقدامات تشخيصي ديگر مانند راديوگرافي بيماري را تشخيص مي‌دهد.

در مواردي ممکن است بيماري بسيار شديد باشد و نياز به بستري در بيمارستان باشد. در موارد نادري ممکن است بيماري چيز ديگري باشد که علائمي‌شبيه به عفونت ريه را تقليد کند و به بررسي‌هاي بيشتر نياز باشد.

مثلا در موارد نادري ممکن است سرطان ريه با چنين علائمي‌ بروز کند. به همين دليل خصوصاً اگر فاکتورهاي خطري مانند مصرف سيگار داشته‌باشيد بررسي‌هاي بيشتر مورد نياز است.

پس از درمان موفقيت‌آميز عفونت ريوي ممکن است احساس خستگي، کوتاهي نفس و سرفه‌ي آزار‌‌دهنده و طولاني مدت را براي چند هفته داشته‌باشيد که طبيعي است.

عفونت ريوي چگونه درمان مي‌شود؟

اين بيماري در مواردي به صورت سرپايي قابل درمان است و در موارد ديگر به صورت بستري صورت مي‌گيرد.

درمان آنتي بيوتيکي، فيزيوتراپي قفسه سينه، و در مواردي اکسيژن استفاده مي‌شوند. در صورتي که در 2- 3 ماه گذشته سفري به کشورهاي ديگر داشته ايد بسيار مهم است که فوراً اين موضوع را با پزشک خود در ميان بگذاريد.

ممکن است نوع ارگانيسمي‌ که از مکانهاي ديگر موجب بيماري شما شده به درمان متفاوتي نياز داشته باشد. بسته به نوع و شدت بيماري ممکن است درمان خوراکي يا تزريقي استفاده شود


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ ] [ 13:10 PM ] [ محسن آزاد ]
وقتي شما چيزي مي‌خوريد بدنتان غذاها را تجزيه مي‌كند تا بتواند از آنها براي ساخت و تغذيه سلول‌ها و توليد انرژي استفاده كند و اين فرايند گوارش يا هضم ناميده مي‌شود.

به گزارش ايسنا، دستگاه گوارش متشكل از مجموعه‌اي از اعضا است كه در يك مسير طولاني به هم مرتبط شده‌اند. اين مسير كه از دهان آغاز و به مقعد ختم مي‌شود شامل مري، معده، روده كوچك و روده بزرگ است. بعلاوه اعضاي ديگر چون كبد و لوزالمعده نيز به اين مسير ملحق مي‌شوند و ترشحات خود را براي كمك به هضم غذا به اين لوله گوارشي نسبتا طولاني مي‌ريزند.

به گزارش سايت اينترنتي مركز تخصصي مايو كلينيك، انواع بسياري از اختلالات گوارشي وجود دارند كه مي‌توانند اين فرايند را با مشكل مواجه كنند. علائم اختلالات گوارشي نيز بسته به نوع آن متفاوت هستند و به طور كلي توصيه مي‌شود كه در صورت مشاهده علائم مشكوك به پزشك مراجعه شود. در مجموع متداول‌ترين علائم يك اختلال گوارشي عبارت از مدفوعي خوني، تغيير در عادات روده‌اي‌، دردهاي شديد شكمي، كاهش وزن غيرارادي و سوزش سردل مقاوم به آنتي اسيدها هستند.

در اين گزارش آمده است، عوامل مختلفي در بروز اين اختلالات نقش دارند اما شايع‌ترين آنها عبارتند از:

- استرس كه در اشكال مختلف جسمي، روحي و عاطفي و فکري مي‌تواند يکي از مهم‌ترين عوامل در بروز مشکلات گوارشي نظير سندرم روده تحريک‌پذير و سوء هاضمه باشد. هنگامي که دچار استرس مي‌شويد، فرآيند هضم مواد غذايي دچار اشکال شده و سرعت آن کاهش مي‌يابد، زيرا تمام قواي بدن شامل خون‌رساني، تأمين انرژي و اکسيژن رساني صرف از بين بردن استرس وارده به بدن مي‌شود و در نتيجه اين امر موجب مي‌شود که مواد غذايي به مدت طولاني‌تري در دستگاه گوارش باقي

مانده و در نهايت به ايجاد عوارض گوارشي منجر ‌شود.

- مصرف قهوه به مقدار زياد اگر معده خالي باشد، سبب بروز ناراحتي و گرفتگي دستگاه گوارش مي‌شود. مصرف زياد قهوه سبب افزايش حالت اسيديته ترشحات معده شده و در نتيجه به جدار روده‌ها آسيب مي‌رساند. از طرفي قهوه سبب ايجاد سوزش سر دل و برگشت اسيد يا فرايند ريفلکس مي‌شود.

- بسياري از داروهايي که مصرف مي‌کنيم، بر روي عملکرد دستگاه گوارش تاثير مي‌گذارند. يکي از آسيب‌هاي شايع دستگاه گوارش بر اثر مصرف داروها، آسيب ديدن جدار و مخاط معده است. برخي از داروها سبب کاهش فعاليت و عملکرد عصب‌ها و ماهيچه‌هاي دستگاه گوارش مي‌شوند. برخي از داروها نيز سبب بروز يبوست در افراد مي‌شوند.

- اگر در زندگي معمولا فرد کم تحرکي بوده و فعاليت فيزيکي چنداني نداشته و نداريد، اين امر سبب تضعيف دستگاه گوارش مي‌شود. کم تحرکي سبب کاهش متابوليسم و سوخت و ساز بدن مي‌شود و تشديد كننده يبوست است. در عوض ورزش کردن، سبب رفع تنبلي معده شده و با تحريک ماهيچه‌هاي روده سبب حرکت مواد غذايي موجود در روده مي‌شود و به دفع آن کمک مي‌کند. بنابراين براي داشتن سيستم گوارش سالم بايد سبک زندگي افراد سالم باشد و با رژيم غذايي مناسب، ورزش مداوم،

اجتناب از مصرف الکل و دخانيات و کم کردن استرس در زندگي به سلامت دستگاه گوارش خود کمک كنند.

- فاكتور بعدي موثر در بروز اختلالات گوارشي سيگار است. ترکيبات شيميايي زيادي در سيگار وجود دارند که صدها نوع از اين ترکيبات سمي هستند و اين ترکيبات سمي با آسيب رساندن به دستگاه گوارش سبب بروز بيماري‌هاي شايع دستگاه گوارش مانند سوزش سر دل و زخم معده مي‌شوند. سيگار کشيدن همچنين سبب افزايش خطر ابتلا به التهاب روده و سنگ کيسه صفرا مي‌شود.

- كاهش فيبر موجود در رژيم غذايي نيز در بروز اين اختلالات نقش دارد. فيبر يکي از ترکيبات مفيد موجود در مواد غذايي است که سبب خوب کار کردن دستگاه گوارش شده و به دستگاه گوارش در حذف مواد زائد و سمي کمک مي‌نمايد. فقدان فيبر در رژيم غذايي روزانه افراد مي‌تواند سبب بروز يبوست و ساير بيماري‌ها از جمله سرطان روده و روده بزرگ شود.

- و بالاخره خوب نجويدن غذا و بلعيدن غذاي نجويده سبب مي‌شود که کار دستگاه گوارش مضاعف شود و مدت زمان طولاني‌تري را صرف تجزيه و شکستن مواد غذايي به اجزاي کوچک‌تر نمايد و همين امر سبب مي‌شود که عمل جذب ريزمغذي‌ها از قبيل انواع ويتامين‌ها، مواد معدني و ساير ترکيبات مورد نياز بدن به خوبي صورت نگرفته و اين مواد مفيد از بدن دفع شوند.

از طرفي خوب نجويدن غذا مي‌تواند سبب ايجاد باد گلو و توليد گاز و عدم هضم مواد غذايي شود.

آمارها نشان مي‌دهد كه هر سال در آمريكا ميليون‌ها مورد ابتلا به اختلالات گوارشي تشخيص داده مي‌شود. به طور كلي حدود 90 ميليون نفر در اين كشور به انواع مختلفي از مشكلات گوارشي مبتلا هستند و اين اختلالات موجب سالانه بيش از 104 مورد مراجعه به مطب پزشكان در امريكا مي‌شود.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ] [ 13:8 PM ] [ محسن آزاد ]
 آب مروارید یا  کاتاراکت  با عث کاهش بینائی  می گردد.با افزایش سن احتمال این بیماری هم بالا می رود. آب مروارید می تواند مادر زادی یا اکتسابی باشد. آب مروارید مادر زادی می تواند ناشی از عفونت های حین حاملگی مثل سرخجه، برخی بیماریهای مادر مثل دیابت یا مصرف دارو در دوران بارداری باشد.

علل اکتسابی آب مروارید شامل ضربه به چشم، صدمات چشمی با مواد شیمیائی، قرار گرفتن طولانی مدت با اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش، مصرف دراز مدت برخی از داروها مثل کورتونها، برخی بیماریهای سیستمیک مثل دیابت و برخی از بیماریهای خود چشم مثل آب سیاه یا گلوکوم می باشد. شایعترین علت اکتسابی آب مروارید مربوط به افزایش سن می باشد.

ریشه‌های بیماری

این بیماری به دلایل زیر بروز می‌کند:
کهولت سن و پیری(شایع‌ترین علت)
ضربه به سر که انگیزه اخلال در تغذیه عدسی می‌شود
اشعه‌های یونیزه (اشعه x) اشعه گاما ناشی از تلوزیون های قدیمی
تماس طولانی با نور آفتاب (پرتو فرابنفش)
دیابت
ضربه به چشم و عدسی
نقصان‌های مادرزادی
سوءتغذیه
مصرف طولانی مدت بعضی از داروها مثل کورتون‌ها

 

آب مروارید با این علائم ممکن است بروز کند:

تاری دید.
محو شدن رنگ‌ها.
حساسیت به نور.
اشکال در دید شب.
دوبینی.
تغییرات مکرر نمره چشم.

روش‌های درمان

درمان داروئی موثری برای این بیماری وجود ندارد. تنها درمان قطعی جراحی است. البته زمان جراحی مبتنی بر قضاوت چشم پزشک پس از معاینه دقیق می باشد. مثلاً در آب مروارید های مادر زادی در اطفال جراحی فوری برای جلوگیری از تنبلی چشم ضروری است.

در آب مروارید که ناشی از افزایش سن می باشد ملاک جراحی میزان دید مورد نیاز فرد است. در واقع زمانی جراحی انجام می شود که کاهش بینائی فرد با زندگی روزمره وی با توجه به شغلش مداخله نماید. در برخی موارد مثلاً در بیماران دیابتی یا بیماران دیگری که مجبور به معاینه مکرر ته چشم هستیم حتی زودتر از معمول مجبور به جراحی هستیم.

بندرت عدم جراحی می تواند منجر به تورم عدسی و ایجاد آب سیاه و افزایش فشار داخل چشم گردد که در این موارد باید بصورت اورژانس آب مروارید جراحی شود.

طی جراحی عدسی کدورت یافته خارج می شود و در صورت امکان یک لنز داخل چشمی با قدرت برابر عدسی چشم فرد در همان محل کاشته می شود. یا گاهی بعلت مشکلات چشم بیمار یا طی جراحی عدسی در محل  دیگری

جلوی عنبیه جاگذاری می شود.

تکنیکهای خروج عدسی کدورت یافته با دو روش عمده قابل انجام می باشد:

الف) برش بزرگ ۱۲-۱۰ میلیمتر و خارج کردن محتویات عدسی کدورت یافته و جاگذاری لنز داخل چشمی و سرانجام استفاده از بخیه های بسیار ظریف که در طی سه ماه بعد بخیه ها برداشته می شود.

ب) برش کوچک ۵/۴-۳ میلیمتری و خارج کردن محتویات عدسی توسط دستگاه فیکو (فیکوی سرد یا فیکولیزر) که نتایج جراحی تقریباً مشابه می باشد و جاگذاری لنز تا شوند ه از داخل برش کوچک که معمولاً از بخیه استفاده نمی شود.

تفاوت عمده دو روش در بهبود سریع بینائی و آستیگماتیسم بسیار کمتر و امکان جراحی با بیحسی با قطره در روش با برش کوچک است که باصطلاح به آن روش فیکو می گوئیم.

آب مروارید معمولا به کندی بروز می‌کند. تغییر دادن نمره عینک، استفاده از عینک‌های آفتابی ضدنور یا لنزهای بزرگنمایی‌کننده ممکن است در ابتدا به فرد کمک کند.

جراحی نیز یک گزینه درمانی است. در جراحی آب مروارید، عدسی کدرشده خارج می‌شود و یک عدسی مصنوعی به جای آن گذاشته می‌شود.

استفاده از عینک آفتابی و کلاه لبه‌دار برای جلوگیری از رسیدن اشعه ماوراءبنفش به چشم ممکن است بروز آب مروارید را به تاخیر بیندازد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  در گذشته جراح چشم عدسی را هنگامی که کاملاً کدر شده بوداز چشم خارج کرده و دید را توسط عینک اصلاح می‌نمود.اما امروزه متخصصین می‌گویند بهتر است قبل ازاینکه عدسی کاملا سفت شودعمل جراحی انجام گیرد.

در روشی جدیدتر موسوم به اکسترنال از لنزی که از جنس کریستال و گونه ای پلاستیک است استفاده می‌شود و هنوز نیز کاربرد دارد. در این روش لنز مصنوعی جایگزین عدسی چشم می‌شود .

تازه‌ترین روش درمان آب مروارید عمل فیکو است. این روش هم بر مبنای جایگزینی لنز به جای عدسی است اما لنز مورد نیاز از جنس پلاستیک شفاف و قابل انعطاف و یا به اصطلاح (تاشو= foldable) است که آن را توسط ابزار ویژه ای لوله کرده و از سوراخی در قرنیه به اندازه ۳ میلیمتر وارد کپسول عدسی قبلی که اکنون از چشم خارج شده‌است نموده و لنز درون کپسول باز شده به حالت مطلوب در می‌آید .

به یاد داشته باشید که آب مروارید:

پرده ای بروی چشم نیست
بر اثر استفاده بیش از حد از چشم بوجود نمی آید
سرطان نیست
از یک چشم به چشم دیگر سرایت نمی کند
سبب کوری قابل برگشت نمی شود .

چگونه آب مروارید تشخیص داده میشود؟
معاینه دقیق توسط چشم پزشک میتواند وجود و وسعت آب مروارید، و همچنین هر گونه مشکل دیگری که باعث کاهش دید یا ناراحتی می شود را مشخص کند. ممکنست علل دیگری علاوه بر آب مروارید بویژه مشکلات پرده شبکیه و یا عصب بینایی باعث کاهش دید شود. چنانچه این مشکلات وجود داشته باشد، بعد از عمل آب مروارید ممکنست دید کامل به دست نیاید. در صورتیکه این مشکلات شدید باشد، حتی عمل آب مروارید نیز ممکنست باعث بهبود دیده نشود. چشم پزشک میتواند به شما بگوید که چقدر احتمال دارد این مشکلات در چشم شما وجود داشته باشد.

آب مروارید با چه سرعتی ایجاد میشود؟
سرعت ایجاد آب مروارید نزد افراد مختلف فرق میکند و حتی ممکنست بین دو چشم نیز متفاوت باشد. اغلب آب مروارید هائی که با افزایش سن ایجاد میشوند در طی چند سال بتدریج بوجود می آیند. سایر آب مرواریدها بخصوص در افراد جوان و یا در بیماران مبتلا به بیماری قند ممکنست بسرعت و در طی چند ماه باعث کاهش دید شوند. بنابراین پیش بینی دقیق سرعت پیشرفت آب مروارید امکانپذیر نیست.

آب مروارید چگونه درمان میشود؟
تنها راه درمان آب مروارید جراحی است. بهر حال چنانچه علائم آب مروارید خفیف باشد تغییر نمره عینک ممکنست موقتا مشکلات شما را حل نماید. هیچگونه دارو، روش تغذیه، ورزش یا وسائل نوری وجود ندارد که باعث درمان یا جلوگیری از آب مروارید شوند. دوری از نور خورشید ممکن است به جلوگیری یا کند شدن پیشرفت آب مروارید کمک کند. عینکهای آفتابی که نور ماورا بنفش را جذب می کنند یا عینکهای طبی با یک پوشش ضد اشعه ماورا بنفش باعث حفاظت چشم می شوند.

چه موقع بایستی جراحی انجام شود؟
هنگامیکه آب مروارید بحدی باعث کاهش دید شود که مانع انجام فعالیتهای روزانه بشود. این عقیده که آب مروارید بایستی جهت عمل “رسیده” باشد درست نیست.

وقتی که آب مروارید ایجاد می شود عدسی چشم ضخیم و کدر می گردد. نور نمی تواند از آن به آسانی عبور کند و به این ترتیب باعث تاری دید می شود.

جراحی آب مروارید هنگامیکه نیازهای بینایی شما آن را ایجاب کند می تواند انجام شود. شما باید ببینید که آیا دید شما در حدی است که بدون هیچ ناراحتی کارتان را انجام دهید یا خیر؟ بدون خطر رانندگی کنید؟ آیا می توانید براحتی بخوانید و تلویزیون تماشا کنید؟ آیا شما می توانید فعالیتهای روزانه مثل پخت و پز، خرید، کارهای منزل، خوردن داروهایتان را بدون مشکل انجام دهید.

بر اساس مشکلاتتان، شما و چشم پزشکتان می توانید با هم تصمیم بگیرید که چه موقع جراحی لازم است.

انتظار شما از عمل آب مروارید چه باید باشد؟
سالانه بیش از دهها میلیون عمل آب مروارید در کشورهای پیشرفته جهان انجام می شود که حدود ۹۵% این عمل ها بدون عارضه است. در کشور ما نیز سالانه بیش از ۱۰۰,۰۰۰ عمل آب مروارید با بهره گیری از روشهای مختلف انجام می شود.

در طی عمل آب مروارید که معمولاً با بی حسی موضعی انجام می شود، عدسی کدر از داخل چشم بیرون آورده می شود. در اغلب موارد بجای عدسی طبیعی یک عدسی یا لنز داخل چشمی دائمی قرار داده می شود. این لنز برای همیشه در چشم شما باقی می ماند و خراب یا فاسد نمی شود. چشم پزشک این جراحی ظریف را با میکروسکوپ و وسائل ظریف و تکنولوژی مدرن انجام می دهد. گذاشتن یا پیوند عدسی مصنوعی توسط جراح ورزیده عوارض بیشتری را به بیمار تحمیل نخواهد کرد بلکه باعث می شود دید بیمار بعد از عمل بسیار خوب باشد و به عینکهای ضخیم و سنگین که مشکلات فراوانی ایجاد می کنند نیاز نداشته باشد.

در نزدیک به یک پنجم بیمارانیکه عمل آب مروارید می شوند کپسول طبیعی که نگهدارنده عدسی داخل چشمی است کدر می شود و جراحی لیزر برای باز کردن این کپسول کدر شده لازم است تا دید مجدداً بهبود یابد.

بعد از عمل آب مروارید شما می توانید تمامی کارهای خود بجز فعالیتهای سنگین را انجام دهید. شما بایستی قطره های تجویز شده توسط جراح را بدرستی و در موقع مقرر استفاده کنید. چندین ویزیت بعد از عمل برای کنترل کردن وضعیت بهبود چشم شما لازم است.

جراحی آب مروارید یک عمل بسیار موفقیت آمیز است. در بیش از ۹۰% موارد دید بهبود می یابد مگر اینکه مشکلی در قرنیه، پرده چشم یا عصب چشم شما وجود داشته باشد. مهم است بدانید که ممکنست عوارض در طی عمل جراحی یا بعد از آن پیش بیاید که باعث کاهش دید شود. مانند هر عمل جراحی نتیجه صد در صد را نمیتوان تضمین نمود.

نتیجه:

آب مروارید علت شایع کاهش دید بخصوص در افراد مسن است اما قابل درمان می باشد. چشم پزشک علاوه بر اینکه می تواند به شما بگوید که آیا کاهش دید شما ناشی از آب مروارید است و یا علت دیگری دارد. در تصمیم گیری در مورد عمل جراحی نیز به شما کمک می کند.

اقدامات قبل از عمل جراحی:

پس از برنامه ریزی اولیه برای عمل جراحی باید قدرت لنز درون چشمی محاسبه شود که این روش سرپائی با رایانه و دستگاه اولنزاسوند انجام شده و چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. آزمایشات خون، رادیوگرافی قفسه سینه و نوار قلب باید انجام شود و مشورت با متخصص بیهوشی و قلب و عروق متناسب با سن و سلامت بیمار قبل از عمل انجام شود.

همچنین آگاه نمودن پزشک معالج از وجود هر گونه عفونت در بدن بخصوص در سر و صورت و سابقه هر نوع بیماری قلبی، تنفسی، کلیوی و … لازم است. شب قبل از جراحی بهتر است حمام کنید و خواب و استراحت کافی داشته باشید. اگر جراحی با روش بیهوشی عمومی قرار است انجام شود حداقل ۸ -۶ ساعت ناشتا باشید اما اگر عمل با بیحسی موضعی قرار است انجام شود نیازی به ناشتا بودن نیست. در صورتی که پزشک برای شما قطره یا  دارو تجویز کرده آنها را مرتب مصرف کنید.

اقدامات لازم پس از عمل جراحی:

۱٫ پس از انتقال بیمار به بخش و به هوش آمدن کامل  می تواند از مایعات و سپس غذاهای نرم استفاده کند و می تواند راه برود و بنشیند.

۲٫ برخی پزشکان پس از به هوش آمدن کامل بیمار آنها را ترخیص می کنند ولی بیماران باید روز بعد از عمل مراجعه نمایند.

۳٫ صبح روز بعد از عمل باند چشم برداشته  می شود و فقط ممکن است با یک محافظ بر روی چشم بیمار به منزل فرستاده شود. محافظ مناسب بر روی چشم تا زمان توصیه پزشک باید بکار رود.

۴٫  در صورتی که بیماری خاصی مانند دیابت ندارید می توانید از رژیم غذائی کامل استفاده کنید.

۵٫ در وقت تعیین شده بعدی به پزشک مربوطه مراجعه کنید.

۶٫ تا یک ماه پس از عمل از انجام کارهای سخت و بلند کردن اشیای سنگین و زور زدن و رفتن به سجده و رکوع خودداری کنید مگر اینکه پزشکتان توصیه دیگری به شما کرده باشد.

۷٫ چشم خود را با انگشت یا دستمال و حوله مالش ندهید.

۸٫ استحمام چند روز پس از عمل متناسب با توصیه پزشکتان بلامانع است.

۹٫ داروهای تجویز شده توسط پزشکتان را به طور مرتب و تا تاریخ تعیین شده مصرف کنید.

۱۰٫ معمولاً خواندن و نوشتن و سایر کارهایی که نیاز به نشستن در پشت میز دارند پس از چند روز بلامانع است.

۱۱٫ فعالیتهای بیرون از منزل را می توانید چند روز پس از عمل ازسر بگیرید.

۱۲٫ در صورت درد شدید، کاهش دید، قرمز شدن چشم، یا تورم پلکها بلافاصله به پزشک  مراجعه کنید.

۱۳٫ اگر لنز داخل چشمی برای بیمار گذاشته شود پس از یک ماه می توان عینک ظریفی به جای عینکهای سنگین و تیره برای انجام کارهای نزدیک و دور به بیمار تجویز کرد.

۱۴٫ در بیماران دیابتی معاینات مکرر ته چشم بعد از عمل لازم است تا در صورت نیاز لیرز درمانی شود.

عوارض پس از عمل:

عمل آب مروارید عمدتاً موفقیت آمیز است و مشکل خاصی برای بیماران ایجاد نمی کند.

درد خفیف و احساس تحریک و حساسیت به نور و تاری دید از عوارض معمول پس از عمل هستند. از عوارض احتمالی دیگر میتوان به عفونت داخل چشم، اِدم قرنیه، خونریزی، افزایش فشار داخل چشم، جابجایی لنز کاشته شده و اِدم ته چشم اشاره کرد.

ممکن است برای داشتن دید کامل پس از عمل استفاده از عینک سبک لازم باشد. معمولترین مشکل پس از عمل کدورت بر روی کپسول باقیمانده است که با استفاده از لیزر این کدورت برداشته می شود. این عمل سرپایی است و نیاز به بستری ندارد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ ] [ 23:41 PM ] [ محسن آزاد ]

سنگ كليه يكي از مشكلات مهم و قابل توجهي است كه افراد زيادي با آن روبه‌رو هستند. شيوه زندگي مدرن، عادت‌هاي غذايي نامناسب و چاقي از جمله عللي است كه بروز سنگ كليه با علت ناشناخته را افزايش مي‌دهد و به همين دليل اين مشكل در جوامع كنوني شيوع بيشتري پيدا كرده است.

دكتر مجيد نصيري، متخصص بيماري‌هاي داخلي با بيان اين‌كه اين مشكل معمولا در سنين 30 تا 50 سالگي رخ مي‌دهد و ميان مردان شيوع بيشتري دارد، به «جام‌جم» مي‌گويد: هنگامي كه نمك و ساير املاح معدني ذرات اوليه ايجادكننده سنگ را در ادرار تشكيل دهند و در كليه باقي‌بمانند، بتدريج با هم يكي شده و بزرگ‌تر مي‌شوند و در نتيجه سنگ ايجاد مي‌كنند.

به گفته وي كاهش دريافت مايعات، غليظ شدن ادرار و حجم كم آن از جمله مهم‌ترين عوامل موثر بر تشكيل سنگ‌هاي كليوي به حساب مي‌آيد.

اين پزشك متخصص مي‌افزايد: سنگ‌هاي كليوي بر اساس مواد تشكيل‌دهنده آنها شامل سنگ‌هاي كلسيم، كلسيم و اگزالات، سنگ‌هاي اسيد اوريك و سنگ‌هاي سيستين هستند.

علائم، درمان و پيشگيري

دكتر نصيري درباره علائمي كه نشان‌دهنده سنگ كليه است، توضيح مي‌دهد: درد شديد در قسمت كشاله ران يا پهلو، تهوع، استفراغ، تب، وجود خون در ادرار، سوزش و تكرر ادرار، عفونت ادراري خفيف، رنگ غير طبيعي ادرار و ادرار بيش از حد در شب از جمله نشانه‌هاي سنگ كليه است.

به گفته وي فردي كه سابقه ابتلا به سنگ‌هاي كليوي دارد، اغلب دوباره با اين مشكل روبه‌رو خواهد شد. همچنين بروز سنگ كليه در افرادي كه سابقه خانوادگي اين مشكل را دارند نيز بيشتر است.

دكتر نصيري درباره علل ايجاد سنگ‌هاي كليوي مي‌گويد: عفونت‌هاي ادراري، بيماري‌هاي كيستيك كليه و وجود اختلال در كاركرد بعضي از غده‌هاي بدن از جمله علل اصلي بروز سنگ‌هاي كليوي است.

اين پزشك متخصص درباره درمان اين مشكل اظهار مي‌كند: درمان سنگ كليه از طريق جراحي يا خرد كردن سنگ به وسيله ليزر انجام مي‌شود. علاوه بر اين، رعايت برخي نكات تغذيه‌اي نيز مي‌تواند احتمال بروز سنگ را در بيماران مستعد، كاهش دهد.

دكتر نصيري به بيماران توصيه مي‌كند: بهتر است دو تا 2.5 ليتر مايعات در روز مصرف كنيد كه حداقل يك تا 1.5 ليتر آن بايد توسط آب تامين شود. اين مقدار مايع براي افزايش حجم ادرار و جلوگيري از باقي ماندن ذرات تشكيل دهنده سنگ در كليه لازم است. اين مايعات بايد صبح ناشتا، بين وعده‌هاي غذايي و قبل از خواب مصرف شود.

اين متخصص بيماري‌هاي داخلي با تاكيد بر اين‌كه دفع مايعات مهم‌تر از مقدار مايعات مصرف شده است، يادآور مي‌شود: ادرار دفع شده از فرد بايد كاملاً بي‌رنگ باشد.

در ضمن، افرادي كه در مناطق گرم و خشك زندگي مي‌كنند، ورزش انجام مي‌دهند يا تعريق زيادي دارند، بايد مقدار بيشتري مايعات بنوشند.

همچنين ممكن است بين دريافت كافئين و تشكيل سنگ‌هاي كلسيم رابطه‌اي وجود داشته باشد، بنابراين نوشيدن بيش از حد چاي و قهوه نيز مي‌تواند دردسرساز باشد.

نوع سنگ را بشناسيد

بيماراني كه به سنگ كليه مبتلا هستند، حتما بايد نوع مواد تشكيل‌دهنده سنگ را بدانند تا بتوانند براساس آن رژيم غذايي مناسبي انتخاب كنند، چرا كه استفاده از رژيم غذايي مناسب، مي‌تواند از بروز مجدد سنگ پيشگيري و سلامت فرد را حفظ كند.

دكتر نصيري درباره شيوه‌هاي پيشگيري از ايجاد سنگ كليه مي‌گويد: كاهش وزن، ورزش و فعاليت فيزيكي مطلوب، رژيم غذايي مناسب و متعادل و دريافت كافي مايعات در طول روز از جمله شيوه‌هايي است كه مي‌تواند از بروز سنگ كليه پيشگيري كند.

شايد شما هم شنيده باشيد كه افراد مبتلا به سنگ‌هاي كلسيمي نبايد از لبنيات و منابع كلسيم استفاده كنند، اما آيا اين شيوه واقعا درست است و حذف منابع كلسيم براي بهبود وضعيت فرد موثر است؟

دكتر نصيري ضمن اشتباه دانستن اين باور، توضيح مي‌دهد: وجود ارتباط ميان كلسيم موجود در رژيم غذايي و ايجاد سنگ كليه مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده است كه كلسيم رژيم غذايي در مقادير معمول تاثيري در ايجاد سنگ ندارد، اما مصرف كلسيم به صورت مكمل مي‌تواند در ايجاد سنگ كليه موثر باشد. بنابراين محدوديت كلسيم رژيم غذايي فقط در مواردي توصيه مي‌شود كه مقدار كلسيم دفع شده در ادرار بالاست.

وي مي‌افزايد: مردم بايد بدانند استفاده از رژيم غذايي با مقدار كلسيم طبيعي، كاهش مقدار نمك مصرفي و پروتئين‌هاي حيواني شيوه‌اي موثرتر براي كاهش احتمال تشكيل سنگ به حساب مي‌آيد.

رژيم غذايي مناسب

آرزو حائري، كارشناس تغذيه درباره رژيم غذايي مناسب براي بيماران مبتلا به سنگ كليه به «جام‌جم» مي‌گويد: مصرف آب سيب و آب گريپ فروت ممكن است احتمال تشكيل سنگ را افزايش دهد. علاوه بر اين، مصرف مقادير زياد نمك در رژيم غذايي با افزايش احتمال تشكيل سنگ‌کليه در ارتباط است.

به گفته اين كارشناس تغذيه استفاده از يك رژيم غذايي متوازن شامل مقادير متعادل پروتئين‌هاي حيواني و گياهي مي‌تواند مفيد باشد.

آرزو حائري در توضيح رژيم غذايي متعادل مي‌گويد: رژيم غذايي بايد حاوي مقادير كافي ميوه و سبزي باشد؛ به طوري كه توصيه مي‌شود پنج تا شش عدد ميوه و چهار تا پنج واحد سبزيجات در طول روز مصرف شود.

وي تاكيد مي‌كند: دريافت كلسيم نيز بايد در حد متعادل باشد چرا كه محدوديت كلسيم رژيم غذايي در كاهش احتمال تشكيل سنگ اثري ندارد و اين شيوه حتي ممكن است در طولاني مدت باعث بروز پوكي استخوان شود.

اين كارشناس تغذيه مي‌افزايد: كاهش اگزالات ادرار ممكن است تاثير زيادي بر كاهش كلسيم ادرار و در نتيجه كاهش احتمال تشكيل سنگ‌هاي كلسيمي داشته باشد.

بنابراين مصرف غذاهاي حاوي مقادير بالاي اگزالات شامل اسفناج، توت فرنگي، ريواس، چغندر، مغزها، شكلات، قهوه، چاي سياه، نوشابه‌هاي كولا، سويا و باقلا را محدود كنيد.

حائري با بيان اين‌كه مصرف شير بدون چربي، ماست كم چرب و ساير محصولات لبني مي‌تواند اثرات مفيدي در كاهش اسيد اوريك ادرار داشته باشد، تاكيد مي‌كند: توصيه مي‌شود افرادي كه سنگ‌هاي كليوي از جنس اسيد اوريك دارند، مصرف پروتئين‌هاي حيواني و ماهي را محدود كنند، چون افزايش مصرف پروتئين‌هاي حيواني مانند گوشت، ماهي، ماكيان، عصاره گوشت، دل و جگر و قلوه احتمال بروز اين سنگ‌ها را در افراد مستعد افزايش مي‌دهد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ ] [ 23:34 PM ] [ محسن آزاد ]

فقر آهن يکي از شايع‌ترين اختلالات تغذيه‌اي در کشورهاي در حال توسعه است و مهم‌ترين علت کم ‌خوني تغذيه‌اي در کودکان و زنان در سنين باروري است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ از مهم‌ترين ريزمغذي‌ها جهت خون‌سازي که کمبود آنها موجب بروز کم‌‌خوني مي‌شود مي‌توان به آهن، ويتامين ب12 و اسيد فوليک اشاره کرد.

فقر آهن يکي از شايع‌ترين اختلالات تغذيه‌اي در کشورهاي در حال توسعه و مهم‌ترين علت کم ‌خوني تغذيه‌اي در کودکان و زنان در سنين باروري است که با ايجاد گلبول‌هاي قرمز کوچک و کاهش مقدار هموگلوبين سبب کاهش توان جسمي و رواني فرد و حتي افزايش ميزان مرگ و مير و ابتلا به بيماري‌ها مي‌شود.

جذب آهن غذا ، اغلب تحت تأثير شکل آهن موجود در آن است. آهن موجود در پروتئين‌هاي حيواني مانند گوشت گاو، ماهي و پرندگان ( آهن هِم) بيشتر جذب مي‌شود در حاليکه جذب آهن پروتئين‌هاي گياهي مانند سبزي‌ها و ميوه‌ها ( آهن غير هم) کم‌تر است.

بايد توجه داشت که ويتامينC جذب آهن سبزي‌ها و ميوه‌ها( آهن غيرهم) را بيشتر مي‌کند. مصرف چاي همراه يا بلافاصله بعد ازغذا نيز مي‌تواند جذب آهن را تا 50 درصد کاهش دهد‌.

مواد غذايي شامل جگر، گوشت قرمز، ماهي، زرده تخم‌مرغ، سبزيجات داراي برگ‌هاي سبز تيره و پهن مثل اسفناج، حبوبات و ميوه‌هاي خشک مخصوصا برگه زردآلو و دانه‌هاي روغني بهترين منابع خوراکي حاوي آهن هستند.

کم‌ خوني حالتي است که در آن تعداد يا اندازه گلبول‌هاي قرمز و يا مقدار هموگلوبين موجود در خون کاهش يافته و فرآيند تبادل اکسيژن و دي‌اکسيد کربن بين خون و سلول‌هاي بدن دچار اختلال مي‌شود.

مواد غذايي شامل جگر، گوشت قرمز، ماهي، زرده تخم‌مرغ، سبزيجات داراي برگ‌هاي سبز تيره و پهن مثل اسفناج، حبوبات و ميوه‌هاي خشک مخصوصا برگه زردآلو و دانه‌هاي روغني بهترين منابع خوراکي حاوي آهن هستند.

به علاوه منابع غذايي حاوي ويتامين ث،‌ اسيد سيتريک و اسيد اسکوربيک مانند آب‌ پرتقال، انبه و طالبي، منابع حاوي اسيد ماليک و اسيد تارتاريک مثل هويج و سيب‌زميني و محصولات تخميري مثل سس سويا عوامل افزايش دهنده جذب آهن در بدن هستند.

- منابع غذايي آهن دار عبارتند از:

جگر، قلوه ، گوشت قرمز، ماهي، زرده تخم‌مرغ ، سبزي‌هاي داراي برگ سبز تيره مانند جعفري ، اسفناج و حبوبات ؛ مثل عدس و لوبيا، هم چنين ميوه هاي خشک ( برگه ها) به خصوص برگه زرد آلو و دانه‌هاي روغني.

- عوامل افزايش دهنده جذب آهن و منابع غذايي آنها

1 - اسيد سيتريک و اسيد اسکوربيک ( ويتامينC ) که درآلو، خربزه، ريواس، انبه، گلابي، طالبي، گل کلم، سبزي‌ها ، آب پرتقال، ليمو شيرين ، ليمو ترش، سيب و آناناس وجود دارند، مي‌توانند عوامل افزايش دهنده جذب آهن در بدن باشند-.

2- هويج ، سيب زميني، چغندر، کدو تنبل ، گوجه‌فرنگي، کلم پيچ و شلغم موجود است ، سبب افزايش جذب آهن مي‌شود

3 - محصولات تخميري مثل سس سويا نيز در اين دسته از عوامل گنجانده مي‌شوند. توصيه‌هاي زير را به کار بنديد:

هنگام استفاده از غذاهايي که غني از آهن هستند ، از منابع غذايي حاوي ويتامين در هر وعده غذايي ، جهت جذب بهتر آهن(

مثل پرتقال، گريپ فروت، گوجه‌فرنگي، کلم، توت فرنگي، فلفل سبز و ليمو ترش) استفاده کنيد.گوشت قرمز، ماهي يا مرغ را در برنامه غذايي خود بگنجانيد.

از مصرف چاي و قهوه همراه يا بلافاصله بعد از غذا پرهيز کنيد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ ] [ 1:15 AM ] [ محسن آزاد ]
در اکثر مبتلایان به میگرن سابقه خانوادگی ابتلا به سردرد وجود دارد. سردردهای میگرنی معمولاً در سن بلوغ شروع می شود و در سن بالای ۵۰ سال از بین می‌رود. سردرد میگرنی غالباً یکطرفه و ضربان دار است و چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. دردهای میگرنی گاهی با حالت تهوع و استفراغ همراه است.

اکثر افراد مبتلا به میگرن در زمان حمله سردرد دچار ترس از نور و صدا می شوند و تمایل دارند که در یک اتاق ساکت و تاریک استراحت کنند. در این حالت روشن کردن چراغ یا ایجاد صدای ناگهانی می‌تواند باعث بدتر شدن سردرد شود.

خوشبختانه در حال حاضر داروهای بسیاری در دست است که یا از حمله میگرن جلوگیری می‌کنند یا  باعث فروکش‌کردن سردرد آغاز‌شده می‌شوند.درمان میگرن در دو دهه اخیر راهی طولانی را پیموده است و بنابراین کسانی که فکر می‌کنند مبتلا به میگرن هستند بهتر است به متخصص مغز و اعصاب سری بزنند و در صورت تشخیص قطعی از درمان های موثر موجود استفاده کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها نیمی از مبتلایان به میگرن “کلاسیک” از منافع داروهای جدید بهره می‌برند. اگر تعداد افرادی که سردرد خود را به عارضه سینوس‌هایشان نسبت می دهند به افراد قبلی اضافه کنیم، تعداد افراد دچار میگرن که درمان مناسب دریافت نمی‌کنند به دو برابر می رسد.

سازمان جهانی بهداشت(WHO) میگرن را در رده ناتوان‌کننده‌ترین بیماری‌های انسانی قرار می‌دهد. حدود ۲۸ میلیون آمریکایی از چنان میگرن شدیدی رنج می‌برد که باعث می‌شود موقتا کارکردشان در محل کار یا خانه مختل شود. چندین میلیون نفر دیگر هم اشکال خفیف‌تر میگرن را تجربه می‌کنند.
میگرن عارضه‌ای بیشتر از سردرد صرف است. درد ضربان‌دار میگرن که معمولا در یک طرف سر بروز می‌کند اغلب با تهوع، استفراغ و حساسیت شدید به نور همراه است و فرد احساس یک ناخوشی عمومی می‌کند.

علاوه براین افراد ممکن است دچار گرفتگی بینی، تاری دید، اسهال، دردهای چنگه‌ای شکم، احساس غیرطبیعی گرما یا سرما، اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری و ناتوانی در تمرکز شوند.اغلب مبتلایان به شکل شدید بیماری بدون درمان نمی‌توانند حتی از عهده انجام ساده‌ترین کارها برآیند و باید به تختخواب پناه ببرند تا حمله سردرد پایان یابد.پس از حمله هم مبتلایان اغلب احساس خستگی، تحریک‌پذیری، بیقراری یا افسردگی می‌کنند، هرچند که برخی‌ها هم احساس سرزندگی و پرانرژی بودن غیر معمولی می‌کنند.

حدود چهار درصد کودکان پیش از بلوغ میگرن دارند. پس از بلوغ این میزان تا ۶ درصد در مردان و ۱۸ درصد در میان زنان افزایش می یابد و بعد به تدریج تا ۴۰ سالگی شیوع میگرن کاهش می‌یابد.
میزان بالاتر شیوع میگرن در میان زنان با نوسانات میزان هورمون جنسی زنانه یا استروژن ارتباط داده شده است؛ کاهش میزان استروژن در پیش از قاعدگی ماهانه باعث تحریک بروز میگرن قاعدگی می‌شود، که نسبت به اشکال دیگر میگرن شدیدتر و طولانی‌مدت‌تر است. این نوع میگرن معمولا در بارداری که سطح استروژن بالاست فروکش می‌کند و با یائسگی و پایان نوسانات هورمونی پایان می‌پذیرد.

گرچه مدتها اعتقاد براین بود که میگرن یک سردرد عروقی اولیه است که نتیجه انقباض و بعد گشادشدن عروق‌خونی در سر است، در حال حاضر آن را ناشی از تغییرات عصبی در مغز و آزادی مواد پپتیدی عصبی-التهابی می‌دانند که به نوبه خود باعث انقباض عروقی می‌شوند. سردرد اغلب قبل از اینکه رگ‌ها گشاد شوند  شروع می‌شود. این پپتید‌های التهابی رشته‌های عصبی را حساس می‌کنند و در نتیجه آنها به تحریکات معمول مانند ضربان نبض عروق واکنش نشان می‌دهند و باعث درد میگرنی می‌شوند.

برخی افراد پیش از سردرد علائمی بینایی، حسی یا حرکتی را تجربه می‌کنند که برای کمتر از یک ساعت طول می کشد. این علائم شامل دیدن جرقه‌های نورانی، بی‌حسی در دست، سرگیجه و ناتوانی در سخن گفتن است. افرادی که این علائم را تجربه می‌کنند بر اساس یافته‌های منتشر شده در شماره این ماه نشریه انجمن پزشکی آمریکا(JAMA)  دو برابر بیشتر در معرض خطر  بیماری قلبی-عروقی  هستند.

گاهی میگرن در برخی خانواده‌ها بیشتر دیده می شود.دو ژن شناسایی شده‌اند که جهش در هرکدام انها با  این میگرن‌های خانوادگی ارتباط دارد.

گر چه شکل کلاسیک میگرن معمولا با بیماری‌های دیگر اشتباه نمی‌شود، سردرد میگرنی در اغلب موارد به اشتباه به سردرد ناشی از تنش یا مشکل سینوس‌ها نسبت داده می‌شود احتمالا به این خاطر که میگرن هم می‌تواند باعث پرخونی و گرفتگی بینی، فشار و درد در پیشانی، زیر چشم‌ها، و  ناراحتی در هر یک از دو طرف صورت شود.

رسیدن به تشخیص درست

یک بررسی بوسیله دکتر اریک اکراس در آریزونا  نشان داد که ۹۰ درصد افرادی که سردرد خود را به سینوس‌هایشان نسبت می‌دادند در واقع به میگرن مبتلا بودند.این افراد پیش از آن که تشخیص صحیح بیماریشان داده شود و دردشان  با درمان مناسب تسکین پیدا کند، به طور متوسط به چهار دکتر مراجعه کرده بودند. نه آکادمی آلرژی و آسم آمریکا و نه آ کادمی بیماری‌های گوش و حلق و بینی آمریکا چیزی به نام “سردرد سینوسی” را به رسمیت نمی‌شناسند؛ تنها هنگام عفونت‌های سینوس گاهی سردرد رخ می‌دهد.

مبتلایان به میگرن مدت‌هاست که به اجتناب از خوردن غذاهایی مانند شکلات و پنیر کهنه توصیه می‌شدند. اما شواهد علمی چندانی در حمایت از این توصیه‌های غذایی  وجود ندارد. علل شایع‌تر آغاز حمله میگرن شامل استرس(مثبت یا منفی)،تغییرات آب و هوایی ، خستگی و اختلالات خواب و نیز مصرف بیش از حد داروهای مسکن می شود.

یافتن علت

برای این که عوامل محرک سردرد در شما تعیین شود، تقویمی از وقایع روزنه را نگهدارید، و در آن غذاهایی را که می خورید یا  وقایعی که پیش از شروع سردرد رخ می‌دهد را ثبت کنید. اگر زنی در سنین بچه‌دار شدن هستید،مراحل پریود ماهانه‌تان را ثبت کنید. اگر لازم بود برای تعیین غذاهایی که حمله سردرد شمار را بوجود می‌آورند، یک رژیم غذایی حذفی را دنبال کنید، به این معنا که غذاهای گوناگون را ناگهان قطع کنید و سپس یکی یکی آنها را به رژیم غذایی‌تان اضافه کنید و تاثیر آنها را بر سردرد خود بسنجید.

داروهایی مختلفی برای پیشگیری و درمان میگرن وجود دارند. در صورت عدم تاثیر هر کدام آنها داروی دیگر امتحان می‌شود. اگر گاهگاه  حمله میگرن دارید، استفاده از یک دارو از گروه تریپتان‌ها در شروع سردرد معمولا سردرد را خاموش می‌کند یا شدت و مدت آن را کاهش می دهد.

در موارد حملات مکرر میگرن بهتر است از داروهای پیشگیری کننده به همراه داروهای تسکین‌دهنده مانند استامینوفن، آسپیرین، تریپتان‌ها یا مسکن‌های شبه‌افیونی مانند کدئین در صورت بروز حمله استفاده کنید.

از جمله موثرترین داروهای پیشگیری ‌کننده داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای، مسدودکننده‌های گیرنده بتا مانند پروپرانولول و داروهای ضد صرع مانند گاباپنتین هستند. برخی از افراد از تکنیک‌های آرامش عضلانی، بازخورد زیستی، و مدیریت استرس سود می‌برند. بررسی‌ها تاثیر مفید مکمل‌های ریبوفلاوین، یک از ویتامین‌های گروه B ،(چهارصد میلی‌گرم در روز) را در کاهش حملات میگرن نشان داده‌است.

شاید مهمترین چیز در خلاصی‌یافتن از میگرن مراجعه به پزشک باتجربه در تشخیص و درمان میگرن است.بسیاری از بیماران راه را عوضی می‌روند و گاهی با مصرف بیش از حد داروهایی که بدون نسخه قابل تهیه است  میگرن خود را بدتر می‌کنند.برخی دیگر هم پس از مراجعه به یک پزشک و نتیجه نگرفتن فکر می کنند که بیماری آنها قابل درمان نیست.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ ] [ 13:24 PM ] [ محسن آزاد ]

دچار آلزايمر شده‌ام؟

بسياري از افراد به خصوص سالمندان زماني كه دچار فراموشي يا حواس پرتي مي شوند اولين نگراني كه در ذهن آنها رخ مي دهد اين است كه آيا اين اختلالات نشانه بروز آلزايمر است يا خير؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ممکن است خيلي از افراد با حافظه خود مشکل داشته باشند، اما اگر سن شما بالاي 45 سال است و با يكي از علائم زير مواجه شديد حتما با يك پزشك مشورت كنيد:

- از دست رفتن حس بويايي: کاهش توانايي در تعيين و تشخيص بوها قبل از کاهش حافظه ايجاد مي شود. مطالعه نشان مي دهد آسيب عصب ناحيه بويايي مغز که مخصوص کنترل حس بويايي است قبل از آسيب حافظه ديده شده است.

-اختلال بينايي: به دليل نرسيدن خون کافي و آسيب عصبي در ناحيه بينايي مغز يک نشانه زودرس ديگر، اشکال در اطلاعات بينايي است . اين مساله با ناتواني در دنبال کردن و يادآوري جهات بينايي يا کپي کردن و نقاشي کردن تصاويري که فرد آنها را ديده ،همراه مي باشد.

- کاهش شنوايي: مطالعه روي بيماران مبتلا به آلزايمر در دانشگاه فلوريداي جنوبي نشان مي دهد که 49 تا 52 درصد بيماران کاهش شنوايي داشتند.

- مشکل در انجام امور زندگي و کارهاي روزانه: افراد مبتلا به آلزايمر به سختي مي توانند وظايف خود را بدون فکر کردن به خاطر بياورند. فراموش کردن شيوه ي طبخ غذا، تعمير لوازم منزل و يا بازي هاي ساده از جمله مشکلات اين افراد است.

- مشکلات تكلم: هر فردي ممکن است بعضي اوقات به سختي بتواند کلمات صحيح را پيدا کند. اما افراد مبتلا به آلزايمر اغلب مواقع کلمات ساده را فراموش مي کنند و يا واژه هاي غير معمولي را جايگزين مي کنند.

- سردرگمي زماني و مکاني: فراموش کردن تاريخ روز و يا اين که به سمت کجا در حال رفتن هستيد، تا حدودي نرمال است. اما افراد مبتلا به آلزايمر اغلب خيابان خودشان را گم مي کنند و فراموش مي کنند کجا هستند و يا چگونه به اين نقطه رسيده اند و يا اين که چگونه به خانه باز گردند.

- کاهش قوه قضاوت: هيچ کس در همه ي زمان ها قضاوت درستي ندارد. اما افراد مبتلا به آلزايمر اغلب بدون در نظر گرفتن آب و هوا لباس مي پوشند. مثلا ممکن است در روزهاي گرم چندين بلوز روي هم بپوشند و يا برعکس


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ ] [ 13:20 PM ] [ محسن آزاد ]
آکنه يک بيمارى مزمن است که پيازهاى مو و غدد چربى پوست را درگير مى‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ غدد چربى پوست يا غدد سباسه در درم (لايه ميانى پوست) قرار دارند. در اين بيمارى غدد چربى مسدود مى شوند و جوش و کيست به وجود مى‌آيد.

آکنه، بسيار شايع است و غالباً در زمان بلوغ شروع مى‌شود. در اين دوره، هورمون‌هاى جنسى مردانه (آندروژن‌ها) در پسران و دختران افزايش مى‌يابند و فعاليت غدد چربى را بالا مى‌برند. در نتيجه چربى بيشترى توليد مى‌شود.

نحوه ايجاد آکنه

غدد چربى، چربى (سبوم) توليد مى‌کنند که در حالت طبيعي از راه پياز يا فوليکول مو به سطح پوست مى‌آيد. اما ممکن است سلول‌هاى پوست، پياز مو را مسدود کرده مانع راه يافتن چربى ترشح‌شده از غدد چربى به سطح پوست شوند.

با مسدود شدن پياز مو، نوعى باکترى پوست به نام "پروپيونى باکتريوم آکنه" در درون آنها رشد مى‌کند و التهاب را سبب مى‌شود. آکنه از راه هاى زير ايجاد مى‌شود:

انسداد ناکامل پياز مو، آکنه سرسياه را توليد مى‌کند که يک پلاک نخودمانند سياه است.

انسداد کامل پياز مو، آکنه سرسفيد را توليد مى‌کند که يک پلاک نخودمانند سفيد است.

عفونت و التهاب، انواع سرسفيد را توليد مى‌کند.

بالاخره، پيازهاى مو مسدود شده، مى‌ترکند و چربى، سلول‌هاى پوست و باکترى را بر روى پوست رها مى‌کنند. بدين ترتيب، جوش و ضايعه بر روى پوست آسيب ديده به وجود مى‌آيد. ضايعه اوليه در آکنه، «کومدو» نام دارد.mild-acne-scars

آکنه مى‌تواند سطحى باشد که در اين حالت جوش بدون آبسه داريم و يا عميق باشد که در اين حالت، جوش‌هاى ملتهب در زير پوست به وجود مى‌آيند و کيست‌هاى پر از چرکى را توليد مى‌کنند که پاره شده و آبسه هاى بزرگ‌تر را ايجاد مى‌کنند.

علل ايجاد آکنه

افزايش سطح هورمون ها در زمان بلوغ مى تواند توليد آکنه را سبب شود.

به علاوه، آکنه غالباً زمينه ارثى نيز دارد. موارد زير نيز مى‌تواند در ايجاد آکنه موثر باشند:

تغييرات هورمونى در دوره عادت ماهيانه در زنان.

برخى داروها مانند کورتيکوستروييدها، ليتيم و باربيتوراتها.

چربى و روغن پوست سر، روغن معدنى يا روغن آشپزى و برخى مواد آرايشى.

فشار و مالش کلاه،کوله پشتى، يا يقه‌هاى تنگ.

شرايط آب و هوايى (مانند آلودگى يا رطوبت(.

آکنه همچنين با فشاردادن جوش ها يا خاراندن شديد پوست، بدتر مى شود.

علائم آکنه

آکنه، در هر نقطه بدن ميتواند ظاهر شود. اما بيشتر در جاهايى ظاهر ميشود که تجمع غدد چربى زياد باشد، مانند صورت، قفسه سينه، بالاى پشت، شانه‌ها و گردن.

موارد زير شايع ترين علائم و نشانه هاى آکنه هستند. اما هر نوجوان ممکن است علائم متفاوتى را تجربه کند. علائم آکنه مى‌تواند شامل پشت درد، دانه هاى سرسفيد، ضايعات چرکى که مى توانند دردناک باشند، و گره پوستى (برآمدگى سفت پوستى) باشد.

علائم آکنه ممکن است مشابه ساير بيمارى هاى پوستى باشد. هميشه براى تشخيص به پزشک مراجعه کنيد.

درمان آکنه

هدف از درمان آکنه به حداقل رسانيدن بافت ترميمى برجاى مانده و بهبود ظاهر فرد است. درمان خاصى که توسط پزشک انجام مى‌شود، بر اين پايه است:

سن نوجوان، سلامت عمومى و تاريخچه پزشکى وى.

شدت آکنه.

تحمل نوجوان در برابر داروها، روش ها و درمان هاى خاص.

انتظارات درباره سير بيمارى.

ديدگاه و انتخاب شما.

درمان آکنه شامل دارودرمانى موضعى و عمومى خواهد بود. بسته به شدت آکنه، داروهاى موضعى (که بر روى پوست ماليده مى شوند) يا عمومى (که به طريق خوراکى مصرف مى شوند) مى توانند توسط پزشک تجويز شوند. در برخى موارد تلفيق دو روش موضعى و عمومى به کار مى رود.

درمان‌هاي موضعي

اين داروها شامل موارد زير است:

بنزوئيل پراکسايد که باکترى "پروپيونى باکتريوم آکنه" را مى‌کشد.

آنتى بيوتيک ها که رشد باکترى "پروپيونى باکتريوم آکنه" را به تاخير افکنده يا متوقف مى‌کنند.

کرم "ترتى نويين" توليد آکنه جديد (کومدون) را متوقف کرده و به توليد سلول‌‌هاى جديد و از بين بردن جوش‌ها کمک مى‌کند.

" آدا پالن" که توليد کومدو (ضايعه اصلى آکنه) را کاهش مى‌دهد.

درمان‌هاي عمومي

داروهاى عمومى يا آنتى بيوتيک هاى خوراکى، غالباً در درمان آکنه متوسط تا شديد تجويز مى‌شوند و مى‌توانند شامل موارد زير باشند: داکسى سيکلين، اريترومايسين و تتراسيکلين.

درمان آکنه شديد، کيستى يا التهابى

در درمان آکنه شديد کيستى يا التهابى نوجوانان از "ايزوترى‌تينوئين" استفاده مى‌شود که يک داروى خوراکى است و از برجاى ماندن بافت ترميمى جلوگيرى مى‌کند.

ايزوترى تينوئينبا کاهش اندازه غدد چربى، تشديد ريزش سلول‌هاي پوست، و تاثير بر روي پياز مو توليد آکنه را کاهش مى‌دهد.

اين دارو در نود درصد بيماران، آکنه را از بين مى برد. اما مى تواند عوارض جانبى مهمى داشته باشد. توجه به اين نکته ضرورى است که حتماً قبل از استفاده از اين دارو با پزشک‌تان مشورت کنيد
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ ] [ 22:16 PM ] [ محسن آزاد ]

 

1- یکی از علل شیوع بیش از حد دیابت، مخصوصا دیابت نوع دوم، ازدواج ‌های فامیلی است. هنوز هم در بعضی از فامیل‌ ها و قومیت ‌ها، ازدواج‌ های فامیلی مرسوم و متداول است. اصولا دیابت هم یک بیماری ژنتیک و هم معلول عوامل محیطی است. عوامل محیطی در حقیقت آن ژن را شعله ‌ور و بیدار می‌ کنند.

2- جوانانی که در آستانه ازدواج هستند، لازم است قبل از ازدواج حتما مشاوره ژنتیک انجام دهند و با متخصص ژنتیک یا غدد مشورت کنند. این مشاوره را باید در همان ابتدا و قبل از عمیق شدن رابطه عاطفی انجام داد. آن چه متاسفانه امروز رایج است، موکول کردن مشاوره ژنتیک به موقعی است که همسر دلخواه خود را انتخاب کرده‌اند و اساسا نمی ‌توان آن ها را منصرف کرد.

3- در بحث دیابت نوع یک می ‌بینیم که در دوقلوهای تک ‌تخمکی، اگر یکی از دوقلوها دیابتیک باشد، احتمال این که قل یا تای دیگر نیز مبتلا شود، تا 50 درصد است. هر گاه یکی از والدین مبتلا به دیابت نوع یک باشد، احتمال این که فرزندانش به دیابت نوع یک مبتلا شوند، بین 6 تا 10 درصد است و این رقم در کل جمعیت فقط 0/6 درصد است.

 4- اگر مادری مبتلا به دیابت نوع یک باشد، احتمال این که آن را به فرزندش انتقال دهد 2 درصد است، در حالی که اگر فقط پدر مبتلا باشد، این احتمال تا 6 درصد خواهد بود. بنابراین در دیابت نوع یک، از نقطه نظر ژنتیک، نقش پدر غالب و بارز است و نقش مادر کمتر است.
 
5- در بحث دیابت نوع دو می ‌بینیم که این بیماری، چند ژنی و چند عاملی (پلی ‌ژنیک یا مولتی‌ فاکتوریال) است. با این که نقش ژن در دیابت نوع دوم واضح‌ تر و مهم ‌تر است اما چگونگی این نقش هنوز در ابهام است.

http://www.diabeti.ir/uploads/posts/2011-11/1321008107_1319546838_2.jpg


 
6- در دوقلوهای تک‌ تخمکی، اگر یکی مبتلا به دیابت نوع دو باشد، احتمال این که دیگری، دیابت نوع دو بگیرد؛ بین 60 تا 90 درصد خواهد بود. اگر فردی مبتلا به دیابت نوع دو باشد، احتمال این که فرزندش نیز مبتلا شود، بین 10 تا 33 درصد خواهد بود (این رقم در نوع یک بسیار کمتر بود) و جالب این که ابتلا به دیابت نوع دو در کل جمعیت فقط 5 درصد است.

7- اگر مادری مبتلا به دیابت نوع دو باشد، احتمال این که به فرزندش انتقال دهد، 3 برابر بیشتر از وقتی است که پدر مبتلا باشد. مهم‌ تر از همه این که هرچه سن شروع دیابت در والدین کمتر باشد (قبل از 20 سالگی) احتمال انتقال دیابت به بچه‌ها بیشتر است.

http://www.diabeti.ir/uploads/posts/1328276292_hamkari.jpg


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ ] [ 13:53 PM ] [ محسن آزاد ]
امروزه ارتقاي آگاهي مردم به منظور پيشگيري از سكته و انواع بيماري‌هاي قلبي بسيار حائز اهميت است.

به گزارش ايسنا، نشانه‌هاي هشدار دهنده ناراحتي‌هاي قلبي به شرح زير هستند:

- درد قلبي يا درد قفسه سينه: معمولا دردي فشارنده است كه بيشتر زير جناغ سينه احساس مي‌شود ولي ممكن است به ساير قسمت‌ها چون دست‌ها،‌ گردن و زيرچانه منتشر شود.

- تپش قلب: بيشتر به صورت ضربان تند يا بي‌نظمي قلب است. به عنوان مثال در افتادگي دريچه ميترال، تپش و درد قلب شايع است.

- تنگي نفس: تنفس با سختي و همراه با فعاليت و كوشش بدني است. ممكن است به صورت حملات شبانه تنگي نفس باشد.

- غش قلبي: غش علت‌هاي مختلفي دارد. يكي از علل آن بي‌نظمي‌هاي ضربان قلب است كه باعث مي‌شود خون كافي به مغز نرسد. اگر ضربان قلب كمتر از 35 و بيشتر از 180 ضربه در دقيقه باشد، فرد غش مي‌كند.

بيماري‌هاي شايع قلبي:

- آنژين صدري: عبارت است از احساس گرفتگي، ناراحتي و سنگيني كه زير جناغ سينه احساس مي‌شود و ممكن است به گردن، چانه، كتف، سر دل و دست‌ها به ويژه قسمت داخلي دست چپ انتشار ‌يابد. اين درد يك تا پنج دقيقه طول مي‌كشد. علت آن وجود پلاك‌ها و انسداد سرخرگها است. در افراد فشار خوني، ديابتي، سيگاري و مبتلا به چربي خون بالا بيشتر ديده مي‌شود.

- اختلال دريچه‌اي قلب: معمولا اين اختلال به دو صورت تنگي يا شلي در گشادي دريچه مشخص مي‌شوند و اغلب تا آخر عمر اين اختلال تشخيص داده نمي‌شود. افتادگي دريچه ميترال شايعترين آنها است. اين بيماري مادرزادي است و باعث پس زدن خون از بطن به دهليز چپ مي‌شود. نشانه‌هاي اختصاصي آن تپش قلب، بي‌نظمي‌هاي قلبي بخصوص وقتي كه فرد به پهلوي چپ مي‌خوابد، دردهاي قفسه سينه، خستگي پذيري زودرس و سردردهاي ميگرني هستند.

بر اساس اين گزارش، در نارسايي‌هاي دريچه آئورت خون از دريچه به بطن چپ برمي‌گردد و بار بسيار زيادي بر دوش بطن چپ مي‌گذارد و به تدريج قلب بزرگ و نارسا خواهد شد. در ايران بيشترين عامل نارسايي‌هاي دريچه قلب، تب روماتيسمي و عفونت حاصل از آن است.

- نارسايي قلب: نارسايي‌هاي قلبي به طور كلي به دو دسته كلي حاد و مزمن مي‌شود. در نوع حاد مقدار قابل توجهي از بافت از بين مي‌رود يا دريچه قلب پاره مي‌شود. در اين حالت چون قلب آمادگي مقابله با اين نارسايي ناگهاني را ندارد، ‌دچار افت فشار و شوك مي‌شود. در نارسايي مزمن؛ قلب به تدريج با شرايط نامطلوب كنار مي‌آيد، اما تنگي نفس شبانه،‌ ورم پا، بزرگ و پرخون شدن كبد و خستگي و ضعف عضلاني ديده مي‌شود. بهترين درمان آن، حفظ آرامش، رژيم غذايي بدون نمك و كم چرب و استفاده از داروهاي ضد فشار و ادرارآور است.

- فشار خون: فشار خون بالا و پايين، هر دو مشكل ساز است. افرادي كه پرفشاري خون دارند 10 تا 20 سال زودتر از افراد ديگر مي‌ميرند. فشار خون بالا رگها را خراب مي‌كند و به قلب، مغز، چشم‌ها و كليه آسيب مي‌رساند و عامل سكته‌هاي قلبي است.

بر اساس اين گزارش، درمان فشار خون مشروط به رعايت نكات بسيار ساده‌اي است. فشار خون دو جزء و دو عدد دارد، عدد اول مربوط به فشار انبساط قلب (80 ميليمتر جيوه) است. فشار انبساط قلب از 90 ميليمتر جيوه و فشار انقباض قلب از 140 ميليمتر جيوه بالاتر باشد، تشخيص پرفشاري داده مي‌شود. اگر فشار انبساط قلب كمتر از 90 ميليمتر جيوه باشد،‌ تشخيص فشار پايين داده مي‌شود و فرد وارد شوك شده و احتمال دارد جان خود را از دست بدهد. در فشار خون پايين خون كافي به مغز و ساير اندام‌ها نمي‌رسد و كاركرد آنها مختل مي‌شود. اسهال و استفراغ طولاني، خونريزي‌هاي شديد داخلي و خارجي و شوك هيجاني شديد باعث افت فشار مي‌شوند.

- لخته و التهاب در سياهرگ: سه علت عمده براي ايجاد لخته شناخته شده است. يكي، جريان خون كند و آهسته به علت عدم تحرك در طولاني مدت، ديگري آسيب و ضربه به جداره رگ‌ها و در نهايت وجود قابليت لخته شدن بالا در افراد. مانند مصرف كنندگان استروژن. اگر لخته در سياهرگ‌هاي عميقي باشد، درد، تورم و قرمزي ديده مي‌شود خطر حركت كردن لخته و گير كردن در رگهاي ريوي و مرگ وجود دارد. اگر لخته در سياهرگ سطحي باشد با كمپرس آب گرم برطرف مي‌شود.

عوامل موثر در بروز بيماري‌هاي قلبي:

- وزن نامناسب

– سن بالا

– فشار خون، چربي و قندبالا

– استعمال دخانيات

– سابقه خانوادگي

– عدم رعايت بهداشت فردي، دهان و دندان

– عدم تحرك و ورزش كافي

– شتاب‌زدگي

– رژيم غذايي نامنظم و نامناسب

– بيماري‌هاي عفوني مزمن

– تنش و فشار روحي كه به علت تاثير بر سرعت لخته شدن خون،‌ افزايش فشار خون،‌ افزايش كلسترول خون افزايش هورموني كه در آهنگ ضربان قلب اختلال ايجاد مي‌كند خطرساز خواهد بود. استرس در اكثر اوقات مي‌تواند ناشي از مشكلات زندگي شغلي مثل توقعات بيش از حد مديران و ناسازگاري با همكاران باشد.

پيشگيري:

- رژيم غذايي مناسب (اجتناب از مصرف غذاهاي سرخ كردني، پرنمك، پرچرب و استفاده از سبزيجات و ميوه‌هاي تازه)

- ورزش منظم (نرم دويدن، نرمش‌هاي سريع، شنا، دوچرخه سواري)

- ترك كامل سيگار

- درمان و كنترل كلسترول، قند و فشار بالا (با خوردن غذاهاي كم كالري مثل ميوه‌ها، سبزيجات، روغن گياهي و جوانه‌ها)

- مصرف آسپرين حداقل يك روز در ميان

- حفظ آرامش و خونسردي (به وسيله تكنيك‌هاي آرامش آموزي)

- مقابله كارآمد با استرس و فشارهاي زندگي (به وسيله تكنيك‌هاي حل مسئله)

- كاهش وزن (با ورزش، خوردن مواد غذايي سالم و كم كالري) و در نهايت بهبود سبك زندگي و سالم زيستن (با رعايت نكات بالا) و پيگيري اين نكات در طي زندگي روزمره.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ ] [ 13:14 PM ] [ محسن آزاد ]
گروه جراحان پیش از این اقدام، عمل مشابه را روی پنجاه گوساله انجام داده بودند تا توانستند تجربه جراحی مورد نظر را روی کریگ لوییس پیدا کنند.

هرچند نصب دستگاه جانشین قلب پیش تر نیز انجام شده، اما ویژگی کار جراحان موسسه درمانی تگزاس، نصب دستگاهی متفاوت و ساده با کارآیی پاسخگو است.

دستگاه کار گذاشته در بدن لوییس، از یک توربین با چند موتور ساده گردان تشکیل شده است که مانند قلب تپش ندارد، بلکه جریانی پیوسته مانند درون شیلنگ های آبیاری ایجاد می کند.

پیش از انجام این جراحی، پزشکان پس از عمل مشابه روی یک گوساله آزمایشگاهی، مشاهده کردند که تپش و نبض در جریان گردش خون حیوان حذف شده و قلب نگار نیز تنها یک خط صاف را نمایش می دهد.

لوییس ۵۵ ساله تنها انسان بدون قلب، تپش و نبض در کره زمین که پیش از عمل به سبب بیماری ‘آمیلوییدوز’ در بستر مرگ افتاده بود، اکنون از این بیماری رنج نمی برد.

آمیلوئیدوز نام گروهی از بیماریها است که با رسوب پروتئینهای فیبریلی غیرطبیعی (آمیلوئید) در بافتها و اعضای سراسر بدن مشخص می‌شود.

آمیلوئیدوز، بیماری است که در آن پروتئین‌های آمیلوئید در اندام‌ها و بافت‌ها انباشته می‌شوند. پروتئینی، آمیلوئید تلقی می‌شود که بر اثر تغییر ساختار سه بعدی آن، حالت توده‌ای و نامحلول، مشابه با صفحه بتا به خود بگیرد .

در مبتلایان آمیلوئیدوز، انباشت پروتئین های غیرطبیعی با مسدود کردن اندام ها و بافت ها، مانع ادامه فعالیت عضو می شود.

پزشکان پس از جراحی و جریان یافتن دوباره خون در رگ های لوییس، به جای تپش و نبض، فقط صدای ممتد حرکت خون را به جای ضربان قلب شنیدند.

براساس ارزیابی های استاندارد، هرچند لوییس فاقد نشانه های حیات و یک مرده است، اما هم اکنون به عنوان یک انسان زنده به حیات خود ادامه می دهد و نتیجه جراحی نیز ثابت می کند، فیزیولوژی انسان بدون وجود نبض هم قادر به ادامه حیات است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ] [ 0:21 AM ] [ محسن آزاد ]

دستيار تخصصي طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: ازدياد يکي از اخلاط چهارگانه موجب بروز خارش مي‌شود، به عنوان مثال ازدياد خلط صفرا و خلط بلغم شور مي‌تواند موجب بروز خارش شود.

به گزارش فارس ، محمود خدادوست اظهار داشت: در طب سنتي ايران پوست بدن يکي از راه‌هاي دفع مواد زائد است که عرق کردن موجب خروج سموم از پوست مي‌شود.وي ادامه داد: سيستم هوشمند بدن تلاش مي‌کند، مواد زائدي که در بدن جمع شده است را از بدن خارج کند چرا که اين مواد زائد به اعضاي رئيسه بدن که قلب، کبد و مغز است، آسيب مي‌رساند و بهترين راه دفع مواد زائد از طريق پوست است.دستيار تخصصي طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اينکه خارش يکي از مسائل بسيار آزار دهنده است، بيان داشت: خارش به اين دليل است که ماده‌اي مزاحم از بدن در حال خارج شدن است و سيستم هوشمند بدن سعي دارد که آن را از بدن دفع کند.خدادوست بيان داشت: ازدياد يکي از اخلاط چهارگانه موجب بروز خارش مي‌شود، به عنوان مثال ازدياد خلط صفرا و خلط بلغم شور مي‌تواند موجب بروز خارش شود.وي عنوان کرد: فرد قسمتي از بدن که دچار خارش شده را مي‌خاراند، به دليل اينکه منافذ پوست باز شده و بخارات مزاحم دفع مي‌شود و پس از خاراندن احساس خوبي مي‌کند.دستيار تخصصي طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران عنوان مي‌کند: افراد مي‌توانند براي از بين بردن خارش بدنشان کبد خود را اصلاح کنند و از موادي که موجب پاکسازي بدن مي‌شود، استفاده کنند.مصرف مواد مليني مانند خاکشير، بارهنگ و اسفرزه براي پاکسازي کبد بسيار مؤثر است و مصرف روزانه 3 استکان عرق کاسني و شاتره مي‌تواند به اصلاح کبد کمک کن
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ ] [ 21:29 PM ] [ محسن آزاد ]
سردردها هر يك علائم و نشانه‌هاي مختلف و منحصربه‌فردي دارند. گاهي سردردها به‌دليل خستگي زياد، فشار عصبي، گرسنگي و تشنگي در افراد به‌وجود مي‌آيند.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از برترين ها، گاهي بيماري‌هاي داخلي از قبيل ابتلا به بيماري‌هاي گوارشي، كليوي يا حتي يبوست مزمن موجب بروز آن‌ها در بيمار مي‌شود و گاهي فشارهاي عصبي ناشي از كار روزانه يا تنش‌هاي زندگي سردرد را به بيمار تحميل مي‌كند. خوشبختانه درمانگران طب سوزني چين روش‌هاي درماني موثري براي درمان انواع سردردها، كنترل آن‌ها و تسكين دردهاي ناشي از آن سراغ دارند كه علاوه بر بهبود و تسكين درد به بهبود عملكرد بسياري از درمان‌هاي دروني و تنظيم انرژي در بدن منجر مي‌شود. دكتر فرهاد صبري، متخصص طب سوزني و عضو انجمن درد ايالت متحده در اين باره توضيحات بيشتري را با شما در ميان مي‌گذارد.

رابطه ضعف چشم و سردرد

بسياري از افرادي كه به اختلال‌هاي چشمي از قبيل نزديك‌بيني مبتلا هستند، ممكن است سردردهايي را در طول ماه تجربه كنند. به اين معنا كه افرادي كه دچار اختلال در ناحيه چشم هستند و بينايي آن‌ها تحت‌تاثير اين اختلال قرار گرفته درصورتي كه براي درمان اقدام نكنند به‌دليل كشش‌هايي كه در ماهيچه‌هاي اطراف چشم آن‌ها به‌منظور تطبيق ديد ايجاد مي‌شود، دچار سردرد مي‌شوند. اين نوع سردردها نيز از جمله سردردهايي است كه با كمك طب سوزني و دريافت سوزن در نواحي خاص قابل درمان است، اما افراد مبتلا به اين نوع سردرد بايد دقت داشته باشند كه علاوه بر دريافت سوزن و درمان بيماري خود لازم است براي درمان اختلال و بيماري چشم خود نيز اقدام كنند.

آيا سردرد شما ميگرن است؟

سردردها نشانه‌هاي مختلفي دارند. با شناسايي و بررسي حالت و ويژگي‌هاي سردرد مي‌توان به‌راحتي نوع آن را شناسايي كرد. تنها بايد مراقب بود كه هر سردردي را با ميگرن اشتباه نگرفت. ميگرن و دردهاي ناشي از آن در نصف سر ايجاد مي‌شود. اين سردردها يا در سمت راست يا در سمت چپ سر ديده مي‌شوند و معمولا با تهوع، استفراغ و اختلال بينايي در افراد همراه است. مبتلايان به سردردهاي ناشي از ميگرن گاهي از بروز لكه‌هايي روشن جلوي چشمان‌شان و افزايش ميزان ضربان قلب خود شكايت مي‌كنند. اين افراد در مواردي كه ميزان سردردهاي آن‌ها شديد و پيشرفته است غالبا دچار خشكي دهان، عرق سرد، گيجي، اختلال در تكلم نيز مي‌شوند. گاهي ممكن است دود سيگار يا نور يا عصبانيت موجب افزايش سردرد و تحريك آن‌ها شود. درمانگران طب سوزني غالبا با يك دوره درماني 3 مرحله‌اي مي‌توانند اين بيماري را در بدن بيمار درمان يا كنترل كنند. تنها كافي است بيمار يك روز درميان به مطب مراجعه كرده و در نقاط خاصي سوزن دريافت كند.

سردرد افراد پرمشغله

سردردهاي كششي يكي از انواع سردرد‌هاست. اين نوع سردرد كه به همراه انقباض‌ها و اسپاسم‌هاي عضلاني است غالبا در پشت سر بيمار ايجاد شده و معمولا پس از يك روز كاري شلوغ و پراسترس در برخي از افراد شاغل ديده مي‌شود. حتي در مواردي مشاهده شده كه اين نوع سردردها به‌دليل كشش عضلات گردن از پشت‌سر تا عضلات ناحيه پس گردن ادامه مي‌يابد و درد تا اين ناحيه نيز ادامه مي‌يابد. درمانگران طب سوزني براي درمان اين نوع سردرد تكنيك‌هاي موثري دارند كه مي‌توانند علاوه بر درمان اين نوع سردردها به كنترل و پيشگيري از بروز آن‌ها در بيمار كمك كنند.

از سردردهاي عروقي چه‌مي‌دانيد؟

يكي ديگر از سردردهاي رايج ميان مردم، سردردهاي عروقي است. اين نوع سردردها به‌دليل گشاد شدن شريان جمجمه در افراد ديده مي‌شود. ميگرن يكي از انواع سردردهاي عروقي است كه به‌علت گشاد و تنگ شدن متناوب عروق سر در افراد مبتلا به اين بيماري ديده مي‌شود. در اين نوع از سردرد به‌دليل بروز اختلال در ميزان هيستامين و سروتونين خون، سردردهايي براي بيمار به‌وجود مي‌آيد كه خوشبختانه اين نوع سردردها نيز در طب سوزني قابل درمان و كنترل است.

كدام سردرد را شوخي نگيريد؟

برخي از سردردها وجود دارند كه از جمله سردردهاي نادر و پرخطر محسوب مي‌شوند كه ابتلا به آن‌ها با خطرهاي جدي براي بيمار همراه است. مننژيت و ورم مغز از جمله عواملي است كه موجب بروز اين نوع سردردها در بيمار مي‌شود و اگر بيمار به راحتي و بدون توجه به علائم اين نوع سردرد از كنار آن عبور كند، ممكن است در مدت زمان كوتاهي با اختلال‌هاي جدي در مسير زندگي روبه‌رو شود. از اين‌رو بايد علت بروز سردردها همواره براي ما مشخص باشد. تهوع، استفراغ و تحرك نداشتن گردن به سمت جلو يا عقب از جمله علائم ابتلا به سردرد ناشي از مننژيت است. در اين حالت بيمار به‌دليل بروز عفونت در ناحيه سر قادر نيست گردنش را به سمت جلو يا عقب حركت دهد. علاوه بر اين ابتلا به سينوزيت نيز يكي ديگر از علائم ابتلا به سردرد است. اين نوع سردرد با التهاب در ناحيه چشم، گوش و بيني بيمار همراه است.

سردرد ناشي از اسپاسم عضلات

اين نوع سردرد كه به‌طور كلي منشا عصبي و رواني دارد به‌دليل بروز فشارهاي عصبي و اختلال‌هاي جسماني از قبيل شيوه نادرست نشستن در بدن به‌وجود مي‌آيد. يكي از مشهورترين عوارض ناشي از اين سردرد اسپاسم‌هاي عضلاني گردن و درد اين ناحيه است. علاوه بر تنش‌ها و استرس‌هاي روحي، شيوه نادرست نشستن پشت فرمان ماشين، شيوه نادرست نشستن پشت ميز و استفاده غلط از كامپيوتر از ديگر مواردي است كه به بروز اين نوع سردرد كمك مي‌كند. درمانگران طب سوزني با كمك سوزن‌ها و ايجاد تعادل در سيستم بدن و متعادل نگه داشتن انرژي در كبد و كليه به درمان اين گروه از بيماري‌ها كمك مي‌كنند.

اين سردرد را با ميگرن اشتباه نگيريد

سردرد كلاستر از ديگر سردردهاي شايع ميان افراد بزرگسال است كه به سردردهاي خوشه‌اي مشهور است. بسياري از بيماران مبتلا به اين سردرد به دليل تشابه ويژگي‌هاي اين سردرد با ميگرن به اشتباه آن را ميگرن مي‌نامند. درحالي‌كه اين سردرد تفاوت‌هاي زيادي با ميگرن دارد. اين سردردها كه معمولا در ساعات پاياني روز و پيش از خواب سراغ افراد مي‌آيد گاهي در پي كشيدن يك نخ سيگار نيز در افراد ديده مي‌شود. سردرد كلاستر نيز همانند سردردهاي ناشي از ميگرن به‌صورت يكطرفه در سر ديده مي‌شود اما برعكس ميگرن كه در هر ساعتي از روز نمايان مي‌شود، اين سردردها تنها در ساعات شبانه عود مي‌كنند و با اشك‌ريزي، گرفتگي بيني و التهاب مجاري تنفسي در يك سوي سر همراه است. خوشبختانه درمانگران طب سوزني براي درمان و تسكين اين نوع سردرد نيز راه‌حل‌هايي دارند و قادرند با كمك سوزن‌هاي يك‌بار مصرف خود بيمار را براي هميشه يا براي مدت‌هاي طولاني از اين بيماري رها كنند.

سردرد از ديدگاه طب سوزني چين

درمانگران طب سنتي چين براي ابتلا به سردرد 2 علت را مي‌شناسند. آن‌ها از يك‌سو فعاليت شديد انرژي يانگ در كبد را يكي از شايع‌ترين دلايل ابتلا به سردرد ذكر مي‌كنند. از ميان سردردهاي ناشي از فعاليت شديد انرژي در كبد مي‌توان به بيماري ميگرن و سردردهاي ناشي از آن اشاره كرد. افرادي كه از سردردهاي ناشي از فعاليت انرژي در كبد رنج مي‌برند، معمولا افرادي هستند كه از هواي سرد لذت مي‌برند زيرا در حالت عادي اين افراد احساس گرما دارند. رنگ زبان اين افراد قرمز است و اصولا اين افراد تحت عنوان افراد عصبي و زودجوش معروف هستند.

از ديگر علائم اين بيماران به ابتلا به تهوع، استفراغ، سردردهاي يكطرفه، اختلالات بيناني و بيزاري از نور مي‌توان اشاره كرد. يكي ديگر از علت‌هاي ابتلا به اين نوع سردرد از نگاه درمانگران طب سوزني چين كاهش انرژي يين در اندام كليه است. در اين حالت بيمار عكس حالت قبلي را دارد، يعني نسبت به سرما حساس است و در عوض گرما را دوست دارد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ ] [ 21:26 PM ] [ محسن آزاد ]

کمبود آهن و کم خوني ناشي از آن از مشکلات عمده تغذيه اي و بهداشتي در کشور است. کودکان زير 6 سال و نوجوانان بيشتر در معرض آن قرار دارند.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت ، کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان ايلام گفت: اگر براي ساختن گلبول هاي قرمز خون, آهن به مقدار کافي در اختيار بدن نباشد ابتدا فرد از ذخاير بدن خود استفاده مي کند و به همين دليل ذخاير آهن بدن کاهش مي يابد. اگر اين کمبود ادامه پيدا کند ذخاير آهن بدن تخليه شده وکم خوني فقر آهن بروز مي کند.معصومه حسن نژاد ياد آور شد: کم خوني در کودکان زير 2 سال و کودکان سنين مدرسه با تأخير رشد خفيف همراه است. تأخير رشد در کودکان کم خون به علت نقش کلي آهن در واکنش هاي حياتي بدن و رابطه آن با سيستم ايمني و يا تأثير آن بر اشتها است. همچنين کم خوني فقر آهن در کودکان سنين مدرسه, موجب کاهش قدرت يادگيري مي شود و ضريب هوشي اين کودکان 5 تا 10 درصد کمتر از حد طبيعي برآورد شده است.اين کارشناس بهداشت خانواده در ادامه به تأثير بيماري هاي عفوني در کودکان مبتلا اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در اين کودکان ميزان ابتلا به بيماري هاي عفوني بيشتر است زيرا سيستم ايمني آنان قادر به مبارزه با عوامل بيماري زا نيست.وي به فوايد آهن کافي در بدن کودکان اشاره کرد و اظهار داشت: آهن کافي براي حفظ سلامت, رشد مطلوب و فراهم ساختن زمينه مناسب براي يادگيري در دوران تحصيل ضروري است اگر چه کمبود آهن مي تواند در تمام دوران زندگي سبب کاهش قدرت ادراک و ياد گيري شود ولي اثرات نامطلوب کم خوني در دوران شير خوارگي ودر اوايل کودکي غير قابل جبران است.معصومه حسن نژاد افزود: آهن اساسي ترين ماده اوليه براي ساختن گلبول هاي قرمز خون است و البته علاوه برآهن مواد مغذي ديگري مثل اسيد فوليک, ويتامين 6B , ويتامين 12 B, ويتامين C و پروتئين نيز براي خون سازي لازم است که بايد از طريق رژيم غذايي مناسب روزانه تأمين شوند.وي به علائم کمبود آهن در کودکان اشاره کرد و تشريح کرد: کودکان و دانش آموزاني که دچار کم خوني فقر آهن هستند, هميشه احساس خستگي وضعف مي کنند و اغلب از ورزش و فعاليت هاي بدني دوري مي کنند و يا در هنگام ورزش خيلي زود خسته مي شوند. در اين افراد تغييرات رفتاري به صورت بي حوصلگي وبي تفاوتي مشاهده مي شود, کم خوني فقر آهن به علت تأثير بر قدرت يادگيري وکاهش آن, افت تحصيلي دانش آموزان را باعث مي شود.کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان ايلام در توضيح علل ايجاد کم خوني در دوران مدرسه و بلوغ گفت: برخي از عوامل بروز کم خوني فقر آهن در کودکان سنين مدرسه ونوجوانان شامل مصرف ناکافي مواد غذايي آهن دار, جايگزين شدن غذاهاي غير خانگي بجاي غذاهاي خانگي, خونريزي هاي شديد عادت ماهيانه در دختران, هيجان هاي عصبي دوران بلوغ که باعث بي اشتهايي مي شود مصرف چاي همراه با غذا و يا بلافاصله بعد از صرف غذا, مصرف بي رويه انواع شکلات و شيريني که منجر به کم اشتهايي و کاهش دريافت مواد غذايي از جمله آهن, مصرف نان هايي حاوي خمير مايه جوش شيرين و آلودگي هاي انگلي مانند شيستو زوما و کرم قلاب دار و ژيارديا هستند که مقدار آهن بدن را کاهش مي دهند.وي در خصوص علائم آنمي ياد آور شد: رنگ پريدگي دائمي زبان و مخاط داخل پلک چشم ولب ها, احساس ضعف وخستگي, سياهي رفتن چشم, بي تفاوتي, سرگيجه, سردرد, بي اشتهايي, حالت تهوع و خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست ها و پاها در افراد مبتلا به کم خوني فقر آهن بسيار شايع است.کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان ايلام, توزيع قرص هاي آهن بين گروه هاي در معرض خطر ودر معرض کم خوني, آموزش تغذيه وايجاد تنوع غذايي, کنترل بيماري هاي عفوني و انگلي و همچنين غني سازي مواد غذايي با آهن را از روش هاي اساسي براي پيشگيري از ايجاد کم خوني عنوان کرد و اضافه کرد: در صورت بروز کم خوني, شخص مبتلا بايد تحت درمان قرار گيرد زيرا در اين حالت افزايش مصرف غذايي غني از آهن به تنهايي نمي تواند کم خوني فقر آهن را جبران کند.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 19:46 PM ] [ محسن آزاد ]
هر گوش‌دردي، عفونت گوش نيست. تقريبا 50 درصد گوش‌دردها ارجاعي‌اند، يعني مشکل اصلي در جاي ديگري است (مثلا عفونت يک دندان)،‌ ولي شما دردش را در گوش‌تان حس مي‌کنيد.

پاک کردن گوش با گوش پاک کن

1- براي تميز کردن گوش، هيچ چيزي بهتر از گوش‌پاک‌کن نيست.

به گزارش جام جم، اشتباه مي‌کنيد! گوش‌پاک‌کن‌ها بيش از آن که به گوش ما خدمت کنند، خيانت مي‌کنند. آنها جرمي را که خودش به طور طبيعي از گوش خارج مي‌شود، با فشار به داخل گوش برمي‌گردانند و مجراي شنوايي را کم‌کم مسدود مي‌کنند. عفونت و پارگي پرده گوش و کاهش شنوايي از شايع‌ترين خطرات استفاده از گوش‌پاک‌کن‌هاست.

2- پس (با توجه به حرف‌هاي بالا) گوش‌پاک‌کن‌ به هيچ دردي نمي‌خورد.

قطعا به درد تميز کردن گوش نمي‌خورد، ولي کاربردهاي ديگري دارد؛ مثلا مي‌تواند ابزاري باشد براي ماليدن برخي داروها به داخل گوش، البته با توصيه و تجويز پزشک.

3- براي حفظ شنوايي بايد گوش‌هايمان را هر روز تميز کنيم؟

اصلا! گوش‌ها به کمک ما نيازي ندارند. آنها خودشان بلدند خودشان را تميز کنند. در حالت طبيعي، نيازي به تميز کردن گوش‌ها نيست و فقط در مواردي که واکس گوش (ماده زردرنگ داخل گوش)، ترشح بيش از حد داشته باشد، گوش‌‌ها نياز به تميز کردن دارند که البته در چنين مواقعي هم بايد کار را به کاردان سپرد.

پزشکان در اين موارد، معمولا يک قطره گوش براي فرد تجويز مي‌کنند تا واکس گوش (سرومن‌)‌ نرم شود و پس از آن، گوش را شستشو مي‌دهند.

ساختمان گوش

4- واکس گوش نوعي چرک است و براي گوش خطر دارد.

برعکس! واکس گوش (سرومن)‌ يک سپر دفاعي براي جلوگيري از ورود آب و عفونت به کانال گوش است و در حالت طبيعي، اصلا نبايد آن را خارج کرد. واکس گوش فقط زماني که بيش از حد ترشح شد يا تجمع‌اش موجب آزار شد، بايد به وسيله پزشک خارج شود. علايم تجمع غيرطبيعي‌اش هم اينهاست: ‌گوش‌درد، خارش و بوي بد گوش، زنگ زدن گوش، خروج ترشحات و کاهش شنوايي.

5- وقتي گوش شما درد مي‌کند، معنايش اين است که عفونت کرده؟

نه! هر گوش‌دردي، عفونت گوش نيست. تقريبا 50 درصد گوش‌دردها ارجاعي‌اند، يعني مشکل اصلي در جاي ديگري است (مثلا عفونت يک دندان)،‌ ولي شما دردش را در گوش‌تان حس مي‌کنيد.

يکي از علل شايع گوش‌درد، التهاب مفصل گيجگاهي ‌فکي است که در مجاورت کانال شنوايي قرار دارد و همين مجاورت باعث مي‌شود که درد ناشي از التهاب آن در داخل گوش احساس شود.

بيماري «گوش شناگران» يکي ديگر از علل شايع گوش‌درد است که به دنبال مرطوب شدن کانال گوش (مثلا متعاقب شنا)‌ ممکن است اتفاق بيفتد

6- وزوز گوش درمان ندارد؛ بايد با آن کنار آمد.

وزوز گوش، مشکلي بسيار شايع، اما کم‌خطر است که اتفاقا درمان‌هاي متعددي دارد؛ از دارودرماني گرفته تا رژيم‌درماني و استفاده از مکمل‌ها و روش‌هاي مقابله با استرس و... .

7- اگر پدر و مادري ناشنوا باشند، فرزندشان قطعا ناشنوا مي‌شود؟

نه، نمي‌شود با قطعيت اظهارنظر کرد. اگرچه زمينه خانوادگي بي‌تاثير نيست، ولي عوامل ديگري هم تاثيرگذارند: قرار گرفتن در معرض آلودگي‌هاي صوتي، وضعيت سلامت عمومي فرد، سن و سال و... ولي هيچ‌ کدام از اين علل به تنهايي براي ابتلا به ناشنوايي کافي نيستند و هيچ کس محکوم به ناشنوايي نيست.

گوش درد

8- ناشنوايي يک فرآيند تدريجي است و هرگز به طور ناگهاني اتفاق نمي‌افتد.

کاهش شنوايي معمولا تدريجي است، ولي گاهي ناگهاني بروز مي‌کند و حتي ممکن است يک‌شبه هم اتفاق بيفتد. اگر احيانا چنين اتفاقي برايتان افتاد، بايد هرچه زودتر به يک متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه کنيد. اين امر مي‌تواند ناشي از يک علت کم‌اهميت و ساده (مانند تجمع واکس گوش)‌ باشد، تا يک مساله جدي و مهم. ولي علتش هر چه باشد، معمولا درمان دارد.

9- اگر گوشم مشکلي داشت، حتما تا حالا خودم فهميده بودم.

نه لزوما. مشکلات شنوايي معمولا آرام‌آرام پيشرفت مي‌کنند و اغلب ما اگر دچار چنين مشکلاتي شويم، در مراحل اوليه از طرق گوناگوني آن را جبران مي‌کنيم و متوجه مشکل خودمان نمي‌شويم. ولي پزشکان با يک تست شنوايي ساده در همان مراحل اوليه، قادر به تشخيص مشکل ما خواهند بود.

10- شنوايي اين گوشم مشکل دارد، ولي آن يکي کاملا سالم است.

بيشتر بيماراني که اين حرف را مي‌زنند، اشتباه مي‌کنند. مشکلات شنوايي در 90 درصد موارد، هر دو گوش را به طور نسبتا مساوي درگير مي‌کند. ضمن اين که در اغلب مواردي که يک گوش، مشکل بيشتري دارد، گوش مقابل هم تا حدودي درگير است.

11- کاهش شنوايي نشانه افزايش سن است.

فقط 35 درصد از بيماراني که کاهش شنوايي دارند، سنشان بالاي 64 سال است. آمارهاي کشور آمريکا (که کم‌ و‌ بيش قابل انطباق با ساير نقاط جهان است) نشان مي‌دهد که در آن کشور، 6 ميليون نفر از جمعيت بين 18 تا 44 سال از کاهش شنوايي رنج مي‌برند.

12- درمان براي چي؟!‌ شنوايي من نسبت به سن و سالي که دارم، خوب است.

اين ديگر چه حرفي است؟ مثل اين مي‌ماند که يک بيمار فشارخوني چاق بگويد فشارخون بالاي من، نسبت به وزني که من دارم، خوب است و درمان نمي‌خواهد.

13- مشکل شنوايي من حل‌شدني نيست.

شايد قديم‌ها اين حرف در خيلي از موارد، درست بود، ولي با درمان‌هاي امروزي، نزديک به 95 درصد موارد کاهش شنوايي را مي‌شود، کاملا يا تقريبا درمان کرد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 19:43 PM ] [ محسن آزاد ]
امروزه چاقي و افزايش چربي خون ، از مشکلات عمد? افراد جامعه است و بيشتر بيماريهاي قلبي ـ عروقي ، عضلاتي و اسکلتي، گوارشي و سکته هاي قلبي به طريقي با چاقي در ارتباط هستند.

به گزارش سلامت نيوز، چاقي چگونه به وجود مي آيد؟

1.غذا خوردن بيشتر از ميزان طبيعي؛

2.عوامل ژنتيکي ، محيطي ، اجتماعي ؛

3.اختلالات تيروئيد و...

تعريف چاقي :

هر فردي که 20 درصد بيشتر از وزن ايده آل خود وزن داشته باشد چاق است، 35 درصد زنان و 20 درصد مردان در دنيا چاق محسوب مي شوند و از عوارض و بيماريهاي ناشي از چاقي رنج مي برند.

کودکان نيز مي توانند دچار کلسترول بالا شوند.

عوارض چاقي عبارتند از :

ـ بيماريهاي قلبي عروقي ( فشار خون و تصلب شرائين ، سکت? قلبي ) .

ـ بيماريهاي عضلاني استخواني (آرتروز ، التهاب مفاصل و استخوانها ).

ـ بيماريهاي اختلالات خوني ( استعداد بيشتر به ساختن لخت? خوني ).

ـ بيماريهاي ريوي ( تنگي نفس در حين کارکردن و راه رفتن).

پيشگيري و درمان چاقي :

براي پايين آوردن چربي خون و کاهش وزن، دو روش بسيار مفيد توصيه مي شود:

1ـ رژيم غذايي ؛ 2 ـ ورزش.

افراد چاق در حين انجام يک رژيم غذايي فاقد کلسترول زياد از جمله ( تخم مرغ ، جگر، مغز ، چربي ، گوشت قرمز، پوست مرغ، خامه ، شکلاتها و سرشير) بايد هر هفته خودشان را وزن کنند و اگر با اين رژيم غذايي فاقد چربي ، کاهش وزن پيدا نکردند، آنگاه از مواد نشاسته اي مانند انواع شيريني و قندها نيز پرهيز کنند.

مصرف ميوه ، سبزي، روغنهاي گياهي ، مختصري نان ، قارچ ، مرغ ، ماست و ويتامين ها توصيه مي شود. ورزش منظم روزمره به صورت نرمشهاي سبک و پياده روي به مدت 1 ساعت عصر بسيار مفيد و ضروري است. در صورتي که رژيم غذايي بودن ورزش باشد ميزان بازدهي آن کمتر بوده و حتي ممکن است عوارضي نيز بر جاي گذارد.

رژيم غذايي براي افراد چاق

صبحانه بايد شامل چند تکه نان ، کمي پنير، چاي شيرين يا مقداري مربا باشد. بايد توجه داشت که صبحانه نخوردن موجب زخمهاي معده و اثني عشر در آينده خواهد شد زيرا خالي ماندن معده از شب تا صبح سبب تجمع حدود يک ليوان آب اسيد در آن مي شود که تنها در صورت خوردن مختصري از غذاي جامد از معده وارد روده مي شود وگرنه ماندن اسيد در معده براي بيش از ده ساعت و براي مدت طولاني سبب تخريب آن مي شود.

توجه : افراد جوان که ناراحتي معده و اثني عشر ندارند مي توانند براي صبحانه از يک يا دو عدد ميوه به تنهايي استفاده کنند.

2.در ساعت ده صبح از يک يا دو عدد ميوه و يا تکه اي نان با مربا استفاده کنيد و توجه داشته باشيد افرادي که مي خواهند رژيم غذايي براي لاغري بگيرند به جاي مصرف سه وعده غذاي کامل صبحانه ، ناهار، شام بايد از شش وعده غذاي سبک و فاقد قند و شيريني و يا مواد چرب و نشاسته اي استفاده کنند و بايد حتي 20 دقيقه مانده به ناهار و يا شام از تکه اي کيک و يا شيريني و يا مربا استفاده کنند تا جلو اشتهاي آنها گرفته شود و براي صرف غذاي اصلي ولع و اشتهاي زيادي نداشته باشند، و نيز معده کوچکتر شود.

3. ناهار بايد شامل کاسه اي کوچک سوپ يا خورشت کم چربي و يا چند تکه گوشت همراه با تکه اي نان و يا کمي برنج ( چند قاشق ) باشد و از مصرف يک بشقاب کامل برنج و انواعي از غذاهاي گوشتي کاملاً پرهيز شود. مصرف مقداري سالاد همراه با يک کاس? کوچک سوپ يا خورشت براي رژيم غذايي ايده آل است. هنگام ناهار و شام از خوردن چند نوع غذا و گوشت و خورشت و غذاهاي فرعي با همديگر جداً پرهيز شود زيرا مصرف مداوم چند نوع غذا با هم نه تنها سبب اختلالات گوارشي و سوء هضم خواهد شد، بلکه همچنين زمين? چاقي و ازدياد فشار خون را فراهم مي آورد.

4.در ساعت 4 تا 5 بعدازظهر مقداري ميوه ميل شود.

5.در ساعت 8 تا 10 شب مقداري سالاد و يا کمي سوپ يا عدسي و يا چند تکه سوسيس و يا کالباس و يا مختصري لوبيا و يا هر نوع غذاي کم حجم و کم مقدار از نظر کالري و انرژي ميل شود.

مهمترين مسئله در زمان رژيم غذايي که از اهميت خاصي برخوردار است اين است که بايد به جاي خوردن غذاهاي چربي دار، قندي و نشاسته اي ؛ از غذاهاي کم انرژي و حجيم استفاده شود.

غذاهايي که هنگام رژيم غذايي افراد چاق بايد بيشتر مصرف شود عبارتند از :

انواع ميوه و سبزيجات و مواد داراي الياف و يا فيبرزياد که قادرند براي ساعتها در معده و روده ها بمانند و براي افراد احساس سيري ايجاد کنند.

افرادي که ناراحتي معده دارند و نمي توانند از ميوه ها و سبزيجات خام استفاده کنند از خورشتهاي سبزي که زود هضم هستند استفاده کنند و يا ميوه ها را به صورت پخته و کم شيرين مصرف کنند.

هنگام رژيم غذايي ، ورزشهاي مداوم و دائمي بايد انجام شود. حتي اگر با رژيم غذايي وزن زيادي هم کم شود اگر ورزشهاي مورد نياز را نيم ساعت صبحها و يک ساعت عصرها انجام نشود باز هم چاقي به سراغ انسان مي آيد.

ورزش سبب مي شود که بافتهاي زايد و ذخيره اي چربي از بدن کنده شده و حذف شوند و زمينه هاي چاق شدن مجدد را از بين مي برند.

کاستن وزن با رژيمهاي سنگين در مدت کمتر از يکماه در صورتي که براساس استانداردهاي پزشکي نباشد بسيار خطرناک بوده و در دراز مدت داراي عوارض جدي است و اگر براساس جدولهاي تنظيمي و کنترل وزن و شرايط آناتومي و روحي و تغذيه اي فرد باشد مفيد است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ ] [ 13:59 PM ] [ محسن آزاد ]
بيماري خطرناکي که زخم و آماسهايي در درون يا بيرون بدن توليد مي کند شبيه پاي خرچنگ و به همين دليل در فارسي آن را سرطان مي نامند، اما در علم پزشکي « کانسر » ناميده مي شود. اين نام در آسيب شناسي به هر گونه اختلال و هرج ومرج سلولي و بافتي نيز اطلاق مي شود. به طور کلي سرطان به رشد غير عادي سلولهاي بدن گفته مي شود. به عبارتي ديگر، هر عامل دروني و بيروني که مکانيسم طبيعي اعضاي بدن را به هم بزند و سبب شود آن عضو رشد نامنظمي داشته باشد، سبب بروز سرطان مي شود.

به گزارش سلامت نيوز، علي رغم مهلک و درمان ناپذير بودن اين بيماري، اگر هر انساني از رژيم غذايي صحيح و سالم استفاده کند و از عوامل خطر زاي محيطي بپرهيزد، که رعايت اين دو پارامتر بسيار مهم، بسيار آسان نيز هست، احتمال بروز بيماري مهلک و کشند? سرطان بسيار کاهش مي يابد.

براي پيشگيري از مبتلا شدن به سرطانها ، بهتر است بدانيم چه عواملي سبب بروز انواع گوناگون اين بيماري مي شوند.

1.سرطان لب : سيگار ، تابش طولاني مدت اشع? آفتاب.

2.سرطان حفر? دهان : الکل ، کمبود آهن و ويتامين، سيفيليس ، علل قارچي و ويروسي .

3.سرطان گلو : سيگار ، الکل .

4.سرطان مري : الکل ، چاي داغ ، ماهي دودي، ترياک ، ترشي زياد ، کمبودهاي غذايي، علل ناشناخته.

5.سرطان ريه : سيگار ، ترکيبات ، راديواکتيو و معدني .

6.سرطان معده : تغذيه نامناسب، علل گوارشي ، ارث ، جنس ( بيشتر در مردان هست و درگروه خوني A) ، سيگار ، علل ناشناخته.

7.سرطان روده : مصرف زياد چربيهاي حيواني و مصرف کم سبزيجات و ميوه، ارث ، علل داخلي ، سيگار .

8.سرطان کبد : هپاتيت C و B مزمن، مصرف اتانول و الکل ، سيروز، داروهاي دوپينگ ( انرژي زا).

9.سرطان کيسه صفرا : سنگهاي مزمن کيسه صفرا ، علل ناشناخته.

10.سرطان لوزالمعده ( پانکراس ): عفونتها ، سيگار ، گوشتهاي حيواني زياد ، علل ناشناخته .

11.سرطان کليه : سيگار ، ارث ، علل ناشناخته.

12.سرطان مثانه : انگل شيستوزوميا، سنگ مثانه ، داروها ، عفونتها ، مواد شيميايي ، سيگار .

13.سرطان پروستات : ترکيبات نفتي ، علل هورموني ، سيگار ، علل ناشناخته.

14.سرطان تخمدانها : استروژن زياد ، علل ناشناخته.

15.سرطان رحم و گردن رحم: ويروسها ، استروژن زياد ، سيگار ، چاقي ، مقاربت جنسي ، فقر اجتماعي و اقتصادي.

16.سرطان پستان : ژنتيکي ، زناني که پس از 30 سالگي آبستن مي شوند، اشع? يونيزان، زناني که هرگز حامله نشوند، سيگار.

17.سرطان پوست : اشع? آفتاب ، مواد معدني ، پوست روشن ، آرسنيک ، خالهاي مادرزادي بدخيم.

18.سرطان چشم : ناشناخته ، ارث.

19.سرطان گوش : عفونتهاي مزمن، اشع? خورشيدي ، علل مادر زادي.

20.سرطان مغز : منشأ از ساير سرطان هاي بدن به ويژه سينه و پستان ( متاستاز)، علل ناشناخته.

21.سرطان استخوان : داروها ، اشعه ، متاستاز از پستان ، پروستات ، کليه ، ريه ، علل ناشناخته.

22.سرطان خون : مادرزادي، تشعشع و مواد شيميايي ، عفونتها ، علل ناشناخته.

23.سرطان قلب و عروق : ارث ، متاستاز از پستان و ريه و.... ، علل ناشناخته.

24.سرطان بيني : اشع? خورشيدي زياد ، خالهاي بدخيم.

25.سرطان تيروئيد: سابق? تابش اشع? راديواکتيو به سر و گردن ، جنسيت ( در زنان 3 برابر بيشتر از مردان است )، علل ناشناخته.

توصيه هاي مهم براي مقابله با سرطان

براي مبتلا نشدن به سرطان که سرانجام آن پناه آوردن به شيمي درماني است ، بهتر است از موادي که سرطان زا هستند دوري جست و با آنها مقابله کرد. همان طور که گفته شد اين کار بسيار آسانتر از تحمل درد درمان ناپذير سرطان است.

1.هرگز سيگار و ساير انواع دخانيات استعمال نکنيد، و از آلوده کردن محيط زيست جداً خودداري کنيد. محيط زيست آلوده نيز يکي از عوامل ابتلا به سرطان است.

2.غذاهاي پرچرب و نمک سود و استفاده از ترکيبات گوشت قرمز به طور مداوم قادرند سرطانهاي متعدد گوارشي ، به ويژه معده ، ايجاد کنند پس هنگام مصرف اين گونه خوراکيها مواظب باشيد.

3.استفاده از مواد مخدر به ويژه ترياک ، سرطان زا است ( سرطان هاي مري و مثانه در ترياکيها شايعتر است. )

4.مواد راديو اکتيو و ساير ترکيبات حاوي اشعه هاي مضر سرطان زا هستند.

5.استعداد ژنتيکي و فاميلي را به خاطر بسپاريد و مشاوره هاي پزشکي را جدي بگيريد.

6.برخي عفونتهاي ويروسي و باکتريايي را که مولد سرطان هستند به خوبي بشناسيد.

7.استفاد? نابجا از برخي از داروها مولد سرطان هستند پس به طور خود سرانه از دارو استفاده نکنيد.

8.چاقي زياد و کاهش تحرکات قادرند سرطان رحم و پستان ايجاد کنند، پس هنگام غذا خوردن خود را کنترل کنيد و از ورزش غافل نشويد.

9.الکل و ساير ترکيبات سکرآور ( مست کننده ) قادرند سرطان لب و دهان و حنجره و کبد ايجاد کنند.

10.برخي غذاهاي کنسروي ، حاوي ترکيبات مضر براي بدن و سرطان زا هستند.

11.تابش زياد و مستقيم اشع? خورشيد به بدن مولد سرطان پوست است.

12.تماس زياد با ترکيبات نفتي و بنزين و گازوئيل و کودهاي شيميايي و ساير مواد و داروهاي مشابه کارخانجات ، مولد سرطان پوست و بيضه و پروستات اند.

13.استفاد? مداوم از روغنهاي حيواني و ترکيبات قندي و تنقلاتي که با افزودنيهاي رنگي و صنعتي عرضه مي شوند ( مانند بستنيهاي رنگي ، شکلات هاي رنگي و ساخارين ) مي توانند سرطانهاي متعدد ايجاد کنند پس هنگام مصرف اين خوراکيها ، تعادل مصرف را در نظر داشته باشيم.

14.زايمان در سنين زير 12 سال و بالاي 49 سال موجب سرطان دستگاه تناسلي است ، در نتيجه خانواده ها بايد تن به ازدواج هاي زودرس فرزندانشان ندهند، و زوجها ، به ويژه خانمها نيز سنين مناسب زايمان را مورد توجه قرار دهند.

15.برخي از بيماريهايي که ممکن است به آن مبتلا باشيم و آنها را بي اهميت بدانيم امکان دارد استعداد تبديل به سرطان را داشته باشند، پس مشاوره با پزشک را فراموش نکنيم.

16.با انجام ورزشهاي منظم روزمره، بهداشت فردي و اجتماعي مناسب ، رژيم غذايي مفيد و تلاش براي کاهش و حتي حذف فشارهاي روحي و استرس و آگاهي از عوامل سرطان زا مي توان به طور جدي از سرطان پيشگيري کرد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ ] [ 13:8 PM ] [ محسن آزاد ]
رمز اصلي دور شدن از ديابت اين است که سلول‌ها انسولين آزاد کنند؛ زيرا اين هورمون، مازاد قند خون را از بين مي‌برد.

به گزارش تبيان، آمارهايي که سازمان‌هاي جهاني در خصوص مبتلايان به ديابت ارائه مي‌دهند چندان اميدوار کننده نيست. متأسفانه حدود 350 ميليون نفر در سرتاسر جهان از اين بيماري رنج مي‌برند. اين به اين معني خواهد بود که روز به روز آمار حملات قلبي و سکته هاي مغزي افزايش خواهد يافت و اميد به زندگي و طول عمر انسان‌ها کم خواهد شد. اما از قديم گفته‌اند پيشگيري بهتر از درمان است. در اين مقاله توصيه‌هايي ارائه مي‌دهيم که شما را از گزند اين بيماري در امان خواهد داشت.

1- سالاد خور شويد

زماني که يک غذاي مفصل سرشار از گلوسيد (مثل انواع پاستاها، سيب زميني يا برنج) ميل مي‌کنيد در کنار آن حتماً سالاد بخوريد.

روي سالادتان سرکه بريزيد يا سُس سرکه درست کنيد. سس سرکه از زيتون و سرکه تهيه مي‌شود.

نتايج پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که يک و نيم قاشق غذاخوري سرکه مي‌تواند ميزان قند خون را 42 درصد کاهش دهد.

2-به پاستاهايتان روغن زيتون اضافه کنيد

رمز اصلي دور شدن از ديابت اين است که سلول‌ها انسولين آزاد کنند. به خاطر اينکه اين هورمون مازاد قند خون را از بين مي‌برد. يکي از روش‌هاي موثر توليد انسولين اين است که به پاستاهايتان روغن زيتون و سبزيجات اضافه کنيد. مطالعات اخير نشان داده است که اين شيوه به زن‌هاي که از چاقي رنج مي‌برند کمک مي‌کند تا بدنشان انسولين بيشتري توليد کند.

متخصصان معتقدند که مصرف مواد غذايي سرشار از گلوسيد مثل پاستاها به همراه روغن زيتون ميزان گليسمي يا همان قند خون را تنظيم مي‌کند.

جو دو سر، لوبياها و برخي از ميوه و سبزيجات سرشار از فيبرهاي حلال هستند و ژلي را در معده توليد مي‌کنند که هضم غذا را کُند و به اين ترتيب افزايش قند خون را کنترل مي‌کنند

3- خانم‌ها، آقايان بدنتان را تکاني بدهيد

نتايج مطالعات جديد نشان داده است که حتي يک جلسه‌ي ورزشي متعادل باعث بهبود کنترل قند خون مي‌شود. در واقع ورزش‌هاي گاه به گاه نيز همانند ورزش‌هاي منظم و طولاني مدت باعث کنترل قند خون مي‌شود، يعني اينکه هر طوري شده ورزش کنيد. حقيقت اين است که اگر ساعت‌ها يکجا بنشينيد احتمال ابتلا به بيمارها را بالا مي‌بريد. پشت ميز نشستن‌هاي طولاني مدت را فراموش کنيد و هر روز حداقل 30 تا 45 دقيقه از جايتان بلند شويد و حرکتي بکنيد. حتي اگر شده در فرصت آگهي‌هاي سريال مورد علاقه‌تان يا زمان استراحت سرکار و غيره.

مهم نيست کي و چگونه! اگر زمان لازم براي انجام ورزش منظم نداريد از هر فرصتي براي تکان خوردن استفاده کنيد. کمي در جا بزنيد. حرکات کششي انجام دهيد و غيره.

4- آجيل را جايگزين سيب زميني بکنيد

سيب زميني در طولاني مدت ميزان قند خون را افزايش مي‌دهد و متخصصان معتقدند که اين ماده‌ي غذايي پرطرفدار مي‌تواند باعث چاقي شود.

آجيل‌ها سرشار از مواد چرب هستند اما يک مشت آجيل باعث کاهش وزن شما نيز خواهد شد.

توجه داشته باشيد که گفتيم يک مشت آجيل نه مشت مشت! نتايج برخي از پژوهش‌ها نشان داده است که پسته و بادام قدرت شگفت انگيزي در کنترل گليسمي دارند.

5- خواب خوب در تاريکي

اگر کمتر از 7 ساعت مي‌خوابيد احتمال ابتلا به ديابت يا (تشديد آن) را 37 تا 88 درصد افزايش مي‌دهيد. براي اينکه خواب خوب و طولاني مدتي داشته باشيد اتاق خوابتان را تاريک کنيد، به خاطر اينکه حتي نور ملايم نيز مي‌تواند ترشح ملاتونين را (که هورمون خواب است) کاهش دهد. براي همين چراغ خواب مي‌تواند تعادل هورموني شما را به هم بريزد و باعث بي‌خوابي شود. توصيه مي‌کنيم در تاريکي کامل بخوابيد.

نتايج مطالعات جديد نشان داده است که حتي يک جلسه‌ي ورزشي متعادل باعث بهبود کنترل قند خون مي‌شود

6- ميوه و سبزيجات را دريابيد

پرتقال‌هاي شيرين و آب دار يا هويج نه تنها خوشمزه‌اند و زماني که انرژي‌تان کم مي‌شود بسيار کارساز هستند بلکه اين مواد غذايي سرشار از آنتي اکسيدان‌ها و فيبرهايي هستند که بيماري‌ها و ديابت را از شما دور مي‌کنند.

فيبر غذايي

7- غلات کامل و حبوبات را فراموش نکنيد

غلات کامل و هيدرات‌هاي کربن پيچيده‌ي ديگر لياقت اين را دارند که عنوان مواد غذايي ضدديابت را از آن خود بکنند.

جو دو سر، لوبياها و برخي از ميوه و سبزيجات سرشار از فيبرهاي حلال هستند و ژلي را در معده توليد مي‌کنند که هضم غذا را کُند و به اين ترتيب افزايش قند خون را کنترل مي‌کنند.

8- دارچين معجزه مي‌کند

معمولاً همه طعم دارچين را دوست دارند. اگر شما دارچين دوست نداريد بايد بدانيد که اين ادويه‌ي خوش عطر و البته خوش طعم ميزان قند خون، کلسترول، کلسترول بد يا همان LDL و تري گليسمي را کاهش مي‌دهد.

از اين گذشته دارچين تأثير انسولين را چندين برابر مي‌کند. کنترل همه‌ي مواردي که اشاره شد با ديابت و بيماري‌هاي قلبي مقابله مي‌ کند


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ] [ 0:25 AM ] [ محسن آزاد ]
کولیت اولسروز(زخمی) برای اولین بار در اواسط قرن 18  توصیف شد ، در حالی که بیماری  کرون بعد از آن و در سال 1932 تحت عنوان regional ileitis  گزارش شد. از آنجائیکه بیماری کرون می تواند روده بزرگ را گرفتار کند، و علائم مشابه کولیت اولسروز نشان دهد، اغلب این دو بیماری با هم تحت عنوان بیماری التهابی روده (inflammatory bowel disease) شناخته شده اند، گرچه از نظر پاتوفیزیولوژی به روشنی از هم متمایز هستند.

کولیت اولسروز در تمام جهان شایعترین بیماری التهابی روده است. بر خلاف بیماری کرون، کولیت اولسروز یک بیماری محدود به مخاط است و کمتر همراه با عوارض است و با کولکتومی بهبود می یابد و در بسیاری از بیماران سیر آن ملایم است. نوشتجات در مورد پاتوژنز(علت شناسی) اصطلاحا بیماری التهابی روده، بیشتر تمایل به تمرکز بر روی بیماری کرون دارند و مقالات کمی بطور اختصاصی و روشن به کولیت اولسروز پرداخته اند.

ما دراینجا جدید ترین برداشتمان را تا زمان فعلی از پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان کولیت اولسروز  مرور می کنیم؛ همچنین کولیت اولسروز را با بیماری کرون مقایسه کرده و بنا به شرایط، هر دو بعنوان بیماری التهابی روده نامیده خواهند شد.

تظاهرات بالینی
علائم، سیربالینی وارزیابی فعالیت بیماری:
اسهال خونی با یا بدون موکوس(بلغم) شاخص کولیت اولسروز است. آغاز معمولا تدریجی است، و اغلب با دوره های بهبودی و تشدید خود بخود، ادامه می یابد. بیماری فعال بصورت التهاب مخاط تظاهر می کند که در رکتوم آغاز می شود(پروکتیت) و در بعضی موارد به بقیه کولون گسترش می یابد. اگر چه پروکتیت در خیلی موارد با fecal urgency(فوریت و دست پاچگی برای اجابت مزاج) و دفع خون تازه همراه است ولی ممکن است متناقضا با یبوست همراه شود. پروکتوسیگموئیدیت، کولیت سمت چپ، کولیت منتشر یا پانکولیت(گرفتاری تمام کولون) ممکن است بسته به شدت و وسعت بیماری، به اسهال، دفع مکرر خون و موکوس، دست پاچگی و زورزدن موقع اجابت مزاج، درد شکم، تب، بی حالی و کاهش وزن منجر شود.

در بیماران مبتلا به کولیت اولسروز سمت چپ یا مبتلایان به پروکتیت یا پروکتوسیگموئیدیت ممکن است یک ناحیه ملتهب کوچک در اطراف سوراخ آپاندیکس درسکوم دیده شود(cecal patch) ولی این یافته اختصاصی نیست. پیش آگهی بیماران مبتلا به کولیت اولسروز در طی 10 سال اول پس از تشخیص، عموما خوب و با میزان کم کولکتومی همراه بوده، و در اغلب بیماران با گذشت زمان رو به بهبودی می روند. ارزیابی فعالیت بالینی کولیت السروز، در انتخاب تست های تشخیصی و تصمیم گیری های درمانی به پزشک کمک می کند. شاخص های مختلفی از فعالیت بیماری، بر پایه یافته های بالینی، آزمایشگاهی و آندوسکوپیک وضع شده اند ولی آنها بیشتر در مطالعات بالینی بکار می روند.

عوارض
عوارض  حاد مانند خونریزی شدید و توکسیک مگاکولون(اتساع سمی کولون) ممکن است در بیماران با التهاب شدید یا منتشر بروز کند؛ مشکلات دیگر مثل دیسپلازی اپیتلیال یا کانسر، ممکن است در فاز مزمن بیماری بروز کنند. بر اساس داده های مراکز ارجاعی(referral centers)، ریسک کلی کانسر کولورکتال در بیماران با کولیت اولسروز مزمن ممکن است که به 20-30% در 30 سال برسد، اما میزان شیوع در مطالعات جامعه گرا( population-based series) کمتر است( تقریبا 2%).

ریسک فاکتور های کانسر عبارتند از مدت طولانی بیماری، بدون در نظر گرفتن فعالیت بالینی بیماری؛ گرفتاری وسیع؛ شروع بیماری در سن کمتر؛ التهاب شدید؛ وجود کلانژیت اسکلروزان اولیه؛ و سابقه فامیلی کانسر کولورکتال. اگر چه کولونوسکوپی مراقبتی برای بیماران در معرض خطر توصیه می شود ولی شواهد آشکاری مبنی بر اینکه این مراقبت طول عمر را زیاد کند وجود ندارد. تظاهرات خارج روده ای در اعضا و سیستمهای مختلف بدن( مثل مفاصل، پوست، کبد، چشم، دهان و سیستم انعقادی)که قبل یا همزمان علائم روده ای ظاهر می شوند در 10-30 % بیماران مبتلا به کولیت اولسروز بروز می کنند.

تشخیص
تشخیص دقیق کولیت اولسروز شامل تعیین وسعت و شدت التهاب می شود، و این اطلاعات، پایه انتخاب مناسب ترین درمان و پیش بینی سر نوشت بیمار است. هم آندوسکوپی و هم بیوپسی برای تعیین مشخصات بافت شناسی اختصاصی لازم است؛ آزمایشات رادیولوژیک و سونوگرافی ضروری نیستند ولی ممکن است مفید باشند. تمام این بررسی ها در تمایز کولیت اولسروز از وضعیت های دیگر که علائم مشابه ایجاد می کنند کمک می کنند.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ] [ 23:1 PM ] [ محسن آزاد ]

راه‌هاي تشخيص اين بيماري كدام است؟
تشخيص بيماري بر اساس اظهارات و شكايت بيمار و هم ‌چنين نماي باليني ضايعات  به شکل بثورات قرمز متورم خارش دارمي ‌باشد كه به آساني قابل تشخيص است و در مواردي كه ضايعات فوق به مدت طولاني و بيش از 48 ساعت پايدار بمانند، انجام بررسي ‌هاي گسترده، نظير تكه برداري (نمونه برداري پوستي) به منظور تشخيص ضايعات مهم از جمله برخي التهابات عروقي، الزامي مي ‌باشد.
در ساير موارد اكثراً نياز به ارزيابي وسيع نيست. انجام برخي آزمايش‌هاي خوني در برخي موارد، براساس صلاح ديد پزشك معالج و شدت بيماري انجام مي ‌شود.

 
راه‌هاي درمان كهير كدام است؟
با توجه به نقش ميانجي هيستامين در بروز خارش و ساير نشانه‌هاي بيماري، مهم‌ ترين دارو براي درمان كهير استفاده از مواد ضدهيستامين مي ‌باشد كه با توجه به اشكال مختلف اين دارو، در مورد هر يك از بيماران براساس وضعيت بيماري، يك نوع از آن توسط پزشك معالج تجويز مي ‌گردد و در برخي موارد مقاوم به درمان از داروهاي ديگر نيز استفاده مي ‌شود.
در اكثر موارد، بيماران به صورت سرپايي درمان مي‌ گردند و در موارد شديد كه همراه با تورم مجاري تنفسي و احتمال بروز انسداد تنفسي مي ‌باشد، بيمار بايد در مراكز مجهز و بيمارستان‌ بستري شود تا تحت نظر باشد.
در درمان كهير نياز به استفاده از داروهاي موضعي نيست و در برخي موارد خنك كردن پوست مانند استحمام با آب سرد مي ‌تواند در كاهش خارش تأثير مثبتي داشته باشد.
در مواردي كه ضايعات كهير به مدت طولاني و بيش از 48 ساعت پايدار بمانند، انجام بررسي ‌هاي گسترده، نظير تكه برداري (نمونه برداري پوستي) به منظور تشخيص ضايعات مهم از جمله برخي التهابات عروقي، الزامي مي ‌باشد.

بيماري كهير در چه افرادي بيش‌تر ديده مي‌شود؟
كهير يكي از بيماري‌هاي شايع مي‌ باشد و حدود 2 درصد كل افراد جامعه به نوعي دچار كهير مي ‌شوند. بيماري كهير در تمام سنين؛ كودكان، بالغين و بزرگسالان مشاهده مي ‌شود. آقايان و خانم‌ها به طور تقريبي به نسبت مساوي به بيماري كهير مبتلا مي ‌شوند.

ا
يا بعد از درمان كهير، امكان برگشت مجدد اين بيماري وجود دارد؟
با توجه به اين كه برخي مواد از جمله داروها و عفونت‌ها در بروز كهير نقش دارند، چنانچه فرد پس از درمان مجدداً با اين مواد(علل ايجاد كهير كه لينك آن در پايين صفحه است) در تماس باشد، احتمال برگشت آن وجود دارد.

عوامل پيش‌گيري كننده ي بيماري كهير كدام است؟
در صورت بروز يا تشديد كهير، پرهيز از عواملي مانند مواد غذايي، عوامل عفوني و تماس‌هاي فيزيكي، سرما و تعريق مي ‌تواند بروز كهير را كنترل كند و در كنترل بيماري تأثير قابل ملاحظه‌اي داشته باشد.
با توجه به نقش ميانجي هيستامين در بروز خارش و ساير نشانه‌هاي بيماري كهير، مهم‌ ترين دارو براي درمان كهير استفاده از مواد ضدهيستامين(آنتي هيستامين) مي ‌باشد.

توصيه ي كلي در مورد این بيماري كدام است؟
نكته ي مهم در اين بيماري، دقت در شناسايي عوامل زمينه ‌ساز ذكر شده و پرهيز از آن‌ها به منظور كنترل بيماري مي ‌باشد و در ساير موارد كه علت زمينه ‌ساز خاصي وجود ندارد، مصرف مناسب داروهاي تجويز شده مي تواند در برطرف شدن علايم بيماري بسيار موثر باشد.

بررسي علت و روش درمان بيماري كهير
‌براي همه ما بارها پيش آمده كه ناگهان پوستمان ورم كند، قرمز شود و خارش بگيرد يا به اصطلاح دچار كهير شويم، اما اين برآمدگي‌هاي مخملي در واقع چه چيزي هستند؟ كهير نوعي اختلال‌ حساسيتي است كه‌ مي‌تواند در هر كجاي‌ پوست‌ رخ‌ دهد، از جمله‌ پوست سر، لب‌ها و كف‌ دست‌ و پا. با وجود اين‌كه دلايل بسياري براي تشكيل آن وجود دارد، اما غالباً نمي‌توان‌ دليل‌ مشخصي براي‌ آن‌ پيدا كرد.
كهير يكي از بيماري‌هاي شايع است و حدود ۲درصد كل افراد جامعه به نوعي دچار كهير مي‌‌شوند. اين بيماري در تمام سنين ديده مي‌شود و فرقي بين كودك، جوان و بزرگسال نمي‌گذارد. همچنين تبعيض جنسيتي نيز قائل نيست و آقايان و خانم‌ها را تقريبا به نسبت مساوي مبتلا مي‌كند. كهير معمولا خود را به صورت جوش‌هاي‌ خارش‌دار نشان مي‌دهد. اين‌ جوش‌ها متورم‌ شده‌ و تبديل‌ به‌ ضايعات‌ صورتي‌ يا قرمز رنگ‌ مي‌شوند.

ضايعات‌ كهيري‌ حاشيه‌ كاملاً مشخص‌ دارند و مسطح‌ هستند. قطر آنها ۱-۵سانتي‌متر است‌. معمولا هم سريعاً به‌ يكديگر مي‌پيوندند و پلاك‌هاي‌ بزرگ‌ و مسطح‌ به‌ رنگ‌ پوست‌ تشكيل‌ مي‌دهند. علامت مشخص ديگر ضايعات‌ كهيري‌ اين است كه مرتب تغيير شكل‌ مي‌دهند و ممكن‌ است‌ در عرض‌ چند دقيقه‌ يا چند ساعت‌ ناپديد شده‌ و دوباره‌ ظاهر شوند.

علت به وجود آمدن كهير‌
) داروها: تقريباً تمام‌ داروها توانايي‌ ايجاد كهير را دارند.
۲) رنگ‌هاي‌ افزودني‌ غذايي‌ و نگهدارنده‌ها
) سرطان‌ها، بخصوص‌ سرطان خون
) خوردني‌ها نيز باعث كهير مي‌شوند‌ تخم‌مرغ، ميوه، آجيل‌، يا غذاهاي دريايي (بخصوص صدف) از جمله خوراكي‌هايي هستند كه باعث كهير مي‌شوند
) گزش‌ حشرات
) دست زدن به حيوانات‌، خصوصاً گربه‌ها
) عفونت‌ها: برخي عفونت‌هاي باكتريايي،‌ ويروسي‌ يا قارچي‌ مي‌توانند عامل كهير باشند.
۸) بيماري‌هاي‌ خود ايمني‌ نيز يكي ديگر از علل كهير است.
۹) ورزش: شايد عجيب باشد، اما ورزش هم مي‌تواند عامل كهير باشد.
۱۰) گرمي هوا: اين نيز يكي ديگر از علل كهير است.
۱ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷


روش‌هاي درمان
بهترين درمان كهير، تعيين علت و حذف آن است. بررسي‌ها براي‌ تشخيص علت بيماري ممكن‌ است‌ شامل‌ آزمايش خون، آزمايش ادرار، سرعت‌ رسوب‌ گلبول‌هاي‌ قرمز و عكسبرداري‌ از قفسه‌ سينه‌ براي‌ رد واكنش‌ التهابي‌ ناشي‌ از عفونت باشند.
اگر علت پيدا نشود، يا نيازي به بررسي آن نباشد درمان علامتي كهير صورت مي‌گيرد. كهير نوعي حساسيت است. با توجه به نقش ميانجي هيستامين در بروز خارش و ديگر نشانه‌هاي بيماري، مهم‌‌ترين دارو براي درمان كهير استفاده از مواد ضدهيستامين است كه با توجه به اشكال مختلف اين دارو، در مورد هريك از بيماران براساس وضعيت بيماري، يك نوع از آن توسط پزشك معالج تجويز مي‌‌شود و در برخي موارد مقاوم به درمان از داروهاي ديگر نيز استفاده مي‌‌شود.
در اكثر موارد، بيماران به صورت سرپايي درمان مي‌شوند و در موارد شديد كه همراه با تورم مجاري تنفسي و احتمال بروز انسداد تنفسي است، درمان‌ اورژانسي‌ بايد انجام شود.
در درمان كهير نياز به استفاده از داروهاي موضعي نيست و در برخي موارد خنك كردن پوست مانند استحمام با آب سرد مي‌‌تواند در كاهش خارش تأثير مثبتي داشته باشد. به خاطر داشته باشيد در اين موارد لباس‌ تنگ‌ نپوشيد زيرا هرگونه آزردگي‌ پوست‌ مي‌تواند باعث‌ بروز كهير شود. همچنين حمام‌ داغ‌ نگيريد.


راه‌هاي پيشگيري
) اگر شك‌ به‌ يك‌ نوع‌ غذا به‌ عنوان‌ علت‌ بروز كهير برده‌ايد، فهرستي‌ از غذاهايي‌ كه‌ روزانه‌ مي‌خوريد تهيه‌ كنيد تا كار شناسايي‌ غذاي‌ مشكل‌آفرين راحت‌تر شود.
۲) از مصرف‌ قهوه يا ديگر نوشيدني‌هاي‌ كافئين‌دار مانند نوشابه (در صورتي‌ كه‌ باعث‌ بروز كهير شوند) خودداري‌ كنيد.
۳) پرهيز از سرما،گرما و تعريق مي‌‌تواند بروز كهير را كنترل كند.
۴) لباس‌هاي راحت و گشاد بپوشيد.
۵) از نگهداري حيوانات خانگي خودداري كنيد.
۶) دارو سرخود مصرف نكنيد و داروهايي را كه مصرف مي‌كنيد با پزشك كنترل كنيد.
۷) از مصرف كنسرو و غذاهاي حاضري (فست فودها) خودداري كنيد.
۸) هر نوع استرسي مي‌تواند باعث بروز كهير شود پس با كاهش آن مي‌توانيد كهير را كنترل كنيد.
۹) عفونت‌ها از جمله سينوزيت نيز يكي از علل كهير است كه با درمان آن كهير برطرف مي‌شود.
۱۰) دوش آب داغ نگيريد 
۱


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ] [ 23:0 PM ] [ محسن آزاد ]

پولیپ بینی
پولیپ بینی از گرفتاریهای بسیارشایع در بیمارانی است که دچار علایم بینی، دستگاه تنفس فوقانی وتحتانی یا ریه هستند. پولیپ از نظر تعریف توده نرمی است که بعلت ورم شدید مخاط دستگاه تنفس ایجادمیگردد. تورم شدید موجب میشود که بتدریج مخاط فضای داخل بینی ویا سینوس را پرکند. با تشدید مشکل ، مخاط بصورت توده هاییکه مشابه دانه انگور و برنگهای مختلف، قرمز، قهوه ای ،صورتی یاخاکستری هستند، دیده میشودکه در واقع همان پولیپ است.علل مختلفی ممکنست سبب ایجاد تورم شدید ودر نتیجه پولیپ شود.عفونت مزمن ،حساسیت به عوامل مختلف شناخته شده وناشناخته محیط، نقص ایمنی،عفونتهای قارچی، وجودجسم خارجی وهرعاملیکه موجب تحریک طولانی مدت مخاط شود ،سبب ایجاد پولیپ میشود.

علایم پولیپ بینی
پولیپهای کوچک ممکنست موجب علامت خاصی نشوند ولی با بزرگ شدن پولیپ ،بیمار دچار علایم میشود.مشکلات تنفسی،گرفتگی بینی،تنفس دهانی وگاهگاهی خرخر،ترشح ته حلق یا ترشح از سوراخهای بینی،بوی بد دهان،خشکی دهان،احساس درد یا فشار درصورت و بینی از علایم هستند .گاهی پولیپ از سوراخ بینی خارج ومنظره ناخوشایندی ایجاد میکند.در مواردیکه پولیپ در قسمت عقب بینی قرار دارد،ممکنست در داخل دهان و پشت کام آویزان گردد.

پولیپ شدید بویژه درسنین رشد،موجب تغییر شکل ظاهری بینی وصورت میشود.پولیپ بینی بعلت اختلال در تنفس ،در عملکرد بیمار بویژه در تمرکز ،اشکال ایجاد میکند.همینطور در ورزش وفعالیت سنگین باعث محدودیت میشود.درمان پولیپ سبب بهبود کیفیت زندگی میگردد. البته همه علایم وباهم ممکنست دربیمار وجود نداشته باشد.

نکته مهم و قابل توجه درمورد پولیپ بینی ،مشکل تشخیص است.بسیاری ازبیماران که بعنوان سینوزیت مزمن تحت درمان قرار میگیرند ولی نتیجه مناسبی از آنتی بیوتیک نمیگیرند ،مبتلا به پولیپ هستندو عدم تشخیص پولیپ در آنهاموجب شکست درمان میشود.از طرف دیگر گاهی از موارد تومورهای بینی با پولیپ اشتباه میشوند.با توجه به اینکه تومورهای بینی وسینوس نیازمند تشخیص و درمان سریع هستند، لازم است در تمام موارد پزشک اطمینان حاصل کند که بیمار دچار تومور نیست.گاهی پولیپ بینی همراه آسم تنفسی دیده میشود.انسداد بینی سبب بدتر شدن و مشکل شدن کنترل آسم میشود.

درمان پولیپ
یکی از نکات مهم در درمان پولیپ ،تشخیص علت زمینه ایست.در صورت عدم تشخیص ودرمان علت زمینه ای ،احتمال عود وجود دارد.مراحل درمان شامل:
درمان علت زمینه ای

درمان دارویی :برخی از پولیپها ممکنست با درمان دارویی مناسب بهبود یابند.
درمان جراحی:بعضی از پولیپها بدرمان دارویی جواب نمیدهند یا بعد از بهبود دچار عود میشوند ولذا نیازمند جراحی هستند:پولیپهای بزرگ ،پولیپهاییکه از قسمت پشتی بینی وارد دهان شده اندوپولیپهاییکه بعلت عفونت قارچی ایجاد شده اند.درمان جراحی از طریق بینی وبروش اندوسکوپی سینوس انجام میشود.در این روش ،بدون ایجاد برش در صورت یا داخل دهان ،پولیپها خارج و همزمان جهت جلوگیری از عود ،دهانه سینوسها بازمیشود.
گاهی جهت جلوگیری از عود ،ممکنست درمان موضعی بصورت شستشو و اسپری تا چند ماه بعد از عمل ادامه یابد.

جراحیهای همزمان
در مواردی این امکان وجود دارد که بعضی جراحیها همراه و همزمان با جراحی پولیپ بینی انجام گیرد:
جراحی انحراف بینی یا سپتوپلاستی
جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستی

عود پولیپ بینی
یکی از مشکلات مطرح در جراحی بینی و سینوس ،عود پولیپ بعد از عمل است.در گذشته ،دربسیاری موارد بعد از جراحی،بیمار با عود پولیپ روبرو میشد.با روشهای دقیق و موثر امروزی ،شانس عود زیاد نیست.این اقدامات عبارتند از :
بررسی کامل قبل از عمل شامل اندوسکوپی تشخیصی ،سیتی اسکن و...
شروع درمان دارویی مناسب قبل از عمل
جراحی اندوسکوپیک کامل بینی و سینوس:خارج کردن پولیپ به تنهایی کافی نیست و باید دهانه سینوسها هم باز شود.
پیگیری و مراقبت بعد از عمل

آسم و پولیپ بینی
تعداد زیادی از بیماران مبتلا به آسم دچار اشکال تنفس بینی و پولیپ هستند.درمان وکنترل پولیپ از طریق جراحی اندوسکوپیک سینوس ،موجب کمک به کنترل آسم و بهبود وضعیت ریوی میشود.یکی از علل آسم مقاوم به درمان ،سینوزیت یا پولیپ درمان نشده است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ] [ 1:55 AM ] [ محسن آزاد ]
پزشکان معمولا در جامعه از احترام ویژه‌ای برخوردار هستند. اما اعتبار اجتماعی این منجیان جان بیماران به این معنا نیست که آنها هیچ‌گاه مرتکب اشتباه نمی‌شوند. پزشکان گاهی اوقات اشتباهاتی می‌کنند که پی‌آمدهای بسیار خطرناک و جبران‌ناپذیری برای بیماران به همراه دارد.

اوربان لافر، پزشک جراح سوئیسی، در سال‌های نخست فعالیت‌اش به عنوان پزشک بزرگ‌ترین خطا را مرتکب شد؛ خطایی که نزدیک بود او را از ادامه کار در رشته‌اش باز دارد.

لافر آن زمان در کلینیک کوچکی کار می‌کرد. روزی بیماری مبتلا به سنگ صفرا را به این کلینیک منتقل کردند. پزشک سرپرست تشخیص داد که وضعیت بیمار حاد است و کیسه صفرا بایستی برداشته شود. مسئولیت این جراحی به لافر داده شد. او یکی از مجراها را برید و کیسه صفرا را خارج کرد.

ابتدا به نظر می‌رسید که همه چیز خوب پیش رفته است. اما روز بعد بیمار درد شدیدی داشت و رنگ صورتش زرد شده بود. دوباره از بدن بیمار عکس گرفتند و معلوم شد که لافر بجای بریدن مجرای صفراوی، مجرای حیاتی بین معده و کبد را بریده است. او می‌گوید: «اشتباهی بود که مسئولیتش بر عهده من است. آناتومی بیمار عادی نبود. در بدن او مجرای صفراوی وجود نداشت و من به طور اشتباهی مجرای دیگری را بریدم».

سکوت برای فرار از حس گناه

بنا بر گزارش انجمن پزشکی آلمان، سالانه ۵۰۰ نفر به علت اشتباهات پزشکی از جمله فراموش‌شدن ابزار جراحی در بدن و تجویز اشتباه دارو، جان خود را از دست می‌دهند. در عین حال پژوهش‌ها‌یی در هلند و کانادا نشان می‌دهند که آمار قربانیان خطاهای پزشکی ده تا پانزده بار بیشتر از رقمی است که آلمان اعلام کرده است.

دولت آلمان دوشنبه (۱۶ ژانویه/ ۲۶ دی) طرح قانون جدیدی در ارتباط با حقوق بیماران را ارائه کرد که قرار است تا پایان سال تصویب شود. بر اساس این طرح، حقوق بیماران در مقابل پزشک معالج خود افزایش خواهد یافت. اما چطور می‌توان شمار خطاهای پزشکی را کاهش داد؟

هاردی مولر، مدیر انجمن حمایت از حقوق بیماران در آلمان (APS) می‌گوید: «ما باید پزشکان را ترغیب کنیم تا اشتاباهاتی که مرتکب می‌شوند را گزارش دهند.» به عقیده مولر، اصلا نباید در این زمینه از واژه “اشتباه” استفاده شود، زیرا پذیرفتن اشتباه برابر است با پذیرش تقصیر و بیشتر افراد برای فرار از حس گناه ترجیح می‌دهند در مورد نارسایی‌های به وجود آمده صحبت نکنند».

بنا بر گزارش این انجمن، دلیل ۸۰ درصد از حوادثی که در این زمینه رخ می‌دهند، مواردی مانند استرس زیاد، بروز سوء‌تفاهم در ارتباط برقرار کردن با بیمار، سازمان‌دهی نامناسب و عدم داشتن تجربه کافی است. اما حال روش‌هایی برای جلوگیری از بروز اشتباهات در درمان بیماران کشف شده‌است.

سیستم کامپیوتری تبادل اشتباهات پزشکی

اوربان لافر هفت سال پیش در بیمارستانی در شهر “بیل” سوئیس برنامه‌ای کامپیوتری به نام “CIRS” (Critical Incident Report System) ابداع کرد که توسط آن پزشکان و پرستاران می‌توانند به طور گمنام اشتباهاتی که صورت می‌گیرد را گزارش دهند. سپس از طریق اینترنت این گزارش‌ها با بیمارستان‌های دیگر تبادل می‌شود تا همواره به شمار بیشتری از کارمندان بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها نسبت به خطاهای احتمالی هشدار داده شود.

در سوئیس چنین سیستم مرکزی از سال ۲۰۰۶ وجود دارد. در آلمان نیز از سال ۲۰۱۰ از سیستمی مشابه استفاده می‌شود. لافر می‌گوید: «ما پزشکان با استفاده از سیستم تبادل گزارش در بیمارستان‌ها یاد می‌گیریم که در مورد اشتباهاتی که رخ می‌دهند صحبت کنیم».
لافر خود هنوز تحت تأثیر اشتباهی است که در مورد بیمار مبتلا به سنگ کیسه صفرا مرتکب شده بود. حس گناه در آن روزها او را به شدت آزار می‌داد. لافر در نهایت با پزشک سرپرست کلینیک نزد بیمار می‌رود تا به او در مورد اشتباهی که رخ داده گزارش دهد. او سپس با بیمار به شهر بازل می‌رود تا متخصص ترمیم مجاری کیسه صفرا او را عمل کند.

بعد از گذشت نیم سال بیمار بهبود می‌یابد. لافر می‌گوید: «مهم این است که پزشک برای بیمار به طور شفاف توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است».


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ ] [ 17:23 PM ] [ محسن آزاد ]

جراح و متخصص اورولوژي گفت: هر درد پهلو بيماري کليه نيست زيرا نارسايي کليه بيماري خاموشي به حساب مي‌آيد که بيشترين علائم آن استفراغ، درد‌هاي ناگهاني و سوزش ادار است که با انجام آزمايش خون، ادرار و سونوگرافي مشخص مي‌شود.

محمدرضا رزاقي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: هر درد پهلو را نمي‌توان به عنوان بيماري کليوي به حساب آورد زيرا بيماري کليوي و اختلال در سيستم ادراري شاخص‌هاي خاص خود را دارد که از جمله مي‌توان به دردهاي ناگهاني همراه با تهوع و استفراغ اشاره کرد.

وي افزود: حالت گرفتن و ول کردن درد پهلو يکي از علايم بيماري‌هاي کليوي است و در فصل سرما نيز به دليل گرفتگي عضلاني دفعات ادرار افراد به خصوص سالمندان متغير مي‌شود و ادرار آنان به صورت کامل تخليه نمي‌شود.

نگه داشتن ادرار در مثانه منجر به مشکلات کليوي رزاقي ادامه داد: اين فرايند يعني تخليه نامناسب ادرار در فصل سرما بيشتر صورت مي‌پذيرد و ادرار در مثانه باقي مي‌ماند. اين مسئله مي‌تواند به مرور زمان باعث مشکلاتي براي فرد شود زيرا به هيچ عنوان ادرار نبايد در مثانه باقي بماند.

بيماري کليوي به دليل باقيماندن 50 سي‌سي ادرار در مثانه اين جراح و متخصص اورولوژي گفت:‌ تنگي و گرفتگي در مسير ادرار يکي از عوامل تخليه نامناسب است ولي در مجموع باقيماندن حداکثر 50 سي سي ادرار، پيگيري تعجيل وار درماني نمي‌خواهد ولي باقيماندن بيش از 50 سي سي ادرار در مثانه چه در مردان و چه در زنان بايد به صورت ويژه و سريع بررسي شود.

رزاقي ادامه داد: اين مسئله باعث عفونت و اثرات ميکروبي در مثانه مي‌شود که با علائم سوزش ادرار و تب همراه خواهد بود و بايد افراد با انجام آزمايش اين مسئله را برطرف کنند.

مشکلات تخليه ادرار در افراد بالاي 50 سال به دليل بزرگ شدن پروستات

وي همچنين با اشاره به انقباض کف لگن در افراد بالاي 50 سال و بزرگ شدن پروستات آنان که يکي از عوامل مهم مشکلات کليوي به خصوص در فصل سرد زمستان است، افزود: افراد در زمستان براي اينکه هوا سرد است کمتر رغبت به تخليه ادرار خود مي‌کنند و اين امر منجر به مشکلات عديده‌اي براي آنان در مرور زمان مي‌شود که بايد در اين زمينه دقت بيشتري شود.

روزانه 6 ليوان آب نوشيده شود

رزاقي همچنين با تاکيد به نوشيدن مايعات کافي که بايد هر روز 5 تا 6 ليوان حتي در زمستان باشد،‌افزود: آب را نبايد تنها براي تشنگي نوشيد زيرا کليه مواد مازاد را به وسيله آب مي‌تواند تخليه کند بنابراين نوشيدن آب در فصول زمان بسيار مهم است.

شل شدن مثانه به دليل نگه داشتن ادرار اين جراح و متخصص اورولوژي ادامه داد: افراد نبايد به هيچ عنوان ادرار را در مثانه نگه دارند و در هر زمان بايد بتوانند به راحتي براي تخليه آن اقدام کنند و اگر نگه‌داشتن ادرار در مثانه به صورت يک عادت درآيد مثانه شُل خواهد شد و حتي در برخي مواقع با جراحي نيز درمان نخواهد شد.

استفراغ و سوزش ادرار علائم بيماري‌هاي کليه

رزاقي با بيان اينکه در مجموع هر دردي را نمي‌توان بيماري کليه عنوان کرد، تصريح کرد: بيماري‌هاي کليه زمينه‌هاي خاص خود را از جمله دردهاي ناگهاني، استفراغ، درد به صورت تير کشيدن در مثانه و کشاله ران را در بر دارد و دردهاي سنگ‌سازي کليه نيز با تکرار ادرار و سوزش همراه خواهد بود.

نارسايي کليه يک بيماري خاموش

وي با اشاره به اينکه بيماري کليه يک بيماري خاموش به حساب مي‌آيد، افزود: افراد مي‌توانند براي پيگيري سلامتي عملکرد کليه خود با آزمايش ادرار، خون و سونوگرافي از وضعيت عملکرد کليه خود آگاه شوند و با مراجعه به پزشکان اين امر به راحتي صورت مي‌پذيرد


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ] [ 1:45 AM ] [ محسن آزاد ]
آنفلوآنزا برخلاف سرماخوردگی اغلب به طور ناگهانی و با سردرد، سرفه های خشک و لرز آغاز می شود. نشانه های بیماری خیلی زودتر از سرماخوردگی شدید شده و دردهای عضلانی در پشت و پاها و تب حدود ۴۰ درجه از شکایت های شایع در این بیماران به شمار می روند.

آنفلوآنزا یک بیماری حاد تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس های آنفلوآنزا رخ می دهد. این بیماری، راه های تنفسی را متاثر کرده و اغلب با نشانه هایی همچون تب، بدن درد و ضعف همراه است.

همه گیری های بیماری در یگان ها با وسعت متغیر و شدت متفاوت تقریبا هر سال در زمستان رخ می دهند. چنین همه گیری هایی باعث ابتلا تعداد قابل توجهی از کارکنان می شود.

آنفلوآنزا اغلب به صورت یک بیماری تعریف شده است که با بروز ناگهانی علائمی مثل سردرد، تب، لرز، بدن درد یا بی حالی همراه با نشانه های تنفسی، به خصوص سرفه و گلودرد مشخص می شود. شدت بیماری متنوع است و از یک بیماری تنفسی خفیف بدون تب مشابه سرماخوردگی (با بروز تدریجی یا ناگهانی) تا سستی شدید با علائم و نشانه های مختصر تنفسی متغیر می باشد.

ویروس های آنفلوآنزای A ، B و C سه جنس مختلف هستند که باعث بیماری آنفلوآنزا می شوند. همه گیری های آنفلوآنزا تقریبا هر ساله گزارش می شوند، اگرچه شدت و وسعت این همه گیری ها تا حد زیادی متفاوت هستند. همه گیری های منطقه ای با فواصل متغیر و تقریبا هر ۳- ۱ سال یکبار رخ می دهند. گسترده ترین و شدیدترین همه گیری ها توسط ویروس آنفلوآنزای A ایجاد می شوند. اپیدمی های آنفلوآنزای A به صورت ناگهانی شروع می شوند، در عرض یک دوره ۲ تا ۳ هفته ای به حداکثر وسعت خود می رسند و عموما ۳-۲ ماه به طول می انجامند و اغلب در کوتاهترین زمان ممکن از بین می روند.

بیماریزایی و مرگ و میر ناشی از همه گیری های آنفلوآنزا همچنان جزیی است. بیشتر افرادی که در چنین شرایطی می میرند معمولا بیماری های زمینه ای دارند که آن ها را در معرض خطرات بالاتر عوارض آنفلوآنزا قرار می دهد.

علائم بالینی آنفلوآنزا

آنفلوآنزا اغلب به صورت یک بیماری تعریف شده است که با بروز ناگهانی علائم عمومی مثل سردرد، تب، لرز، درد عضلانی یا بی حالی همراه با نشانه های تنفسی، به خصوص سرفه و گلودرد مشخص می شود. طیف تظاهرات بالینی گسترده است و از یک بیماری تنفسی خفیف بدون تب مشابه سرماخوردگی (با بروز تدریجی یا ناگهانی) تا سستی شدید با علائم و نشانه های مختصر تنفسی متغیر می باشد. در بیشتر مواردی که نیازمند مداخله پزشکی می شوند، بیمار دارای تب ۴۱- ۳۸ درجه است. افزایش سریع دمای بدن در عرض ۲۴ ساعت اول بیماری عموما با قطع تدریجی تب در عرض ۳- ۲ روز بعد دنبال می شود. هر چند، گاهی تب ممکن است تا یک هفته هم طول بکشد. بیماران احساس تبدار بودن و لرز را بیان می کنند، اما لرزش واقعی نادر است. درد عضلانی ممکن است هر بخش از بدن را درگیر کند، اما بیشتر در پاها و مهره های انتهایی کمر غالب است. شکایات تنفسی اغلب با غلبه علامت های عمومی کمرنگ می شوند. بسیاری از بیماران گلودرد یا سرفه پایدار دارند که ممکن است یک هفته یا بیشتر طول بکشد و اغلب با احساس ناراحتی در زیر جناغ سینه همراه است. علائم و نشانه های چشمی شامل درد در حین حرکات چشم، ترس از نور و احساس سوزش در چشم ها می باشند.

در اوایل بیماری، بیمار گرگرفته به نظر می رسد و پوست گرم و خشک دارد. هر چند تعریق و اندام هایی که دارای پوست لکه لکه شده اند در برخی موارد به خصوص در بیماران مسن وجود دارند. معاینه حلق ممکن است با وجود گلودرد شدید بیمار در عین ناباوری طبیعی باشد، اما پرخونی غشاهای مخاطی و ترشحات حلق بینی در برخی موارد وجود خواهند داشت. نتیجه معاینه قفسه سینه در آنفلوآنزای بدون عارضه تا حد زیادی طبیعی است. ولی تنگی نفس واضح، افزایش تعداد تنفس، کبودی و صداهای غیر طبیعی ریه شاخص های عوارض ریوی هستند. در آنفلوآنزای بدون عارضه، بیماری حاد معمولا در طی ۵- ۲ روز بهبود می یابد و بیشتر بیماران در عرض یک هفته بهبودی قابل توجه دارند، اگرچه سرفه ممکن است ۲- ۱ هفته بیشتر باقی بماند.

عوارض آنفلوآنزا

مهمترین عارضه آنفلوآنزا، عفونت ریه (پنومونی) است که به صورت پنومونی ویروسی اولیه ناشی از آنفلوآنزا، پنومونی باکتریال ثانویه و انواع مختلط می باشد. پنومونی ویروسی اولیه کمترین شیوع را دارد اما شدیدترین عوارض را به بار می آورد و باعث مرگ و میر می شود. پنومونی باکتریال ثانویه عمدتا در افراد بالای ۶۵ سال دیده می شود و به دنبال آنفلوآنزای حاد رخ می دهد.

سایر عوارض ریوی مرتبط با آنفلوآنزا شامل وخیم شدن بیماری های مزمن انسدادی ریوی و عود برونشیت مزمن و آسم هستند. در کودکان، خروسک، سینوزیت و عفونت گوش میانی ممکن است با آنفلوآنزا دیده شوند.
درمان آنفلوآنزا

در موارد بدون عارضه آنفلوآنزا، درمان بر اساس علائم با استامینوفن برای رهایی از سردرد، درد عضلانی و تب مورد نظر قرار می گیرد. چون سرفه معمولا خود محدود است، درمان با مهارکننده های سرفه عموما اندیکاسیون ندارد. با این وجود، ترکیبات حاوی کدئین در مواردی که سرفه مشکل ساز است می تواند به کار گرفته شوند. باید بیماران را به استراحت و استفاده زیاد از مایعات در طی دوره حاد بیماری تشویق کرد تا بتوانند، به خصوص در موارد شدید، بعد از بهبود تدریجی به عملکرد کامل خود برگردند. درمان اختصاصی ضد ویروسی نیز برای آنفلوآنزا در دست می باشد. آمانتادین و ریمانتادین برای آنفلوآنزایA مفیدند. اگر آمانتادین یا ریمانتادین در عرض ۴۸ ساعت بعد از شروع بیماری آغاز شوند، طول دوره علامتدار آنفلوآنزا تا حدود ۵۰% کاهش خواهد یافت. داروهای ضد باکتری برای درمان عوارض باکتریال آنفلوآنزای حاد مثل پنومونی باکتریال ثانویه نگهداشته می شوند.

پیشگیری از آنفلوآنزا

پیشگیری به ۴ شکل امکان پذیر است: واکسیناسیون گروه های پرخطر، پیشگیری دارویی در افراد پرخطر، عدم حضور افراد با ریسک بالا (بیماران قلبی ریوی و افرادمسن) در محیط های پرازدحام و شلوغ در جریان اپیدمی و رعایت بهداشت فردی. عمده ترین ابزار سلامت عمومی برای پیشگیری از آنفلوآنزا استفاده از واکسن های آنفلوآنزا است. اگر ویروس واکسن و ویروس های در حال گردش شباهت زیادی به هم داشته باشند، ۵۰ تا ۸۰% حفاظت در برابر آنفلوآنزا ایجاد می شود.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ] [ 1:14 AM ] [ محسن آزاد ]
کشیدن سیگار شایع‌ترین دلیلCOPD است. بیشتر افراد مبتلا بهCOPD سیگاری هستند یا قبلا سیگاری بوده‌اند. بیماری مزمن انسدادی ریه، چهارمین علت مرگ در ایالات متحده است و طبق تحقیقات، احتمالا در سال ۲۰۲۰ از رتبه ششم عوامل شایع مرگ در جهان، به رتبه سوم خواهد رسید. عوامل محیطی و ژنتیکی مانند استعمال دخانیات، استنشاق دود دخانیات به صورت غیرفعال، آلودگی هوا، سن بالا، عوامل شغلی و نقص آنزیم آلفا یک آنتی‌تریپسین در بروزCOPD دخالت دارند. علامت مهم بیماران که از شکایات شایع آنهاست، تنگی نفس و خستگی است.

بیماری انسداد مزمن ریوی عبارت است از شرایطی که در آن جریان هوا به وسیله ی وجود آمفیزم ، برونشیت مزمن یا هردو مسدود می گردد . انسداد جریان هوا معمولا پیشرونده و غیرقابل برگشت بوده و با افزایش فعالیت راه های هوایی همراه می باشد .

تمامی این عوامل به باریک شدن راه هایی هوایی محیطی ، محدودیت در به جریان افتادن هوا و تغییر بافت عروق ریوی منجر می گردند . در حال حاضر آسم به عنوان یک اختلال جداگانه در نظر گرفته می شود که با نشانه های ‏COPD‏ هم پوشانی دارد. استعمال سیگار با آلودگی هوا و خطرات شغلی ( زغال سنگ ، پنبه و غلات ) عوامل خطرآفرینی هستند که در پیدایش ‏COPD‏ نقش دارند که ممکن است ۳۰-۲۰ سال بعد سبب ایجاد ‏COPD‏ گردند . عوارض ‏COPD‏ متفاوت بوده ولی عبارتند از : عدم کفایت و نارسایی تنفسی ( مهمترین عارضه ) ، پنومونی ، آتلکتازی و پنوموتوراکس .

- تظاهرات بالینی

- ‏COPD‏ از طریق تنگس نفس ، سرفه و افزایش کار تنفسی مشخص می شود . تنگی نفس از نوع خفیف کوششی تا پیدایش تنگی نفس به هنگام استراحت متغیر است .

- کاهش وزن شایع است .

- نشانه ها در هر بیماری اختصاصی هستند . به تظاهرات بالینی آسم ، بروشکتازی ، برونشیت و آمفیزم مراجعه کنید .

- تدابیر طبی

- استفاده از برونکودیلاتور

- اکسیژن تراپی خصوصا در هنگام شب

- بسته به نوع بیماری از درمان های متفاوت استفاده می شود . به درمان هر یک از موارد آسم ، برونشکتازی ، برونشیت و آمفیزم مراجعه کنید .

قطع مصرف سیگار

جراحی :

لوبکتومی برای کاهش دیس پنه ، کاهش حجم ریه برای بهبود الاستیسیته و عملکرد کوششی پیوند ریه .

مداخلات پرستاری در بیمار دچار ‏COPD

بررسی :

تعیین عوامل خطرساز

هر یک از عوامل خطرساز را نظیر استعمال دخانیا ت، پیپ ، سیگار یا دیگر انواع و نیز استنشاق غیرمستقیم فراورده های فوق بررسی نمائید .

اخذ تاریخچه بهداشتی :

- در مورد نشانه ها و تظاهرات قبلی بیماری و نشانه های فعلی بیماری تاریخچه ای بگیرید .

- طول زمان و مدت مشکلات تنفسی

- تنگی نفس – کوتاهی نفس – ویزینگ – ( عدم ) تحمل فعالیت و خستگی بیش از حد .

- تأثیر بر روی عادات خوردن و خواب بیمار .

انجام معاینات فیزیکی:

- به منظور اخذ اطلاعات پایه ایی زیر معاینه فیزیکی را بطور کامل انجام دهید :

- تعداد نبض و تنفس و ریتم آن ها

- انقباض عضلات شکمی در طی دم

- استفاده از عضلات فرعی و کمکی به هنگام تنفس ، وجود بازدم طولانی .

- سینانور و برجستگی و احتقان ورید گردنی .

- ادم محیطی

- سرفه – رنگ به مقدار و قوام خلط .

- وضعیت حسی – افزایش گیجی و بهت ، وضعیت ادراکی ‏

تشخیص :

- اختلال در تعادل گازی در رابطه با عدم تناسب میان تهویه – پرفیوژن

- پاکسازی غیرموثر راه های هوایی در رابطه با انقباض برونش – افزایش تولید مخاط – سرفه های غیرموثر وعفونت ریه و برونش

-الگوهای غیرموثر تنفسی در رابطه با کوتاهی تنفسی – وجود مخاط -

انقباض برونش ها و تحریک راه های هوایی .

- اختلال در امر مراقبت از خود در رابطه با خستگی بیش از حد ثانویه به افزایش کار تنفسی و نارسایی در تهویه و اکسیژن رسانی.

- عدم تحمل فعالیت در رابطه با خستگی بیش از اندازه ، هیپوکسمی و الگوهای تنفسی غیرموثر .

- از عهده برآیی ناموثر در رابطه با فرآیند ضعیف اجتماعی شدن .

اضطراب – افسردگی . کاهش سطح فعالیت و ناتوانی برای انجام کار – کمبود اطلاعات در رابطه با خطرات استعمال دخانیات که با تداوم رفتارهای پرخطر نماد پیدا می کند .

مشکلات جانبی و عوارض بالقوه :

- عدم کفایت تنفسی

- آتکتازی – پنومونی – پنوموتوراکس       ‏

‏- افزایش فشار خون ریوی

برنامه ریزی و اهداف:

اهداف اصلی در مورد بیماران مبتلا به ‏COPD‏ عبارتند از : بهبود تبادل گازی ، توقف استعمال دخانیات ، بهبود الگوهای تنفسی ، به حداکثر رساندن مراقبت از خود ، افزایش تحمل فعالیت ، پاکسازی موثر راه های هوایی افزایش توانایی در امر تطابق ، بهبود کیفیت زندگی از راه حفظ سلامتی ، پیوستن به برنامه های درمانی در مراقبتی در بیمارستان و منزل .

مداخلات پرستاری- بهبود تبادل گازی

- مراقب تنگی نفس و هیپوکسی در بیمار باشید .

- از بیمار در برابر اثرات جانبی داروهای تجویز شده مراقبت به عمل آورید .

- از طریق گزارش بیمار در مورد تخفیف تنگی نفس ، میزان کاهش، اسپاسم برونش ها را بررسی نمائید

- با استفاده از پالس اکسی متری و نتایج ‏ABG‏ و گازهای خون شریانی ، تأثیر اکسیژن مورد استفاده را مورد بررسی قرار دهید .

پاکسازی راه های هوایی

- به منظور رقیق کردن ترشحات ،بیمار را به مصرف مایعات فراوان تشویق نمایید .

- از بیمار بخواهید که به گونه ای هدایت شده و کنترل شده سرفه نمایید .

- برحسب نیاز از فیزیوتراپی همراه با درناژ وضعیتی و تنفسی با کمک فشار مثبت متناوب استفاده نمائید .- به بیمار در مورد انجام تکنیکهای موثر تنفسی آموزش دهید .

- میزان جریان بازدمی را اندازه گیری کنید .‏

پیشگیری از عفونت های برونش وریه :

- به بیمار در مورد گزارش علائم عفونت آموزش داده و به وی توصیه نمائید در صورت بدتر شدن نشانه ها گزارش دهد .

- از آنجایی که آلودگی قابل توجه هوا می تواند موجبات اسپاسم برونشها را فراهم آورد از بیمار بخواهید که در چنین شرایطی از منزل خارج نشود و در معرض هوای آلوده قرار نگیرد .همچنین به بیمار توصیه نمائید که در معرض هوای بیش از اندازه گرم و مرطوب واقع نشود .

کنترل و درمان عوارض :

- بیمار را از نظر وجود عوارض و عدم کفایت تنفسی و نارسایی تنفسی . عفونت تنفسی و آتلکتازی ، بررسی نمائید . به منظور پیشگیری از بروز عوارض ، نحوه استفاده از داروهای برونکودیلاتور را به بیمار توضیح دهید .

- مراقبت تغییرات شناختی ، افزایش تنگی نفس، تاکی پنه، تاکی کاردی در بیمار باشید . مقادیر پالس اکسیمتری را کنترل نموده و بر حسب آن در صورت لزوم از اکسیژن استفاده کنید . در مورد علائم و نشانه های عفونت یا دیگر عوارض و تغییر در وضعیت جسمی یا شرایط ذهنی و اهمیت لزوم گزارش آن ها به بیمار و خانواد هایش توصیه های لازم را بنمائید .

آموزش در مورد بازتوانی ریوی :

- بیمارانی را که واجد شرایط بازتوانی می باشند مشخص نموده و برروی موارد لازم برای آموزش در برنامه بازتوانی تأکید نمائید .

- بر روی تمرینات تنفسی تاکید کرده و همراه با روش هایی که به کاهش و تخفیف نشانه های موجود در بیمار کمک می نمائید و به آموزش مجدد تمرینات تنفسی بپردازید .

- در مورد مراکز حمایتی موجود به بیمار آموزش دهید .

- برای بیمار امکان استفاده از آموزش های اختصاصی را فراهم آورید(توان بخشی ، حرکات تنفسی و کار درمانی به منظور حفظ و ذخیره انرژی در طی انجام فعالیت های روزمره)

- به بیمار در مورد استعمال خطرناک سیگار در مجاورت اکسیژن یادآوری کنید .

- نحوه ی استفاده صحیح از برونکودیلاتورهای استنشاقی را به بیمار آموزش دهید .

- نیازهای تغذیه ای و کالریک بیمار را بررسی کرده و با وی در مورد چگونگی برنامه ریزی غذایی و استفاده از مکمل های غذایی مشورت نمائید .


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ] [ 1:13 AM ] [ محسن آزاد ]
بر اساس یک پژوهش جدید؛ تماس مکرر با اشعه ایکس در رادیولوژی دندانپزشکی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان تیروئید را افزایش دهد. در پژوهشی که با حضور ۳۱۳ بیمار مبتلا به سرطان انجام گرفت، دانشمندان دریافتند که احتمال ابتلا به این سرطان با افزایش تماس با تشعشعات رادیولوژی در دندانپزشکی تشدید می‌شود. به گفته محققان؛ غده تیروئید که در گردن قرار دارد به تشعشعات یونی بویژه در کودکان حساس است اما خطرات احتمالی این پرتوها که در دندانپزشکی وجود دارد،‌ اغلب نادیده گرفته می‌شود.

حتی در خبرها آمده که در یک برنامه تلویزیونی درباره گسترش سریع سرطان تیرویید در زنان خاطرنشان شده که این افزایش میتواند احتمالا بعلت استفاده از عکسبرداری "ایکس ری" از دندان و ماموگرام باشد. متخصص مربوطه اشاره کرده که دندانپزشکان می توانند هنگام عکسبرداری پیش بند محافظ را بالا آورده بطوریکه گردن بیمار را کاملا بپوشاند.(بسیاری از دندانپزشکان این زحمت را به خود نمی دهند. در حالیکه وسیله ای بنام "محافظ تیرویید" وجود دارد و به احتمال زیاد اکثر دندانپزشکان این وسیله را دارند.)
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ] [ 0:12 AM ] [ محسن آزاد ]
همه انسان‌ها در هر چشم داراي يك عدسي هستند كه اين عدسي يك جسم كاملا شفاف است و در كره‌چشم در پشت حفره چشم قرار دارد. به گزارش روزنامه شرق، وظيفه آن، اين است كه به‌وسيله انجام عمل تطابق پرتوهاي نوري وارد شده به چشم را در روي شبكيه متمركز كرده تا ما بتوانيم تصوير اشيا را واضح ببينيم. حال به هر دليل، چنانچه چشم عدسي از حالت شفافيت خارج و كدر شود به آن آب‌مرواريد مي‌گويند كه منجر به كاهش بينايي چشم مي‌شود. البته كاهش بينايي بستگي به مقدار آب‌مرواريد ايجادشده دارد و معمولا فرد در مراحل اوليه ابتلا به آب‌مرواريد شايد شكايت جدي از كاهش بينايي خود نداشته باشد و به مرور زمان در اثر پيشرفت ممكن است بينايي چشم به طور كامل از بين برود.

علايم شايع آب مرواريد عبارتند از

1- تاري و كاهش ديد كه بدون درد است

2- تغييرات مكرر نمره عينك

3- حساسيت به نور

4- احتياج به نور بيشتر براي مطالعه و رانندگي به‌خصوص در شب

5- محوشدن يا زرد شدن رنگ‌ها

6- دوبيني در يك چشم

علل آب مرواريد چيست؟

شايع‌ترين علت آب‌مرواريد افزايش سن است و ساير علل آن عبارتند از:

1- سابقه خانوادگي ابتلا به آب‌مرواريد

2- مشكلات طبي مانند بيماري قند (ديابت) و فشارخون

3- ضربه به چشم

4- مصرف طولاني داروهايي مانند كورتون

5- قرار گرفتن طولاني‌مدت و بدون محافظ در مقابل نور آفتاب

6- سابقه جراحي چشم

چگونه آب‌مرواريد تشخيص داده مي‌شود؟

معاينه دقيق توسط چشم‌پزشك مي‌تواند وجود وسعت آب‌مرواريد و همچنين هرگونه مشكل ديگري كه باعث كاهش ديد و ناراحتي مي‌شود را مشخص كند.

ممكن است علل ديگري علاوه بر آب‌مرواريد به ويژه مشكلات پرده شبكيه يا عصب بينايي باعث كاهش بينايي شود و اگر اين مشكلات شديد باشد حتي عمل آب‌مرواريد ممكن است منجر به بهبود ديد نشود. بنابراين بعد از اينكه آب‌مرواريد در چشم تشخيص داده شد و انجام عمل به بيمار تفهيم شد بايد قبل از عمل مشخص شود كه آيا بيمار علاوه بر آب‌مرواريد مشكل ديگري كه باعث كاهش ديد مي‌شود را دارد يا خير.

نكاتي كه در مورد آب‌مرواريد بايد دانست

1- معاينه چشم تشخيص آب‌مرواريد را تاكيد مي‌كند.

2- درمان معمولا شامل عمل جراحي است.

3- اگر بينايي چندان تحت‌تاثير قرار نگرفته باشد مي‌توان از عينك‌هايي كه بيشترين فايده را دارند بهره گرفت.

4- در اين بيماري پرده‌اي روي چشم نيست و بر اثر استفاده بيش از حد از چشم به وجود نمي‌آيد.

5- اين بيماري سرطان نيست.

6- از يك چشم به چشم ديگر سرايت نمي‌كند.

7- سبب كوري قابل برگشت مي‌شود.

8-اگر هر دو چشم آب‌مرواريد داشته باشد معمولا با هم عمل نمي‌شوند.

9- براي ديد نزديك يا ديد دور گاهي نياز به استفاده از عينك حتي پس از جراحي است.

10- معمولا در صورت عدم مشكل خاص در ساير قسمت‌هاي چشم مانند شبكيه و عصب بينايي و... ديد بيمار در چند روز بعد از عمل جراحي بهبود يافته و بيمار قادر به انجام كارهاي روزانه خود است.

راه‌هاي پيشگيري از ابتلا به بيماري آب‌مرواريد

1- مصرف داروهايي را كه روي عدسي چشم تاثير مي‌گذارند به دقت تحت نظر قرار دهيد مانند كورتون.

2- بيمار‌هاي چشمي را كه ممكن است باعث آب‌مرواريد شود سريعا درمان كنيد مانند ديابت.

3- به طور منظم از عينك‌هاي آفتابي و كلاه‌هاي نقاب‌دار استفاده كنيد.

4- رژيم غذايي داراي مقادير بسيار زياد و مناسب از ويتامين A مانند ميوه، سبزيجات و مواد غذايي سرشار از آنتي‌اكسيدان‌ها داشته باشيد.

5- ترك سيگار يا كاهش استعمال آن نيز يكي از راه‌هاي پيشگيري از آب‌مرواريد است.

راه‌هاي درمان آب‌مرواريد

راه اصلي درمان آب‌مرواريد عمل جراحي و خارج كردن عدسي كدر شده از چشم توسط جراح است، بنابراين هيچ‌گونه درمان دارويي و روش تغذيه‌اي خاص نمي‌تواند از پيشرفت آن جلوگيري كند. جراحي زماني انجام مي‌شود كه كاهش ديد ناشي از آب‌مرواريد باعث محدوديت در فعاليت‌هاي روزمره بيمار شده مانند مطالعه، رانندگي، تماشاي تلويزيون، ولي جراحي بيماري را كه خانه‌دار يا كشاورز است، مي‌توان كمي به تاخير انداخت تا عدسي چشم كاملا كدر شده و به اصطلاح آب‌مرواريد كامل برسد.

بنابراين زمان جراحي در افراد مختلف متغير است و فقط پزشك متخصص مي‌تواند در اين مورد نظر دهد
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۰۷ ] [ 23:8 PM ] [ محسن آزاد ]
سوءهاضمه مشكل نسبتاً شايعي است كه بيش از يك چهارم جمعيت دنيا، دست كم براي مدت كوتاهي آن را تجربه مي‌كنند. اكثر افراد مبتلا به سوء هاضمه با گذشت زمان و بدون انجام اقدامي درماني، بهبود پيدا مي‌كنند ولي در گروهي از اين افراد علائم به صورت مزمن و دوره‌اي باقي خواهد ماند.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از روزنامه اطلاعات، حدود 4 درصد از مراجعات به پزشكان عمومي و دست كم 30 درصد از مراجعات به متخصصين گوارش جهت بررسي سوء‌هاضمه است. اهميت اين بيماري از جنبه اثر بر روي كيفيت زندگي بيمار بوده و در بر دارنده هزينه‌هاي سنگين اجتماعي به صورت ويزيت پزشكان، هزينه‌هاي داروي، روش‌هاي تشخيصي و كاهش كارايي در فعاليت‌هاي روزمره است.

سوء هاضمه چيست؟

اكثر بيماران علائم خود را به صورت احساس ناراحتي، درد، سنگيني، نفخ، سوزش و عدم هضم غذا ابراز مي‌كنند. پس به نظر مي‌رسد كه اين بيماري شامل گروهي از علائم دستگاه گوارش فوقاني بوده كه در هر فرد با توجه به فرهنگ، شخصيت اجتماعي و زبان به گونه‌اي متفاوت ابراز مي‌شود. به طور كلي، به احساس درد و ناراحتي يا بدون نفخ، آروغ زدن، سيري زودرس، بي‌اشتهايي ، سوزش سردل و برگشت غذا، سوء‌هاضمه اطلاق مي‌شود.

در بعضي از بيماران علامت غالب سوزش سردل، پشت جناغ سينه و يا احساس برگشت محتويات اسيدي معده و غذا (به صورت احساس مزه ترش در دهان) بوده كه در طبقه‌بندي جديد بيماري‌ها به آن ريفلاكس گفته مي‌شود. بايد توجه داشت كه در درصد قابل توجهي از افراد مبتلا به سوء‌هاضمه، علايم همزمان ريفلاكس نيز گزارش مي‌شود. شيوع سوء‌هاضمه (صرف نظر از بيماري ريفلاكس) در مدت يك سال در جمعيت عمومي 3 تا 5 درصد گزارش شده است. احتمال باقي‌ماندن و مزمن شدن علايم در بيماران با تنش‌هاي رواني و طبقه‌بندي اجتماعي پائين‌ بيشتر است. شيوع در زنان كمي بيشتر از مردان بوده و با افزايش سن كاهش مي‌يابد.

علت‌ها

گروهي از غذاها، داروها، بيماري‌هاي سيستميك و يا بيماري‌هاي دستگاه گوارش مي‌توانند منجر به ايجاد علايم سوء‌هاضمه شوند. در 40 درصد از بيماران مبتلا به سوء هاضمه كه مراجعه پزشكي دارند، بيماري ساختاري يافت مي‌شود كه شايعترين آنها بيماري زخم معده و دوازدهه، برگشت اسيد معده به مري و در موارد نادر سرطان معده است. شايان ذكر است كه در بيش از نيمي از موارد هيچ علت آشكاري يافت نشده و اين گروه از بيماران مبتلا به «سوء‌هاضمه با علت ناشناخته» هستند.

عدم تحمل غذايي

علت‌هاي متعددي براي ايجاد سوءهاضمه شرح داده شده است. تحريك مخاط معده و گيرنده‌هاي احشايي، اتساع بيش از حد معده، اختلالات تخليه معده، توليد بيش از حد گاز، سوء جذب و در موارد نادر آلرژي غذايي از علت‌هاي ايجاد سوءهاضمه هستند. بعضي از بيماران جهت جلوگيري از ايجاد درد، وعده‌هاي غذايي خود را به ميزان كمتر ولي در دفعات زيادتر مصرف مي‌كنند. غذاهاي چرب با ايجاد اختلال در تخليه معده مي‌توانند سبب ايجاد گاز و سوء‌هاضمه شوند. قهوه و شكلات نيز باعث ايجاد سوزش سردل و علايم ريفلاكس مي‌شوند كه در مبحث مربوط توضيح داده خواهد شد. الكل و فلفل مي‌توانند با ايجاد آزردگي مخاط معده، درد شديدي را سبب شوند. از جمله اختلالات گوارشي شايعي كه سبب سوءهاضمه، ايجاد گاز و گاهي اسهال مي‌شود، كمبود آنزيم هضم كننده قند شير يا «لاكتاز» است كه با اجتناب از خوردن شير ظرف مدت كوتاهي، بهبودي مشخص مي‌شود.

عدم تحمل دارويي

داروها مي‌توانند با ايجاد آسيب مخاطي، اختلالات حركتي معده و ريفلاكس باعث ايجاد علائم سوء هاضمه شوند مصرف طولاني مدت آسپرين و داروهاي ضد التهابي سبب بروز سوء‌هاضمه در حدود 20 درصد مصرف كنندگان مي‌شود كه با ايجاد زخم معده يا اثني‌عشر ارتباطي ندارد. مصرف نسل جديدتر داروهاي ضد التهابي نسبت به مصرف نسل‌هاي پيشين سوءهاضمه كمتري ايجاد مي‌كنند. علاوه بر اين، داروهايي نظير قرص آهن، آنتي بيوتيك‌ها(اريترومايسين، كوتريموكسازول و مترونيدازول)، جمفيبروزيل، داروهاي ضدبارداري خوراكي، آكاربوز، لودوپا، تئوفيلين و بسياري داروهاي ديگر مي‌توانند سبب سوء هاضمه شوند.

زخم معده و دوازدهه(زخم پپتيك)

اگر چه اكثر مبتلايان به زخم پپتيك داراي علايم سوء هاضمه هستند، ولي تعداد كمي از افرادي كه علايم سوء هاضمه دارند مبتلا به زخم پپتيك هستند. مصرف سيگار، داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي، عفونت هليكوباكترپيلوري، سابقه قديمي زخم پپتيك، سن بالاتر از 40 سال، جنس مرد و بهبود درد با مصرف غذا يا آنتي اسيدها از جمله عواملي هستند كه احتمال زخم پپتيك در مبتلايان به سوء هاضمه را افزايش مي‌دهند. با توجه به پيشرفت‌هاي اخير در شناسايي و درمان مناسب عفونت هليكوباكترپيلوري در معده و نيز توليد داروهاي قوي مهار كننده اسيد معده شيوع زخم پپتيك رو به كاهش است. بين 5 تا 15 درصد از افرادي كه مبتلا به سوء هاضمه هستند در اندوسكوپي تشخيص زخم پپتيك داده مي‌شود.

برگشت اسيد معده به مري (بيماري ريفلاكس)

سوزش سردل و پشت جناغ سينه و يا برگشت محتويات اسيدي معده به مري و يا دهان علامت‌هاي بيماري ريفلاكس مي‌باشند كه در بيش از يك سوم مبتلايان به سوء هاضمه نيز وجود دارند. 5 تا 15 درصد از مبتلايان به سوء هاضمه در اندوسكوپي داراي شواهد التهاب شديد انتهاي مري در اثر ريفلاكس هستند، اگر چه بايد به خاطر داشت كه ريفلاكس در اكثر موارد سبب التهاب خفيف انتهاي مري مي‌شود كه در اندوسكوپي معمولي( با چشم غير مسلح) مشاهده نشده و براي تشخيص احتياج به روش‌هاي پيشرفته‌تر اندوسكوپي و يا نمونه برداري است. بيماران مبتلا به ريفلاكس، در بيش از نيمي از موارد علايم سوء هاضمه همراه با سوزش سردل و در 20درصد فقط علايم سوء هاضمه بدون سوزش سردل را گزارش مي‌كنند.

پس با مشاهده آمار بالا در مي‌يابيم كه تداخل زيادي بين علايم سوء هاضمه و علايم بيماري ريفلاكس وجود دارد. به همين خاطر است كه پزشك معالج در بيماران با علايم سوء هاضمه توام با علايم بيماري ريفلاكس تاكيد مي‌كند كه با مصرف داروهاي مهار كننده اسيد فقط انتظار مي‌رود كه علايم مربوط به ريفلاكس بهبود يافته و باقي ماندن علايم سوء هاضمه(به صورت سنگيني و پري معده بعد از غذا...) حاكي از وجود بيماري همزمان ديگري است كه نياز به بررسي‌هاي تشخيصي تكميلي دارد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ] [ 22:32 PM ] [ محسن آزاد ]

روانپزشكان مي‌گويند: علائم افسردگي در مردان مي‌تواند متفاوت از علائم اين بيماري در زنان باشد. بعلاوه مردان خيلي به ندرت مي‌پذيرند كه به اين اختلال مبتلا هستند و خيلي كمتر براي بهبود حال خود به يك متخصص مراجعه مي‌كنند.به گزارش سلامت نيوز به نقل از روزنامه اكسپرس، متخصصان انستيتو ملي سلامت روان در آمريكا در مطالعه جديدي خاطرنشان كردند: اكثر مردان از علائم جسمي ناشي از افسردگي ناآگاه هستند اما اگر اين اختلال تشخيص داده نشده و درمان نشود، مي‌تواند پيامدهاي بسيار نامطلوب و غيرمنتظره‌اي داشته باشد.

برخي از مهمترين و شايعترين علائم و نشانه‌هاي افسردگي در مردان عبارتند از:

-‌ دشواري در تمركز

-‌ عصبانيت و پرخاشگري مداوم و تحريك پذيري

- سوء مصرف مواد به طور مداوم

- از بين رفتن ميل جنسي

- دردهاي مزمن و مشكلات هاضمه‌اي

- بي تعادلي در خواب

- خستگي افراطي و بيش از حد

اغلب مردان مبتلا به افسردگي به سختي مي‌تواند روي كار خود متمركز شوند يا اينكه ناخودآگاه بيشتر ترجيح مي‌دهند روي موضوعات و افكار منفي متمركز شوند. افسردگي توان فرد را براي تفكر شفاف و واضح دچار اختلال مي‌كند و مانع از تصميم گيري‌هاي مناسب و يا انجام كارهاي پيچيده مي‌شود. همچنين برخلاف زنان كه با گريه كردن احساس غم و افسردگي خود را بروز مي‌دهند، مردان اين احساس را با خشم و پرخاشگري ظاهر مي‌كنند. در برخي موارد نيز مردان، افسردگي خود را با نشان دادن خصومت نسبت به يك فرد يا يك موقعيت خاص، تشديد مي‌كنند. بعلاوه مردان افسرده در شرايط عادي، تحريك پذيري بالا و غيرمعمولي دارند.

علاوه بر اينها خواب خيلي زياد يا خيلي كم يك نشانه معمول ديگر افسردگي است. بسياري از بيماران افسرده نيز از احساس دائمي خستگي و رخوت رنج مي‌برند. اكثر آنها يك حس دائمي از خستگي را تجربه مي‌كنند و فاقد انگيزه كافي براي كامل كردن كارهاي روزانه دارن


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ] [ 17:36 PM ] [ محسن آزاد ]
با دقت به ناخن‌هاي خود نگاه كنيد؛ آيا همه چيز طبيعي و سالم است؟ هيچ مشكلي وجود ندارد؟ ناخن‌ها به اندازه كافي محكم هستند و ظاهري سلامت دارند؟ يا شايد هم فرورفتگي‌هايي در سطح ناخن‌هايتان وجود دارد، شايد رنگ و شكل ناخن‌هايتان تغيير كرده است و مثل روزهاي قبل نيست.

به گزارش جام جم آنلاين، اگر تا به حال با دقت به ناخن‌هايتان نگاه نكرده‌ايد، يك بار اين كار را انجام دهيد. چون طبق نظر متخصصان ظاهر و وضعيت ناخن‌ها مي‌تواند نشانه‌اي از سلامت كلي شما باشد، اما مساله مهم شناسايي و تشخيص به‌موقع نشانه‌هاست؛ برخي از شرايط فقط به مراقبت و رسيدگي بيشتر نياز دارد و گروهي ديگر نشانه بيماري خاصي است كه بايد درمان شود.

ويژگي? ناخن?هاي سالم

ناخن‌ سالم بايد صاف و بدون شيار يا فرورفتگي باشد. همچنين رنگ و استحكام ناخن‌هاي سالم يكسان و يكنواخت است و هيچ لكه يا تغيير رنگي روي آنها‌ مشاهده نمي‌شود؛ البته گاهي اوقات شيارهاي عمودي بي‌ضرري روي سطح ناخن‌ها ايجاد مي‌شود كه تا نوك آن پيش مي‌رود. علاوه بر اين، ممكن است به دليل جراحت‌ها خطوط يا لكه‌هاي سفيدي روي ناخن ايجاد شود كه با رشد ناخن از بين مي‌رود. با اين حال، همه شرايطي كه ايجاد مي‌شود طبيعي نيست و اگر با موردي خاص و غيرطبيعي روبه‌رو شديد، حتما بايد با پزشك مشورت كنيد.سوراخ‌سوراخ‌شدن ناخن‌ها يا وجود فرروفتگي‌هاي متعدد در سطح ناخن، ازجمله مشكلاتي است كه ممكن است براي برخي از افراد ايجاد شود؛ البته اين مساله بيشتر ميان افرادي كه به بيماري پسوريازيس مبتلا هستند، مشاهده مي‌شود ولي در هر صورت به درمان و رسيدگي‌ بيشتر نياز دارد.گاهي نيز ممكن است ناخن‌ها چماقي شوند؛ به اين معني كه نوك انگشتان بزرگ مي‌شود و ناخن اطراف آن مي‌پيچد؛البته اين مشكل معمولا در يك دوره زماني طولاني‌مدت اتفاق مي‌افتد. اين مشكل معمولا به دليل كاهش اكسيژن موجود در خون ايجاد مي‌شود و مي‌تواند نشانه‌اي از انواع مختلف بيماري‌هاي ريوي باشد. چماقي‌شدن ناخن‌ها ممكن است با بيماري‌هاي التهابي روده، بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي و كبدي نيز مرتبط باشد.

ناخن هاي قاشقي

ناخن‌هاي قاشقي به ناخن‌هاي نرمي مي‌گويند كه تغيير شكل مي‌دهد. اين فرورفتگي‌ها گاهي به حدي است كه حتي مي‌توان يك قطره مايع را داخل آن نگه داشت. در اغلب موارد، بروز اين مساله نشانه كم‌خوني فقر آهن يا بيماري كبدي است. علاوه بر اين، ناخن‌هاي قاشقي‌شكل ممكن است به دليل كم‌كاري تيروئيد يا بيماري‌هاي قلبي نيز ايجاد شود.در شرايط خاصي نيز ممكن است نوك هر يك از ناخن‌ها نواري تيره‌رنگ ايجاد شود. گاهي اين وضعيت را مربوط به افزايش سن مي‌دانند و در موارد ديگر، مي‌تواند نشانه يك بيماري زمينه‌اي جدي مانند بيماري‌هاي كبدي يا ديابت باشد.همچنين يكي از مشكلاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، جداشدن ناخن از بستر است. در اين شرايط ناخن شل‌مي‌شود و براحتي مي‌تواند جدا شود. گاهي اوقات جداشدن ناخن مي‌تواند به‌دليل عفونت يا جراحت ايجاد شود. در موارد ديگر، اين وضعيت ممكن است يكي از عوارض مصرف دارو يا محصولي خاص باشد به عنوان مثال گاهي ممكن است استفاده از چسب ناخن موجب بروز چنين حالتي شود. اختلالات تيروئيد و بيماري پسوريازيس نيز از ديگر علل بروز اين مشكل هستند.برخي از افراد نيز ممكن است با شرايطي روبه‌رو شوند كه ناخن‌هايشان ضخيم مي‌شود و سرعت رشد آن نيز كاهش مي‌يابد؛ البته اين وضعيت با تغيير رنگ ناخن‌ها و زردشدن آنها همراه است.

مراقب ناخن‌ها باشيد

براي حفظ سلامت ناخن‌ها بهتر است هميشه آنها را خشك و تميز نگه داريد و هنگام استفاده از مواد شوينده حتما از دستكش استفاده كنيد. علاوه بر اين، ناخن‌ها هميشه بايد به درستي كوتاه شود تا مشكلي ايجاد نكند. استفاده از كرم مرطوب‌كننده را نيز فراموش نكنيد و هنگام استفاده از اين كرم‌ها، آن را به ناخن هم بماليد.هيچ‌وقت نبايد از ناخن‌ها به عنوان ابزار استفاده كنيد و به كمك آنها به اجسام فشار وارد كرده يا چيزي را بلند كنيد. جويدن ناخن‌ها هم مشكل ديگري است كه در آينده مي‌تواند دردسرساز شود و علاوه بر ايجاد ظاهري نامناسب، سلامت ناخن را نيز به خطر اند


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ] [ 15:38 PM ] [ محسن آزاد ]
کیسه آمنیون کیسه‌ای است شبیه یک بالون که جنین را احاطه کرده و داخل این کیسه از مایع آمنیون پرشده و جنین در آن شناور است. مایع آمنیون به عنوان ضربه‌گیر عمل می‌کند و از چسبیدن جنین به دیواره رحم جلوگیری کرده و حرکات جنین را امکان‌پذیر می‌کند.

آمنیوسنتر روشی برای تشخیص بیماری‌های جنین قبل از تولد است. مقدار کمی از مایع آمنیوتیک توسط سرنگ‌های مخصوص از طریق پوست شکم کشیده می‌شود. داخل این مایع سلول‌های جنینی وجود دارد. این سلول‌ها حاوی اطلاعات ژنتیکی مهمی درباره کاریوتیپ جنین است

کاریوتیپ تصویری از کروموزوم‌های داخل سلول است که تعداد، اندازه و شکل کرموزوم‌ها را نشان می‌دهد، به این ترتیب می‌توان نقائص کروموزومی که باعث تولد نوزاد نابهنجار می‌شود،‌ را تشخیص داد

از جمله علل مهم برای انجام آمنیوسنتز می توان به موارد اشاره کرد :

- سن بالای ۳۵ سال مادر
- سطح غیر طبیعی مارکرهای بیوشیمییایی
- نتایج غیر طبیعی در سونوگرافی
- سابقه ی فامیلی مثبت برای اختلالات ژنتیکی
- حاملگی هایی با ریسک ناهنجاری های کروموزومی

همچنین آمنیوسنتز برای تشخیص این بیماری‌ها در جنین به کار می‌رود:

•سندرم داون و سایر اختلالات کروموزومی.
•اسپاینا بیفیدا (نقص در تشکیل کامل ستون فقرات و بیرون‌زدگی نخاع)، آننسفالی (اشکال در تشکیل کامل مغز)، و سایر نقائص ساختمان بدن هنگام تولد.
•ناسازگاری گروه خون Rh.
•عدم بلوغ کامل ریه‌ها.

آمنیوسنتز بین هفته‌های ۱۵ تا ۱۷ بارداری انجام می‌شود و حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه زمان می‌برد. در این روش پزشک بعد از ضدعفونی کردن و بی‌حس کردن پوست شکم با استفاده از سونوگرافی محل قرار گرفتن جفت و جنین را تعیین می‌کند و با یک سوزن باریک و بلند از روی دیواره شکم وارد حفره آمنیون شده و ۳۰ سی‌سی از مایع را داخل سوزن مخصوص می‌کشد و برای غربالگری به آزمایشگاه می‌فرستد. نتیجه آزمایش ۲ تا ۳ هفته بعد آماده می‌شود.

آمنیوسنتز قبل از هفته ۱۴ صورت نمی‌گیرد چون مقدار مایع کافی نیست.

عوارض آمنیوسنتز

آمنیوسنتز با خطراتی همراه است. صدمه دیدن جفت و جنین و عفونت از جمله عوارضی هستند که ممکن است ادامه بارداری را به مخاطره بیندازند. اگر مادر RH منفی (گروه خون منفی) باشد تزریق آمپول روگام لازم است.

در طول آمنیوسنتز فرد کاملا هوشیار است. نیاز به بی‌هوشی یا بی‌حسی نیست. درد و ناراحتی نیز وجود ندارد ولی گاهی اوقات هنگام استفاده از سوزن ممکن است درد اندکی ایجاد شود. بعد از پایان آمنیوسنتز مادر باید حدود ۲۰ دقیقه استراحت کند. آمنیوسنتز احتمال سقط جنین را یک درصد افزایش می‌دهد.

تفسیر نتیجه آمنیوسنتز

منفی: نشان‌دهنده این است که جنین مشکل کروموزمی ندارد. البته همه نقایص جنینی با آمنیوسنتز قابل تشخیص نیست. برخی از نقائص جنینی تنها با بررسی پس از تولد قابل تشخیص است.

مثبت: نیاز به بررسی‌های بیشتری وجود دارد.

نمونه‌برداری از پرزهای جفتی (CVS)

در این روش با سوزن‌های بیوپسی از پرزهای جفتی نمونه‌برداری می‌شود و بعد سلول‌ها کشت داده می‌شوند. مزیت CVS نسبت به آمنیوسنتز این است که CVS در ۸ هفتگی بارداری قابل‌انجام است، و می‌توان نقائص جنینی را زودتر تشخیص داد، اما عوارض این روش بیشتر است و احتمال بروز خون‌ریزی و صدمه به جنین وجود دارد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ] [ 11:45 AM ] [ محسن آزاد ]
آرتریت می تواند مانع از فعالیت درست مفصل شود.ممکن است همه دچار آرتریت شوند. آرتریت( بخصوص نوع آرتروز) در میان افراد بالای ۶۵ سال از همه شایع تر است. ولی کودکان و جوانان نیز دچار آرتریت می شوند.

آرتریت معمولا در تمام طول عمر ادامه دارد.در بیشتر موارد درمان قطعی وجود ندارد. ولی علایم بروز کرده و بر طرف می شوند و ممکن است خفیف بوده یا حتی شدید باشد.

چرا باید آرتریت را بشناسیم؟

چون می توانید برای تخفیف آرتریت اقداماتی انجام بدهید.می توان آرتریت را کنترل و بعضا درمان کرد.و شما در این درمان نفش مهمی دارید! هر چه بیشتر بدانید بهتر می توانید به خود کمک کنید.
درمان به موقع کلید اصلی است. اگر در اولین مرحله آرتریت درمان را شروع کنید از آسیب دراز مدت مفاصل جلوگیری می کنید.

انواع مختلف آرتریت وجود دارد. آرتریت به بیش از ۱۰۰ بیماری مربوط می شود. درمان شما بستگی به نوع بیماریتان دارد. به دلیل این است که تشخیص صحیح بسیار مهم است.

درمورد مفاصل بیشتر یاد بگیرید.تا آرتریت را بهتر بشناسید.

غضروف

بافت محکمی است که انتهای استخوانها را می پوشاند. غضروف لایه ای برای استخوانها ایجاد می کند تا استخوانها به هنگام حرکت به هم ساییده نشوند.غشای زلالی مفصل را در بر می گیرد. این غشا مایعی ترشح می کند که به حرکت آزادانه مفصل کمک می کند.

در مفصل مبتلا به آرتریت چه اتفاقی می افتد؟

بسته به نوع آرتریت ممکن است اشکالاتی در ساختمانهای زیر وجود داشته باشد:

استخوانها مفصل و غضروفی که آنها را می پوشاند.مایع و غشای زلالی
دو نوع اصلی آرتروز وجود دارند.
آرتروز(استئوآرتریت)

شایع ترین نوع می باشد.در این نوع آرتروز غضروف تخریب شده و تکه های آن آزادانه در مفصل شناورند. استخوانها بر یکدیگر ساییده شده و بزرگ می شوند.

علتهای احتمالی عبارتند از:

آسیب دیدگی
وجود ضایعه ای مفصل
فشار سنگین بر مفصل در یک دوره طولانی

آرتریت روماتوئید

موجب التهاب(تورم و گرم شدن) غشای زلالی و در نتیجه موجب تولید مایع مفصلی اضافی می گردد. این امر می تواند موجب تخریب استخوان و غضروف شود. همچنین این بیماری بر قلب ریه پوست اعصاب و سایر بافتها تاثیر می گذارد . علت این بیماری مشخص نشده.

سایر اشکال آرتریت عبارتند از:

· نقرس (معمولا در پنجه پاها ایجاد می شوند.)
· لوپوس( موجب تخریب پوست و مفاصل سایر اندامهای مهم بدن می شوند.)
· اسکلرودرمی( باعث سخت شدن پوست می گردد.)
· اسپوندیلیت( ستون مهره ها را گرفتار می کند )(التهاب مهره ها بر مهره ها تاثیر می گذارد.)
· بیماری لایم(بر مفاصل تاثیر می گذارد معمولا به وسیله نیش کنه منتقل می شود.)
· آرتریت کودکان( در کودکی شروع شده و احتمالا بعده برطرف می شود.)
· فیبرومیالژی(موجب خستگی و درد عضلانی منتشر می گردد.)

علایم آرتریت را بشناسید:

چون درمان به موقع بسیار مهم است پس علایم آرتریت را نیز به موقع بررسی کنید.
مراقب علایم هشدار دهنده باشید
یعنی علایمی که بیش از دو هفته طول بکشد. در صورتیکه یک یا چند مفصل دچار مشکلات زیر باشند به دکتر رجوع کنید:
سفتی مفاصل به ویژه صبحها
دردناکی یا حساسیت مفاصل
تورم مفاصل
قرمزی یا گرم شدن مفاصل

در بعضی موارد ممکن است:
· احساس خستگی زیاد کنید
· کاهش وزن یا اشتها داشته باشید
· تب داشته باشید

اگر دچار آرتریت باشید دکتر شما آنرا تشخیص می دهد. آزمایشهای لازم ممکن است به قرار زیر باشد:
معاینه بدنی
آزمایش خون
گرفتن نمونه بافت یا مایع مفصل
پرتونگاری

اطلاعاتی راجع به داروهای آرتریت جمع آوری کنید. فقط آن داروها یا قرص هایی را بخورید که دکترتان تجویز می کند.استامینوفن درد را کاهش می دهد.آسپیرین موجب کاهش درد و تورم می گردد. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی غیر آسپیرینی نیز که در کنترل تورم و درد کمک می کنند می توان بعضی از این داروها را بدون نسخه از داروخانه خریداری کرد.کورتیکواستروئیدها داروهایی قوی هستند که در صورت موثر واقع نشدن سایر داروها مورد استفاده قرار می گیرند. این داروها عوارض جانبی زیادی داشته و معمولا برای یک دوره زمانی کوتاه استفاده می شوند.

سایر داروهای آرتریت
بسته به نوع بیماری شما به وسیله پزشک تجویز می شوند.ولی به خاطر داشته باشید داروها فقط بخشی از راه حل می باشند. بقیه درمان به خود شما بستگی دارد.

ورزش مهم است!ورزش موجب می شود که حالتان بهتر شده و مفاصلتان را آسانتر حرکت دهید.اگر از ورزش اجتناب کنیدبا وجود سفتی و دردناکی مفاصل یک دور باطل شروع می شود که نتیجه آن کمتر و کمتر شدن تحرک مفاصل می باشد.می توانید ورزشهای ویژه ای را از دکتر یا فیزیوتراپیست یاد بگیرید که :
· مفاصل را گرم نگه دارید
· عضلات اطراف مفاصل را تقویت کنید

ورزش عمومی به شما نیروی بیشتری داده و استرس شما را کم می کند.مفاصل شما نیز وضعیت بهتری پیدا می کند. این ورزشها را امتحان کنید:

شنا
پیاده روی
دوچرخه سواری

در طی ورزش مفاصل ممکن است کمی آزرده شوند.این امر طبیعی است. ولی اگر درد بیش از دو ساعت پس از ورزش ادامه داشته باشد احتمالا شما بیش از حد فشار آورده اید.قبل از شروع یک برنامه ورزش با دکترتان مشورت کنید.

استراحت نیز مهم است! برای آنکه حالتان کاملا خوب باشد بین ورزش و استراحت توازن بر قرار کنید.کمی استراحت به فواصل هر چند ساعت یکبار استراحت کوتاهی داشته باشید.این امر به کاهش التهاب و درد کمک می کند.
شبها خوب بخوایید

احتمالا آرتریت شما کمتر مایه دردسر شما خواهد شد.از راهنمائیهای زیر پیروی کنید:
· قبل از خواب زیاد غذا نخورید.
· به قرص های خواب تکیه نکنید.
· از خوردن چای یا قهوه در شب خودداری کنید.
· ساعات خواب خود را منظم کنید.

خود را بسنجید
در طول روز سرعت فعالیت خود را تنظیم کنید.ممکن است کمتر از گذشته نیرو داشته باشید. پس از نیروی خود عاقلانه استفاده کنید.

بیش از حد استراحت نکنید
مفاصل شما ممکن است سفت شوند. یافتن توازن مناسب بین ورزش و استراحت کمی وقت می گیرد.
از مفصل های خود حفاظت کنید!
در اینجا چند راهنمایی را ذکر می کنیم.برای اطلاعات بیشتر به پزشک یا فیزیوتراپیست خودمراجعه کنید.
به بدن خود« گوش دهید»
درد شما را با خبر می کند که به مفاصل بیش از حد فشار آورده یا به شکل نادرستی از آنها استفاده می کنید.

مراقب حالت بدنی خود باشید
چه نشسته یا ایستاده باشید وضع بدنی نامناسب موجب فشار بر عضلات شما می شود. از صندلی پشتی دار استفاده کنید. هنگام کار پست میز راست بنشینید.

به دستان خود استراحت دهید
هر وقت که می توانید از مفاصل بزرگ استفاده کنید تا از فشار وارده بر مچ و انگشتان خودداری شود.

اقلام خریداری شده را در ساک آویزان به شانه حمل کنید.
کشوها و در اتومبیل خود را با قسمت پایین بدن ببندید.
از آرنج خود برای بستن در ظروف استفاده کنید.
از وسایل مکانیک کمک بگیرید.
از فیزیوتراپیست یا دکتر خود بپرسید که وسایل سودمند را از کجا می توانید تهیه کنید.

برای مثال:
درقوطی باز کن با دسته بلند
قلابهای دکمه برای بستن دکمه پیراهن یا پالتو.
صندلیهای توالت طبی و دستگیره ها کمک می کنند تا بلند
شدن شما آسان شود.
مسواک برقی.
گیره های مخصوص که به شما کمک می کند چراغها و سایر
لوازم را روشن کنید.
وضعیت بدن خود را تغییر دهید.
مفاصل خود را به مدت طولانی در یک وضعیت نگه ندارید. برای مثال اگر شما نشسته اید:
گاه گاه ایستاده و قدم بزنید.
از یک چهار پایه استفاده کنید تا بتوانید پاهای خود را کاملا دراز کنید.
گرما و سرما را امتحان کنید.
گرما و سرما موجب کاهش درد شما و کم شدن سفتی مفاصل می شوند. آزمایش کنید تا ببنید کدامیک بهترین تاثیر مطلوب را دارد.

برای مثال:
حمام آب گرم بگیرید.
از یک کیسه آب گرم استفاده کنید.
از یخ پیچیده در حوله استفاده کنید.

کنار آمدن با آرتریت
عده زیادی با مشکلات آرتریت کنار آمده و زندگی فعالی را ادامه می دهند. این راهنمائیها می تواند سودمند باشند:
دید مثبت داشته باشید
تاکید و توجه شما باید بر روی فعالیتهایی باشد که در شرایط فعلی قادر به انجام آن هستید و دید مثبت می تواند در روند بهبودیتان موثر باشد.
با حقایق روبرو شوید.
انکار نکنید آرتریت دارید یا این بیماری در زندگیتان تاثیر دارد. با خود و دکترتان صادق باشید. این صداقت به شما کمک می کند تا در انجام برنامه در مانی خود پیگیر باشید.

انتظار افت و خیز داشته باشید.

آرتریت شما ممکن است بدون هیچ دلیل روشنی بهتر یا بدتر شود. وقتی بروز علائم شدت می یابد سعی کنید تحمل داشته باشید. ممکن است که خیلی زود خوب شوید.
با خانواده و دوستان صحبت کنید
آنها بدانند آرتروز چه تاثیری در شما می گذارد و به چه نوع کمکی نیاز دارید یا ندارید. حمایت آنها در تسریع بهبودی شما موثر است.
استرس را کاهش دهید استرس موجب بدتر شدن علائم بیماری می شود.

چند راهنمائی در مورد نحوه پرداختن به استرس ارائه می شود:
· وقتی را برای کارهائی که از آن لذت می برید کنار بگذارید.
· احساسات خود را فرو نخورید.
· راههای آرامش نظیر مراقبه یا تجسم را یاد بگیرید.
· شوخ طبعی خود را حفظ کنید.
· خود را سازمان دهی کنید.
· احساس درماندگی می تواند موجب استرس شود.
· در تداوم برنامه ورزشی خود پیگیر باشید.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ] [ 8:46 AM ] [ محسن آزاد ]
هیدرونفروز یا “ورم کلیه” به حالتی گفته می شود که سیستم های جمع کنند مسئول جمع آوری ادرار (لگنچه و کالیس ها) حجیم تر از حد معمول بوده و سبب می شوند که کلیه ها بزرگتر از حد طبیعی نسبت به سن باشند.

●  اهمیت هیدرونفروز جنینی چیست؟

از آنجایی که بسیاری از بیماری ها نظیر برگشت ادرار از مثانه به حالب (رفلاکس)، ضایعات انسدادی در مسیر مجرای ادرار، کیست های کلیه، مثانه عصبی (نورژنیک) و … ایجاد هیدرونفروز زمان جنینی می کنند لذا بررسی دقیق علت هیدرونفروز جنینی بعد از تولد نوزاد جهت پیشگیری از آسیب جدی به کلیه ها و حفظ عمکرد طبیعی آنها بسیار ضروری است.

●  هیدرونفروز زمان جنینی را چگونه می توان تشخیص داد؟

معمولا هنگام سونوگرافی از مادر باردار در سه ماهه آخر بارداری تشخیص داده شده و پزشک سونوگرافیست متبحر در صورت وجود هیدرونفروز در کلیه های جنین آن را گزارش می کند.

●  شیوع هیدرونفروز در زمان جنینی چه میزان است؟

به طور کلی میزان شیوع ناهنجاری های جدی در جنین انسان حدود ۱% موارد است. ۵۰% این ناهنجاری ها مربوط به سیستم عصبی، ۲۰% مربوط به سیستم ادراری- تناسلی، ۱۵% مربوط به سیستم گوارشی و ۸% آن مربوط به سیستم قلبی- ریوی است. پس ناهنجاری های سیستم ادراری- تناسلی دومین گروه از بین ناهنجاری های شایع جنینی می باشند که هیدرونفروز یک طرفه جنین شایعترین ناهنجاری در این گروه می باشد.

●  چه بیماری هایی می توانند ایجاد هیدورنفروز جنینی کنند؟

هر گونه انسداد در مسیر مجرای ادرار، میزنای (حالب) و لگنچه کلیه سبب ایجاد هیدرونفروز جنینی می شوند. همچنین برگشت ادرار از مثانه به حالب (رفلاکس)، وجود کیست های کلیه و کلیه های دوگانه (دوبلکس) نیز به می توانند سبب هیدرونفروز زمان جنینی باشند.

●  علائم همراه هیدورنفروز زمان جنینی در مادر باردار چیست؟

همان طور که می دانید ۹۰% حجم مایع داخل رحمی (مایع آمنیوتیک) حاصل از ادرار جنین است. جنین در هفته ۱۱ حاملگی قادر به تولید ادرار می باشد. لذا کاهش در حجم مایع آمنیوتیک که توسط سونوگرافی تشخیص داده می شود بسیار با اهمیت بوده و حاکی از اختلال در عملکرد هر دو کلیه جنین و یا انسداد در مسیر خروجی مثانه می باشد.

●  اهمیت دفع ادرار به موقع در نوزاد متولد شده چیست؟

اکثر نوزادان در طی ۲۴ ساعت اول بعد از تولد ادرار می کنند. عدم دفع ادرار بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت احتمال مشکل در سیستم ادراری را مطرح خواهد کرد و نیازمند پیگیری جدی است.

●  پیگیری بعد از تولد نوزادان با سابقه هیدرونفروز جنینی چیست؟

در اکثر موارد معاینه نوزاد طبیعی است اما ممکن است توده ای در ناحیه پهلو و یا بالای مثانه لمس شود که احتمال ضایعات انسدادی را مطرح می کند. در تمام نوزادان با سابقه هیدرونفروز زمان جنینی سونوگرافی باید در روز ۷-۳ بعد از تولد توسط سونوگرافیست با تجربه انجام شود. حتی اگر نتیجه سونوگرافی بعد از تولد طبیعی باشد، جهت بررسی برگشت از مثانه به حالب، ضایعات انسدادی در مسیر مجرای خروجی ادرار، مثانه عصبی  و … رادیوگرافی مخصوص (VCUG) ضروری است. اگر نتیجه VCUG طبیعی باشد، احتمال ضایعات انسدادی در قسمت های بالاتر سیستم ادراری وجود دارد که جهت تشخیص این موارد اسکن ایزوتوپ از کلیه ها ( MAG3 یا DTPA) باید انجام شود.

●  آیا نوزاد متولد شده با سابقه هیدرونفروز طبیعی نیاز به مصرف دارو دارد؟

تمام نوزادانی که سابقه هیدرونفروز جنینی یا هیدرونفروز نوزادی را دارند تا هنگام بررسی تشخیصی کامل و تعیین تکلیف قطعی باید از آنتی بیوتیک جهت پیشگیری از عفونت های ادراری استفاده کنند. آنتی بیوتیک آموکسی سیلین در دو ماه اول عمر مناسب است.

●  آیا انجام ختنه در نوزادان پسر با سابقه هیدورنفروز جنینی و یا نوزادی ضروری است؟

در تمام پسران مبتلا به ناهنجاری های سیستم ادراری  نظیر هیدرونفروز، انجام هر چه زودتر ختنه ضروری است چرا که ریسک عفونت های ادراری را شدیدا کاهش می دهد.

●  آیا نوزادان با سابقه هیدرونفروز جنینی یا نوزادی نیاز به عمل جراحی دارند؟

انجام عمل جراحی بستگی به نوع و شدت ضایعه در رادیوگرافی های انجام شده نوزاد دارد که توسط پزشک متخصص کلیه (نفرولوژیست) و یا پزشک متخصص مجاری ادرار (اورولوژیست) تشیخص داده می شود. در صورت وجود ناهنجاری های غیر انسدادی و موارد خفیف باید نوزاد تحت پیگری های مکرر قرار گیرد.

●  نوزاد با سابقه هیدرونفروز جنینی تا چه زمانی نیاز به  پیگری دارد؟

هنگامی که نوزاد نیاز به عمل جراحی  نداشته باشد باید با انجام سونوگرافی های مکرر و اسکن کلیه تحت پیگیری قرار گیرد. بررسی میزان عملکرد کلیه (اندازه گیری کراتنین خون)، کنترل فشار خون، وضعیت رشد جسمی کودک و آزمایش های مکرر ادراری از نظر بررسی عفونت ادراری از فاکتورهای مهم در پی گیری کودکان است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ ] [ 2:0 AM ] [ محسن آزاد ]
آپنه خواب هنگامي رخ مي دهد که در طول شب، گهگاه تنفس فرد متوقف مي شود. هر وقفه تنفسي باعث مختل شدن خواب براي يک لحظه مي شود. چون آپنه در خواب اتفاق مي افتد، از آن آگاه نمي شويد. پس با وجود 8 ساعت خواب، هنوز کمبود خواب داريد.

تبيان نوشت: کم خوني يکي از علل اساسي خستگي در زنان مي باشد. هنگامي که بدن به اندازه کافي گلبول هاي قرمز خون براي حمل اکسيژن به بافت ها را نداشته باشد، کم خوني عارض مي شود.

1- نخوابيدن به ميزان کافي

يکي از شايع‌ترين علل خستگي، خوابيدن به ميزان کم مي باشد. افرادي که شب ها دير مي خوابند و فردا هم مجبورند صبح زود از خواب بيدار شوند، هميشه احساس خستگي مي کنند و انرژي کافي را براي انجام کارهاي روزمره خود ندارند.

راه حل:

هر شب 6 تا 8 ساعت بخوابيد.

در اتاق خوابتان لپ تاپ، موبايل و تلويزيون نگذاريد تا تداخلي در خواب شما ايجاد نکنند.

سعي کنيد هر شب سر يک ساعت مشخص بخوابيد و سر يک ساعت معين از خواب بيدار شويد.

2 آپنه خواب

برخي از مردم فکر مي کنند که به اندازه کافي خوابيده اند، اما دائما خسته اند، مي دانيد چرا؟

آپنه خواب هنگامي رخ مي دهد که در طول شب، گهگاه تنفس فرد متوقف مي شود. هر وقفه تنفسي باعث مختل شدن خواب براي يک لحظه مي شود. چون آپنه در خواب اتفاق مي افتد، از آن آگاه نمي شويد. پس با وجود 8 ساعت خواب، هنوز کمبود خواب داريد.

راه حل:

اگر اضافه وزن داريد، وزن خود را کم کنيد.

سيگار کشيدن و نوشيدن مشروبات الکلي را متوقف کنيد.

موقعيت خواب خود را بررسي کنيد و طوري بخوابيد که مجراي تنفسي تان باز باشد.

3- انرژي نداشتن

کم خوري نيز يکي از دلايل بروز خستگي مي باشد، اما خوردن موادغذايي بي فايده نيز مشکل را بزرگتر مي کند.

اگر شما روز خود را با خوردن شيريني آغاز مي کنيد، قند خون شما به سرعت بالا رفته و به سرعت پايين مي آيد و موجب تنبلي و خستگي مي شود.

راه حل:

هميشه صبحانه را خوب بخوريد و از غذاهاي سالم استفاده کنيد. صبحانه شما بايد شامل: پروتئين، کربوهيدرات پيچيده باشد؛ مانند تخم مرغ و نان سبوس دار. اين مواد موجب پايداري انرژي شما مي شود.

4- افسردگي

خستگي، سردرد و کاهش اشتها از جمله علائم شايع در افسردگي مي باشند.

اگر بيشتر از چند هفته، احساس خستگي و خمودگي کرديد، به پزشک مراجعه کنيد.

راه حل:

افسردگي به خوبي با مشاوره روانشناسي و يا دارو درماني برطرف مي شود.

5- کم خوني

کم خوني يکي از علل اساسي خستگي در زنان مي‌باشد. هنگامي که بدن به اندازه کافي گلبول هاي قرمز خون براي حمل اکسيژن به بافت ها را نداشته باشد، کم خوني عارض مي شود.

کم خوني توسط آزمايش خون تشخيص داده مي‌شود.

راه حل:

درمان کم خوني بستگي به علت آن دارد. اگر کمبود آهن وجود دارد، با مصرف مکمل آهن و منابع غذايي آهن دار مي توان اين کمبود را جبران کرد. منابع غذايي آهن دار عبارتند از: گوشت ها، جگر، لوبيا و غذاهايي که با آهن غني شده اند.

6- مشکل تيروئيد

تيروئيد غده کوچکي در گردن مي باشد. اين غده، متابوليسم و سوخت و ساز بدن را کنترل مي کند.

هنگاميکه تيروئيد کار خود را درست انجام ندهد و کم کار شود، خستگي و تنبلي و اضافه وزن را در پي خواهد داشت.

راه حل:

اگر آزمايش خون نشان داد که هورمون هاي تيروئيدتان کم است، با هورمون درماني تحت نظر پزشک مي توانيد سطح هورمون هاي تيروئيد خود را به حالت اول برگردانيد.

7- مصرف بيش از اندازه کافئين

فکر مي کنيد که قهوه با خستگي مي جنگد؟

کافئين موجود در قهوه، يک ماده محرک است و اگر در حد متعادل مصرف شود، باعث تقويت هوشياري و تمرکز مي شود. تحقيقات نشان داده است که در برخي افراد، مصرف بيش از اندازه قهوه موجب تشديد خستگي مي شود.

راه حل:

کافئين را در حد اعتدال مصرف کنيد. کافئين در قهوه، چاي، شکلات، نوشابه سياه و برخي داروها يافت مي شود.

8- عفونت ادراري پنهان

اگر به عفونت دستگاه ادراري مبتلا شويد، دچار سوزش و تکرر ادرار خواهيد شد. اما عفونت هميشه با اين علائم آشکار مشخص نمي شود. در برخي موارد، خستگي ممکن است تنها علامت باشد. با آزمايش ادرار مي توان به وجود اين عفونت پي برد.

راه حل:

نزد پزشک برويد. آنتي بيوتيک ها مي توانند درمان کننده عفونت ادراري باشند و بعد از مدت يک هفته درمان، خستگي ناپديد مي شود.

9- ديابت

در افراد مبتلا به ديابت، قند به جاي آنکه به درون سلول ها برود، در جريان خون باقي مي ماند. در نتيجه بدن، با وجود خوردن غذاي کافي، جنبش و جوش خود را از دست مي دهد و دچار خستگي مي گردد.

اگر شما دائما خسته هستيد، از پزشک خود بخواهيد برايتان آزمايش ديابت بنويسد.

راه حل:

براي ديابت، بهترين درمان تغيير شيوه زندگي، استفاده از انسولين و داروهاي کاهش دهنده قند خون است.

10- بيماري قلبي

هنگامي که در طي انجام فعاليت هاي روزمره مثل تميز کردن خانه، دچار خستگي شويد، اين خستگي مي تواند نشان‌دهنده مشکل قلبي در شما باشد. اگر شما اين مشکل را در زندگي خود داريد، سريعا به نزد پزشک برويد.

راه حل:

با تغيير شيوه زندگي، مصرف داروها و روش هاي درماني ديگر مي توانيد بيماري قلبي را کنترل کنيد و انرژي خود را بازگردانيد.

11- عدم تحمل غذا

عدم تحمل غذا باعث احساس خواب آلودگي مي‌شود. اگر بعد از مصرف يک غذاي خاص، خستگي شما تشديد مي شود، شما داراي يک عدم تحمل خفيف نسبت به آن غذا هستيد.

راه حل:

در مدت زمان مشخصي، غذاي خود را کم کنيد و ببينيد که آيا خستگي در شما از بين مي رود يا نه.

همچنين مي توانيد با يک متخصص تغذيه راجع به غذاهايي که موجب تشديد خستگي مي شوند، مشورت کنيد.

12- سندرم خستگي مزمن ( CFS)

اگر بيش از 6 ماه است که خسته هستيد و نمي توانيد فعاليت هاي روزانه خود را انجام دهيد، مطمئنا به سندرم خستگي مزمن مبتلا شده ايد. اين سندرم علائم و نشانه هاي مختلفي دارد، اما يکي از اين علائم مهم، خستگي غير قابل توجيه مي باشد.

راه حل:

در حالي که هيچ درماني براي اين بيماران وجود ندارد، اما مي توان با تغيير شيوه زندگي و يادگيري عادات خواب و شروع يک برنامه ورزشي ملايم از اين بيماري در امان ماند.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ ] [ 13:9 PM ] [ محسن آزاد ]
تحمل سنگ کليه بسيار دردناک و تشخيص آن توسط خود فرد بسيار دشوار است مگراينکه بدانيد چه علائمي دارد. در زير به برخي از مهمتربن علائم و نشانه‌هاي مشکلات سنگ کليه اشاره مي‌کنيم.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از مردمان، هرکسي که تابحال دچار سنگ‌کليه شده باشد، مي‌داند که چقدر اين مشکل دردناک است. درواقع، درد آن تقريباً شبيه به وضع‌حمل است. سنگ‌کليه دردي دارد که شما را به زانو درمي‌آورد، تاحدي که حتي نمي‌توانيد خود را به بيمارستان برسانيد. بااينکه برخي از مُسکِن‌ها مي‌توانند به طور موقت درد آن را التيام بخشند، اما فرد مبتلا به سنگ‌کليه بايد براي درمان دائمي، روزهايي را با درمان مايعات و احتمالاً مداخله جراحي سر کند. نياز به ايجاد تغيير دائمي در رژيم‌غذايي و سبک زندگي است و ممکن است مشکل تا پايان عمر فرد چندين مرتبه بازگشت داشته باشد. پيشگيري بهترين راهکار براي مقابله با سنگ‌کليه است اما ژنتيک و جنسيت معمولاً نقش بسيار مهمي در ايجاد سنگ‌کليه دارند.

معرفي علائم و نشانه‌هاي سنگ‌کليه چندان قطعي نيست زيرا ممکن است دچار ترکيبي از برخي علائم اصلي آن شويد. برخي از افراديکه دچار سنگ‌کليه شد‌ه‌اند، روزها در کمر خود احساس دردي کُند و نامعين مي‌کنند و اين درد براي برخي ديگر ممکن است شديد و بسيار تند و تيز باشد. اين نشانه‌ها و علائم هشدار راهي براي افراد عادي است تا بتوانند سنگ‌کليه را در خود تشخيص دهند و هيچوقت نمي‌تواند جايگزين تشخيص قطعي دکتر باشد. اگر دچار دردي بي‌امان و سخت شديد، فوراً به پزشک مراجعه کنيد. نبايد صبر کنيد تا حمله اصلي شروع شود. يک آزمايش ادرار ساده مي‌تواند خيلي زود مشکل سنگ‌کليه را تشخيص دهد.

در زير به برخي از مهمترين نشانه‌ها و علائم حمله سنگ‌کليه اشاره مي‌کنيم:

1. سابقه پزشکي و جنسيت. بااينکه خانم‌ها هم به همان ميزان آقايان ممکن است دچار سنگ‌کليه شوند اما تعداد مرداني که دچار سنگ‌کليه مي‌شوند بيشتر است. برخي محققان باور دارند که سابقه خانوادگي مشکلات کليوي مي‌تواند به طرز قابل توجهي احتمال ايجاد آن در شما را نيز افزايش دهد. هرگونه سابقه خانوادگي که نشاندهنده سنگ‌کليه باشد را در خود بررسي کنيد. پيشگيري هميشه بهتر از درمان است. اگر مي‌دانيد که سنگ‌کليه در خانواده‌تان موروثي است، حتماً از اقدامات پيشگيرنده مناسب، مثل افزايش مصرف مايعات بدون شکر و کافئين و خودداري از مصرف بيش از حد لبنيات مخصوصاً در شب، بهره بگيريد. هيچوقت عمداً بدنتان را به مرز بي‌آبي يا کم‌آب شدن نکشانيد که ممکن است در اثر ساعات طولاني کار فيزيکي يا صرف زمان زياد در گرما ايجاد شود. هميشه حين اضافه‌کار، يک بطري اضافه آب همراه خود داشته باشيد. افراديکه در معرض حمله سنگ‌کليه هستند،هيچکاه نبايد از دو چيز دور بمانند: يکي ذخيره خوب آب و دستشويي. نگه داشتن ادرار به مدت طولاني در طولاني‌مدت برايتان ايجاد مشکل مي‌کند.

2. درد کُند و شبيه به دندان‌درد که از ناحيه کمر و لگن آغاز مي‌شود. اين مي‌تواند اولين نشانه وجود مشکل در شما باشد.

سطح درد مي‌تواند مداوم يا متناوب باشد و گاهي بيايد و برود. به‌ندرت پيش مي‌آيد که به طور کل از بين برود. ممکن است تصور کنيد که با مصرف يک يا دو داروي مسکن دردتان از بين مي‌رود. بعد از چند ساعت يا حتي چند روز، شدت درد بيشتر شده و محل آن نيز مشخص‌تر مي‌شود. برخي مبتلايان در ناحيه کليه خود احساس فشار مشخصي مي‌کنند، گويي ادرارشان مي‌خواهد از مانعي بگذرد. بااينکه اين درد قابل‌تحمل است اما هيچوقت نبايد آن را چک نکنيد.

3. تب، بي‌حوصلگي و درد. درکنار اين درد کُند در کمر، مبتلايان بسياري دچار يک حس خستگي و بي‌حوصلگي مي‌شوند. حتي ممکن است تب و لرز هم بکنيد. فرايند فکري شما تارتر شده و سطح انرژيتان شديداً پايين مي‌آيد. ممکن است واقعاً تب داشته باشيد يا نداشته باشيد اما باز هم دچار حالت‌تهوعي مي‌شويد که معمولاً با سرماخوردگي و معده‌درد همراه است. راه رفتن برايتان سخت‌تر و سخت‌تر مي‌شود و اين درد انجام کارهاي روزمره را برايتان غيرممکن مي‌سازد. براي بالا بردن دستانتان به بالاي سر يا بلند شدن از حالت خميده، مشکل خواهيد داشت.

4. نشانه‌هايي از خون در ادرار. در طول اين مدت بايد ادرارتان را بررسي کنيد. ممکن است اثري از خون در ادرارتان بيابيد يا خودِ ادرار ممکن است رنگي غيرعادي پيدا کند.

اگر رنگ ادرارتان نارنجي پررنگ شده بود، احتمالاً آب بدنتان را از دست داده‌ايد. وجود خون در ادرار نشانه هشدار است. تيره بودن رنگ ادرار همراه با درد تيز و شديد در ناحيه کليه مي‌تواند پرچم قرمزي برايتان باشد که به پزشک مراجعه کنيد. درمورد علائم خفيف‌تر، بايد به طور قابل‌ملاحظه‌اي مصرف آب خود را افزايش دهيد. اگر اين موجب کمتر شدن علائم خفيف نشد و هنوز ترشحات غيرعادي ادرار داشتيد، به پزشک مراجعه کنيد.

5. دردهاي تيز و سوزن‌سوزن‌کننده در يک طرف کمر. اگر يکدفعه احساس درد شديدي به شما دست داد انگار که شکمتان را از داخل بريده و باز کرده باشند، احتمالاً دچار حمله سنگ‌کليه شده‌ايد. درد شما در اين مقطع دوبرابر مي شود و نياز به مراجعه فوري به پزشک داريد. اين دردناک‌ترين قسمت بيماري است و حتي از بيرون آمدن خود سنگ هم دردناک‌تر است. اگر در مطب دکتر يا اورژانس بيمارستان نشسته‌ايد، بلافاصله تقاضاي ويزيت پزشک را بکنيد. بدون داروهاي مسکن، دچار دردي شديد و مداوم از جانب کمرتان خواهي شد که به سمت شکمتان کشيده مي‌شود. بسياري از مبتلايان با قرار گرفتن در حالت‌هاي بسيار خاص احساس راحتي بيشتري مي‌کنند و براي برخي نيز خوابيدن روي زمين يا نشستن سروته روي صندلي کمي آرامش‌بخش است. اما وقتي مسکن را دريافت کنيد، علائم قابل‌تحمل‌تر خواهند شد.

از روند درمان چه انتظاري بايد داشته باشيد؟ اولين روز شما در بيمارستان با آزمايشات و تست‌هاي ادرار و سونوگرافي مي‌گذرد. تست ادرار وجود خون را در ادرار تاييد کرده و نشاندهنده انسداد احتمالي کليه خواهد بود. سونوگرافي محل سنگ و سايز نسبي آنها را نشان مي‌دهد. براي ثابت نگه داشتن سطح آب بدن، احتمالاً تزريق سرم انجام مي‌گيرد و رژِيم‌غذايي نيز به موادغذايي غير از لبنيات و مايعات بدون کافئين محدود خواهد شد. بعد از گذشت يک تا دو روز استراحت، پزشک برحسب نتايج آزمايشات اقدامات مختلفي را تجويز مي‌کند.‌ بسياري از سنگ‌هاي کليه بعد از چند روز افزايش مايعات مصرفي به طور طبيعي دفع مي‌شوند. بيمار معمولاً بعد از بيرون آمدن سنگ احساس راحتي خواهد کرد و سايز سنگ معمولاً به اندازه تخم گرجه‌فرنگي است. اما خيلي از بيماران هم به اين خوش‌شانسي نيستند. براي اين افراد پزشک استفاده از ابزار سنگ‌شکن که سنگ را به قطعات کوچک‌تر و قابل دفع مي‌شکند، تجويز مي‌کند. آخرين راه درمان جراحي است که از کاتتر بر روي مجراي خروجي مثانه استفاده مي‌شود و يک ابزار قلاب شکل سنگ را گرفته و بيرون مي‌کشد. ندرتاً نياز به جراحي باز مي‌شود که از طريق آن سنگ از يک برش کوچک بيرون کشيده مي‌ َشود


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ ] [ 13:49 PM ] [ محسن آزاد ]

رييس انجمن جراحان ارتوپدي ايران، ضمن بيان اين مطلب كه شيوع عارضه پاي پرانتزي در پسران 2 تا 3 برابر دختران است،‌ گفت: عدم درمان پاي پرانتزي، موجب تخريب مفاصل و آرتروز مي‌شود.

دكتر غلامعلي عكاشه در گفت وگو با ايسنا، افزود: هر مفصلي در معرض ضربه‌اي قرار بگيرد كه باعث پارگي عناصر اطراف مفصل ( رباط يا ليگمان) يا شكستگي داخل آن مفصل شود امكان اين‌ كه احتياج به عمل پيدا كنند، وجود دارد.وي ضمن اشاره به اين ‌كه براي جلوگيري از هر صدمه‌اي كه بناست به اين مفاصل وارد شود، بايد تمهيدات ويژه‌اي‌ در نظر گرفت، اظهار كرد: به عنوان مثال، بيشترين صدماتي كه به مچ پا، لگن و زانو وارد مي‌شود ناشي از تصادفات رانندگي است.رييس انجمن جراحان ارتوپدي ايران، ادامه داد: همچنين در ورزش‌هاي حادثه ساز چون فوتبال، بسكتبال، واليبال و ساير ورزش‌هاي پرشي كه مچ پا را در معرض آسيب قرار مي‌دهد، بايد به گونه‌اي از مچ پا محافظت كرد كه آسيب‌ها به حداقل برسند. به عنوان مثال استفاده از پشتيبان و نگه دارنده مچ پا نظير مچ بند مي‌تواند كمك كننده باشد. همچنين تقويت عضلات شانه باعث مي‌شود آسيب‌هاي وارده احتمالي به شانه در حين انجام حركات ورزشي كاهش يابد.

عكاشه درباره عارضه « پاي پرانتزي» توضيح داد: شيوع اين عارضه در پسران 2 تا 3 برابر دختران است. پاي پرانتزي يا منشا مادرزادي دارد و يا در حين رشد و در سن بلوغ رخ مي‌دهد.وي در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد افراد داراي پاي پرانتزي نيازمند انجام عمل جراحي هستند، عنوان كرد: اين مسئله كه چند درصد اين افراد نياز به عمل جراحي دارند به عواملي نظير اينكه آيا بيماري پيش رونده است يا خير و زاويه اوليه آن چقدر است، بستگي پيدا مي‌كند. البته اگر اين انحراف 5 تا 7 درجه باشد، احتياجي به عمل جراحي نيست. اما اگر پاي فرد بيش از 10 درجه به طرف داخل خم شده باشد، بايد حتما تحت عمل جراحي قرار بگيرد تا عوارض بعدي براي بيمار پيش نيايد.رييس انجمن جراحان ارتوپدي ادامه داد: زانو به طور طبيعي 5 تا 7 درجه به سمت خارج گرايش دارد. اگر زانوي بيماري 10 درجه به سمت داخل گرايش داشته باشد به اين معناست كه 17 درجه انحراف دارد و نيازمند اصلاح است.به گفته عكاشه عمل جراحي پاي پرانتزي، درماني است و به هيچ وجه جزو اعمال زيبايي قرار نمي‌گيرد.وي ادامه داد: اگر پاي پرانتزي به درستي درمان نشود، منجر به بروز آرتروز مي‌شود. زيرا كج تر شدن پا، به مرور موجب تخريب مفاصل مي‌شود. اين ايراد بايد اصلاح و در رديف استخوان‌هاي طبيعي قرار گيرد كه آسيب كمتري به آن وارد شود


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ ] [ 23:25 PM ] [ محسن آزاد ]
پوليپ بيني توده خاکستري و گاهي بي‌رنگي است که معمولا ازمخاط سينوس‌ها و گا‌ها از خود بيني منشاء مي‌گيرد. در غالب موارد پوليپ‌هاي بيني پايه دار و متعدد بوده و در داخل هر دو بيني ظاهر مي‌شوند هر چند که ممکن است فقط در يک بيني و به طور منفرد نيز ديده شود.

به گزارش سينانيوز، اکثر پوليپ‌ها در زير شاخک‌ مياني ‌ديده‌ مي‌شوند، زيرا منشأ آن‌ها از سينوس‌ اتموئيد قدامي ‌است‌. پوليپ‌هايي‌ که‌ منشأشان‌ سينوس اتموئيد خلفي‌ است‌، فوقاني‌تر و خلفي‌تر قرار مي‌گيرند. پوليپ‌هاي‌ بسيار بزرگ‌ سينوس‌ ماگزيلاري‌ مي‌توانند کل‌ حفره‌ بيني‌ را پرکنند و از سوراخ‌ خلفي‌ بيني‌ به‌ طرف‌ گلو گسترش‌ يابند (پوليپ‌هاي‌ آنتروکوانال‌).

علت ايجاد پوليپ بيني

علت اصلي شکل گيري پوليپ به طور دقيق، ناشناخته است. التهابات و عفونت‌هاي مزمن داخل بيني از عوامل اصلي پيدايش پوليپ بيني هستند. پوليپ بيني معمولا به دليل آلرژي بيني ايجاد مي‌شود که ممکن است با حساسيت‌هاي ديگري مثل آسم و يا حساسيت‌هاي پوستي نيز همراه باشد. بدليل حساسيت، مخاط بيني متورم شده و کم کم به شکل نسج اضافي درمي آيد که داخل بيني وسينوس‌ها را پرمي کند و به تدريج بر ميزان آن افزوده مي‌شود.

علامت وجود پوليپ بيني

اصليترين علامت پوليپ، انسداد تنفسي است. با توجه به نقش فيزيولوژيک بيني معلوم مي‌شود که وقتي پوليپ بيني منجر به انسداد بيني شود، بيمار با مشکلات ديگري نيز روبرو خواهد شد. تنفس دهاني منجر به خشکي گلو به هنگام خواب خواهد شد. اين امر به نوب? خود باعث مي‌شود که فرد مبتلا به پوليپ بيني خواب شبانه خوبي نداشته باشد.

وقتي ما به طورطبيعي از بيني نفس مي‌کشيم، بيني هواي وارده را گرم و مرطوب و تميز مي‌کند. در صورتي که بيني انسداد داشته باشد تنفس ما دهاني مي‌شود و در نتيجه هوايي که به ريه مي‌رسد ديگر گرم و مرطوب و تميز نخواهد بود واين امر مي‌تواند باعث وجود مشکلاتي گردد.به طور معمول ترشحات سينوس‌ها از طريق مجاري آن‌ها به درون بيني تخليه شده و از آنجا به طرف ته حلق هدايت مي‌شود.

پليپ بيني ممکن است به گونه‌اي باشد که باعث انسداد مجاري سينوس‌ها شود. در اين صورت ترشحات سينوس‌ها در داخل آن‌ها تجمع يافته و احتمال سينوزيت افزايش مي‌ابد. پس پليپ مي‌تواند عامل مساعد کننده‌اي براي ايجاد و يا تشديد سينوزيت باشد.

پوليپ ممکن است با آبريزش بيني و افزايش ترشحات پشت حلق همراه باشد و مي‌تواند باعث تغيير تون صداي بيمار شود. پوليپ بيني مي‌تواند علت خرخر، کاهش حس بويايي و سردرد نيز باشد. اگر پوليپ بزرگ باشد و به هر دليل تحت درمان قرار نگيرد، مي‌تواند منجر به پهن شدن و بزرگ شدن پل بيني شده و بر روي چهره فرد تاثير بگذارد.

تشخيص پوليپ بيني

تشخيص پوليپ بيني با معاينه باليني براحتي امکان پذير است. در بسياري موارد بيماران متورم شدن شاخک‌هاي تحتاني بيني را با پوليپ اشتباه مي‌گيرند.پوليپ خاکستري رنگ و يا بيرنگ است اما شاخک قرمز رنگ است، پوليپ قابل حرکت دادن است اما شاخک ثابت است و نمي‌توان آنرا حرکت داد، لمس شاخک دردناک است اما لمس کردن پوليپ دردي را ايجاد نمي‌کند.آندوسکوپي و همينطور سيتي اسکن از سينوس‌ها نيز براي مشخص کردن اندازه پوليپ‌ها و ميزان گرفتاري سينو‌ها مفيد هستند.

درمان

درمان‌ دارويي‌ ممکن‌ است‌ به‌ طور موقت‌ باعث‌ کاهش‌ پوليپ‌ها گردد. چنان چه پوليپ بزرگ شده و باعث انسداد بيني شود، لازم است با عمل جراحي از طريق داخل سوراخ‌هاي بيني برداشته شود. از آنجائي که معمولا خاستگاه و منشاء پوليپ از داخل سينوس‌ها است، اگر فقط پوليپ بيني خارج شود احتمال عود آن بيشتر از وقتي است که علاوه بر خارج کردن پوليپ، با آندوسکوپ داخل سينوس‌ها نيز از وجود پوليپ تخليه شود. در هر صورت احتمال عود پوليپ بعد از عمل جراحي وجود دارد البته درمان ضدآلرژي براي به تعويق انداختن پيدايش پوليپ و يا کاستن از سرعت رشد آن موثر است.

مراقبت‌هاي بعدازعمل

مصرف آنتي بيوتيک به مدت 10 روز و مصرف داروهاي ضد آلرژي براي به تعويق انداختن عود پوليپ عموما تجويز مي?شود.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ ] [ 13:28 PM ] [ محسن آزاد ]
تقریبا  بیش از ۸۰ درصد از بوی دهان ناشی از عوامل موضعی و وجود بوی بد دهان معمولا در اکثر مواقع ناشی ازعوامل بیماریزا است که باید شناسایی شود.

در نتیجه مسواک ‌زدن مناسب می‌تواند در کاهش بوی بد دهان بسیار مؤثر باشد. باید دقت داشت که نباید فقط به طرفین مسواک زد .

در صورتی که پرزهای چشایی زبان بزرگ باشد باید هنگام مسواک زدن روی زبان را هم مسواک کشید .

همچنین در معاینات دندانپزشکی ، باید اول پوسیدگی های دندانی بررسی شوند. پوسیدگی های دندانی خود محل مناسبی برای تجّمع مواد غذایی و تولید ترکیبات گازدار توسط باکتری ها می باشند.پس برداشتن پوسیدگی ها و ترمیم آنها می تواند بوی بد دهان را با منشآ پوسیدگی از بین ببرد.

افزایش سن

بوی دهان شیرخواران و کودکان شیرین ، بوی دهان در دوره بلوغ ناخوشایند ، بوی دهان بالغین تند و بوی دهان افراد سالخورده سنگین و زننده توصیف شده است. همراه با افزایش سن باکتریهای دهان افزایش می‌یابد و شاید به همین سبب زنندگی بوی دهان با افزایش سن بیشتر می‌شود.

نفس صبحگاهی

شاید نفس صبحگاهی شایعترین علت هالیتوز باشد. دهان سرتاسر روز بوسیله بزاق شستشو می‌شود. PH بزاق حدود ۵/۶ و بطور خفیفی برای باکتریهای گرم منفی و بی هوازیها باکتریواستاتیک است. به هنگام خواب جریان بزاق کم می‌شود و بزاق گرد آمده به آرامی تغییر می‌کند. PH آن به حدود ۷ می‌رسد و آنزیمها تخریب می‌شوند که خود باعث بودار شدن بزاق می‌گردد. از سوی دیگر ذرات غذا و اپیتلیوم جدا شده ، محیطی مناسب برای تغییر فلوئور دهان است. با تشدید رشد باکتریها و تخریب این مواد نفس ناخوشایند صبحگاهی پدید می‌آید. پس از برخاستن از خواب با خوردن ، نوشیدن و صحبت کردن جریان بزاق تحریک شده مواد را شسته و نفس صبحگاهی بطور طبیعی برطرف می‌گردد.

نفس گرسنگی

دهان کسانی که به عللی چون رژیم غذایی یا روزه داری یک یا چند وعـــــده غذایی را نخورده‌اند ، بوی ناخوشایندی می‌دهد، برخی معتقدند این امر به علت بازدم ریوی محصولات فرار متابولیسم چربیها و پروتئینهای بدن است . کاهش جریان بزاق و خشکی دهان نیز قطعا نقش مهمی دارد.

نفس قاعدگی

در برخی منابع به بوی بد دهان در زنان قاعده اشاره شده است. احتمالا روز قبل از شروع قاعدگی شروع می‌شود و گفته شده در زنان با قاعدگی دردناک بیشتر رخ می‌دهد.

غذا

سیر شناخته شده‌ترین غذا در این ارتباط است. دیده شده که دادن سیر از راه فیستولهای دستگاه گوارش و حتی مالیدن آن به پاهای فرد می‌تواند منجر به بوی سیر در دهان وی شود. پیاز ، ماهی ، غذاهای ادویه‌دار ، رژیمهای پرچربی ، نوشابه‌های الکلی و رنگهای غذایی از سایر مواردی هستند که باعث بوی مخصوص به خــــــــود می‌شوند.

داروها

دی متیل سولفوکسید ، آمیل ، نیتریت ، پارالدئید ، ایزوسورباید ، دی نیترات ، تتراسیکلین و برخی ویتامینها مثل ویتامین B6 از داروهایی هستند که می توانند باعث هالیتوز شوند. این امر احتمالا به علت دفع قسمتی از دارو از طریق ریه است. گزارشی از یک بیمار وجود دارد که استفاده نادرست از تتراسیکلین باعث زبان سیاه مودار و هالیتوز شده که با قطع دارو ، هر دو برطرف گشته است.

نفس سیگاری

استفاده از سیگار باعث بوی نامطبوعی در دهان می‌شود که تا مدت زیاد باقی می‌ماند.

علل پاتولوژیک بوی بد دهان

هالیتوز می‌تواند ناشی از بیماریهای موضعی در حفره‌های دهان ، حلق ، بینی یا سینوسها ، بیماریهای ریوی یا مشکلات سیستمیک مثل کتواسیدوزدیابتی ، اورمی یا نارسایی کبدی باشد.

دهان و دندان

شایعترین علت پاتولوژیک هالیتوز مشکلات دهان ، زبان و دندانهاست. باکتریهای فلوئور طبیعی دهان بویژه گرم منفی ها قادر به تولید ترکیبات فرار سولفو (VSC) هستند که بوی بد ایجاد می‌کنند. سولفید هیدروژن و متیل مرکاپتان و دی متیل سولفید مهمترین VSC هستند که ارتباط آنهــــا با بوی بد دهان مشخص شده است. این گازها ناشی از فعالیت فلوئور دهان روی مواد باقیمانده غــــذا ، بقایای سلولی اپی تلیال یا اگزوداتیو و تجزیه اسیدهای آمینه‌ای چون متیونین ، سیستئین و سیستین هستند.

بنابراین باقیماندن ذرات غذا یا هر وضعیت دیگری که باعث تسریع رشد باکتریهای دهان شود، می‌تواند به هالیتوز بینجامد. بهداشت ضعیف دهان باعث باقیماندن ذرات غذا در دهان می‌شود. عدم رعایت بهداشت دهان بخصوص در عقب مانده‌های ذهنی ، معلولین و بیماران شدیدا ناخوش عامل مهمی در ایجاد هالیتوز است. در پریودنتیت و ژنژیویت که بیماریهای وابسته به بافت نگاهدارنده دندان و لثه هستند، در اثر خونریزیهای خفیف و مکرر و وجود بافت نکروتیک و تجمع میکروبی محیط رشد مناسبی برای ایجاد بویی متعفن می‌شود. بوی بدی که در این دو مورد ایجاد می‌شود،

جزو ناخوشایندترین موارد است. دندانهای مصنوعی که بخوبی جفت نشده باشند، به علت تجمع ذرات غذا سبب هالیتوز می‌شوند. وسایل ارتودنسی نیز با همین مکانیسم عمل می‌کنند. پلاکهای دندانی توده‌های چسبنده‌ای از میکروارگانیسمها هستند که روی ریشه و تاج دندانها تجمع می‌یابند و بخصوص اگر همراه با پریدنتیت باشند، می‌توانند باعث هالیتوز شوند.

پری کرونیت (التهاب تاج دندان) و پوسیدگی دندانها در معرض اثر پاک کننده بزاق و عمل جویدن هستند و در حقیقت پوسیدگی دندانها نقش کمی در بوی بد دهان دارد مگر آنکه با یک پالپ نکروتیک همراه باشند. طولانی شدن پاپیلاهای فیلی تورم زبان نیز می‌تواند موجب تسهیل رشد باکتریهای موضعی دهان شود. این حالت ممکن است به صورت ایدیوپاتیک یا در اثر استفاده از آنتی بیوتیکها ، مصرف الکل ، هیدراسیون یا بیماریهای سیستمیک رخ دهد.

در خشکی دهان کاهش جریان بزاق مکانیسمهای پاک کننده طبیعی دهان را مختل می‌کند و منجر به هالیتوز می‌شود. خشکی دهان در اثر نشانگان سیکا ، پرتودهی به سر و گردن ، تب ، کاهش مصرف آب ، تنفس با دهان ، برخی بیماریهای پاروتید مثل اوریون یا آبسه پاروتید یا مصرف داروهایی چون مدارها ، آنتی کولینرژیکها ، آنتی هیستامینها ، ضد افسردگی سه حلقه‌ای ، داروهای ضد پرفشاری خون می‌تواند دیده شود.

گاه در استوماتیت یا گلوسیت هنگامی که زخمهای باز و شکافها یا پاپیلاهای برجسته شده ، ذرات غذا یا بافتهای جدا شده را گیر بیندازد می‌تواند موجب هالیتوز شوند.

کمبود ویتامینهایی مانند A یا B12 و کمبود موادی چون آهن یا روی ممکن است باعث خشکی مخاط دهان شوند. عفونتهایی مثل استوماتیت و نسان ، سرخک ، دیفتری یا برفک که زبان یا غشاهای مخاطی را درگیر کند ، به علت تخریب بافتی و تغییر جریان بزاق هالیتوز ایجاد می کنند. خونریزی دهان بخصوص در افراد ناتوان که نمی‌توانند دهان خود را تمیز کنند، یک محیط مناسب جهت تولید گازهای بد بو توسط باکتریها فراهم می‌کند و در ژنژیویت ، هموفیلی ، لوسمی یا شیمی درمانی ناشایع نیست. در ضایعات توموری اولیه بدخیم و خوش خیم دهان شامل تومورهای ران ، لثه ، گونه‌ها یا دهان ، بوی بد به سبب تجمع مواد نکروتیک ، نشت خون و گیر افتادن ذرات غذا ایجـــــــاد می‌شود.

بینی

آبریزش معمولی از بینی بوی ناخوشایندی ندارد. حتی ترشحات چرکی و غلیظ ناشی از عفونتهای مجاری فوقانی تنفسی به ندرت بودار است. پرفوراسیون ساده سپتوم بینی ناشی از مصرف کوکائین ، دست کاری طولانی مدت بینی یا بصورت عارضه‌ای از جراحی معمولا با بوی بد همراه نیست. ضایعات تخریبی مثل جذام ، گوم سیفلیسی ، پیان ، گرانولوم خط وسط یا گرانولوماتوز و گنر که پاسخ التهابی و بافت نکروتیک ایجاد کنند، می‌توانند باعث بوی بد شوند، جسم خارجی فراموش شده در بینی بخصوص در کودکان و افراد عقب مانده ذهنی می‌تواند به هالیتوز بینجامد. در تومورهای حفره بینی گرچه ناشایع هستند ولی به علت نشت خون و نکروز بافتی ایجاد بوی بد شایع است.

سینوسها

بیماران با سینوزیت مزمن ممکن است هالیتوز داشته باشد در چنین حالاتی وجود عفونت یا باکتریهای بی‌هوازی مطرح است. سینوزیت حاد بطور تیپیک با بی‌هوازیها ایجاد نمی‌شود و در صورت وجود هالیتوز باید به اینکه منشا بیماری حاد آبسه دندان باشد، اندیشید.

لوزه ها و حلق

تونسیلولیت یک علت شایع هالیتوز مزمن است. عفونت مکرر لوزه‌ها و آدنوئید منجر به تونسیلیت مزمن فولیکولار می‌شود. منافذ عمقی که بوجود می‌آید، غذا ، بزاق و مواد نکروتیک را جمع می‌کند. اگر مکانیسمهای طبیعی منافذ را پاک نکند، تجمع این مواد به تونسیلولیت می‌انجامد. زخم جراحی ناشی از تونسیلوکتومی به علت خونریزی و وجود بافت نکروتیک برای چند روزی بد بو است. آبسه پری تونسیلار نیز یک عفونت چرکی ، حاد و بد بو است.

فارنژیت بوسیله هر عاملی ایجاد شود، می‌تواند هالیتوز ایجاد کند. شدت بو احتمالا در دیفتری شدیدتر است. این امر به علت اپی تلیوم جدا شده ، بهداشت ناکافی دهان و تشدید رشد فلوئور دهانی است اپیگلوتیت در ابتدا با هالیتوز همراه نیست. با پیشرفت بیماری به علت اختلال در بلع و تجمع مواد التهابی بوی بد ایجاد خواهــــد شد.

با بزرگ شدن دیورتیکول زنکر غذا و بزاق در آن تجمع می‌یابد و باعث ایجاد بوی بد می‌شود که اغلب بسته به فعالیت پریستالتیک مری منقطع است. گزارشی مبنی بر هالیتوز مزمن در اثر ماندن گاز جراحی در حلق ، پس از عمل این ناحیه وجود دارد. وجود جسم خارجی در حلق بخصوص در افراد عقب مانده ذهنی می‌تواند سبب هالیتوز شود.

دستگاه گوارش

دیورتیکولهای مری با مکانیسمی مشابه دیورتیکول زنکر هالیتوز ایجاد می‌کنند. در آشالازی به علت تجزیه غذا ، مایعات و بزاق گرد آمده در قسمت گشاد شده مری گازهایی تولید می‌شود که خود را به صورت آروغهای بد بو نشــــــان می‌دهند. آشالازی می‌تواند باعث پنومونی آسپیراسیون مزمن نیز بشود که از علایم آن هالیتوز است. تومورهای مری به علت انسداد و تخریب بافتی می‌توانند با هالیتوز همراه باشند. بیماری بازگشت معدی – مری به ندرت سبب هالیتوز می‌شود. در این بیماری بوی همراه با بازگشت معمولا شبیه به بوی آخرین غذای خورده شده است.

در افراد بالغ مبتلا به انسداد راه خروجی معده ممکن است هالیتوز دیده شود که با درمان آنتی بیوتیک فقط بطور موقت بهبود می‌یابد. گزارشات دیگری مبنی بر وجود هالیتوز همراه با اختلالات دستگاه گوارش وجود دارد. در یک مورد تریکوبزوآر در دختر جوانی باعث هالیتوز بوده است. در مورد دیگری ، فیستول گاستروکولیک در بیمار مبتلا به بیماری کرون منجر به هالیتوز گردیده است. در دو کودک باندهای مادرزادی صفاقی منجر به انسداد دوازدهه گردیده که بوی بد دهان از شکایات هنگام مراجعه بوده است. با آزاد ساختن باندها ، هالیتوز هم بر طرف گردید. اگر چه زمانی ناخوشیهای روده‌ای بخصوص یبوست را از علل هالیتوز می‌دانستند ولی امروزه کمتر به این اعتقاد دارند.

ریه

هالیتوز در آبسه‌های بی‌هوازی ریوی ، پنومونی نکروزان و آمپیم مکررا گزارش شده است. هالیتوز در ۴۰-۵۰ درصد بیماران مبتلا به عفونت بی‌هوازی ریوی وجود دارد. در مواردی که پنومونی ناشی از باکتریهای هوازی ، مایکوپلاسما یا ویروسها باشد، اگرچه ممکن است خلط زیادی تولید شود ولی معمولا با بوی بد همراه نیست. برونشکتازی به هر علتی که رخ دهد، به هنگام تشدید بیماری می‌تواند با بوی بد دهان همراه باشد.

بیماریهای سیستمیک

اگرچه حس بویایی ناتوانترین حس انسان است و استفاده از آن در بالین بیمار کمتر تمرین می‌شود، ولی برخی بوها به اندازه کافی ویژه هستند تا به عنوان یافته‌ای کمک تشخیصی مورد استفاده قرار گیرند. بوی شیرینی و میوه مانند در کتواسیدوز دیابتی یک مثال کلاسیک است. چنین بویی به علت افزایش غلظت مواد کتونی در خون و دفع آنها از ریه بوجود می‌آید. در اورمی بویی آمونیاکی ، ادرار گونه یا ماهی مانند حس می‌شود که احتمالا به علت تجمع دی متیل آمین و تری متیل آمین در بدن است. کتواسیدوز دیابتی ، نارساییمزمن کلیه (اورمی) ، نارسایی کبد و آمینو اسیدوری از بیماریهای سیستمیک تولیدکننده هالیتوز هستند.

بوی بیماران مبتلا به نارسایی کبدی یا بطور مختلفی مانند ماهی ، مانند موش ، مانند متالیک یا شبیه خون در حال تخریب توصیف شده است. احتمالا تجمع متیل مرکاپتان ، اسیدهای الفاتیک C2 و C5 ، اتادی ال و دی متیل سولفید در ایجاد آن نقش دارد. چندین بیماری متابولیک ارثی که دارای آنومالیهایی آنزیمی یا نقص در سیستم انتقال می‌باشند، می‌توانند باعث هالیتوز شوند. تری متیل آمینواسیدوری از این قبیل است. در برخی از این بیماریها ، افراد هتروزیگوت تنها شکایتشان بوی بد دهان است.

بیماریهای روانی منشا بوی بد دهان

هنگامی که بیماری از بوی بد دهان شکایت دارد و در معاینه بویی حس نشود، نباید فورا آن را به حساب مسایل روانی گذاشت، زیرا هالیتوز ممکن است منقطع باشد. به هر حال اگر معاینه مکرر بوی بدی نشان ندهد و علت ارگانیکی یافت نشود، باید به بیماریهای روانی اندیشید.

بوهایی که علتی ارگانیک دارند، معمولا با گذشت زمان توسط بیمار کمتر حس می‌شوند ولی در اینها بیمار پیوسته از بوی بد شاکی است. این بیماریها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد : در گروه اول توهم بویایی از نظر بیمار منشا خارجی دارد . یک علت مهم آن اسکیزوفرنی است . در گروه دوم توهم بویایی منشا داخلی دارد و می‌تواند به علت DH یا MH باشد.

چنین بیمارانی معمولا از اینکه اطرافیان بوی ناخوشایند فرضی را بسادگی تشخیص می‌دهند، رنج می‌برند. ممکن است حرکات ساده دیگران را به نادرست واکنشی نسبت به بوی بد فرضی تلقی کنند.

توهم بوی بد می‌تواند به رفتاریهای وسواسی مثل شستن مکرر دهان یا کناره گیری اجتماعی بینجامد. در DH بیمار نمی‌تواند بپذیرد که علت ارگانیکی وجود ندارد و مکررا از پزشکی به پزشک دیگر مراجعه می‌کند، ولی در MH بیمار می‌پذیرد که ممکن است مشکل وی حقیقتی نداشته باشد و حتی ممکن است موقتا قانع شود که مشکلی وجود ندارد.

صرع لوب گیجگاهی

توهم بویایی به ندرت علامتی از صرع لوب گیجگاهی است. توهم کوتاه مدت بوده ، کمتر با هالیتوز واقعی اشتباه می‌شود.

در انتها فراموش نکنید که مسواک زدن مناسب می تواند در کاهش بوی بد دهان بسیار مؤثرباشد. باید دقت داشت که نباید فقط به طرفین مسواک زد بلکه حرکت از بالا به پایین و برعکس  جهت پاکیـزگـی لثه ها نیز را باید در نظر داشت. حداقل دو بار در روز مسواک بزنید.

شستن زبان، سقف دهان و لبهای خود را فراموش نکنید. بخش اعظمی از باکتریها در پشت زبان رشد میکنند پس این قسمت را فراموش نکنید.

کشیدن نخ دندان نیز بسیار مـفـید اسـت چون تکه های غذای باقیمانده لای دندانها که توسط مسکواک خارج نمی گردد را تـمـیـز نـمـوده و بـاعث تـحـکـیـم لثه ها و جلوگیری از بیماریهای مختلف میگردد.

همچنین دهان شویه ها محلولهای خاصی هستند که در از بین بردن باکتریها و میکروبهای دهان کمک شایانی نموده و در درمان بوی بد تنفس بسیار مؤثر میباشند.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ ] [ 13:33 PM ] [ محسن آزاد ]
در بسیاری از بیماری هایی که از ویروس پدید می آیند ، اگر انسان یکبار آن بیماری را بگیرد و خوب بشود دیگر در برابر آن مصونیت پیدا می کند . مثلاً آبله ، سرخک و آبله مرغان از بیماری هایی هستند که اگر یک بار انسان آنها را بگیرد ، برای همیشه از آنها مصونیت پیدا می کند . یعنی دیگر آنها را هرگز نخواهد گرفت .

اما بیماری های دیگری مانند آنفولانزا ممکن است چند بار به سراغ به سراغ انسان بیایند .پس برای رهایی از چنگ انها می آیند و به طور مصنوعی در انسان مصونیت ایجاد می کنند .

بدین طریق که ویروس ضعیف شده آن بیماری را به بدن تزریق کرده ، انسان را دچار یک حالت خفیفی از آن بیماری می نمایند. ولی چون این بسیار ضعیف است، انسان به زودی بهبودی می یابد و پس از بهبودی کامل برای یک مدت طولانی در برابر آن مرض ، مصونیت می یابد .
واکسن زدن یعنی تزریق ویروس ضعیف یک بیماری به بدن.

واکسن دارای میکرب بیماری است که البته آنرا ضعیف و بی آزار ساخته اند واکسن از پی تزریق در بدن انسان « پادزهر » درست می کند که با ویروس بیماری وارد نبرد می شوند و آنها را خنثی میکنند .

طرز ساختن واکسن چگونه است ؟

واکسن را اینگونه میسازند : نخست حیوانی را عمداً دچار بیماری مورد نظر می کنند . سپس ویروس آن بیماری را از بدن حیوان مزبور جدا می سازند .

مجدداً این ویروس را به حیوانی دیگر تزریق می کنند و پس از بیمار شدنش ، باز ویروس را از بدنش جدا می سازند . آنقدر این عمل را تکرار می کنند تا به قدری ویروس ضعیف گردد که اگر آنرا به بدن انسانی تزریق کنند نه تنها او را بیمار نکند، بلکه برایش مصونیت هم پدید آورد .

راه دیگر واکسن سازی این است که آن را از ویروسهای مرده یا بی فعالیت به دست می آورند .

با تزریق این نوع واکسن بدن مشغول ساختن پادزهر می شود و خود را آماده دفاع در برابر میکر وب اصلی می کند .برای بیماری خواب و آنفولانزا از این روش استفاده می کنند . و بالاخرهگاهی هم خود ویروس را بی آنکه ضعیفش گردانند از راه پوست به بدن تزریق می نمایند . آنگاه چون ویروس از راه غیر طبیعی وارد بدن گردیده ، باز در آن ایجاد مصونیت میکند .

عملکرد واکسن در بدن:

واکسنها، علاوه بر تولید فعال پابتنهای در گردش ، درموارد خاص، ودر هنگام بروز آلودگیهای بعدی سریعاً موجب واکنش لیمفوسیتها گردیده و دستگاه حساس ایمنی را طوری سامان می دهد که میتواند نسبت به حمله اجرام خارجی واکنش سریع نشان دهد ، این نوع واکنش را پاسخ یاد اور یا خاطره ای می نامند . برای سهولت امر، می توان واکسنها را به دودسته مشخص تقسیم نمود:

الف) واکسنهای باکتریایی
۱) واکسنهای زنده تخفیف حدت یافته : ب. ث . ژ
۲)  واکسنهای کشته:سیاه سرفه، حصبه ،وبا
۳)  نازهر(توکسوئید): دیفتری، کزاز
۴)  واکسنهای پلی ساکاریدی: مننگوکوکسیC , A ،پنوموکوکسی
ب) واکسنهای ویروسی
۱) واکسنهای زنده تخفیف حدت یافته: فلج اطفال خوراکی، سرخجه ،سرخک، اوریون، تب زرد
۲) واکسنهای کشته کامل: انفولانزا ، فلج اطفال تزریقی ، هاری
۳) واکسنهای کشته( بخشی از پادگن) : هپاتیت ب

توکسوئیدها فقط در قبال اگزوتوکسینها ایجاد ایمنی می کنند و کیفیت انها به لحاظ خلوص و قابلیت انحلال پادگن بسیار عالی است . ایمنی خلطی حاصل از آنها نیز به سادگی قابل اندازه گیری است .

در واکسنهای باکتریایی که از یاخته کامل استفاده می شود ، پادتنهایی تولید می شوند که بعضی از آنها احتمالاً جرء اپسونینها هستند. این واکسنها نقش یک ادجووان (یاور ) را دارند و همراه با دیگر واکسنها موجب افزایش پاسخ ایمنی می شوند.

در مورد ب .ث . ژ وضعیت فرق می کند ، این واکن بیشتر ایجاد ایمنی سلولی می کند و پادتن خلطی قابل اندازه گیری تولید نمی نماید .این حالت از ایمنی سلولی همراه با افزایش حساسیت تاخیری است که از طریق آزمون حساسیت به توبرکولین اندازه گیری می شود.
واکسن آبله (ویروس واکین ) که قدیمی ترین واکسن ویروسی است، پس از تزریق به انسان به علت قرابت پادگنی ، ایجاد ایمنی علیه آبله (ویروس واریول ) می کند. ایمنی واکسن عمدتاً از نوع سلولی است و بطور کلی پاسخ پادتنی ضعیف است.

استفاده از واکسنهای زنده تخفیف حدت یافته در افراد مبتلا به نقص دستگاه ایمنی سلولی رسماً ممنوع است .

سایر واکسنهای ویروسی زنده یا تخفیف حدت یافته ،ایجادایمنی خلطی همراه با پادتنهای در گردش می کنند که به روش های متداول سر مشناسی نظیر سرونوترا لیزا سیون ، واکنش ممانعت از هم اگلوتیناسیون ، بررسی ایمنی به کمک مواد رادیوایزوتوپ ، الیزاو غیره قابل اندازه گیری است. آزمونهای افزایش حساسیت تاخیری بعضاً دال بر ایمنی با واسطه سلولی است .

بعضی واکسنها نظیر واکسن خوراکی فلج اطفال یا واکسنهایی که از طریق بینی تجویز می شوند ، علاوه بر ایمنی خلطی ، ایجاد ایمنی موضعی می نمایند و به دنبال آن ایمونوگلو بولین نوع A تولید می شود که موجب ایمنی موضعی بسیار قوی خواهد شد و از دخول ویروس از طریق ان مجاری جلو گیری خواهد کرد. نهایتاً، واکسنهای مننگوکوکسی C ,A ، و پنوموکوکسی پلی والان براساس نوع کپسول وپلی ساکارید موجود در واکسن ، ایجاد پادتن اختصاصی می نمایند.

عوارض واکسیناسیون:

عوارض متعددی تاکنون برای واکسن‌ها گزارش شده است که شایع‌ترین آنها عوارض محل تزریق بصورت تورم و حساسیت و درد موضعی است که گاهی با درجات خفیفی از تب نیز همراه می‌شود.

این عوارض اغلب در طی ۲۴ ساعت اول بعد از تزریق ظاهر شده و معمولاً درکودکان بارزتر و میزان تب کودک نیز بالا است. در دنباله تزریق واکسن سیاه سرفه بندرت ممکن است کودک دچار آنسفالیت شود. این عارضه معمولاً چند روز پس از تزریق این واکسن بصورت بیقراری، تشنج اختلال رفتاری و تغییر سطح هشیاری خودنمائی می‌کند. هرگاه بعد از تزریق واکسن ثلاث کودک تب بالا، تشنج، و گریه‌های شدید و طولانی بیش از ۳ ساعت داشته باشد ، در نوبت‌های بعدی از واکسن دوگانه استفاده می‌شود.

یکی از عوارض بسیار نادری که بویژه با گونه شماره ۳ ویروس قطره فلج اطفال ممکن است پیش آید پیدایش شکل فلجی بیماری است.شیوع این عارضه دربالغین کمی زیادتر از کودکان می‌باشد، بدین جهت تجویز همگانی قطره ضد فلج کودکان در سنین بالای ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

هرگاه به فردی با نقص ایمنی قطره ضد فلج تجویز شود خطر پیدایش اشکال فلجی بیماری افزایش پیدا می‌کند.

در حاملگی تزریق واکسن‌های ویروسی زنده بعلت احتمال انتشار آنها به جفت و جنین ممنوع می‌باشد.

 امید است با پیشرفتهای که در تکنیک‌های بیولوژی ملکولی پیدا شده است بتوان در آینده واکسن‌هایی با عوارض هر چه کمتر تهیه نمود.

 به دنبال تزریق واکسن توام عوارض موضعی ا ز قبیل قرمزی محل تزریق ، حساسیت موضع ، و گاهی واکنشهای عمومی مانند تب ، سر درد ، و گاهی ظهور بثوراتی در سطح بدن مشاهده می شود اما این واکنشها به زودی مرتفع می گردند . در موارد نادری به دنبال تزریق واکسن توام ضد دیفتری- کزاز ناراحتی های کلیوی و عصبی دیده شده است . در چنین حالاتی تزریق های بعدی انجام نمی گیرند . بایستی همواره آدرنالین یک در هزار در دسترس تزریق کنندگان واکسن باشد تا اگر عارضه آنافلاکسی پیش آمد بلافاصله بمصرف برسد .

 همچنین ناراحتیهای مغزی قابل توجهی که ناشی از تزریق جزء سیاه سرفه اواکسن سه گانه است به ندرت ذکر شده ، اگر ناراحتی عصبی ویا تشنجی کودک ظرف ۲ روز پس از تزریق مشاهده شود ، نشان ایجاد ناراحتی به علت واکسن سیاه سرفه است در این صورت دنباله ایمن سازی را با واکسنهای دو گانه ضد دیفتری ، کزاز خردسالان یا بزرگسالان بسته به سن شخص ادامه می دهند و به این کودک دیگر واکسن سیاه سرفه نباید تزریق شود .


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ ] [ 17:31 PM ] [ محسن آزاد ]

يك فوق تخصص گوارش و كبد بالغين به مردم توصيه كرد سكسكه هاي متوالي در طول روز را جدي بگيرند چرا كه طبيعي نيست. حسن رجبعلي نيا در گفت و گو با ايرنا افزود: بروز سكسكه به دليل تحريك عصب هاي فرنيك و واگ ايجاد مي شود و اين تحريك ها ممكن است شيميايي باشد.وي با بيان اينكه علت سكسكه ممكن است به دليل برخي بيماري ها باشد كه فرد از آن بي اطلاع است، گفت: يافتن علت سكسكه براي تشخيص و درمان بسيار موثر است.
اين فوق تخصص گوارش و كبد بالغين اظهار داشت: از طريق آزمايش ساده خون و بررسي وضعيت بيوشيمي بدن فرد، مي‌توان علل سكسكه را شناسايي كرد.وي، تصوير برداري(سي تي اسكن) يا آندوسكوپي را از ديگر راه هاي تشخيص علل سكسكه برشمرد.به گفته وي، سكسكه در اثر انقباض ديافراگم ايجاد مي شود؛ قطع ناگهاني حركت هوا در ريه ها به علت اين انقباض موجب بسته شدن اپي گلوت (يك صفحه بافتي كوچك در عقب گلو است كه از ورودي ناي مراقبت به عمل مي آورد) و ايجاد صداي سكسكه مي شود.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ ] [ 0:34 AM ] [ محسن آزاد ]

 میگرن عبارت است از اختلال یاسردردی كه معمولا" تكرار می شود و با تغییرات موقتی قطر رگ های خونی در سر، صورت می گیرد.

امروزه سردردها، یكی از هدف های تحقیقات پزشكی به شمار می روند . تخمین زده می شود كه شش نفر از صد نفر به میگرن ها، كه نوعی از سردردهای مزمن محسوب می شوند، مبتلا هستند و معمولا" خانم ها بیشتر به میگرن مبتلا می شوند.

میگرن می تواند به علائم عصبی غیر از سر درد، شامل تغییرات بینایی، اشكال در گفتار ، ضعف یا كرخی در قسمتی از بدن، احساس مورمور و سوزش منجر شود. بسیاری از بیماران میگرنی به علائم قبل از شروع درد یا aura عادت كرده اند و ممكن است پیش از آغاز سردرد اقداماتی انجام دهند كه موجب كاهش درد شود. از چند دقیقه تا چند ساعت بعد از منبسط شدن عروق خونی، سردرد شدیدی عارض خواهد شد. در مورد میگرن ها، فاكتورهای وراثتی و محرك های محیطی در ایجاد شرایطی كه قطر غیر طبیعی و التهاب عروق خونی را موجب شود، شركت دارند.

حمله های میگرنی ممكن است در اثر عكس العمل های آلرژیك، نورهای شدید، سروصداهای بلند، فشار روحی و جسمی، تغییر درعادت خواب، كشیدن سیگار یا قرارگرفتن در معرض دود سیگار، گرسنگی، مصرف الكل، كافئین، نوسانات هورمونی(مصرف قرص های ضدبارداری) و... ایجاد شوند.

ارتباط غذاها با میگرن شامل غذاهایی است كه حاویAminoasidTyramine هستند مثل: پنیر كهنه، ماهی دودی، جگر مرغ، انجیر ، بعضی از انواع حبوبات، شكلات ها، آجیل، خمیر بادام زمینی، میوه هایی مثل آواكادو ، موز ، مركبات همچنین پیاز ، لبنیات، گوشت های حاوی نیترات(مثل بیكن، سوسیس، سالامی، گوشت دودی شده )، غذاهای اشباع شده، فرآوری و تخمیرشده، ترشی یا غذاهای خوابانده شده در ترشیجات و آبلیمو موادی هستند که می توانند در بروز این بیماری موثر باشند.

راه های پیشگیری

در برابر سوالاتی كه درباره دلایل میگرن ها می شود ، باید گفت : سردردهای واقعا" میگرنی نتیجه وجود غده های مغزی یا مشكلات دیگر جسمی نیستند، با این حال فقط یك پزشك متخصص می تواند تشخیص دهد سردردها،میگرنی هستند یا دلیل دیگری دارند.

در مورد پرهیز غذایی، به طور كلی هر یک از بیماران شخصامی تواند تشخیص دهد كدامیك از غذاهای یاد شده با بروز میگرن در وی ارتباط دارد . یك روش برای این امر حذف این غذاهاست. و فرد بیمار می تواند دوباره و به تدریج مواد حذف شده را به رژیم غذایی خود بیافزاید.

 با این روش بسیاری از بیماران می توانند غذاهایی را كه باید از خوردن آن پرهیز كنند ، تعیین نمایند .

علائم میگرن

غالبا" سردرد میگرنی به صورت كوبیدن در یك طرف سر شروع می شود و به دو طرف گسترش می یابد یا درهمان یك طرف باقی می ماند. بعضی ها از وجود درد در پشت چشم ها و پشت سر در گردن خبر می دهند .میگرن معمولا" به صورت سردردی گنگ شروع شده و ظرف چند دقیقه تا چند ساعت به دردی بسیار شدید مبدل می شود.حتی ممكن است ساعت ها یا روزها طول بكشد. 

Aura یا علائم اولیه ومقدماتی میگرن، ممکن است چند دقیقه تا 24 ساعت قبل از شروع سردرد پیش بیاید و موجب تغییرات در دید، زیگزاگ دیدن خطوط ،کم اشتهایی، احساس سرما، لرز، حالت تهوع وافزایش ادرار، پف کردگی صورت، خستگی وزودرنجی شود.پس بنابرین اگر با سردردهایی غیر معمولی، تغییر رنگ پوست ، خواب آلودگی، سرفه مداوم ، استفراغ، تهوع ، اسهال، یبوست، گرفتگی عضلات یا درد شکم مواجه شدید بهتر است به پزشک مراجعه کنید
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ ] [ 0:15 AM ] [ محسن آزاد ]
جویدن مواد غذایی تا سن شش سالگی بر عهده دندان‌های شیری است. در این سن دندان‌های دائمی شروع به روئیدن نموده، بتدریج جانشین آنها می‌گردند. بگونه‌ای که در سنین ۱۲ تا ۱۳ سالگی دیگر اثری از دندان‌های شیری نمی‌ماند و تمامی دندانها دائمی است.

عقیده اکثر افراد این است که دندان‌های شیری به‌خاطر عمر کوتاهشان اهمیت چندانی ندارد و به مراقبت ‌ از آنها نیازی نیست. اما واقعیت غیر از این است.

اگر دندان شیری زودتر از موقع از دست برود، دندان‌های مجاور به سمت محل خالی دندان حرکت می‌کند و فضای موجود را تنگ می‌کنند، بنابراین رویش دندان دایمی جایگزین در این فضا، دچار مشکل می‌شود.

متأسفانه بسیاری از پدرها و مادرها فکر می‌کنند که زود خراب شدن دندان‌های شیری و کشیدن آن‌ها مهم نیست چرا که دندان‌های دایمی به جای آن‌ها خواهند رویید. به این ترتیب با عدم مراقبت کافی باعث پوسیدگی زودرس و از دست رفتن آن‌ها می‌شوند که نتیجه آن رویش نابجا یا عدم رویش دندان‌های دایمی زیرین است.

- از خواباندن کودک با بطری و شیردادن شبانه خودداری کنید . زیرا باعث پوسیدگی دندانهای پیشین می شود .

- بعد از دادن شیر به کودکتان با گاز تمیز دندانهایش را تمیز نمایید .

- تا یک برنامه غذایی متعادل برای فرزندتان در نظر بگیرید و از دادن مواد قندی و نشاسته ای به کودک در میان وعده ها خودداری نمایید .

- تا حد امکان کودک را از مصرف تنقلات شیرین بازدارید در صورت مصرف این مواد بلافاصله دندانهای او را بشوئید یا مسواک کنید .

- بجای استفاده از مواد قندی شیرین از تنقلات مغذی و طبیعی مانند گردو ، کشمش و پسته استفاده کنید .

- کودک را بطور منظم برای معاینه نزد دندانپزشک ببرید تا از سلامت دندانهای شیری او مطمئن شوبد و برنامه غذایی مناسب و متعادل برای فرزندتان از دندان پزشک کودکان درخواست نمائید .

- والدین باید توجه داشته باشند که برای رویش بموقع و صحیح دندانهای دائمی ، حفظ دندانهای شیری تا سنی خاص ضروری است .

- بهداشت دهان کودک همانند بزرگسالان باید بطور مرتب و با کمک و نظارت والدین انجام شود .

- پوسیدگی در دندانهای شیری در مقایسه با دندانهای دائمی خیلی زودتر به عصب دندان می رسد و ناراحتی و درد ایجاد می کند . بنابراین به محض مشاهده کوچکترین علامتی از پوسیدگی دندان شیری در مقایسه با دندانهای دائمی می رسد باید هر چه زودتر کودک را نزد دندان پزشک ببرید تا دندان شیری ترمیم شود .

- اگر کودک شما پافشاری برای خریدن آدامس و نوشابه دارد از انواع بدون قند برای آنها خریداری نمائید .

بررسی های مختلف نشان داده است که تعداد دفعات مصرف مواد قندی و مدت زمان مصرف این مواد مهمتر از مقدار مصرف این مواد در دو نوبت است . بنابراین با افزایش دفعات مصرف مواد قندی ( انواع شکلات های چسبنده ، شیرینی و غیره ) میزان پوسیدگی افزایش می یابد .

حتماً روزی ۳ لیوان شیر بخورید . بجای نوشیدنیهای قنددار از شیر استفاده نمایید . زیرا کلسیم که یکی از مواد تشکیل دهنده شیر است به استحکام دندانها کمک می کند .

همچنین والدین می‌توانند از مسواک مخصوص در یک تا ۳ ‌سالگی استفاده کنند باید توجه داشت که در صورت استفاده از خمیردندان از نوع بدون فلوراید استفاده کرد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ ] [ 12:30 PM ] [ محسن آزاد ]

مراقبت از پوست و انجام روش‌هاي صحيح براي حفظ سلامت آن اهميت دارد. اين مراقبت در پوست‌هاي خشك اهميت ويژه‌تري دارد، زيرا پوست‌هاي خشك حساس‌تر بوده و شكننده‌تر هستند به همين علت زودتر دچار چين و چروك مي‌شوند و تحريك‌پذيرتر هستند.

با اين حال متخصصان پوست معتقد هستند مهم نيست پوست چقدر خشك است، بلكه مهم اين است كه از پوست خشك چگونه مراقبت شود. يكي از مهم‌ترين نكات پاكسازي ملايم پوست‌هاي خشك در شب است. آرايش، كرم‌هاي ضدآفتاب، باكتري‌ها، سلول‌هاي مرده پوست، خاك و ذرات موجود در آلودگي هوا است كه در طول روز روي پوست باقي مانده است موجب ايجاد التهاب در پوست  مي‌شود.

به نوشته روزنامه ايران آنان به افرادي كه داراي پوست خشك هستند، توصيه مي‌كنند صورت خود را با آب تنها صبح هنگام شست‌و‌شو دهند و براي پاك كردن پوست در شب از پاك‌كننده‌هاي ملايمي كه داراي مرطوب‌كننده هستند، استفاده كنند. پوست‌هاي خشك پس از پاك شدن با اين پاك‌كننده‌ها، نرم و صاف باقي خواهند ماند. بنابراين اگر پس از مصرف يك پاك‌كننده، پوست بيش از حد خشك و تحريك شد، نشانه آن است كه اين پاك‌كننده مناسب پوست خشك نيست.

پاك‌كننده‌هاي خشن صابون‌دار نوار روغني و مرطوب‌كننده‌اي را كه به‌طور طبيعي در پوست وجود دارد از بين برده و باعث خشكي، سوزش و التهاب مي‌شود. آنان توصيه مي‌كنند قبل از مصرف يك پاك‌كننده علاوه بر پرهيز از صابون‌هاي تند بايد به مواد شيميايي، ميزان الكل موجود و رايحه و عطر آن توجه كرد. صابون‌هاي ضدباكتري پاك‌كننده‌هاي لايه‌بردار نيز باعث خشكي پوست مي‌شوند.

آب و پوست خشك

دوش و حمام باعث رطوبت بيشتر پوست مي‌شود ولي استفاده از آب داغ چربي و رطوبت طبيعي پوست را از بين برده و عامل خشك شدن بيشتر آن خواهد بود. بنابراين حمام گرم بايد در كمتر از 10 دقيقه انجام شود. در طول دوش گرفتن بهتر است در حمام بسته نگه داشته شود تا بخار موجود در فضا رطوبت بيشتري را به پوست برساند.

روش شست‌وشو

پوست خشك نبايد هنگام شست‌وشو تحريك شود بنابراين بايد از هرگونه اصطكاك توسط اسفنج يا ليف و شست‌وشودهنده‌هايي كه داراي اسكرابر هستند، خودداري شود.

بهترين راه شستن پوست‌هاي خشك استفاده از دست است.

شست‌وشوي پوست خشك با دست بايد به آرامي صورت گيرد و حالتي دايره مانند و ماساژگونه داشته باشد. اين روش بخصوص در اطراف چشم بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد زيرا مالش شديد پوست در پاره‌اي از مواقع موجب تحريك و التهاب آن خواهد شد. استفاده از آب ولرم و حوله پنبه‌اي تميز توصيه مي‌شود.

مرطوب‌كننده‌ها

استفاده از مرطوب‌كننده‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. پوست‌هاي خشك بايد در طول روز دو تا سه‌بار مرطوب شوند.

قانون سه دقيقه در مورد پوست‌هاي خشك بايد به خوبي اجرا شود. پاك‌كردن سه دقيقه‌اي در شب و شست‌وشو در صبح بايد مورد توجه قرار گيرد.

همچنين كرم‌ها و روغن‌ها مؤثرتر از لوسين‌ها بر پوست خشك عمل مي‌كنند. گليسيرين، پروپيلن، گليكول، وازلين، لانولين، روغن‌هاي معدني و... با تشكيل يك لايه روي پوست به عنوان مانعي براي از بين رفتن رطوبت و آب پوست مي‌شوند. به همين علت يكي از بهترين روش‌هاي درماني براي پوست خشك به‌شمار مي‌روند.

متخصصان توصيه مي‌كنند قبل از مصرف هر مرطوب‌كننده‌اي بهتر است كمي از آن را روي بخش كوچكي از ساعد بماليد در صورتي كه هيچ علامتي مانند سوختگي و نيش زدگي و التهاب ايجاد نكرد، آن را روي پوست صورت بماليد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ ] [ 21:50 PM ] [ محسن آزاد ]
به گفته وزير بهداشت 43 درصد ايرانيان با بيماري اضافه وزن روبه‌رو هستند و ميزان بروز چاقي در زنان ايراني نزديك به 30 درصد است. به گزارش جام جم، همين آمارها كفايت مي‌كند تا تبليغ‌كنندگان ماهواره محور اصلي تبليغات خود را چاقي در نظر بگيرند و از شما بخواهند با استفاده از روش‌هاي غيرعلمي و خصوصا مضر به سمت لاغر شدن برويد؛روش‌هايي كه به گفته پزشكان مي‌توانند به مراتب عوارض بدتري نسبت به چاقي داشته باشند.

اغلب داروها و موادي كه در شبكه‌هاي ماهواره‌اي تبليغ مي‌شود به شما وعده مي‌دهند كه در كمترين زمان ممكن مي‌توانيد وزن زيادي كم كنيد، در حالي كه اين موضوع نه تنها صحت ندارد بلكه در صورت واقعي بودن، مسلما شما را دچار مشكلات بيشتري مي‌كند.به اعتقاد پزشكان از دست دادن زياد وزن در دوره‌اي كوتاه مي‌تواند عوارض زيادي نظير چين و چروك صورت، بي‌اشتهايي مفرط، عصبانيت شديد، ريزش مو، تحريك سيستم اعصاب فرد و برگشت به وزن سابق و حتي وزني بسيار بيشتر از وزن اوليه ايجاد كند.

در اغلب اين تبليغات از قرص‌ها و كپسول‌هايي موسوم به لاغري نام برده مي‌شود كه قرار است مجموعه‌اي از عملكرد بدن درخصوص لاغر شدن شامل بي‌اشتهايي، سوزاندن يا جذب نكردن چربي‌ها را در حداقل زمان ممكن تحت تاثير قرار داده و شما را به شدت لاغر كند، اما لازم است همه شهروندان، آگاهي درستي نسبت اين تبليغات كاذب داشته باشند.

قرص‌هاي ضداشتها يا دفع چربي؟

قرص‌ها و كپسول‌هاي موسوم به لاغري به دو دسته ضد?اشتها و ضد جذب چربي تقسيم مي‌شوند از سال گذشته ميلادي در آمريكا و برخي كشورها اعلام شده است كه استفاده از قرص‌هاي ضد اشتها از نظر علمي و پزشكي قابل قبول نيست.

دكتر فريبرز صادقي، مسوول بخش مطالعات باليني شركت داروسازي ابوريحان با تاييد اين موضوع كه قرص‌هاي ضد اشتها به دليل استفاده از موادي شبيه به مواد روانگردان در برخي كشورها از جمله آمريكا از رده خارج شده‌اند، به جام‌جم مي گويد: استفاده از داروهاي ضد اشتها عوارض قلبي و عروقي دارد و از اين رو استفاده از آنها توصيه نمي‌شود.

وي در خصوص استفاده از قرص‌هاي دفع چربي مي?افزايد: تحقيقات انجام شده در دنيا نشان مي‌دهد كه استفاده از قرص‌هاي دفع چربي به اين دليل كه جذب خوني ندارند و از طريق روده دفع مي‌شوند، عوارض كمي نظير عوارض گوارشي شامل نفخ، اسهال و تهوع دارند.دكتر صادقي با اشاره به اين‌كه داروهاي ضد چاقي وجود دارند كه باعث لاغري آني فرد مي‌شوند، اظهار مي دارد: اغلب اين داروها نه‌تنها مورد تاييد سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) نيست، بلكه برخي از اين داروها بسيار خطرناكند.وي با اشاره به داروهايي كه اين روزها در ماهواره‌ها تبليغ مي‌شوند، مي افزايد: گفته مي‌شود در اغلب اين داروها از مواد روانگردان استفاده شده كه باعث كاهش اشتها مي‌شود.به گفته صادقي، تنها دارويي كه از سوي سازمان غذا و داروي آمريكا مورد تاييد قرار گرفته، داروي زنيكال و مشابه ايراني آن ونوستات است.

داروي دفع چربي، آري يا خير؟

حالا كه تكليف داروهاي ضد اشتها و چربي سوز روشن شده است، به اين سوال مي‌رسيم كه آيا مي‌توان به كپسول‌هاي دفع چربي اعتماد كرد؟

دكتر عليرضا استقامتي، فوق تخصص غدد در خصوص قرص‌هاي دفع چربي مي‌گويد: اين قرص‌ها سبب مي‌شود حدود يك سوم از چربي موجود در غذا جذب بدن نشود كه اين مساله در مجموع مي‌تواند در لاغر شدن تاثير داشته باشد، اما درمان چاقي محسوب نمي‌شود.اين فوق تخصص چاقي با اشاره به تاثير زياد عامل وراثت در چاقي ادامه مي‌دهد: مصرف قرص‌هاي دفع چربي بي‌تاثير در لاغر شدن نيست و مي‌تواند تا چند كيلو فرد را لاغر كند.

او با اشاره به تاثير رژيم غذايي درست و ورزش كردن در لاغر شدن افراد، اظهار مي‌كند: مسلما براي درمان چاقي بايد بر استفاده از رژيم غذايي درست تمركز كرد و علاوه بر رژيم غذايي نسبت به ورزش و تحرك هم برنامه‌ريزي مشخصي داشت، اما در كنار اين عوامل استفاده از قرص‌هاي دفع چاقي با تجويز پزشك بي‌تاثير نيست.در حال حاضر در ايران تنها يك نوع كپسول دفع چربي با نام تجاري ونوستات از سوي وزارت بهداشت مجوز توليد دارد كه اثرگذاري و كم بودن عوارض آن از سوي مركز تحقيقات غدد دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 88 مورد بررسي قرار گرفته است.با وجود اين اگر چاق هستيد و اصرار به لاغري داريد، از روش‌هاي مطمئن نظير رژيم غذايي و ورزش استفاده كنيد و چشم و گوشتان را بر تبليغات قرص‌هاي لاغري ماهواره ببنديد. استفاده از دارو براي لاغري بايد زير نظر پزشك و مراجعه به داروخانه‌هاي معتبر كشور با


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ] [ 23:19 PM ] [ محسن آزاد ]
تیم جراحی در کشور ویتنام ، طی یک عمل پیچیده ۱۲ ساعته موفق شدند توموری ۹۰ کیلو گرمی را که بر روی پای راست یک مرد ویتنامی به نام ” نگوین یوی های ” ( Nguyen_Duy_Hai  )  رشد کرده بود، از روی پای او بردارند.

پزشکان گفته اند که این مرد ویتنامی در حال حاضر در شرایط مساعدی قرار دارد.

این مرد ، که ۳۱ سال سن دارد از ۴ سالگی با این تومور که توموری غیرسرطانی است اما بروز آن ناشی از یک ناهنجاری ژنتیکی نادر است، زندگی می کرد.

بخشی از پای این مرد را برای جلوگیری از رشد این تومور در زمانی که او ۱۷ ساله بود، قطع کردند، اما این کار نتوانست از رشد این تومور جلوگیری کند.

رشد غیرعادی این تومور مانع از آن شده بود که آقای هوی بتواند راه برود و یا خواب راحتی داشته باشد.

مرحله آخر برداشتن این تومور پنج شنبه گذشته در بیمارستانی در شهر هوشی مینه و به سرپرستی دکتر مک کی مک کینون انجام شد، دکتر مک کینون پیش از این توانسته بود توموری ۸۰ کیلوگرمی را با موفقیت از بدن یک زن رومانیایی خارج کند.

مقامات این بیمارستان گفته اند که دکتر مک کینون دستمزدی بابت این عمل جراحی دریافت نکرده و سایر مخارج هم از طریق پول هایی که به این بیمارستان اهدا شده، پرداخت شده است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ] [ 16:29 PM ] [ محسن آزاد ]
از ارتباط سه نوع ژن متفاوت با ميگرن كه به‌تازگي كشف شده خبر داشتيد؟ و اينكه بيشتر درد‌هاي سينوسي در واقع ميگرن هستند؟ در اين مطلب هر نوع سردرد كه فقط يك‌بار يا گهگاه تجربه مي‌كنيم، مورد بررسي قرار گرفته است، چه اين درد از نوع طولاني مدت و تير كشنده، يا سردرد تنشي، يا ميگرني خفقان‌آور، يا سردردي كوبنده و خمار‌كننده بعد از گذراندن شبي طولاني با دوستان‌تان باشد.

به گزارش روزنامه شرق، متن موارد مختصر و مفيد مربوط به سردرد و راه‌هاي مقابله با آن است كه پيش از اين در مورد آن چيزي نمي‌دانستيد.

1- سردرد‌هاي سينوسي به ندرت اتفاق مي‌افتند

گرفتگي سينوس و بيني، درد و احساس فشار در صورت و سردردهاي عادي، معمولا در زير‌مجموعه درد‌هاي سينوسي قرار نمي‌گيرند. متخصصان سردرد اين موضوع را تاييد كردند و مي‌گويند سردرد‌هاي سينوسي به ندرت اتفاق مي‌افتند. در تحقيقي كه 3000 بيمار در آن شركت كردند و هر كدام حداقل شش بار در شش ماه گذشته سردردهاي سينوسي را تجربه كردند، ارزيابي‌هاي پزشكي نشان داده كه 88درصد اين سردرد‌ها در واقع ميگرن بوده‌اند. در مطالعه‌اي ديگر 45درصد بيماران مبتلا به ميگرن هم گرفتگي بيني و هم ريزش اشك داشتند. اگر شما علاوه بر علايم سردرد سينوسي، حالت تهوع، حساسيت به نور و صدا هم داريد و سردردتان با فعاليت روزانه شديدتر و بدتر مي‌شود، احتمالا مبتلا به ميگرن هستيد.

2 - پردازش تصاوير سه بعدي باعث خستگي مغز مي‌شود

استاد چشم‌ پزشكي دانشگاه نورت وست، دكتر مايكل روزنبرگ مي‌گويد: ازدحام تصاوير باعث سردرد و همچنين تماشاي فيلم سه بعدي هم باعث تهوع مي‌شود. اين موضوع به علت فشار بيش از حدي است كه مغز براي پردازش تصاوير سه بعدي درگير آن مي‌شود. وقتي تصويري به سمت شما مي‌پرد، مغز بايد تلاش بيشتري كند تا آن تصوير را با باقي تصاوير هماهنگ كند.

3- بلند شدن و فرود هواپيما باعث سردرد مي‌شود

نه تنها تعداد پروازهاي لغو شده زيادتر و تاخير‌ها طولاني‌تر شده‌اند، بلكه سردردهاي ناگهاني، شديد و كوبنده در طول پرواز به علت زياد و كم شدن ارتفاع هم گزارش شده است. پزشكان تاكنون نتوانسته‌اند دليل اين موضوع را بفهمند ولي خوشبختانه اين نوع سردرد بيشتر از 20 دقيقه طول نمي‌كشد.

4- اسپري‌هاي حشره‌كش يكي از عوامل سردرد است

خود حشره‌كش‌ها به تنهايي باعث سردرد نمي‌شوند، اما در معرض مواد حشره‌كش بودن براي كشتن حشرات مي‌تواند باعث سردرد و علاوه بر آن منگي، تنگي نفس، تهوع و استفراغ ‌شود. براساس گفته‌هاي مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري، اكثر اين موارد نياز به درمان پزشكي ندارند، اما مرگ يك نفر به علت استنشاق مواد حشره‌كش گزارش شده و 18درصد از مورد‌ها نياز به مراقبت‌هاي پزشكي داشته‌اند.

5- ميزان بالاي كلسترول خود باعث سردرد مي‌شود

جاي هيچ نگراني نيست، مگر اينكه اواخر دهه 60 زندگي خود را مي‌گذرانيد يا بيشتر از آن سن داريد و مبتلا به ميگرن هاله‌اي هستيد. (نورهاي فلاش مانند و شنيدن اصوات و مواردي ديگر از علايم اين بيماري است كه براساس تحقيقات يك‌سوم افراد ميگرني، به اين نوع ميگرن مبتلا هستند.) مطالعه‌اي جديد نشان مي‌دهد رابطه‌اي بين ميگرن هاله‌اي و ميزان بالاي كلسترول در افراد مسن وجود دارد. همچنين ميگرن هاله‌اي ممكن است يكي از عوامل بالابرنده احتمال ابتلا به بيمار‌هاي قلبي و سكته قلبي باشد.

6 سردرد مي‌تواند ارثي باشد

محققان ثابت كرده‌اند سه نوع ژن متفاوت با افزايش احتمال ابتلا به ميگرن مرتبط هستند. يكي از آنها عامل حس كردن سرما و درد است، ديگري وظايف گوناگوني از جمله علامت‌گذاري سلول‌هاي عصبي دارد و نقش ژن سوم هنوز مشخص نشده است. هر كدام از انواع اين ژن‌ها احتمال ابتلا به ميگرن را 15-10درصد افزايش مي‌دهند.

7- بوتاكس مي‌تواند سردرد را درمان كند

بهترين از بين برنده چروك، مي‌تواند ميگرن‌هاي مزمن را هم از بين ببرد. (ميگرن مزمن معمولا هر 15 روز يك‌بار در ماه بروز مي‌كند.) اداره كل غذا و دارو آمريكا تاثير استفاده بوتاكس بر ميگرن را ثابت كرده‌ است. به نظر مي‌رسد، تزريق بوتاكس سردرد‌ها را كم مي‌كند. با اين‌حال مطالعات نشان مي‌دهند كه بوتاكس به اندازه داروهاي تجويزي موثر نيست‌. محققان هنوز از چگونگي تاثير بوتاكس بر ميگرن چيزي نمي‌دانند، اما مي‌دانند كه تاثير آن فقط سه ماه است و بعد از آن بايد دوباره بوتاكس به بيمار تزريق شود.

8- حضور در جنگ نوعي جديد از سردرد را ايجاد كرده است

حدود دوسوم سربازاني كه از عراق برگشته‌اند، نوعي جديد از ميگرن مزمن را با خود به سوغات آورده‌اند كه دلايل بروز آن صدمات وارد شده به عصب‌ها يا فشار امواج انفجار بمب است.

درحالي‌كه اين نوع ميگرن هنوز در حال بررسي است، به بيماران استراحت، دوري از عوامل عود ميگرن، كنترل استرس و تغيير در عادات غذايي تجويز شده است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ] [ 16:10 PM ] [ محسن آزاد ]
دبير علمي پنجمين سمپوزيوم اينترونشنال كارديولوژي بيمارستان قلب شهيد رجايي، ضمن بيان اين‌كه درد و احساس سنگيني در قفسه سينه، مهمترين علامت بيماري‌هاي قلبي است،عنوان كرد: البته درد در قفسه سينه عوامل متعددي دارد، اما اگر به علت بروز ناراحتي قلبي تظاهر كرده باشد معمولا با فعاليت و استرس‌هاي شديد روحي آغاز و با استراحت بهتر مي‌شود.

دكتر فرهاد شاكريان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه بيمارستان قلب شهيد رجايي، نخستين مركز آموزشي و درماني اينترونشنال كارديولوژي در تمام كشور بوده و اكنون نيز بزرگترين مركز در زمينه آموزش اين رشته و جذب فلوشيپ است، گفت: روش كارديولوژي 35 سال در دنيا سابقه دارد و شامل انجام اعمال جراحي بسته چون آنژيوپلاستي قلب مي‌شود.

وي ادامه داد: در كارديولوژي دسترسي از طريق رگ‌هاي بزرگ داخل بدن چون رگ‌هاي پا و دست صورت مي‌گيرد. در اين روش وسايلي نظير استنت، بالن و فنر وارد قلب شده و اعمال جراحي چون رفع انسداد عروق يا بستن سوراخ مادرزداي بين دو حفره قلب انجام مي‌شود.

شاكريان ضمن بيان اين‌كه در بكارگيري روش كارديولوژي براي انجام اعمال جراحي، بيمار بيهوش نمي‌شود، بستري كوتاه مدت دارد و عوارض بيهوشي، زخم، باز شدن قفسه سينه و ايست قلبي در هنگام عمل را تحمل نمي كند، عنوان كرد: در اين سپوزيوم نيز به دستاوردهاي جديد اين رشته، عوارض‌هاي احتمالي و راه‌هاي پيشگيري از آن‌ها، پرداخته مي‌شود.

اين متخصص قلب و عروق اضافه كرد: عمل هاي باز قلب در تمام دنيا از جمله ايران به سرعت در حال كاهش بوده و علت آن هم گسترش راه‌هاي جديد درمان است كه در راس آن‌ها كارديولوژي قرار دارد. در مجموع با افت قابل توجه عمل‌هاي جراحي باز در سال‌هاي اخير مواجه هستيم.

دبير علمي پنجمين سمپوزيوم اينترونشنال كارديولوژي بيمارستان قلب شهيد رجايي، با اشاره به اينكه تنگي عروق كرونر، بالاترين آمار مربوط به جراحي‌هاي بسته را به خود اختصاص داده است اظهار كرد: تنها جراحي‌هاي بسيار پيچيده به صورت باز جراحي مي‌شوند.

شاكريان اضافه كرد: شيوع بيماري‌هاي قلبي مادرزادي، به طور متوسط كمتر از يك درصد است. به اين معنا كه كمتر از يك درصد نوزاداني كه به دنيا مي‌آيند، بيماري قلبي مادرزادي دارند كه به محض تشخيص بايد درمان شوند.

وي درباره تنگي عروق كرونر توضيح داد: تنگي عروق با صنعتي تر شدن جوامع گسترش يافت و اكنون از شايع‌ترين علت‌هاي مرگ و مير در جهان است. از جمله عوامل خطرساز ابتلا به اين بيماري مي‌توان به چربي و فشار خون بالا، ديابت، كم تحركي، رژيم‌هاي غذايي نامناسب، استعمال دخانيات و همچنين عوامل ژنتيكي اشاره كرد.

به گفته شاكريان، ژنتيك نقش مهمي در بروز بيماري هاي قلبي دارد و به طور معمول اشخاصي كه به علت برخورداري از زمينه‌هاي ژنتيكي دچار بيماري‌هاي قلبي-عروقي مي‌شوند، در سنين پايين‌تر، درگيري‌هاي وسيع تري پيدا مي‌كنند.

دبير علمي پنجمين سمپوزيوم اينترونشنال كارديولوژي بيمارستان قلب شهيد رجايي به مردم توصيه كرد كه سعي كنند زندگي سالمي هم از نظر تغذيه‌اي و هم از لحاظ اجتناب از مصرف دخانيات، كنترل چربي،‌ قند، فشار خون و چكاپ منظم داشته باشند و در صورت بروز علائم شايع بيماري‌هاي قلبي كه شامل درد قفسه سينه و محدوديت فعاليت مي شود به پزشك مراجعه كنند تا بتوان در صورت مشاهده بيماري هر چه سريع‌تر به امر درمان پرداخت.

وي ادامه داد: مهمترين علامت بيماري هاي قلبي، درد يا احساس سنگيني در قفسه سينه است. البته علل متعددي مي تواند داشته باشد كه مهمترين آن‌ها بيماري‌هاي قلبي است.در صورتي كه درد قفسه سينه به دنبال بروز ناراحتي قلبي ايجاد شده باشد معمولا با فعاليت و استرس‌هاي شديد روحي آغاز و با استراحت بهتر مي‌شود.دبير علمي پنجمين سمپوزيوم اينترونشنال كارديولوژي بيمارستان قلب شهيد رجايي، در ادامه تپش قلب را يك علامت غير اختصاصي براي بيماري‌هاي قلبي دانست و عنوان كرد: ممكن است هر شخصي كه ورزش مي‌كند، دچار تپش قلب بشود. تپش قلب به معناي احساس كردن ضربان قلب است كه در حالت عادي صورت نمي پذيرد، اما زماني كه شما اين ضربان را احساس مي‌كنيد، يعني دچار تپش قلب شده‌ايد.مصرف يك قهوه غليظ يا وارد آمدن استرس روحي به هر شخصي ممكن است وي را دچار تپش قلب كند كه يك واكنش طبيعي است. اما اگر تپش قلب در مواقعي چون زمان استراحت و يا خواب اتفاق بيفتد نياز به بررسي بيشتر توسط پزشك دارد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ] [ 13:10 PM ] [ محسن آزاد ]

شايد خونريزي از بيني را هر فردي در طول زندگي خود براي يک يا چند بار تجربه کرده باشد. شايعترين علت خونريزي از بيني ، ضربه است که سبب پاره شدن رگهاي داخل بيني شده ودر نهايت سبب خروج خون از سوراخهاي بيني مي شود.

علل

به گزارش سلامت نيوز، ضربه به بيني وسر وصورت ، فشار خون بالا، تصلب شرائين، سرطان خون ، اختلالات انعقادي خون ، هواي خشک ودستکاري بيني.

علائم باليني

آشکارترين علامت باليني در خون دماغ ، خروج خون از بيني است که معمولاً مي تواند به صورت خفيف تا شديد وگاهي نيز حاوي ترشحات فشار خون وضعف وبيحالي عمومي شده وفرد خون دماغ شده را در معرض آسيب هاي جديتر قرار دهد.

درمان

براي درمان خون دماغ، ابتدا بايد تشخيص داد که علت آن چيست ومحل خونريزي از قسمت قدامي بيني است يا خلفي ، وسپس به درمان آن پرداخت. هنگام خونريزي ناشي از ضربه که ميزان خونريزي از بيني کم باشد ويا خون دماغ ناشي از نور خورشيد وگرماي زياد باشد مي توان با پايين نگهداشتن سر بيمار وبستن دو سوراخ بيني وي با دو انگشت شست واشاره خود بيمار، براي مدت چند دقيقه ، خون دماغ را درمان کرد و مي توان پنبه يا گاز استريل در سوراخ بيني گذاشت تا خون لخته شود. مالش دادن با يخ در روي پوست بيني ويا تماس با آب سرد در همان نواحي نيز سبب انقباض عروق وانسداد عروق بيني مي شود ومي توان هر دو کار را با هم انجام داد. گاهي نيز استفاده از دستگاه مکش ( ساکشن) براي خروج لخته هاي خون وخون تاره ضرورت مي يابند. آغشته ساختن گلوله پنبه با محلول اپي نفرين يک در هزار و گذاشتن در محل سوراخ بيني ، به ويژه در محل خونريزي مفيد است. استفاده از نيترات نقره ومحلول گزيلوکائين وکوتريزاسيون نيز در برخي موارد ضرورت مي يابند. اگر محل خونريزي در قسمت خلفي سوراخ بيني باشد بايد با گاز استريل ( پک ) که بدين منظور تعبيه شده است از طريق دهان سوراخ بيني را بست وخونريزي را کنترل کرد. ( البته اين عمل بايد حتماً توسط پزشک ياافراد با تجربه صورت گيرد.)

پيشگيري

با استفاده از قرص وپماد ويتامين A وساير مواد نرم کننده پوست وديواره بيني وعدم تماس طولاني مدت با نور خورشيد ويا هواي خشک ومواظبت از ضربه هاي خارجي ( ورزشي و... ) وانجام آزمايشان چکاپ مي توان از بروز خونريزي از بيني پيشگيري کرد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ ] [ 13:26 PM ] [ محسن آزاد ]

علت بروز تبخال در روي لب، نوعي ويروس است که به HSV شهرت دارد . در گذشته ايجاد تبخال را ناشي از ترس و وحشت، بيرون آمدن از خانه در شبهاي تاريک، جن وپري و... مي دانستند که در واقع همگي جزو باورهاي غلط بوده اند.

ويروس تبخال دو نوع است:

يکي مربوط به لب و دهان وچشمها و دستگاه عصبي است و مناطق بالاتر از کمر را درگير مي کند و به نام ويروس تبخال تيپ يک است.به گزارش سلامت نيوز، نوع ديگر ويروس که به تيپ دو مشهور است در نواحي پايينتر از کمر از جمله نواحي تناسلي را مبتلا مي سازد.ويروس تبخال معمولاً تمايل زيادي به عود مجدد دارد ودر بين افراد يک خانواده مستعد ويا پرورشگاهها واماکن عمومي شايعتر است.دوره کمون ، تبخال بين 2 تا 12 روز است ودر 85 درصد افراد علامت خاصي ديده نمي شود. ويروس تبخال معمولاً از راه تماس نزديک با فرد بيمار انتقال مي‌يابد که مي تواند از طريق بزاق، بوسيدن، کشتي گرفتن و مقاربت جنسي باشد وحدود 4 درصد مردم اين ويروس را هميشه در بزاق خود دارند و در جوامعي که وضعيت بهداشتي و اقتصادي ضعيفتر است، بيشتر رخ مي دهد.

تظاهرات باليني

1ـ بر روي پوست وغشاهاي مخاطي نوزدان وکودکان که معمولاً از طريق گذاشتن انگشت در دهان است که مي تواند ويروس را از دهان به انگشتان منتقل سازد.

در کشتي گيران و بازيکنان راگبي نيز بر اثر تماس بدني با فرد آلوده امکان ابتلا به وجود مي آيد.

2ـ عفونت لثه ودهان که به صورت درد دهاني وتب و بدبو شدن دهان و ترشح بزاق مشخص مي شود.

اگزماي خطرناک بدن نيز گاهي با تبخال رخ مي دهد.

3ـ ضايعات چشمي که به صورت التهاب چشمها و پلک بروز مي کند.

4 ـ التهاب مغز به صورت آنسفاليت است که مي تواند بسيار خطرناک باشد.

5ـ تبخال ناحي? تناسلي به ويژه در نوجوانان و بالغان جوان که سابقه فعاليت جنسي را به طور مکرر نشان مي دهند به صورت زخم و وزيکول و دلمه نيز عود مي کند.

که در نهايت مي تواند به مننژيت نيز منجر شود.

تشخيص

از طريق سابقه و علائم باليني و بررسي ميکروسکوپي و يا تستهاي آنتي ژني واليزا و يا کشت.

درمان

آسيکلووير به صورت خوراکي و موضعي و يا وريدي مي تواند مفيد واقع شود. داروهاي ديگري مانند:

ويدارابين ، تري فلوريدين و همچنين يدوداکسي يوريدين به ويژه براي تبخال چشمي مي توانند مؤثر باشند.

پيشگيري

مادراني که هنگام حاملگي دچار تبخال کانال زايمان هستند بايد به جاي زايمان رحمي وطبيعي از روش زايمان سزارين استفاده کنند تا تبخال مادر به نوزاد منتقل نشود. در مورد ساير افراد جامعه در صورت بيمار بودن يکي از افراد ورزشکار ( مانند کشتي گيران ، اعضاي تيم راگبي و ورزشکاراني که تماس فيزيکي با هم دارند) ، بقيه بايد احتياطهاي لازم را مبذول دارند. در مورد آميزشهاي جنسي بايد دقت هاي لازم به عمل آيد و به محض مشاهده هر يک از علائم بيماري اقدام به درمان آن کرد. بوسيدن نيز يکي از راههاي انتقال ويروس تبخال است


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ ] [ 13:25 PM ] [ محسن آزاد ]
حتما شما هم مطالبي درباره لاپاراسكوپي شنيده‌ايد اما شايد بدرستي ندانيد معناي اين كلمه چيست، چه مزايايي دارد و چه عوارضي ممكن است براي فرد ايجاد كند.در حقيقت امروزه افراد مختلف از اين شيوه براي درمان و تشخيص بيماري‌هاي مختلف استفاده مي‌كنند و در حال حاضر بسياري از بيماري‌ها و مشكلات زنان را نيز مي‌توان به كمك روش لاپاراسكوپي تشخيص داده و درمان كرد.دكتر آمنه سادات حقگو، جراح و متخصص زنان، زايمان و نازايي در گفت‌وگو با «جام‌جم» در اين باره توضيح مي‌دهد: لاپاراسكوپي نوعي روش جراحي نوين است كه به طور تقريبي از حدود 100 سال پيش رايج شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.اين نوع جراحي، يك روش درون‌بين است كه طي آن، بدون باز كردن شكم، حفره داخل شكم و لگن كاملا روشن و نمايان مي‌شود.به گفته وي، در اين روش به كمك تلسكوپي كه همه چيز را بزرگنمايي مي‌كند، جراح ديد بهتري خواهد داشت و از اين طريق مي‌توان بيماري‌هاي مختلفي را تشخيص داد و آنها را درمان كرد.

مزايا و عوارض لاپاراسكوپي

مهم‌ترين سوالي كه در اين زمينه براي بيماران مطرح مي‌شود، مزايا و معايب استفاده از اين روش است. البته نبايد انتظار داشته باشيم لاپاراسكوپي بدون عارضه باشد و هيچ مشكلي براي فرد ايجاد نكند، ولي در مقايسه با اعمال جراحي باز عوارض بسيار كمتري ايجاد خواهد كرد.دكتر حقگو با اشاره به اين كه هيچ عملي بدون عارضه نيست، در اين‌باره توضيح مي‌دهد: لاپاراسكوپي هم عوارض مربوط به خودش را دارد، اما اين موارد نسبت به مشكلات عمل جراحي باز بسيار كمتر است و اين مورد يكي از مزاياي اين روش به حساب مي‌آيد.به عنوان مثال چسبندگي يكي از مشكلاتي است كه پس از عمل جراحي باز ممكن است براي فرد ايجاد شود، اما در اين روش چون شكم باز نمي‌شود، در معرض هواي محيط قرار نمي‌گيرد و بافت بدن با لوازمي كه هنگام عمل استفاده مي‌شود تماس ندارد، چسبندگي خيلي كمتري ايجاد مي‌كند.اين پزشك متخصص در عين حال توضيح مي‌دهد: دميدن گاز داخل شكم كه در روش لاپاراسكوپي انجام مي‌شود، براي برخي افراد خطرناك است؛ بنابراين افرادي كه زمينه بيماري‌هاي قلبي يا تنفسي دارند، نبايد از اين روش استفاده كنند.به گفته وي، يكي از فوايد لاپاراسكوپي كوچك بودن اسكار عمل (جاي زخم) است. به عنوان مثال اگر عمل جراحي بستن لوله‌هاي رحمي به روش جراحي باز انجام شود، بايد برش جراحي حداقل به اندازه هفت تا هشت سانتي‌متر ايجاد شود، اما در اين روش با دو سوراخ نيم سانتي‌متري تا حداكثر يك سانتي مي‌توان عمل را انجام داد.

با توجه به اين كه در روش لاپاراسكوپي اسكار عمل كوچك‌تر از جراحي باز است، انتظار مي‌رود عوارض و مشكلات پس از عمل نيز كمتر باشد.دكتر حقگو مي‌افزايد: اين مساله هم از نظر زيبايي به نفع بيمار است و هم به او كمك مي‌كند پس از جراحي خيلي سريع‌تر به زندگي روزمره برگردد و كارهاي عادي را از سر بگيرد.

به گفته اين متخصص بيماري‌هاي زنان و زايمان، احتمال عفونت نيز در اين روش بسيار كمتر است. همچنين در روش جراحي باز، داخل شكم بخوبي روش لاپاراسكوپي روشن نمي‌شود و چون اعضاي بدن روي هم قرار گرفته‌اند، ممكن است خيلي از بافت‌ها بخوبي ديده نشود، اما اين مشكلات در لاپاراسكوپي وجود ندارد.

لاپاراسكوپي كي به كار مي‌آيد؟

با توجه به مزاياي استفاده از روش لاپاراسكوپي، شايد اين سوال برايتان پيش بيايد كه كدام يك از اعمال جراحي را مي‌توان به اين روش انجام داد.دكتر حقگو با اشاره به اين‌كه امروزه حيطه اعمال جراحي در اين زمينه گسترش يافته است، مي‌گويد: امروزه از روش لاپاراسکوپي هم در حوزه لگن و هم در حوزه شكم استفاده مي‌شود. درآوردن فيبروم‌هاي رحمي، كيست‌هاي تخمدان و بستن لوله‌هاي رحمي ازجمله مشكلاتي است كه مي‌توان در مورد آنها از روش لاپاراسكوپي استفاده كرد.

اين متخصص زنان و زايمان مي‌افزايد: يكي از موارد مهم استفاده از روش لاپاراسكوپي، تشخيص علل نازايي است؛ به همين دليل در مورد نازايي‌هايي كه علت خاصي براي آنها پيدا نشده است و معاينات و آزمايشات بيمار مشكلي را نشان نمي‌دهد، مي‌توانيم از اين روش استفاده كنيم، چون برخي مشكلاتي كه در آزمايش‌ها و سونوگرافي‌ها مشخص نمي‌شود، با اين روش قابل تشخيص است.به گفته وي، يكي از موارد استفاده از لاپاراسكوپي، تشخيص و درمان آندومتريوز است. در واقع آندومتريوز نوعي بيماري است كه تنها روش تشخيص قطعي آن، لاپاراسكوپي است.دكتر حقگو تاكيد مي‌كند: آندومتريوز را نمي‌توان به كمك آزمايش خون، سونوگرافي يا معاينه به طور قطعي تشخيص داد و تنها روش تشخيص بيماري مشاهده ضايعات آندومتريوز با ديد مستقيم توسط لاپاراسكوپ است.

لاپاراسكوپي براي برخي ممنوع!

با توجه به اين كه اين روش ممكن است براي برخي افراد و بخصوص مبتلايان به بيماري‌هاي خاص، دردسرساز شود، بايد نسبت به اين مورد نيز دقت داشته باشيد.دكتر حقگو درباره افرادي كه نبايد از اين روش استفاده كنند، مي‌گويد: افرادي كه به بيماري‌هاي قلبي يا بيماري‌هاي انسدادي ريه مبتلا هستند، نبايد از اين روش استفاده كنند بنابراين لاپاراسكوپي براي افرادي كه مشكل خاصي ندارند، سالم و در سنين مناسب هستند، هيچ گونه مشكلي ايجاد نمي‌كند.به گفته وي، انجام عمل جراحي به روش لاپاراسكوپي در سنين بالاي 60 سال چندان مناسب نيست. البته افرادي كه تصميم مي‌گيرند از اين روش استفاده كنند، بايد به پزشك متخصصي مراجعه كنند كه در اين زمينه تبحر دارد.دكتر حقگو مي‌گويد: پزشكي كه عمل لاپاراسكوپي را انجام مي‌دهد، حتما بايد دوره‌هاي خاصي را گذرانده و در اين زمينه مهارت كافي داشته باشد، چون اين عمل برخلاف اين‌كه براي بيمار راحت و به نفع اوست، براي جراح كاري به نسبت دشوار است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ ] [ 17:6 PM ] [ محسن آزاد ]

بيماري واريس به سياهرگهاي بدن مربوط مي‌شود.

اين بيماري در اثر گشاد شدن وريدها ، به ويژه در رگهاي پا به وجود مي آيد.

به گزارش سلامت نيوز، از انجا که وظيفه سياهرگ ها انتقال خون تيره ( حاوي دي اکسيد کربن ومواد زايد دفعي ) از بافتهاي بدن به کبد ونهايتاً قلب است ، هرگاه دريچه هاي لانه کبوتري که در سياهرگ ها ( وريدها ) وجود دارند خراب وبه عبارتي شل شوند ، خون به عقب برگشته و سبب گشاد شدن رگها ومشخص شدن آنها در زير پوست مي شوند.

چه افرادي مستعد به بيماري واريس هستند؟

داشتن سابقه خانوادگي واريس به ويژه در خانمها ( به علت هورمونهاي زنانه ) وآنهايي که بر حسب موقعيت شغلي براي ساعتهاي طولاني در طي روز ايستاده کار مي کنند ( مغازه دارها وکارگران کارخانجات و... ) وخانمهاي حامله که طي دوران بار داري اضافه وزن پيدا کرده وچاق هستند ويا افرادي که ساليان دراز الکل مصرف مي کرده و واريس مري ويا واريس رگهاي سطح شکم گرفته اند وموارد مشابه ) ، جملگي با دلايل وعلت هاي مشخص که ذکر شد مستعد اين بيماري هستند.

بروز واريس در ساق پا و ران وسطح شکم ومري شايعتر است در ساق پا و ران وجود درد وقرمزي وزخم مي تواند از علائم واريس باشد.

پيشگيري ودرمان

براي پيشگيري از بروز واريس ، بايد از سر پا ايستادنهاي طولاني بپرهيزيد ودر محل کار تحرک داشته باشيد ودر فواصل نيم ساعت مدتي بنشينيد ، واز مصرف الکل پرهيز کنيد. خانمهاي حامله بايد مواظب اضافه وزن وفشار خون و اختلالات انعقادي باشند.ورزشهاي روزانه را فراموش نکنيد. در صورتي که در افراد فاميل استعداد واريس به صورت ارثي وژنتيکي وجود دارد جدي‌تر مراقبت کنيد.از خوردن دارو بدون تجويز پزشک پرهيز کنيد.از غذاهاي چرب وسرخ شده وحجيم ونمک دار استفاده نکنيد. در صورتي که زير نظر پزشک هستيد آزمايشات زمان انعقاد خون متعاقب مصرف وارفارين يعني ( ...PTT ، PT) را انجام دهيد.بر حسب اينکه چه نوعي از واريس را داريد ، ممکن است درمانهاي زير توسط پزشک تجويز شود:

جوراب واريس ، قرصهاي ضد انعقاد ، اسکلروتراپي ، ليزر ،جراحي ويا ورزش و....گاهي نيز از نظر زيبايي ومواردي ترجيح داده مي شود که درمانهاي جديتري انجام پذيرد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ ] [ 13:28 PM ] [ محسن آزاد ]

آپانديس در حقيقت يک عضو سيستم دفاعي ولنفاوي بدن در ابتداي روده بزرگ است.اين زايده به طول تقريبي 6 تا 9 سانتي متر بوده ومتصل به سکوم يا رود? بزرگ است.به گزارش سلامت نيوز، علي رغم ترشح ايمونوگلوبولين از نوع IgA وبرخي عملکردهاي ديگر در سيستم دفاعي بدن ، زياد حائز اهميت نبوده وبرداشتن آن در صورت نياز، تاثير چنداني در سيستم ايمني بدن نمي گذارد.آپانديس به طور طبيعي در سمت راست وپايين شکم قرار گرفته است. آپانديسيت نيز يک بيماري است که به اندازه خود آپانديس قدمت دارد وشايعترين بيماري شکمي است که به جراحي منتهي مي شود. سن شيوع آن هر چند در همه سنين ممکن است رخ دهد، بين 10 تا 30 سالگي است.هر چند که پزشکان وکيمياگران از 500 سال پيش آپانديسيت را توصيف مي کردند اما اولين جراحي آپانديس در سال 1736 ميلادي رخ داد. « چارلز مک برني » در سال 1889 گزارش کلاسيک خود را پيش از انجمن جراحي نيويورک منتشر کرد.آپانديسيت که يکي از شايعترين بيماريهاي حاد جراحي است، در مردان وبه ويژه در دوران بلوغ شايعتر بوده وبه دليل انسداد دهانه خروجي، که علت آن ممکن است يک ذره غذا، ترشحات سفت شده ، تومورها ويا فوليکولهاي بزرگ شده، اجسام خارجي باشد.ورود سنگهاي مدفوعي به داخل مجراي آپانديس در ناحي? سکوم ( بخش ابتدايي رود? بزرگ )، آپانديس دچار التهاب شده وگاه سوراخ ويا پاره مي شود که در اين صورت به يک اورژانس حاد جراحي منجر خواهد شد.از علل ديگر اين عارضه ، مي تواند نفوذ دانه وتخم سبزيجات وميوه ها وکرمهاي روده اي به ويژه آسکاريس ، در اين عضو باشد.

علائم باليني

درد شکم که در آغاز مبهم ، پراکنده وآزاردهنده است در حوالي ناف ، درد شکم در قسمت ربع تحتاني راست شکم، که اکثراً به بخشهاي ديگر شکم هم سرايت مي کند وماهيت آن هم از حالت مبهم به يک درد تيز که محل کاملاً مشخصي دارد تغيير مي کند.

بروز بي اشتهايي، تهوع ، استفراغ وگاهي تب خفيف هم بيشتر تاييد آن را مي کند.

تشخيص

از طريق علائم باليني بيمار ومعاينه پزشک وتستهاي آزمايشگاهي که بيانگر عفونت هستند همراه با عکسبرداري ويا سونوگرافي فشاري تدريجي وسي تي اسکن مي باشد.

لاپاروسکوپي را هم مي توان به عنوان يک روش تشخيصي وهم درماني به ويژه در زنان در نظر گرفت.

درمان

جراحي فوري وبيرون آوردن آپانديس ملتهب به عنوان بهترين راه نجات بيمار از عوارض حاصله است.

جراحي آپانديسيت با يک برش کوچک چند سانتي متري که اثر زيادي هم از خود به جا نمي گذارد، در مدت کوتاه وبا حداقل درد، ناراحتي وعوارض انجام مي شود.

روشهاي جراحي بدون برش جدار شکم ( لاپاراسکوپيک ) که امروزه در دسترس هستند، امکان درمان ساده تر وکم عارضه تر آپانديسيت را فراهم کرده‌‌اند. روشهاي جديد جراحي سبب شده اند که امروزه آپانديسيت به خودي خود تقريباً هيچ مرگ وميري در پي نداشته باشد.مصرف آنتي بيوتيک ومشاوره هاي مکرر جراحي در حين وپس از تشخيص بسيار ضروري است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ ] [ 13:26 PM ] [ محسن آزاد ]

ناتوانی پرستار در تزریق صحیح دارو ممکن است نتایج منفی به بار آورد. اشتباه در انتخاب محل مناسب تزریق از نظر منطقه آناتومیکی بدن ممکن است منجر به صدمه رسیدن به عصب و استخوان شود بسیاری از مدد جویان خصوصا کودکان از تزریق وحشت دارند اگر پرستار فراموش کند قبل از تزریق دارو به داخل بافت سرنگ را آسپیره کند ممکن است دارو وارد شریان یا ورید شود. تزریق حجم زیادی از دارو در یک محل ممکن است منجر به بروز درد زیاد یا صدمه بافتی گردد.


تزریقات: Administration of injection

یک روش رساندن دارو به بدن تزریقات است که حتما باید از تکنیکهای آسپتیک استفاده شود.
پرستار تزریقات را به ۴طریق انجام می‌دهد:

2ـ داخل عضلهIM intramuscular
3ـ داخل جلدیID intradermal
4ـ وریدی IV intravenous
5ـ تزریق بصورت پانسیون مانند پانسیون مایع نخاعی SCF
برای اطمینان از اینکه دارو در محل مورد نظر تزریق شود هر کدام از روش‌های فوق احتیاج به مهارتهای بخصوصی دارد. اثرات دارو در تزریقات بستگی به میزان جذب دارو به سرعت توسعه می‌یابد و پرستار می‌تواند بدقت عکس العمل مریض را بعد از تزریق مشاهده کند.
وسایل تزریقـات :
سرنگ‌ها و سوزن‌های متنوعی وجود دارند، هر کدام برای تزریق حجم معینی از دارو به یک بافت مخصوص طرح ریزی شده‌اند. پرستار باید تشخیص دهد که کدام سرنگ و سوزن بهتر مؤثر است.
۱ـ زیر جلدی SC subcutaneous

سرنگ‌ها syrings


سرنگ‌ها دارای یک قسمت استوانه‌ای و یک انتهای کوچک می‌باشد که سوزن به آن وصل می‌شود داخل این قسمت استوانه‌‌ای plunger یا پیستون حرکت می‌کند. در بیشتر بیمارستانها از سرنگ‌های Disposuble «پلاستیکی یکبار مصرف»استفاده می‌شود. سرنگ‌های پلاستیکی یکبار مصرف ارزان بوده و پیستون آنها بخوبی قابل کنترل است. سرنگ‌های شیشه‌ای گرانتر هستند و قبل از مصرف باید استریل شوند.

پرستار محلول را بوسیله آسپیره کردن داخل سرنگ می‌کند . به این صورت که پیستون را بطرف بیرون کشید در حالی که سوزن متصل به آن داخل محلول مورد نظر است. در موقع کشیدن محلول مورد نظر پرستار باید سرنگ را طوری دردست بگیرد که قسمت خارجی سرنگ و دسته پیستون در دست او باشد .برای رعایت استریلیته پرستار باید از هرگونه برخورد احتمالی نوک سرنگ به سوزن یا قسمت داخلی سرنگ و تنه پیستون با هر نوع جسم غیر استریل
جلوگیری کند.


سرنگ ‌ها در اندازه‌های مختلف که ظرفیت‌های ۱سی سی تا۵ سی سی رادارند. استفاده از سرنگ های بزرگتر از ۵سی سی غیر متداول تر است. سرنگ‌های ۲تا۳ میلی لیتری برای تزریق عضلانی وزیر جلدی مورد نیاز است. سرنگ‌های بزرگتر موجب ناراحتی بیمار میگردد.

میکرودرپ برای تزریق مثلا پنی سیلین کریستال بکار برده می‌شود و بجای آن در سرنگها۲۰cc تا۵۰ccاستفاده می‌شود.

سرنگ‌های هیپودرمیک ۵/۲تا۳ میلی لیتری معمولا بصورت بسته بندی با سوزن متصل به آن موجود هستند گاهی اوقات ممکن است پرستار بر حسب احتیاج شماره سوزن را عوض کند. سرنگ‌های هیپودرمیک دو نوع مقیاس اندازه گیری در طول سرنگ دارند. یکیاز این مقیاس‌ها بر حسب «minims» و دیگری بر حسب میلی لیتر است. هر میلی لیتر نیزبه ده قسمت تقسیم می‌شود.

سرنگ‌های انسولین یک میلی لیتر را در خود جای می‌دهند و به واحدهایی درجه بندی می‌شوند بیشتر سرنگ‌های انسولین صد واحدی «۱۰۰ـU» هستند که برای استفاده از صد واحد انسولین هستند. هر میلی لیتر از محلول محتوی ۱۰۰واحد انسولین است.

همین طور سرنگ‌های ۴۰ واحدی «۴۰ـ U» و «۸۰ـU» برای انسولین ها با این غلظت‌ها وجود دارد.

«قسمت های مختلف سرنگ و سوزن»
سرنگ‌های توبرکولین یک استوانه باریک دارند که سوزن کوچکی به آن وصل است . این سرنگ ها به و میلی لیتر درجه بندی میشوند و ظرفیت آنها ۱سی سی است، پرستار این سرنگ ها را برای استفاده از مقادیر کم از داروهای غلیظ بکار میرود: مثل برای انجام تست های داخل جلدی استفاده می‌شود سرنگ توبرکولین همچنین برای آماده کردن مقادیر کمی از محلول موردنظر برای کودکان و نوجوانان بکار میرود. از سرنگ‌های بزرگ برای تزریق داروهای داخل وریدی، یا اضافه کردن مواد دارویی به محلولهای تزریقی و همچنین برای شستشوی زخم ها یا درناژ لوله‌ها استفاده می کنند.

سوزن‌ها : NEEDLES

سوزن ها در بسته بندی جدا وجود ندارند که بتوان سوزن مورد نظر را انتخاب کرد. بعضی سوزن‌ها همراه با سرنگ استاندارد بصورت بسته بندی شده وجود ندارد . مثل سرنگ‌‌های انسولین و تویرکولین. جنس بیشتر سوزن‌ها STainless است .اگرچه بعضی از کاتترهای وریدی پلاستیکی هستند. سوزن ها یکبار مصرف هستند به جز آنهایی که ازsteel فولاد جراحی ساخته می‌شوند که به سرنگ‌های شیشه‌ای متصل می‌شوند.
هر سوزن سه قسمت دارد:


۱ـHUb یا قسمتی که به سرنگ متصل است. ۲ـ shaft یا تنه سوزن که به قسمت Hub متصل می‌شود ۳ـ BeVel نوک تیز سوزن .

پرستار ممکن است برای متصل کردن سوزن به سرنگ ، Hubرا دردست بگیرد تا مطمئن شود به سرنگ وصل شده است . با وجود این قسمت تنه و نوک سوزن در همه حال استریل باقی می‌ماند.

هر سوزن سه ویژگی دارد:

۱ـ نوک تیز سوزن ۲ـ طول تنه سوزن ۳ـ شماره سوزن یا قطر

سوزن هائی که BeVel آنها کوتاه است برای تزریقات وریدی مناسب هستند چون که این سوزن‌ها در مجاورت دیواره‌داخلی ورید با آسانی بسته نمی‌شوند. سوزن هایی BeVel,s بلندتری دارند تیز تر هستند که در تزریقات زیر جلدی و عضلانی برای مریض ناراحتی کمتری ایجاد می‌کنند.

طول سوزن ها از اینچ تا ۵ اینچ متغیر است اگر چه بیشتر سوزن هائی که توسط پرستار کاربرد دارد. وزن هایی با طول ۵/۱اینچ است. پرستار بر حسب اندازه و وزن مریض و نوع بافتی که مایع باید در آن تزریق شود نوع سوزن را انتخاب می‌کند. در بچه‌ها و افراد لاغر سوزن‌های کوتاه تر به کار برده می‌شود.

پرستار از سوزن‌های بلند معمولا «۱تا۵/۱اینچ » برای تزریقات عضلانی و از سوزن های کوتاه معمولاً تا اینچ برای تزریقات زیر جلدی استفاده می‌کند.

انتخاب نوع سوزن بر حسب قطر با شماره سوزن ، بسته به غلظت مایعی دارد که قرار است تزریق شود یک سوزن با شماره ۱۸ـ۱۶برای تزریق خون و فرآورده‌های آن مناسب است.

سوزن درشت. در تزریق خون و فرآورده‌های آن به خاطر این است که صدمه کمتری به گلبولهای قرمزی می‌رسد. برای تزریقات عضلانی از سوزن های شماره ۲۳ـ۲۰استفاده می‌شود که باز بستگی به غلظت ماده تزریقی دارد. تزریقات زیر جلدی احتیاج به سوزن هایی با قطر کمتری دارند (مثلا سوزن شماره۲۵ )، و برای تزریق داخل جلدی سوزن ریزتری مثل سوزن شماره ۱۶ احتیاج است.

آماده کردن داروهای تزریقـی

۱ـ آمپول‌ها یا پوکه‌ها:

آمپول‌ها شامل دوزهای انفرادی دارویی به شکل مایع هستند و به اندازه‌های مختلف موجود هستند. حجم آنها از ۱سی سی تا۱۰ سی سی و یا بیشتر را شامل می‌شوند یک آمپول معمولا از یک شیشه شفاف که به یک قسمت تنگ بنام گردن محدود شده و برای کشیدن مایع آمپول این قسمت باید جدا شود. خط رنگی که اطراف گردن آمپول است محلی است که بدون استفاده از تیغ اره و به آسانی شکسته می‌شود. در صورتی که آمپول خط رنگی نداشته باشد پرستار باید از تیغ اره استفاده کند، در هنگام کشیدن مایع آمپول پرستار باید دقت لازم را رعایت تکنیک آسپتیک بکند و دقت نماید که نوک سوزن با سطح خارجی آمپول تماس پیدا نکند. کشیدن مایع بداخل سرنگ به آسانی صورت می‌گیرد.

۲ـ ویال‌ها:

ویال‌ها ظرف های شیشه‌ای یک دوزی یا چند دوزی هستند. یک درپوش لاستیکی در قسمت بالا دارند . این قسمت پلاستیکی قبل از مصرف بر میله یک روپوش فلزی پوشیده شده است ویال‌ها ممکنست شکل جامد یا مایع دارو را داشته باشند. داروهایی که در صورت محلول ماندن خواص خود را از دست می‌دهند بصورت پودر ویال قرار می‌گیرند. اتیکتهای ویال‌ها نوع حلال و مقدار آنرا مشخص می‌کنند.

نرمال سالین و آب مقطر استریل حلالهایی هستند که بطور معمول در حل کردن ویال‌ها استفاده می‌شوند. بر خلاف آمپول‌ها که به آسانی در سرنگ کشیده می‌شوند ویال ها دارای سیستم بوده که برای بهتر کشیدن مایع درون آن باید اول مقداری هوا بداخل آن با سرنگ وارد نمود. عدم وارد نمودن هوا به داخل ویال بعلت خلاء موجود بیرون کشیدن دارو را شکل می‌کند
برای آماده کردن داروهایی که بصورت پودرهستند پرستار حلال مورد نظر و مقدار آن را بر حسب برچسب ویال تهیه کرده و بداخل آن تزریق می‌کنند. بعضی از پودرها به آسانی در حلال ، حل می‌شوند ولی گاهی لازمست که برای بهتر حل شدن آن، سوزن را بیرون کشیده و آنرا کاملا مخلوط کرد.

عموما تکان دادن و چرخش ویال در حل کردن دارو مؤثر است. بعد از تهیه ویال‌های چند دوزی maltidose پرستار برچسبی تهیه کرده که زمان تهیه و غلظت آن را در هر میلی لیتر روی آن مشخص می‌کنند .ویال ‌های چند دوزی معمولا احتیاج به نگهداری در یخچال دارند.

انجام تزریقـات Administering injections

هر راه تزریقی ، بسته به نوع بافتی که تزریق در آن صورت می‌گیرد بطور خاصی انجام می‌شود ویژگیهای بافتها میزان جذب داروها و شروع اثر آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قبل
از تزریق یک دارو ، پرستار باید حجم دارو، خواص دارو (برای مثال مواد محرک ، غلظت) و موقعیت آناتومیکی محل تزریق را بداند (مثلا وضعیت عروق و اعصاب بزرگ). عدم توانایی یک پرستار در انجام تزریقات به نحو احسن، می‌تواند نتایج معکوس داشته باشد. انتخاب نامناسب محل تزریق ممکنست باعث صدمه یا استخوانی در آن ناحیه شود اگر پرستار قبل از تزریق مایع داخل عضله را آسپیره نکند امکان دارد که سوزن بطور تصادفی در شریان یاورید قرار گیرد و ایجاد اشکال نماید. تزریق حجم زیادی از یک محلول باعث درد شدید ناحیه شده و ممکن است.

به ضایعه بافتنی موضعی ختم شود. بسیاری از بیماران بخصوص بچه‌ها از تزریقات می‌ترسند . بعضی از بیماران مزمن ممکنست روزانه‌چند تزریق داشته باشند .
پرستار به چند طریق می‌تواند ناراحتی بیمار را کاهش دهد.


۱ـ انتخاب یک سوزن نوک تیز با طول و قطر مناسب. ۲ـ انتخاب محل مناسب تزریق و استفاده از مناطق آناتومیک مناسب. ۳ـ قبل از تزریق محل تزریق را یخ بگذارید تا ایجاد بی حسی موضعی کند و از شدت درد بکاهد. ۴ـ سوزن را به نرمی و سریع داخل بافت کنید. ۵ـ سرنگ را در حینی که سوزن در بافت است نگهدارید. ۶ـ برای کم کردن سفتی ، عضلات مریض را در وضعیت مناسب قرار دهید. ۷ـ توجه مریض را با صحبت کردن با او یا معطوف کردن فکرش به چیزهای خوش آیند از تزریق برگردانید. ۸ـ محل تزریق را بعد از تزریق برای چند ثانیه ماساژ دهید مگر ماساژ دادن ممنوع باشد


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
ادامه مطلب
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۰۹ ] [ 15:59 PM ] [ محسن آزاد ]
به طور معمول غذاهاي پخته شده عامل مشكلات گوارشي هستند، زيرا گرما آنزيم‌هاي طبيعي موجود در خوراكي‌هاي خام را كه به هضم غذا كمك مي‌كنند از بين مي‌برد و باعث كاهش 13 درصدي آنزيم‌ها طي يك دهه مي‌شود كه اين امر خود نيز موجب كهولت و پيري انسان مي‌شود.

به گزارش روزنامه شرق، كساني كه از سندروم روده تحريك‌پذير، سوزش سر دل، رفلاكس معده يا زخم معده رنج مي‌برند نسبت به غذاها و نوشيدني‌هاي گوناگون واكنش‌هاي مختلف نشان مي‌دهند. به عقيده متخصصان 10 ماده غذايي وجود دارد كه معده نسبت به آنها حساسيت نشان مي‌دهد و مي‌توانند ناراحتي‌هاي نامبرده را وخيم‌تر كنند.

نعناع

درحالي كه قرص نعناع فوايد بسياري دارد و به حل مشكلات گوارشي كمك مي‌كند، مي‌تواند تاثير معكوس نيز داشته باشد و علايم سوزش سر دل را تشديد كند. نعناع با شل كردن دريچه مري به معده، ماهيچه‌اي كه در انتهاي مري واقع شده، احتمال بازگشت اسيد معده (رفلاكس معده) را افزايش مي‌دهد و باعث مي‌شود اسيد معده از مري بالا برود. يادتان باشد هرچيزي كه نعناع داشته باشد مثل چاي نعناع، آدامس نعناع و قرص نعناع همين ويژگي را دارد.

سودا و آبميوه صنعتي

در هر 30 گرم از اين دو نوشيدني به طور متوسط سه چهارم قاشق چاي‌خوري شكر است. حتما بارها شنيده‌ايد كه افراد دچار عدم تحمل لاكتوز باشند، اما عدم تحمل فراكتوز هم يكي ديگر از علل اساسي سندروم روده تحريك‌پذير است. به طور كلي 30درصد از بزرگسالان دچار سوءجذب فراكتوز هستند. يعني بدن آنها كمتر از 25 گرم فراكتوز (تقريبا شش قاشق) در هر نوبت جذب مي‌كند. هرچه را كه بدن قادر به جذب آن نيست مثل اسفنجي عمل مي‌كند كه آب را جذب روده‌هاي شما مي‌كند و در همين حال موجب بروز عفونت در معده مي‌شود.

قهوه

اسيد‌هاي موجود در قهوه مي‌توانند موجب آسيب رساندن به جداره معده و در نتيجه توليد هيدروكلريك اسيد اضافي شوند كه منجر به سوءهاضمه و رفلاكس معده مي‌شود، به ويژه در كساني كه مبتلا به زخم معده يا مستعد سوزش سر معده هستند. شما مي‌توانيد روزي يك فنجان چاي شيرين بيان را جايگزين قهوه كنيد. شيرين‌بيان براي درمان زخم معده و آرام كردن معده نيز استفاده مي‌شود.

كلم بروكلي

كلم بروكلي جزو سبزيجاتي است كه توليد گاز مي‌كند و كساني را كه سندروم روده تحريك‌پذير دارند، دچار مشكل مي‌كند. بروكلي در دسته‌بندي فيبرهاي محلول جاي مي‌گيرد و فيبري است كه تا رسيدن به روده بزرگ، جايي كه گوارش توليد گاز مي‌كند، تجزيه نمي‌شود. علاوه بر اين، بروكلي حاوي مقدار اندكي رافينوز يا قند حبوبات است كه توليد گاز مي‌كند و در لوبيا هم يافت مي‌شود.

گوجه‌فرنگي

گوجه‌فرنگي مي‌تواند مري را تحريك كند و مي‌تواند نشانه‌هاي بيماري رفلاكس اسيد يا سوزش سرمعده را همراه داشته باشد و حتي باعث تشديد سوزش سر معده شود. اين ميوه آبدار و خوش‌رنگ به شدت اسيدي است و ترشح اسيدهاي گوارشي اضافي در معده را برمي‌انگيزد. در نتيجه اين اسيدها مي‌توانند به مري راه پيدا كنند، حساسيت آن را تشديد كنند يا به ديواره مري آسيب برسانند. خوراكي‌هايي كه با گوجه‌فرنگي پخته مي‌شوند مثل سس گوجه‌فرنگي، سس پيتزا و سس سالسا همه از اين قبيل‌ هستند.

محصولات لبني

انسان تنها گونه‌اي از موجودات است كه مي‌تواند بعد از شير مادر باز هم شير بخورد و بسياري از افراد با قدم گذاشتن به دوران بزرگسالي ديگر توانايي هضم لاكتوز، قند موجود در شير را ندارند. عدم تحمل لاكتوز به كمبود آنزيم لاكتاز در بدن برمي‌گردد كه توسط سلول‌هاي جداره روده كوچك توليد مي‌شود. بنابراين هر لاكتوزي كه هضم نمي‌كنيد، تبديل به طعمه‌اي براي باكتري روده شده و موجب توليد گاز توسط باكتري مي‌شود. شير، بستني، پنير و محصولات لبني‌اي كه برچسب «بدون لاكتوز» خورده‌اند مشكل شما را حل مي‌كنند. همين‌طور مي‌توانيد شير حاوي لاكتاز مصرف كنيد و پنير‌هاي سفت زيرا به طور طبيعي نسبت به پنيرهاي نرم لاكتوز كمتري دارند.

غذاي چرب

غذاهاي بسيار چرب مثل غذاهاي سرخ شده علايم رفلاكس اسيد و سندروم روده تحريك‌پذير را افزايش مي‌دهند. به اين علت كه غذاهاي چرب ديرتر در بدن تجزيه مي‌شوند. بنابراين، مدت‌زمان بيشتري در معده مي‌مانند. در نتيجه بدن به طور خودكار اسيد معده بيشتري را براي كمك به گوارش ترشح مي‌كند. به خاطر داشته باشيد كه به طور كلي پرخوري نيز مي‌تواند عمل هضم غذا را به تاخير بيندازد و باعث شود كه معده، اسيد بيشتري ترشح كند.

شكلات

شكلات، خوراكي دوست داشتني‌اي است كه خوردنش شب و روز نمي‌شناسد و ثابت شده براي سلامت قلب و عروق مفيد است و خطر سكته را كاهش مي‌دهد. اما در عين حال موجب سوءهاضمه و سوزش سر دل مي‌شود. شكلات حاوي تئوبرومين، تركيبي است كه به طور طبيعي در بسياري از گياهان مثل كاكائو، چاي و قهوه يافت مي‌شود. اين تركيب قادر است ماهيچه انتهاي مري را شل كند و باعث تراوش اسيد معده به مري شود. شكلات همچنين حاوي كافئين است، عامل ديگري كه باعث مي‌شود معده اسيد اضافه توليد كند


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ ] [ 13:37 PM ] [ محسن آزاد ]

افسردگي و اختلالات تغذيه‌اي مبتلايان به سلياك

نتايج يك مطالعه جديد تاييد مي‌كند كه زنان مبتلا به بيماري سلياك از افسردگي و اختلالات تغذيه‌اي رنج مي‌برند.به گزارش ايسنا، سلياك يك اختلال سيستم ايمني خودكار بدن است كه با واكنش منفي نسبت به خوردن گلوتن همراه مي‌شود. متخصصان دانشگاه‌هاي سيراكيوس و دركسل در آمريكا دريافته‌اند كه زنان مبتلا به اين اختلال حتي پس از دنبال كردن يك رژيم غذايي عاري از گلوتن باز هم دچار علائم افسردگي و اختلالات تغذيه‌اي مي‌شوند.به گزارش سايت اينترنتي ليو، افراد مبتلا به سلياك اغلب در واكنش به هضم گلوتن دچار دردهاي شكمي، يبوست، كاهش اشتها، اسهال، تهوع و استفراغ مي‌شوند. به طور معمول در آمريكا از بين هر 105 تا 1750 نفر يك نفر به سلياك مبتلا مي‌شود. به اين بيماران اغلب توصيه مي‌شود كه از مصرف مواد غذايي حاوي گلوتن مثل گندم و جو و چاودار خودداري كنند.

پروفسور جوش اسميت كارشناس بهداشت و پزشكي زيست رفتاري در اين باره مي‌گويد: ما در مطالعات خود متوجه شديم حتي بيماراني كه مشكل خود را با رژيم غذايي عاري از گلوتن كنترل مي‌كنند هم دچار استرس و افسردگي و اختلالات تغذيه‌اي مي‌شوند و اين وضعيت در زنان بيشتر است. وي تاكيد دارد كه نتايج حاصل از اين بررسي، كاربردهاي مفيدي براي افرادي خواهد داشت كه به آلرژي‌هاي غذايي، ديابت، بيماري crohn، سندرم روده تحريك پذير و سلياك مبتلا هستند.بيماري سلياك يك مشكل گوارشي است كه در پي مصرف پروتئين گلوتن بروز مي‌كند و علائم آن گاهي به شدت مشكل ساز مي‌شوند. اين بيماري به پرزهاي روده كوچك آسيب مي‌رساند و سبب اختلال در جذب مواد مغذي مي‌شود. افراد مبتلا به سلياك پروتئيني موسوم به گلوتن را كه در نان، پاستا، كلوچه‌ها،‌ پيتزا و بسياري از غذاهاي ديگر حاوي گندم، جو و چاودار موجود است، نمي‌توانند تحمل كنند. زماني كه بيماران مبتلا به سلياك غذاهاي حاوي گلوتن مصرف مي‌كنند سيستم ايمني بدن آنها پاسخي را به صورت تخريب روده كوچك منعكس مي‌كند. اين تخريب به خصوص در پرزهاي انگشتانه‌اي روده كه مواد مغذي را جذب مي‌كنند، بروز مي‌نمايد. در پي آسيب ديدن پرزهاي روده، فرد مبتلا بدون توجه به مقدار غذايي كه مي‌خورد به سوء تغذيه مبتلا مي‌شود. به دليل اينكه سيستم ايمني بدن خود فرد موجب تخريب و آسيب ديدگي پرزهاي روده كوچك مي‌شود، اين بيماري به عنوان يك بيماري خودايمني تلقي مي‌شود. شرح اين مطالعه در مجله «بيماري مزمن» منتشر شده است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ ] [ 8:8 AM ] [ محسن آزاد ]
شمار زيادي از زنان بخصوص جوان‌تر‌ها با مشكلي رو‌به‌رو هستند كه براي درمان آن، ممكن است تا مدت‌ها از اين مطب به آن مطب بروند و از پزشكان مختلف كمك بخواهند ولي خيلي از آن پزشكان بيماري در آنها را تشخيص نمي دهند، اما اگر خوش‌اقبال باشند آن وقت شايد بفهمند كه از اختلالات هورموني رنج مي‌برند، اين زن‌ها همان‌هايي هستند كه ناگهان چاق مي‌شوند، جوش‌هايي زير پوستي روي صورت‌شان ظاهر مي‌شود، موهايي زائد درمي‌آورند، ملول و بي‌تاب مي‌شوند و...

به گزارش جام جم آنلاين سكان كشتي بدن انسان، هورمون‌هاي اوست و حفظ تعادل اين سكان به بدن كمك مي‌كند در مسير سلامت حركت كند، اما اگر حتي تعادل يكي از اين هورمون‌ها به هم بخورد پيامدهاي منفي شديدي در بدن ظاهر مي‌شوند. زنان معمولا بيشتر از مردان با مشكل به هم خوردن تعادل هورموني مواجه هستند، ممكن است .

حالا خانم‌هايي كه اين گزارش را مي‌خوانند با نگراني به تصويرشان در آيينه نگاه ‌كنند و از خودشان بپرسند آيا من دچار اختلال هورموني هستم؟ آيا در آينده دچار اين مشكل خواهم شد؟

نگران نباشيد. پيشنهاد‌هاي پزشكي ساده‌اي وجود دارد كه مي‌توانند راه را بر به هم خوردن تعادل هورموني ببندند. فقط كافي است كمي محتاط باشيد و به وضعيت سلامتي‌تان دقت بيشتري كنيد تا بتوانيد تعادل هورموني‌تان را حفظ كنيد.

چطور بفهمم اختلال هورموني دارم؟

علائم عدم تعادل هورموني اساسا در دوران بلوغ و بويژه در زنان در دوران عادت ماهانه، دوران بارداري، پس از زايمان و در دوران يائسگي تجربه مي‌شوند.

شايع‌ترين علائم ناخوشايند عدم تعادل هورموني شامل افسردگي، افزايش وزن، نوسانات خلقي، كاهش ميل جنسي، چرب يا خشك شدن پوست، احساس خستگي، مشكلات خواب، نامنظم شدن عادت ماهانه، علائم آلرژيك، رشد زياد از حد موها، ولع شديد براي خوردن شيريني‌ها، سردرد و ميگرن، اضطراب و تحريك‌پذيري، تغييرات دمايي بدن، عفونت‌هاي مجاري ادراري، آكنه و بثورات جلدي و سندرم پيش از قاعدگي هستند.

علل اصلي يك اختلال

پزشكان تاكيد دارند، حتي اگر اين تغييرات از نظر حجم هورموني خيلي ناچيز باشند، مي‌توانند عواقب قابل ملاحظه و جدي داشته باشند؛ ابتدايي‌ترين عوامل در بروز بي‌تعادلي هورموني عبارتند از:

كمبود دريافت ريزمغذي‌ها: اگر مواد مغذي به مقدار كافي به بدن برسد، تمام ابزار هاي لازم براي حفظ تعادل هورموني به طور طبيعي فراهم خواهد شد.

استرس و فعاليت زياد غدد فوق كليوي: استرس يكي از فاكتورهاي اصلي در به هم زدن تعادل هورموني است و تحت استرس‌هاي طولاني مدت غدد فوق كليوي كه هورمون‌هاي مقابله با استرس را توليد مي‌كنند، نمي‌توانند كار خود را به درستي انجام دهند.

مصرف قرص‌هاي ضدبارداري و هورمون‌درماني: هورمون‌درماني و مصرف قرص‌هاي ضد بارداري پس از اتمام دوره مصرف موجب به هم خوردن تعادل هورمون‌هاي بدن مي‌شوند.

عدم تعادل انسولين: سيستم غدد درون‌ريز بدن كه وظيفه توليد هورمون‌ها را به عهده دارد، ممكن است به دلايل مختلفي مثل رژيم غذايي نامنظم، استرس، داروها يا بيماري‌ها تحت تاثير قرار بگيرد و دچار عوارض منفي شود.

مواد شيميايي، محرك‌ها و داروها: داروها، مسكن‌ها و محرك‌هايي مثل كافئين، آفت‌كش‌ها و حتي هوايي كه تنفس مي‌كنيم مي‌توانند موجب عدم تعادل طبيعي هورموني بدن ما شوند.

بارداري و زايمان: بارداري يك فرآيند شديد هورموني در بدن محسوب مي‌شود و اگر قبل از بارداري، ‌در طول مدت بارداري يا پس از وضع حمل از سلامتي مطلوبي بهره‌مند نيستيد، يكي از مهم‌ترين دلايل آن مي‌تواند عدم تعادل هورموني باشد.

هورمون‌ها را متعادل كنيد

متخصصان معتقدند با استفاده از مواد مغذي كه در زير فهرست آنها عنوان شده زنان مي‌توانند به روش طبيعي تعادل هورمون‌هاي بدن خود را برقرار كنند. براي اين منظور بهتر است اين مواد غذايي را در رژيم غذايي خود بگنجانيد:

‌ـ غذاهاي غني از فيبر خوراكي طبيعي مثل ميوه‌ها ، سبزي‌ها ،حبوبات و غلات سبوس‌دار

ـ سبزيجات بوته‌اي مثل بروكلي و كلم در رژيم غذايي

ـ سبزيجات مغذي داراي برگ‌هاي سبز و پهن مثل اسفناج و كاهو

ـ منابع گياهي غني از استروژن مثل دانه سويا، نخود و عدس

ـ ميوه‌هاي سرشار از فلاونوئيدها مثل توت‌ها، انگور قرمز و مركبات

ـ اسيدهاي چرب حياتي مثل روغن زيتون، ماهي امگا ـ3، غلات سبوس‌دار و خشكبار

ـ روغن ماهي امگا ـ3 موجود در ماهي آزاد، ماهي تن و مكمل‌هاي روغن ماهي

ـ مكمل‌هاي غذايي حاوي ب‌كمپلكس

ـ محصولات ارگانيك مرغ و ماهي

علاوه بر اينها فراموش نكنيد انجام فعاليت‌هاي بدني و ورزشي منظم و روزانه، كنترل استرس با يوگا و مراقبه، خواب و استراحت شبانه كافي و پرهيز از مصرف بيش از اندازه گوشت و چربي حيواني و لبنيات پرچرب، كافئين، قهوه، كولاها و نوشابه‌هاي انرژي‌زا و كربوهيدرات‌هاي تصفيه شده مثل نان و برنج سفيد، همگي عواملي هستند كه مي‌توانند ترشح هورمون‌ها را در بدن متعادل نگه دارن


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ ] [ 23:37 PM ] [ محسن آزاد ]
پیشرفت های پزشکی و مراقبت های ویژه ، این امکان را فراهم می آورند که پس از طی این دوره بحرانی بتوان از ضایعات و مشکلات جسمی بعدی کاست. تعداد بیشتری از بیماران، اکنون می توانند پس از طی دوره به یک زندگی که ازنظر طول عمر و بهره وری نزدیک به حد طبیعی است، بازگردند. اما در صورت عدم مراقبت کافی، احتمال خطرات جدی پزشکی، بعداز سه ماه اول نیز پایان نمی پذیرد. طول عمر طبیعی و بهره وری طبیعی می تواند توسط عوامل مختلف تهدید شود.

بعد از اینکه بیمار به I.C.U به هر دلیلی منتقل می شود و احتمال اقامت بیمار در این مکان برای مدتی به علت ضایعات می رود که ممکن است چند روز تا چند ماه طول بکشد. مشکلاتی در فیزیولوژی بدن انسان اتفاق می افتد که اگر از بروز آن مشکلات جلوگیری به عمل آید باز توانی و بازگشت به زندگانی بیمار سهل و هزینه بستری نیز به بیمار و خانواده تحمیل می شود و تغییرات شامل:

۱- آب و الکترولیت

حدودا روز بعد از استراحت مطلق یا بی حرکتی در یک وضعیت باعث می شود که مایعات میان بافتی اندام تحتانی که (تحمل وزن می کنند) بطرف قلب سرازیر شده و باروریسپتورها و گیرنده جمعی مایع بدن تحریک شده و مایع بدن برای جلوگیری از افزایش حجم از سیستم ادراری دفع می شود و حدود ۵/۱-۱ لیتر مایع بدن بطور فیزیولوژیک کم می شود و به طبع آن خون غلیظ شده و برای جلوگیری از غلظت بالا مقدار متنابهی الکترولیتهای بدن دفع می شوند. پلاسما ۱۰درصد بعد از یک هفته و۱۵درصد بعد از ۴هفته و به ۷۰درصد پلاسما و ۶۰درصد گلبول های خون می رسد. بهمین دلیل است که بعد از چند روز استراحت در تخت، فرد که حالت ایستاده یا سریع نشسته می گیرد دچار سرگیجه و افت فشارخون (اورتواستاتیک هیپوتانسیون) می شود که در مواقعی ممکن است فرد دچار ضایعه مغزی شده یا شدت ضایعه مغزی افزایش باشد و جبران آن جریان فیزیولوژیک چند برابر زمان بستری لازم دارد که بحالت اولیه برگردد.

۲-پروتئین و چربیمتابولیسم پروتئین و چربی بسترهای طولانی به علت استرس موجود در بیمار متابولیسم پایه بالاتر می رود. بی سوخت و ساز چربی افزایش
یافته اول چربی بدن ما دستخوش تغییر، و کم می شود و به دنبال آن متابولیسم پروتئین دچار تغییرات پایه ای شده و نظم فیزیولوژیک خود را از دست می دهد این اتفاقات در یک تا ۲هفته صورت می گیرد که جبران آن چند ماه ممکن است بطول بینجامد.

۳- کلسیم و منزیم ایم ماده حیاتی بعد از استراحت بیشتر از ۱۰روز دچار تغییرات می شود که اول بصورت برداشت کلسیم از استخوان و نسوج مینراله می باشد که میزان کلسیم در خون بالا می رود و به علت بالا بودن کلسیم منیژیوم دفع می شود و بدنبال آن به علت غلظت بالای کلسیم این ماده از سیستم ادراری مدفوع دفع می شود که در این مرحله دادن کلسیم نیز این پروسه را تسریع می نماید و بدنبال این تغییرات هماهنگی سیستم PTH وکلسیم مختل شده و ده منیترالیزه شده استخوان تشدید می شود.

۴- قدرت عضلانی قدرت عضلانی بعد از استراحت ۱-۲ هفته کاهش قدرت عضلانی حدود و پروسه فیبروز و آتروفی ۶ساعت اول شروع شده و با گذشت زمان بر شدت آن افزوده می شود. بطوریکه بعد از ۲هفته نصف قدرت عضلانی کاهش یافته و بیمار را دچار ضعف عضلانی می نماید و همچنین پروسه فیبروز و دژنرسانس فیبرهای عضلانی از همان زمان شروع و عضلات و لیگامان و تاندونها دچارContractinre می شود که این حالت باعث تحلیل عضلانی شده اگر زمان این روند افزایش یابد در بعضی مواقع غیر قابل برگشت نیز می باشد ولی اگر پروسه جلوگیری شود براحتی قابل پیشگیری می باشد البته در عضلات آموزش دیگه و ورزش کرده این پروسه دیرتر انجام شد و بسرعت قابل برگشت است این پروسه در عضلات آنتی گراویتی مثل عضله ۴۰۰ و فیبرهای دیر خسته شونده سریعتر انجام می شود.

۵-پوست ، نسج زیرجلدی با توجه به اینکه نسج چربی کم شده و مایعات بدن دچارکاهش و غلیظ شدن شده است پوست حالت چروکیده و شل شده و مقاومت آن در برابر فشار کمتر شده و به راحتی بیمار دچار زخم بستر (زخم تنبل) می شود که تا زمانی که اختلال فیزیولوژیک جبران نشود ترمیم آن به تاخیر می افتد و حتی ماه ها مشکل ساز می شود که درمان آن خیلی بیشتر از پیشگیری می باشد.

۶- سیستم خونی و دفاعی

این سیستم نیز بعد از استراحت طولانی دستخوش تغییرات می شود که جبران آن ماه ها به طول می انجامد علت این را به کاهش پروتئین و الکترولیتهای لازم و اختلال در متابولیسم هموگلوبین بقدری پایین می آید که عوامل پزشکیI.C.U مجبور به تزریق خون می شوند و سیستم دفاعی نیز به طبع آن فعالیتش کوتر شده و بیمار را مستعد عفونتهای میکروبی و قارچی فرصت طلب می نماید.

۷- سیستم قلبی و عروقی در این موارد سیستم قلبی و عروقی نیز به علت افزایش حجم اولیه و بعد کاهش سریعتر آن در چندروز اول دچار کاهش حجم در گردش سیستم عروقی می شود و در بیمار تپش قلب و اورتراستاتیک هیپوتاسیون و تغییرات ناگهانی فشار خون شده که خود این عارضه باعث بدتر شدن بیمار و پیشرفت ضایعه اولیه سیستم مغزی و عصبی می شود درمان اولیه را با شکست روبرو می کند.و در این روند خون ورودی به قلب و خروجی از قلب هماهنگی خود را از دست می دهد و کلا الکتر فیزیولوژی قلب را مختل کرده و در سیر بیمار دچار اختلالات ریتمی می شود که باعث مرگ آنی نیز می شود.

۸- سیستم تنفسی

در استراحت طولانی به علت اینکه باز مایعات بدن غلیظ می شود ترشحات ریه نیز از این عارضه جان سالن بدر نمی برد و ترشحات غلیظ و چسبنده می شود که باعث کاهش حجم تنفسی و حجم ذخیره ی تنفسی و در نهایت دچار آتلکسازی شده و ریه را مستعد عفونت می نماید. و با اینکه بدن اکسیژن زیاد برای متابولیسم افزایش یافته نیاز دارد چون در دسترس نمی باشد دچار مشکلات دیگر نیز می شود که بصورت تنفس سریع و کوتاه و اختلال در بالانس اسید و باز می شود و عوارض غیرقابل پیش بینی را در بدن ایجاد می نماید.

۹- سیستم مغزی و عصبی و روانی

بیمارانی که درI.C.Uبه سر می برند بخصوص اگر در کما یا نیم کما باشند اگر سیستم شنوایی و بینایی نیز سالم باشد و در صورتیکه تحریکات محیطی نداشته باشند دچار تطابق با محیط می شوند و شارژرهای الکتریکی مغزی عصبی نیز اگر تحریک نشود دچار خاموشی شده و در نتیجه چونPut out مناسب ندارند سلولهای مغزی دچار فراموشی شده و در مقابل تحریک، عکس العمل مناسب از خود نشان نمی دهند که این مسئله باعث اختلالات روانی در بیمار شده که بازتوانی بعدی بیمار را دچار اختلال می نماید. چون سلول های مغزی در طول چندین میلیون بار تحریک الکتریکی دریافت کرده و عکس العمل مناسب را از خود نشان می دهد که خود این مسئله باعث سالم بودن سیستم مغزی عصبی می شود و اگر تحریک در طول درمان کم باشد خود باعث اختلال در عملکرد این سیستم می باشد.

۱۰-غدد مترشحه با استراحت طولانی این سیستم نیز دچار اختلال می شود که تمام غدد مترشحه فعالیت خود را در حد خیلی پایین نگهداری و حتی کمتر از حد طبیعی تنظیم می نمایند با توجه به اینکه متابولیسم بیمار دستخوش اختلال شده و به مقادیر زیادی ترشح غدد نیاز دارد به علت عدم تحریکات مناسب ناهماهنگی بوجود آمده بطوریکه غده تیروئید هیپوفیز پاراتیروئید- پانکراس فعالیت خود را کاهش می دهند که بیمار دچار کاهش اسپرومانوژنس و اختلال قاعدگی می شود.

۱۱- سیستم جهاز هاضمه و ادراری این ارگانها نیز دستخوش تغییراتی چون یبوست، کاهش جذب مواد تغذیه ای در روده ها، نفخ شکم، تشکیل سنگهای صفراوی و سوء جذب و افزایش یا کاهش ادرار شود.

البته قابل ذکر است که تغییرات دیگری نیز بعد از استراحت طولانی عارض بیمار می شود که در این مقال مجال آن نیست.

درمان برای جلوگیری از تغییرات ایجاد شده لازم است که در بخشهایI.C.Uیک پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در بالین بیمار از همان روز اول حاضر شده و اقدامات جلوگیری کننده برای این تغییرات انجام گردد.

بطور خلاصه می توان گفت که از همان روز اول حرکات پروپریوسپتیو در تمام مفاصل بصورتPassive انجام گردد و همچنین از همان روز اول با حمایت خاصی انجام گرفته بیمار به حالت ایستاده یا نشسته و جهات چپ و راست تغییر وضعیت داده بود برای این عمل می توان از تختTilt Table استفاده شود و در ضمن برای تحریک بینائی و شنوائی می توان از تحریکات صوتی و تصویری به طرق مختلف استفاده شود و همچنین تغذیه بیمار هرچه سریعتر باید برقرار گردد که افزایش متابولیسم با جبران تغذیه مکمل تکمیل گردد و اگر بیمار هوشیار بود حرکاتActive به بیمار آموزش داده شود و ورزشهای مناسب با وضعیت بیماری برنامه ریزی شود و در صورت عدم هوشیاری حرکات ورزشیPassive برنامه ریزی شود تا بخوبی از تغییرات ذکر شده جلوگیری بعمل می آید.

البته اقدامات توانبخشی تخصصی نیز وجود دارد که در این مکان مجال آن نیست.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ ] [ 13:30 PM ] [ محسن آزاد ]
براساس بررسي‌هاي انجام شده، قند عامل تضعيف سيستم دفاعي بدن در برابر بيشتر بيماري‌ها است به طوري كه پس از هر نوبت مصرف يك خوردني شيرين، سيستم ايمني بدن تا 75 درصد كارآيي خود را از دست مي‌دهد و اين مدت بهترين زمان براي فعال شدن ميکروب‌ها و ويروس‌ها است.به گزارش ايسنا، به طور كلي در مواد غذايي دو نوع قند وجود دارد كه شامل قندهاي ساده و قندهاي پيچيده هستند. قند پيچيده مدت طولاني‌تري طول مي‌كشد تا در داخل بدن تجزيه شود و براي بدن سالم‌تر است. اين نوع قند در كربوهيدرات هاي طبيعي مثل غلات سبوس دار و ميوه‌ها يافت مي‌شود.از سوي ديگر، قند ساده سريعتر در بدن تجزيه مي‌شود و موجب افت و خيز محسوس انرژي مي‌شود. اين نوع قند شامل قندهاي موجود در مواد شيريني و نشاسته‌اي تصفيه‌ شده و فرآوري شده است. مصرف بيش از اندازه قند ساده مشكلات جدي براي سلامت بدن ايجاد مي‌كند.پايگاه اينترنتي ليواسترانگ در مقاله‌اي به تشريح مهمترين مضرات مصرف قند به ويژه قندهاي ساده و فرآوري شده پرداخته است.براساس يافته‌هاي ارائه شده در اين مقاله، قندهاي ساده مي‌توانند سيستم ايمني بدن را تضعيف كرده و يا حتي از کار بيندازند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه پس از هر بار مصرف محصولات حاوي قند، گلبولهاي سفيد بدن از فعاليت باز مي‌ايستند و بين دو تا پنج ساعت بدن کاملا آماده آلوده شدن به هر نوع ويروس يا باکتري خواهد بود.مصرف اين نوع قند، تعادل مواد معدني بدن را به هم مي‌زند. قند، فاقد ويتامين، مواد معدني و فيبر خوراكي است. در واقع قند يك ماده زائد است که بدن انسان قادر به هضم و جذب آن نيست از اين رو براي اينکه ساختار ملکولي قند شکسته شود بدن مجبور است از مواد معدني محلول موجود در بدن استفاده کند تا بتواند قند وارد شده به داخل بدن را هضم کند و در نتيجه تعادل عناصر معدني مهم مثل کلسيم، منيزيم، پتاسيم، سديم، کروم و مس در بدن به هم مي‌خورد.مصرف مواد قندي ناسالم موجب ترشح بيش از اندازه هورمون آدرنالين در بدن مي شود. احساس اضطراب بيش از اندازه، آشفتگي و بد خلقي از پيامدهاي خوردن مواد قندي است. به علاوه اين ماده سبب بي حوصلگي مي‌شود و افرادي که قند زياد مصرف مي کند به هيچ عنوان ميلي به ورزش کردن و فعاليت هاي بدني ندارند در کودکان نيز خوردن مواد قندي موجب کاهش ضريب هوشي و افت بازده تحصيلي مي‌شود.بي‌ترديد مصرف زياد مواد قندي به کليه‌ها آسيب مي‌رساند و چه بسا كه عامل اصلي ايجاد سنگ کليه است. همچنين مصرف قند عامل مهم تشكيل سنگ مثانه نيز هست.بر خلاف تصور عموم مردم، عاملي كه باعث بالا رفتن شديد کلسترول بد خون و نيز افت مقدار کلسترول خوب در خون مي‌شود، مصرف مواد قندي است. اين ماده به طور كلي سبب بالا رفتن کلسترول مي شود. در عين حال مصرف قندهاي مضر يكي از عوامل بسيار موثر در بالا رفتن ميزان چربي تري‌گليسيريد خون است كه سلامت قلب و عروق را به طور جدي به خطر مي‌اندازد.

آزمايش‌ها نشان مي‌دهد كه مصرف قند در جذب عناصر مهم و ضروري براي سلامت استخوان‌ها يعني کلسيم و منيزيم اختلال ايجاد مي کند. بدين معني كه اگر شير را با کيک يا شکلات مصرف كنيد، هيچ کلسيمي در استخوانهاي شما ذخيره نخواهد شد. بر همين اساس مصرف قند زياد، عامل اصلي پوکي استخوان است. قند ماده‌اي زائد و فاقد هر گونه ويتامين يا مواد معدني است و بدن قادر به هضم و جذب آن نيست. از اين رو سلولها مجبور هستند براي شکستن ملکولهاي قند از املاح کلسيم و منيزيم ذخيره در استخوانها استفاده کنند.هر چه مواد غذايي شيرين بيشتر مصرف شود، کلسيم بيشتري از استخوانها خارج شده و در فرايند هضم قند و شيريني مصرف مي شود. در نهايت استخوانها بعد از چند سال پوک مي شوند دليل اصلي خرابي دندانها نيز همين است. کلسيم از دندانها استخراج شده و دندان به مرور پوسيده و خراب مي شود.قند عامل اصلي بروز برخي از سرطان‌ها شامل سرطان‌هاي پستان، پروستات و روده و راست روده است، مقدار گلوکز خون را بي جهت افزايش مي دهد، باعث ضعف بينايي، تنگ شدن عروق خوني و در نهايت سکته مي‌شود، عامل ترش کردن معده است و همانطور كه تاكيد شد خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي را تشديد مي‌کند.علاوه بر اين‌ها، پير شدن زودرس، سفيد شدن موها و چين و چروک‌هاي پوستي عمدتا ناشي از مصرف خوراکي‌هاي شيرين است نه مصرف گوشت و پروتئين.

برخي از مطالعات در سال‌هاي اخير نشان داده است كه مصرف زياد مواد قندي گرايش به الکل و مواد مخدر را بيشتر مي‌كند.مهم‌ترين بيماري قرن حاضر يعني آلزايمر که با حواس پرتي هاي کوچک شروع مي شود بر اثر مصرف زياد مواد قندي بروز مي‌كند.دندانپزشكان معتقد هستند كه قند، تنها عامل پوسيدگي دندانها است بدين معني كه اگر قند مصرف نكنيد هرگز به دندانپزشک نيازي نخواهيد داشت.علاوه بر اينها، مصرف بي‌رويه مواد قندي عامل اصلي چاق شدن، عامل مهم در بروز آرتروز مفاصل، يکي از عوامل اصلي بيماري آسم، آلرژي به غذاهاي گوناگون، بالا رفتن فشار خون، ايجاد اگزما در کودکان، آب مرواريد و حتي در برخي موارد عامل بروز آپانديسيت است.بسياري از متخصصان تاكيد دارند كه بزرگترين خطر ناشي از مصرف زياد قند اين است که ساختمان مولكول وراثتي دي ان آ را مي شکند و آن را تغيير مي دهد که در نتيجه موجب سرطاني شدن سلول‌ها مي‌شود. قند سبب توليد مولكول‌هاي مضر راديکال‌ آزاد در خون و افزايش خطر بروز سرطان مي‌شود. حتي در بسياري از موارد سردردهاي بي‌موقع و بي‌دليل و ميگرن بر اثر مصرف خوردني‌هاي شيرين بروز مي‌كنند.

مصرف قند انعطاف پذيري ماهيچه ها و اندام بدن را کم مي‌کند به طوري که با کوچکترين حرکت ورزشي عضلات منقبض مي شوند و درد مي گيرند.عامل اصلي بروز افسردگي مصرف زياد قند است. مردم تصور مي کنند با مصرف يك خوردني شيرين روحيه‌شان شاد خواهد شد در حالي که کاملا برعکس است.شادي حاصل از خوردن شيريني به خاطر اعتيادي است که به آن داريد و با خوردن آن آرامش مي يابيد اما در روحيه و امواج مغزي شما اثر متضاد دارد.در پايان اين مقاله همچنين تاكيد شده است كه قند عامل افزايش تقسيم سلول‌هاي کبد و سرطان کبد، افزايش مقدار چربي کبد، بزرگ شدن اندازه کليه‌ها، اختلال در کار پانکراس، يبوست و خشکي روده، كاهش قدرت تمرکز و تصميم گيري در انسان و بالاخره افزايش خطر بسته شدن عروق خوني است.موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ ] [ 13:38 PM ] [ محسن آزاد ]
از همان روزي که به دنيا مي‌آييم، شروع به پير شدن مي‌کنيم. پير شدن پوست از 20 سالگي آغاز مي‌شود و از آن زمان تاثيرات پير شدن کم‌کم نمودار مي‌شود.

چرا پير شدن پوست اتفاق مي‌افتد؟

به گزارش سلامت نيوزپيري ذاتي که معمولاً فرايند پير شدن طبيعي پوست خوانده مي‌شود، موجب مي‌شود پوست دستخوش تغييرات عمده‌اي گردد:

• سلول‌ها با سرعت کمتري تکثير مي‌شوند و غشاي مياني پوست به تدريج باريک مي‌شود. سلول‌هاي چربي زير غشاي مياني تدريجاً کاهش مي‌يابد. نازک‌تر شدن پوست آن را نسبت به صدمات و تخريبات آسيب‌پذيرتر مي‌کند. توانايي پوست براي ترميم خود هم کاهش مي‌يابد، ازاينرو زخم‌ها کُندتر التيام مي‌يابند.

• شبکه زيرين فيبرهاي الاستين و کلاژن که لايه‌هاي سطحي پوست را نگه مي‌دارد، شل مي‌شود. سپس پوست قابليت ارتجاعي خود را از دست داده و شروع به آويزان شدن مي‌کند.

• غدد عرق زوال يافته و امولسيون محافظ آب-چربي پوست نيز از بين مي‌رود. توانايي پوست براي حفظ رطوبت کاهش يافته و پوست خشک و ناهموار مي‌شود.

• چين و چروک کم‌کم هويدا مي‌شود.

پيري زودرس پوست چيست؟

پيري زودرس تاثير قرارگيري دائم پوست در معرض نور خورشيد است. پيري زودرس با پير شدن طبيعي همراه شده و فرايند پير شدن طبيعي را سريعتر مي‌کند.

پيري زودرس طي چند سال اتفاق مي‌افتد. افراديکه پوست روشن دارند و زياد درمعرض آفتاب قرار مي‌گيرند، بيشتر علائم پيري زودرس از خود نشان مي‌دهند تا آنها که پوست‌هايي تيره‌تر دارند. با قرارگيري دائم پوست در معرض نور خورشيد، پوست توانايي ترميم خود را از دست داده و تخريب ايجاد مي‌شود. قرارگيري در معرض اشعه ماوراءبنفش کلاژن را از بين برده و سنتز کلاژن‌هاي جديد را مختل مي‌کند. خورشيد بر الاستين نيز اثر مي‌گذارد. پوست قابليت ارتجاعي خود را از دست داده، شل و چروکيده مي‌شود.

تاثيرات قابل رويت پيري زودرس پوست عبارتند از:

• لک آوردن پوست

• خشک و سخت شدن پوست

• چروک‌هاي باريک يا عميق

• کک و مک

• نازک‌تر به نظر رسيدن پوست

• ضعيف شدن بافت‌هاي پيوندي که قدرت و قابليت ارتجاعي پوست را کاهش مي‌دهد

• ايجاد رگ‌هاي قرمز رنگ روي پوست

جلوگيري از پير شدن پوست و پيري زودرس آن

بهترين راه براي مقابله با پيري زودرس پوست پيشگيري است. در زير به چند ايده در اين رابطه اشاره مي‌کنيم:

1. سبک زندگي سالم. لازم به گفتن نيست که بهترين روش پيشگيري طولاني مدت براي پير شدن پوست داشتن يک سبک زندگي سالم است که شامل موارد زير مي‌باشد:

• داشتن يک رژيم‌غذايي متوازن که از آن به مقدار کافي از غلات، ميوه‌ها و سبزيجات تازه و روغن‌هاي سالم مثل روغن زيتون وجود داشته باشد که مي‌تواند از پوست در برابر استرس اکسيداتيو محافظت کند.

• ورزش منظم موجب منظم شدن گردش خون شده که اکسيژن را که ماده مهم براي داشتن پوستي سالم است، به کليه قسمت‌هاي پوست مي‌رساند.

• نوشيدن مقدار کافي آب

• مصرف روزانه ويتامين‌ها

• کنترل استرس‌هاي روزانه

• خودداري از مصرف دخانيات

• داشتن خواب کافي

2. داشتن رژيم روزانه محافظت از پوست. محصولات مراقبتي پوست داراي عملکردهاي زير است:

• تميز کردن آلودگي‌ها و آرايش از روي صورت

• رطوبت بخشيدن به پوست

• محافظت از پوست

• بهبود ظاهر پوست

3. استفاده از محصولات آنتي‌اکسيدانه. آنتي‌اکسيدان‌ها موادي هستند که بعنوان پالاينده‌هاي راديکال‌هاي آزاد عمل مي‌کنند، مواد بي‌ثباتي که مي‌توانند به سلول‌ها آسيب برسانند. آنتي‌اکسيدان‌هاي پوست با قرار گرفتن در معرض نور خورشيد تخليه شده و بايد با مواد زير جايگزين شوند:

• مواد موضعي

• مکمل‌هاي خوراکي

4. محافظت در برابر آفتاب. بااينکه نمي‌توانيد از فرايند طبيعي پير شدن پوست جلوگيري کنيد، مي‌توانيد با محافظت از پوستتان دربرابر نور خورشيد از پيري زودرس آن پيشگيري کنيد. متخصصين پوست استفاده مداوم از کرم‌هاي ضدافتاب را براي پيشگيري از پيري زودرس پوست توصيه مي‌کنند.

توصيه‌هاي پزشکي و درمان

بااينکه تغيير تخريب‌هاي درازمدت آفتاب مقدور نيست اما متخصص پوست مي‌تواند ظاهر پوست شما را با بسياري روش‌هاي درماني از جمله موارد زير بهبود بخشد:

• لايه بردار آلفا هيدروکسي اسيد (alpha hydroxyl acid)

• کرم‌ها و ژل‌هاي تريتينوئين (Tretonoin)

• تازاروتين (tazarotene)

• رتينول (retinol)

• لايه‌بردارهاي شيميايي

• جراحي ليزر

• پُرکننده‌هاي پوس


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ ] [ 13:30 PM ] [ محسن آزاد ]
با ايـنکه مـقدار چربي زيادي در اکثر نوشيدني هاي الکلي وجود ندارد اما به خاطر کالري بالاي الکل موجب اضافه وزن مي شوند. انـرژي و کـالـري مـوجود در الـکـل بـايد بلافاصله سوزانده شود،وقتي بدنتان سرگرم سوزاندن کالري اضافي موجود در اين نوشيدني است، شما انتخاب ديگري نداريد مگر اينکه بيشتر کالري هاي مصرف شده ديـگر از غـذاهاي سالم را ذخيره کنيد.

به گزارش سلامت نيوز نوشـيدنيهاي گازدار الکلي حتي بدتر از نوشيدنيها الکـلي هستند و مـقدار بسيـار زيادي کالري از قند اضافه شده به آن وارد بدنتان مي کنند. حتـي مـصرف نوشابه هاي گازدار معمولي را هم بايد بخاطر تاثيري که بر قند خون ميگذارد، در رژيـم غذاييـتان مـحدود کنـيد. پـس اگر قصد پايين آوردن وزنتان را داريد، بهتر است براي نوشيدنـي تا حـد امکان از آب معدني استفاده کنيد.

2) ورزش يا فعاليت فيزيکي کم

همه ما مي دانيم که براي لاغر ماندن بايد ورزش کنيم اما خيلي از مردم هنوز هم به اندازه کافي ورزش و فعاليت جسماني در برنامه زندگي خود ندارند تا کالري هاي مصرفي اضافه را بسوزاند يا بر متابوليسم کند خود غلبه کنند. بايد در اکثر ساعات بيداري خود فعاليت فيزيکي داشته باشيد، يا حداقل سه جلسه در هفته، 20 تا 30 دقيقه ورزش کنيد. اگر اضافه وزنتان خيلي زياد است و براي ورزش کردن مشکل داريد؛ بهتر است از فعاليت هاي سبک تر و تفريحي تر استفاده کنيد.

خيلي از افراد از رفتن به باشگاه و انجام همان برنامه تمريني مشابه هميشگي خسته مي شوند. وقتي برنامه تمريني برايتان خسته کننده شود، حتماً بايد آنرا تند تند عوض کنيد چون انجام تمرينات تکراري و خسته کننده مي تواند چربي سوزي شما را خراب کند. بدن ما خيلي زود به ورزش عادت مي کند و تکرار چيزي که بدنتان خيلي راحت بتواند آنرا کامل کند هيچگونه تغيير فيزيکي ايجاد نمي کند.

بله، هنوز هم کالري خواهيد سوزاند اما اگر بدنتان به وضعيت کنوني مصرف کالري روزانه تان عادت کند، ديگر وزنتان پايين نمي آيد. يک راه بسيار عالي براي بهبود نتيجه اين است که با امتحان کردن انواع مختلف ورزش ها و فعاليت ها، بدنتان را وارد چالش کنيد؛ شنا، اسکيت، رقص، يا حتي صخره نوردي. وقتي ورزش کردن برايتان شکل تفريح پيدا کند و لذت بخش باشد، به مدت طولاني تري آنرا انجام مي دهيد و کالري بسيار بيشتري خواهيد سوزاند.

3) پايين آمدن متابوليسم

رژيم هاي غذايي کم کالري در هفته هاي اول خيلي خوب عمل مي کند اما بعد از مدتي ديگر تاثيري در کاهش وزن نخواهند داشت. دليل آن اين است که متابوليسم شما پايين آمده و درنتيجه به اين مقدار محدود مصرف کالري عادت مي کند. اگر با پايين آوردن بيشتر کالري هاي مصرفي به اين مسئله واکنش نشان دهيد، احتمالاً اين بار فقط عضلاتتان را از بين مي بريد و دوباره روند کاهش وزنتان به رکود مي رسد.

اين چرخه تا جايي ادامه مي يابد که تصميمتان براي پايين آوردن کالري مصرفي منحل مي شود و دوباره به وضعيت تغذيه سابقتان برمي گرديد. اما رمز اينکار اين است که مقدار کالري مصرفي را کم کم پايين بياوريد، و در عين حال از موادغذايي خوب و مقدار کافي پروتئين براي جلوگيري از دست رفتن عضلات، استفاده کنيد. انجام تمرينات بدنسازي به شما کمک مي کند متابوليسمتان را بالا ببريد و چربي سوزيتان را تسريع کنيد.

4) نديده گرفتن وعده هاي غذايي

ساده به نظر مي رسد، کمتر مي خوريد و حتماً وزن کم مي کنيد. به همين دليل خيلي از افراد در بعضي از وعده ها غذا نمي خورند و بدن را به حالت گرسنگي مفرط مي کشانند و براي حفظ آمينواسيدهاي لازم براي بدن، عضلات تجزيه مي شوند و نتيجه آن چيزي نيست بجز پايين آمدن متابوليسم.

همچنين اگر اجازه بدهيد قند خونتان خيلي پايين بيايد، دردهاي شديد گرسنگي را متحمل مي شويد و احتمال اين وجود دارد که به پرخوري مفرط کشانده شويد. پس سعي کنيد غذاهاي سالم و مقوي اما کم حجم و سبک در 5 الي 6 وعده در روز بخوريد. روزتان را با يک صبحانه خوب و سالم شروع کنيد که حاوي پروتئين باکيفيت باشد. بايد ياد بگيريد که چطور با اين روش غذا خوردن قند خونتان را تنظيم کنيد.

5) مصرف زياد قند و نمک

قند و نمک اضافي معمولاً در بسياري از غذاهاي فراورده اي با هم مخلوط هستند. مصرف مقدار زيادي قند در يک وعده غذايي باعث بالا رفتن قند خون مي شود؛ بدن بايد به اين وضعيت واکنش داده و آن را دوباره پايين بياورد. نتيجه آن اين است که قسمت اعظم آن قند اضافي به شکل چربي در بدن ذخيره مي شود.

اينجاست که خيلي از افراد که عادت به خوردن نوشابه دارند که فاقد چربي است متعجب مي شوند و نميدانند که چطور ممکن است اين ماده باعث ذخيره شدن چربي در بدنشان شود. پس سعي کنيد تا حد امکان مصرف قند را پايين بياوريد.

نمک هم باعث سردرگمي مي شود چون کالري ندارد اما مي تواند منجر به افزايش وزن شود. نمک باعث مي شود بدن آب در خود ذخيره کند، در نتيجه با مصرف مقدار زيادي نمک ممکن است برخي افراد احساس کنند که چاقتر مي شوند. پس سعي کنيد رژيم غذايي را دنبال کنيد که بيشتر در آن از موادغذايي طبيعي و غيرفراورده اي استفاده شده باشد.

6) ننوشيدن آب به ميزان کافي

در يک روز متوسط، بدن اکثر افراد دچار بي آبي مي شود چون خيلي بيشتر از آنچه آب در طول روز مي نوشند بدنشان آب از دست مي دهد. آنها اکثراً اين را متوجه نمي شوند چون مرکز تشنگي در بدن خيلي دقيق نيست. گاهي اوقات کمبود آب در بدن مي تواند دردهاي گرسنگي را به همراه داشته باشد، چون خيلي از ما مقدار آب مورد نياز روزانه مان را از موادغذايي تامين مي کنيم. اگر به اندازه کافي آب نمي نوشيد و معمولاً احساس گرسنگي مي کنيد، هوس شما به غذا ممکن است به خاطر تشنگي باشد نه گرسنگي. آب همچنين به بالا بردن سطح انرژي بدن نيز کمک مي کند، درنتيجه مي توانيد خيلي بهتر ورزش کنيد تا کالري بسوزانيد و وزنتان را پايين بياوريد. پس سعي کنيد در روز حداقل 8 ليوان آب بنوشيد.

7) سهم هاي غذايي نادرست

وقتي براي کم کردن وزنتان رژيم مي گيريد، فلسفه قديمي هنوز هم که هنوزه کاربرد دارد "کم بخوريد تا وزنتان پايين بيايد." گرچه همانطور که در موارد بالا گفتيم هيچيک از وعده هاي غذايي را نبايد ناديده بگيريد، اما راه حل اين است که کم بخوريد و مداوم بخوريد. خوردن غذاي سبک در وعده هاي غذايي بيشتر کاهش وزنتان را تسريع ميکند.

8) اهداف غيرواقعي

ايجاد هدف هايي که دست يافتن به آنها خيلي سخت باشد يا هدف هايي که خيلي غيرواقعي باشند از جمله دلايلي است که تلاش شما براي کاهش وزن را ناکام ميگذارد. وقتي تيپ بدنيتان اندومورف باشد (تيپ بدني چاق و فربه) عاقلانه نيست اگر بخواهيد اندام يک مانکن را پيدا کنيد. رسيدن به اهدافتان در موفقيت شما اهميت زيادي دارد. اگر به هدف هايتان دست پيدا نکنيد، ممکن است آخر کار احساس کنيد فردي شکست خورده هستيد و هم انگيزه خود را از دست داده و نااميد و مايوس شويد.

سعي کنيد هدف هايي کوچک و سهل الوصول براي خود پيدا کنيد تا انگيزه اي باشد براي موفقيتتان. کم کردن همان يک کيلو وزن در هفته که معمولاً توصيه مي شود ممکن است خيلي کند به نظر برسد اما حداقل آن اين که بدون هيچگونه سختي و مشکلي مي توانيد به آن دست پيدا کنيد. آنوقت است که حس پيروزي به شما دست مي دهد و يک قدم به هدف کلي و بزرگتان که رسيدن به وزن ايدآل است نزديک ميشويد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۵ ] [ 13:0 PM ] [ محسن آزاد ]

اصلي‌ترين علامت انحراف بيني

يک متخصص گوش و حلق و بيني با بيان اينکه ضربه به بيني تا قبل از کامل شدن بلوغ مي‌تواند باعث آسيب ديدن مراکز غضروف ساز يا استخوان ساز شود، گفت: شايع‌ترين علل انحراف تيغه بيني هنگام تولد در حين گذر از كانال زايمان و در بازي‌هاي کودکانه به دنبال اصابت توپ يا زمين خوردن ايجاد مي‌شود.

دکتر شهريار يحيوي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين مطلب که تيغه بيني فضاي داخلي بيني را به دو حفره مجزاي راست و چپ تقسيم مي‌كند، اظهار داشت: اين تيغه به عنوان يک داربست در ظاهر بيني موثر بوده که نيمه جلوي آن غضروف و نيمه بالاي آن را استخوان تشکيل مي‌دهد.اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ادامه به ديگر علل انحراف تيغه بيني اشاره کرد و گفت: رشد بيش از حد غضروف موجب مي‌شود تيغه بيني از خط وسط منحرف شود به طوري که به سمت راست يا چپ انحراف پيدا کند.وي اصلي ترين علامت انحراف بيني را انسداد تنفسي دانست و افزود: تشديد خورخور شبانه، احساس درد روي بيني و پيشاني و اختلال در عملکرد سينوس‌ها از ديگر علائم اين بيماري محسوب مي‌شود.دکتر يحيوي با اشاره به اينکه تشخيص انحراف تيغه بيني با معاينه باليني صورت مي‌گيرد، اظهار کرد: آندوسکوپي براي ديدن انحرافات پشت بيني به کار مي‌رود و در مواردي که اين انحرافات خيلي شديد باشد و روي سينوس‌ها اثر منفي بگذارد مي‌توان از وسايل تصويربرداري مانند سي تي اسکن استفاده کرد.اين متخصص گوش و حلق و بيني با بيان اينکه به طور معمول اکثر افراد جامعه درجات خفيفي از انحراف تيغه بيني را دارند، اذعان کرد: انحراف خفيف مشکلي براي فرد ايجاد نمي‌کند و نيازي به جراحي ندارد اما اگر انحراف تيغه بيني بيش از اندازه باشد و باعث انسداد نسبي يک حفره بيني يا هر دو شود در اين شرايط مراجعه به پزشک ضروري است.اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران اظهارداشت: افرادي که تنها تيغه داخل بيني آنها کج است نيازي به دستکاري براي اصلاح آن ندارند و بازسازي تيغه بيني در اين موارد کافي است و انجام عمل زيبايي منوط به خواسته بيمار است.دکتر يحيوي در پايان گفت: در مواردي به علت کج بودن تيغه داخل بيني و فشار آنها استخوان‌هاي بيني کج مي‌شوند که در اين موارد تنها راه اصلاح همزمان تنفس و ظاهر بيني انجام عمل زيبايي است که به موجب درمان انجام مي شود.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ ] [ 0:15 AM ] [ محسن آزاد ]

يک کارشناس صنايع غذايي گفت: مصرف پنير همراه با گردو مي‌تواند براي استخوان‌سازي بسيار اهميت دارد و استخوان‌ها را محکم مي‌کند.مرتضي مشايخ در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مصرف فرآورده‌هاي لبني براي گروه‌هاي مختلف سني از اهميت خاصي برخوردار است به دليل اينکه شير يکي از بهترين مواد غذايي است.وي گفت: مصرف شير براي استخوان‌سازي و تقويت سيستم ايمني بدن بسيار اهميت دارد و يک کاسه ماست، 2 ليوان دوغ يا 60 گرم پنير برابر يک واحد شير است.اين کارشناس صنايع غذايي بيان داشت: مصرف پنير همراه با گردو مي‌تواند براي استخوان‌سازي بسيار اهميت داشته باشد به دليل اينکه نسبت کلسيم به فسفر يک به يک است و مصرف آن استخوان را مستحکم‌تر مي‌کند.

مشايخ اضافه کرد: مصرف شير در تنظيم چربي بدن مؤثر است به دليل اينکه چربي موجود در شير در حد تناسب است و مصرف آن موجب کاهش چربي‌هاي دور شکم مي‌شود.وي افزود: مصرف کافي شير و فرآورده هاي آن از بروز بيماري‌هايي مانند پوکي استخوان و پوسيدگي دندان پيشگيري مي‌کند و تقريباً 70 درصد از پروتئين‌هاي بدن را تأمين مي‌کند.اين کارشناس صنايع غذايي با اشاره به اينکه ايرانيان شير کمي مصرف مي‌کنند، بيان کرد: در برخي از کشورها افراد سالانه 300 کيلوگرم شير مصرف مي‌کنند اما اين ميزان در کشور ما بسيار کمتر است


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ ] [ 13:10 PM ] [ محسن آزاد ]
از بين هر 20 فرانسوي، يكي‌شان كليه‌هايي بيمار دارند و خودشان اين موضوع را نمي‌دانند!

نزديك به سه ميليون فرانسوي از يك بيماري كليوي رنج مي‌برند. با اين حال، اكثر آنها از اين موضوع اطلاع ندارند! در واقع، بيماري‌هاي كليوي قبل از رسيدن به مراحل پيشرفته علايم خاصي از خود نشان نمي‌دهند. اغلب اين بيماري‌ها دير تشخيص داده مي‌شوند، در حالي كه تشخيص زودرس، مي‌تواند شدت آسيب‌هاي كليوي را كم يا حتي متوقف كند.

به گزارش روزنامه شرق كليه‌ها ضايعات سمي را كه از نابودي سلول‌هاي بدن و هضم مواد خوراكي ايجاد مي‌شوند از بدن خارج مي‌كنند. بريژيت لانز، نفرولوژيست و دبيركل بنياد كليه فرانسه مي‌گويد: «سلول‌هاي بدن ما براي زنده بودن نياز به انرژي و مواد مختلف ديگري دارند كه اين نياز توسط مواد غذايي تامين مي‌شود. ضايعات توليدشده توسط اين مراحل اغلب توسط خون جذب و توسط كليه‌ها تصفيه مي‌شود. سپس اين سموم وارد ادرار مي‌شوند.» اما نقش كليه‌ها فقط به تصفيه كردن خون محدود نمي‌شود. درواقع، كليه‌ها هورمون هم توليد مي‌كنند. بريژيت لانز اضافه مي‌كند: «اولين آنها، هورمون رنين است كه فشار خون را تنظيم مي‌كند به همين دليل است كه نارسايي كليوي مزمن اغلب همراه با پرفشاري خون است.» ضمنا كليه‌ها اريتروپويتين معروف را هم مي‌سازند كه به دليل دوپينگ شناخته شده است. اين هورمون بر ساخت مغز استخوان در توليد گلبول‌هاي قرمز خون اثر مي‌گذارد. كمبود اين هورمون بر اثر نارسايي كليوي باعث كم‌خوني مي‌شود.

بيماري‌هاي كليوي ممكن است در اثر عفونت‌هاي ميكروب‌هايي مانند استرپتوكوك ايجاد شوند. همچنين مواد سمي، خصوصا برخي داروها نيز ممكن است كاركرد نامناسب كليه‌ها را در پي داشته باشد البته كليه‌ها با افزايش سن، عملكردشان ضعيف‌تر مي‌شود. در واقع از 60 سالگي به بعد، در ازاي هر 10 سال، 10 درصد از عملكرد كليه‌ها كاسته مي‌شود.

يكي از دلايل اصلي نارسايي كليوي انسداد سرخرگ‌هاي كليه است. دكتر لانز در اين‌باره مي‌گويد: «از 50 سالگي به بعد، ديواره سرخرگ‌هاي كليوي ممكن است ضخيم شود و رسوب كلسترول را در خود به دنبال داشته باشد. اين همان ورم وريدي است. عبور خون به سمت كليه كاهش مي‌يابد بنابراين بافت كليوي، كم‌كم خراب مي‌شود.»

اغلب اوقات، تشخيص زودرس اين انسداد به كمك آنژيوپلاستي قابل درمان است. دكتر لانز در ادامه توضيح مي‌دهد: «يك بالون كوچك وارد ناحيه منقبض شده سرخرگ مي‌شود و طي 30 ثانيه آن را باد مي‌كند. به اين ترتيب اين ورم از بين مي‌رود و خون مي‌تواند دوباره به شكل طبيعي در رگ به جريان بيفتد. اين درمان مي‌تواند باعث بهبود جزيي نارسايي كليوي شود.»

ديابت نيز مسوول يك‌چهارم موارد نارسايي كليوي است، ديابت اغلب همراه با پرفشاري خون و البته افزايش بسيار زياد چربي خون است.

اين دو عامل، آسيب‌هاي كليوي را با خود به همراه دارند، اينجا باز هم زمان اهميت بالايي مي‌يابد! هر چه ديابت زودتر تشخيص داده و درمان شود، از بين رفتن كليه نيز كندتر خواهد شد.

در ابتداي بيماري‌هاي كليوي، اغلب علايم خاصي وجود ندارد. نارسايي كليوي آرام‌آرام با خستگي بيش از حد بر اثر انجام يك كار از دست دادن اشتها و نياز به دفع ادرار به دفعات هنگام شب احساس مي‌شود. به طور كلي عدم كاركرد كليه‌ها در موارد پرفشاري خون يا بعد از آزمايش ادرار كشف مي‌شود. با پيشرفت درجه و شدت نارسايي كليوي، پزشكان روي آزمايش خون حساب مي‌كنند. اصلي‌ترين فاكتور كراتينين است، يعني ميزان كراتينين در خون سنجيده مي‌شود. لانز در اين‌باره توضيح مي‌دهد: «كراتينين از نابودي طبيعي سلول‌هاي ماهيچه‌اي در بدن توليد مي‌شود. اگر كليه‌ها درست كار نكنند، ميزان كراتينين خون افزايش مي‌يابد.»

به محض اينكه نارسايي كليه تشخيص داده شد، براي پيشگيري از وخامت شرايط بايد درمان آغاز شود. به اين منظور در ابتدا بايد فشار خون به وسيله دارو كنترل شود. سپس بايد فرد بيمار در روش تغذيه‌اش تجديدنظر كند. در واقع، تغذيه‌اي سرشار از پروتئين كار كليه‌ها را زياد مي‌كند و باعث ايجاد ضربه به عملكرد كليه مي‌شود ضمنا توقف در استعمال دخانيات ضروري است. در واقع، سموم دخانيات روند پيش‌روي نارسايي كليوي را سرعت مي‌بخشد. به محض اينكه نارسايي كليوي شديد شود، بايد درمان توسط دياليز را شروع كرد. دياليز خون را از مسير يك غشا نيمه‌نفوذپذير تصفيه مي‌كند. در فرانسه، حدود هشت هزارنفر در سال اين درمان را آغاز مي‌كنند و بيش از 35 هزار نفر به طور مرتب دياليز مي‌شوند.

برخي اصول بسيار ساده به حفظ سلامت كليه‌ها كمك مي‌كنند. لانز در اين‌باره توصيه‌هايي دارد: «بايد متناسب با نيازتان آب كافي بنوشيد (حداقل يك ليتر در روز) و اين ميزان را براي راحت‌تر شدن كار كليه‌ها به چند مرحله تقسيم كنيد.

مراقب باشيد تا تغذيه‌اي متعادل داشته باشيد تا از افزايش وزن و بالارفتن كلسترول جلوگيري شود. زياد نمك استفاده نكنيد زيرا مصرف زياد نمك باعث پرفشاري خون مي‌شود. در رابطه با مصرف بيش از حد مسهل‌ها يا مدررها و مصرف محصولاتي كه تركيبات آنها برايتان شناخته شده نيست مانند برخي گياهان چيني، مراقب باشيد.

در پايان، حواس‌تان به رژيم‌هاي غذايي پر پروتئين هم باشد، اين دسته از خوراكي‌ها، كليه‌ها را خسته مي‌ك


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ ] [ 13:10 PM ] [ محسن آزاد ]
معمولاً مردم ، این بیماری را به عنوان ” مچ درد” می شناسند که درد آن به انگشت های دست ختم شد ه و حرکات دست را تا حدودی مشکل می سازد و ناتوانی به وجود می آورد.

امروزه این ناراحتی در میان کارگران و کارکنان کشورهای صنعتی فوق العاده رایج است. این عارضه در میان کسانی که ساعات زیادی با کامپیوتر کار می کنند؛ مانند صندوق دارها، ماشین نویس ها و کارگران کارخانه های ماشین سازی ، کاربران کامپیوتر، نجاران، تصویرگران، کارگران، قصابها و مکانیکهای خودرو و رانندگان ماشینهای سنگین و افرادی که به کارهای مکانیکی اشتغال دارند بسیار رایج است.
خواب رفتگی مکرر دست ها ، گزگز کف دست ، کاهش قدرت گیرایی و انعطاف انگشتان ، … این نشانه های ناخوشایند ممکن است هرکدام از ما را بترساند و ما را درباره استفاده همیشگی از دستانمان نگران کند . بروز طولانی مدت و مداوم این نشانه ها می تواند نشانه ایجاد بیماری تونل کارپال باشد .

لازم نیست حتماً نوازنده پیانو یا یک تایپیست حرفه‌ای باشیم تا ابتلا به این بیماری ما را از کار بیکار کند. بلکه به دنبال از بین رفتن قدرت انعطاف انگشتان، غذا خوردن، مسواک زدن و حتی لباس پوشیدن تقریباً غیرممکن می‌شود.

هرچند این عارضه بیشتر در شغل‌های خاصی دیده می‌شود، اما این بیماری فقط مربوط به شاغلان نیست و خانم‌های خانه‌دار هم باید مراقب باشند. انجام کارهای خانه می‌تواند باعث به‌وجود آمدن نشانگان تونل کارپال شود. طبق نتایج مطالعه‌ای که در سی کشور و سه ایالت کانادا طی یک دوره سی ماهه انجام شده، مشخص شده است ۹/۱۵ درصد موارد جدید نشانگان تونل کارپال مربوط به خانم‌های خانه‌دار بوده است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ ] [ 15:44 PM ] [ محسن آزاد ]

 با دل درد چه كنيم؟

اگر خوردن يك غذاي تند معده‌تان را به درد آورده است، تعجب نكنيد. چيز مهمي نيست، احتمالا دچار دل به هم خوردگي شده‌ايد و حداكثر بعد از چند روز حال‌تان خوب مي‌شود. اما اگر با خوردن غذاهاي معمولي مثل برنج و غلات و مراقبت از معده هنوز هم ناراحتيد و درد معده داريد، احتمالا دچار زخم گوارشي شده‌ايد.

به گزارش سلامت نيوز اين زخم‌ها كه درون لوله گوارش ايجاد مي‌شوند، ‌به هر شكل و اندازه و در هر جا ممكن است پديدار شوند. در واقع، دردي كه با خوردن غذا كمي آرام بگيرد ممكن است علامت زخم معده يا دوازدهه باشد. ‌گرچه هنوز علت دقيق زخم گوارشي نامعلوم است (تحقيقات اخير باكتري‌هايي را كه نام هليكوباكترپيلوري دارند، مسوول ايجاد اين زخم‌ها مي‌داند)، اما مشخص است كه خوردن چيزهايي مثل آسپيرين و قهوه زخم را بدتر مي‌كند. برخي داروها، مثل آسپيرين مانع توانايي معده براي التيام خود مي‌شود.

اما گاهي زخمي در كار نيست و درد معده داريد. در اين حالت ممكن است دچار سوءهاضمه شده باشيد، يعني پوشش دروني معده هر غذايي را تحمل نمي‌كند كه شايع‌ترين آنها غذاهاي پرادويه است. بيماري كولون تحريك‌پذير هم دستگاه گوارش را به تنگ مي‌آورد. در اينجا روده در به جلو راندن غذا دچار اشكال شده است. علامت مشخصه كولون تحريك‌پذير درد شكم همراه با اسهال يا يبوست و نفخ است. درد اين بيماري با اجابت مزاج تسكين مي‌يابد، ولي باز هم برمي‌گردد. مسموميت غذايي هم درد معده مي‌آورد. نفخ ناشي از بلع هوا در هنگام جويدن يا توليد گاز متان در هنگام هضم غلات هم ممكن است در لوله گوارش گير كرده و تا خارج شدن آن ايجاد درد كند. ‌تعداد بيماري‌هاي گوارشي كه مي‌توانند ايجاد درد ناگهاني شكم كنند زياد است، از جمله التهاب زخمي كولون، بيماري كرون، بيماري كيسه صفرا، ‌التهاب آپانديس، التهاب ديورتيكولي و التهاب لوزالمعده.

درمان درد معده: براي تشخيص علت هر درد شديد و حاد شكم نزد پزشك برويد. چون اين دردها معمولا نياز به درمان هر چه سريع‌تر طبي دارند. اما براي رفع درد و ناراحتي جزيي شكم كارهايي مي‌توانيد بكنيد.

1- چاي بخوريد: اسيد تانيك موجود در يك فنجان چاي دم‌كرده ظاهرا به دفع برخي باكتري‌ها و مواد شيميايي عامل درد معده كمك مي‌كند، مخصوصا اگر بيرون‌روي هم داشته باشيد. ظرف يك ساعت پس از خوردن چاي درد بايد تسكين يابد.

2- ضد اسيد بخوريد: تمام داروهاي ضد اسيد ماده‌اي دارند كه زيادي اسيد معده را خنثي مي‌كند.

درمان درد زخم گوارشي: گرچه علت دقيق و قطعي زخم گوارشي معلوم نيست، ولي راه‌هاي درماني و ‌تسكين‌بخشي براي آن هست.

1- دارو بخوريد: انواعي از داروها با تاثير بر گيرنده‌هاي معده H2 توان معده را براي توليد يا ترشح اسيد مهار مي‌كنند. تحقيقات نشان داده است كه در 95 تا 98درصد موارد با استفاده از اين داروهاي قوي زخم التيام يافته است. بيشتر پزشكان معتقدند كه اين دارو بايد جزو اصلي درمان باشد.

2- سايميتيدين بخوريد: داروهايي مثل سايميتيدين و رانيتيدين توليد اسيد معده را كه باعث زخم مي‌شود متوقف مي‌كنند.

3- آنتي‌بيوتيك بخوريد: اگر درد پايدار شكم و اسهال داريد، احتمالا براي از بين بردن باكتري‌هاي جاي‌گرفته در معده بايد تحت نظر پزشك آنتي‌بيوتيك بخوريد.

4-شير بخوريد: خوردن يك ليوان شير بدون چربي در حمله درد زخم معده، تسكين سريع آن را به دنبال دارد. شير مانند يك ضد اسيد عمل مي‌كند و با خنثي كردن اسيد درد را هم از بين مي‌برد اما مواظب باشيد، برخي از كساني كه براي تسكين درد معده شير خورده‌اند، بعد از مدت كوتاهي دچار درد شديدتر شده‌‌اند
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ ] [ 0:15 AM ] [ محسن آزاد ]
ملاسما يکي از شايع ترين علل ايجاد لک صورت است و اغلب در خانم هاي مراجعه کننده براي درمان لک صورت ديده مي شود که يک لک اکتسابي قهوه اي رنگ است که به صورت آهسته به وجود مي آيد.

به دليل اينکه اين لک ها بيشتر در زنان حامله ظاهر مي شود يا عود مي کند، به لک هاي حاملگي شهرت دارد، ولي مي تواند در خانم هاي مجرد و به ندرت در مردان نيز ديده شود. اين لک ها بيشتر در گونه ها، پيشاني و چانه ديده مي شود و در افراد سبزه مشخص است.

تيرگي يا لک پوست معمولا پس از زايمان ناپديد مي شود، اما ممکن است براي ماه ها يا سال ها باقي بماند.

اين نوع لک صورت ممکن است بدون علت مشخص يا به صورت خانوادگي، مخصوصا در افرادي که حتي در تماس با نور آفتاب خفيف تيره مي شوند، ديده شود.

به گزارش سلامت نيوز بعضي خانم ها متوجه مي شوند که درست قبل از قاعدگي، لک ها واضح تر مي شود.

ملاسما يا لک حاملگي به طور شايع در خانم هايي که قرص ضد بارداري مصرف مي کنند، ديده مي شود که در تماس با نور آشکارتر مي شود.

اين خانم ها هنگامي که حامله شوند، همين لک را پيدا مي کنند. زمان زيادي طول مي کشد تا پس از قطع قرص ضد حاملگي، اين لک بر طرف شود و يا ممکن است که هرگز به طور کامل برطرف نشود.

کک مک يا فرکل(FRECKLE):

کک و مک بيشتر در افراد با پوست روشن، موهاي قرمز يا بلوند و چشمان آبي ديده مي شود و از سن 5 سالگي شروع مي شود که به صورت لک هاي کوچک قهوه اي روشن، در مناطق باز بدن مثل صورت، شانه و پشت ديده مي شود.

در تابستان تعداد، اندازه و عمق کک مک افزايش مي يابد و در زمستان کوچک تر، روشن تر و کم تعدادتر مي شود. اين نوع پيگمانتاسيون ممکن است از نظر زيبايي آزار دهنده باشد، ولي خطري ندارد.

در افراد مبتلا به فرکل، شيوع خال هاي بدن افزايش مي يابد. کک مک هايي که در سنين پايين شروع مي شود و در زمستان هم باقي مي ماند، بايستي حتما توسط پزشک بررسي گردد.

لک هاي پيري:

اين لک ها در اثر تماس حاد يا مزمن با نور آفتاب و افزايش سن بوجود مي آيد. معمولا لک هاي قهوه اي رنگ مسطح به اندازه ي يک سانتي متر يا بيشتر که روي صورت و پشت دست ها، در سنين 30 تا 40 سالگي شروع مي شود و با افزايش سن گسترده تر، پررنگ تر و با تعداد بيشتر نمايان مي شوند.هر چند در نمونه برداري تغييرات بدخيمي ندارند، ولي مي توانند در سال هاي بعد تبديل به ضايعات بدخيم شوند. لذا بايستي درمان شوند.

لک هاي ناشي از سوء تغذيه و کمبود ويتامين :

اين لک ها در اثر کمبود ويتامين B12 اتفاق افتاده و در نژادهاي با پوست تيره شايع تر است. اين لک ها ظاهر لکه لکه دارند.

در اثر کمبود ويتامين A اين لک ها گسترده بوده و همراه با برجستگي هاي شبيه پوست مرغ ظاهر مي شود. همچنين در کمبود اسيد فوليک ، کمبود اسيد اسکوربيک (ويتامين C) و در انواع کم خوني ها نيز لک هاي مشابه ديده مي شود.

لک در اثر مصرف بعضي داروها :

مصرف بعضي داروها از قبيل کلرپرومازين، دي پنيسيلامين، هيدانتوئين، داروهاي ضد مالاريا و داروهاي ضد سرطان باعث ايجاد لک به اشکال گوناگون به همراه علائم ديگر مي شوند. مصرف طولاني مدت قرص ماينوسيکلين در درمان جوش و غرور جواني، باعث تيرگي پوست در نواحي جوش هاي ملتهب و قرمز مي شود.

لک ناشي از التهاب پوست:

اين نوع لک پس از التهاب هاي پوستي در اثر بيماري هايي مثل ليکن پلان (بيماري التهابي پوست و دهان)، لوپوس اريتماتويا (بيماري التهابي بافت همبند پوست)، بعد از سوختگي پوست در اثر آفتاب سوختگي يا سوختگي خفيف با عوامل ديگر، جوش غرور جواني دست کاري شده، سائيدن پوست براي برطرف کردن اسکار(جاي زخم) و فرو رفتگي پوست در همان محل ايجاد مي شود.

اين لک ها در نژادهاي تيره و افراد سبزه شايع تر است و بيشتر در نواحي باز بدن مثل صورت رخ مي دهد. همچنين ضربه به پوست، محکم کشيدن کيسه و ليف زبر در حمام يا مالش پوست ران ها روي يکديگر هنگام راه رفتن در افراد چاق، مي تواند باعث ايجاد لک در همان محل شود.

لک ناشي از بيماري ها:

لک در اثر بيماري هايي مثل آسم ، نارسايي کبدي و کليوي که در زمان حملات آسماتيک، تيرگي منتشر پوست براي سه تا چهار روز ممکن است وجود داشته باشد.همچنين در روماتيسم و نارسايي کليه و سيروز کبدي و بعضي بيماري هاي ديگر تيرگي گسترده ي پوست ديده مي شود.

لک هايي با علل متفرقه:

ساير علل ايجاد لک هاي تيره ي پوست شامل: ملانيسم يا لک ارثي منتشر بدن؛ لک اطراف دهان؛ لک اطراف چشم و لک هاي کوچک قهوه اي در نقاط مختلف بدن است که مي تواند همراه يا بدون علايم ديگر باشند.عطرها و ادوکلن هايي که حاوي 5- متوکسي پورالن و برگاموت هستند، اگر پس از استعمال روي پوست در معرض نور آفتاب قرار گيرند، باعث لک هاي تيره در پشت گوش، گردن و صورت مي شوند.لک هاي شغلي نيز در اثر تماس با ترکيبات حاوي تار مانند آسفالت و روغن هاي معدني، و تماس با نور آفتاب به وجود مي آيند.علل زياد ديگري نيز در ايجاد لک روي صورت و بدن موثرند که به دليل نادر بودن، ذکر آنها ضروري نيست، ولي حتما بايستي توسط پزشک در موقع مراجعه مد نظر قرار گيرد.

درمان لک هاي قرمز

لک هاي تيره ي پوست، همان طوري که گفته شد، علل مختلفي دارند که بايستي بعد از بررسي علمي علت، معاينه ي دقيق و گرفتن شرح حال از بيمار، و بعضي مواقع پس از انجام آزمايشات و حتي تکه برداري از پوست، درمان شوند.

گاهي افراد غيرمتخصص يا آرايشگاه ها، براي درمان لک صورت، يک يا چند نوع کرم ضد لک را بدون توجه به علت آن تجويز مي کنند. بعضي از اين داروها تحت عنوان داروهاي گياهي، ممکن است حاوي ترکيباتي باشند که در دراز مدت براي پوست وضعيتي بوجود مي آورند که حتي توسط متخصصين پوست هم غير قابل درمان شوند.روش هاي متعددي براي درمان لک صورت وجود دارد که پزشک پس از بررسي هاي اوليه، از آنها استفاده مي کند.

استفاده از داروهاي موضعي مثل هيدروکسين، تره سنيونين، اسيدهاي آلفا هيدروکسي، اسيد کوجيک، اسيد آزلاتيک و کراترکسي ها مثل اسيد ساسبک، اسيد لاکتيک؛ و نيز روش هاي درماني مانند پليگيک هاي شيميايي مثل TCA ، فنول، محلول جستر و پا ارم بريزن، کوتر کرايو؛ و به کارگيري ليزرهاي اربيوم ياک، ليزر CO2 و ليزر روبي مواردي هستند که پزشک با توجه به وضعيت بيمار، نوع لک و علت آن، براي درمان از آنها استفاده مي کند.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۴ ] [ 22:18 PM ] [ محسن آزاد ]
بيشتر سرطان هاي پوست فقط به طور موضعي رشد كرده و بافت هاي مجاور خود را گرفتارمي كنند ولي بعضي از آنها بخصوص ملانوم ( سرطان سلول هاي رنگدانه ) كه نادرترين نوع سرطان پوست است، ممكن است از طريق سيستم گردش خون يا لنفاتيك گسترش يابد و به دورترين نقاط بدن برسد. چون ملانوم خصوصيات متفاوتي نسبت به دو نوع ديگر سرطان پوست دارد.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از تبيان شايع ترين نوع سرطان پوست، سرطان سلول هاي پايه اي BCC است كه به آهستگي رشد كرده و به ندرت گسترش مي يابد ولي اگر اين بيماري درمان نشود مي تواند به استخوان هاي زيرين يا پوست اطراف گسترش يابد و مشكلات جدي ايجاد نمايد. سرطان سلول هاي سنگفرشيSCC كه كمتر از سرطان با سلول هاي پايه اي ديده مي شود به ندرت مي تواند رشد سريع داشته باشد. چون هر دو نوع اين سرطان در صورت تشخيص زودهنگام به راحتي قابل درمان مي باشند، بنابراين كشف زودرس و درمان مناسب اهميت ويژه اي دارد.

اين سرطان هاي پوست تقريباً در تمامي نقاط پوست بدن مي توانند ايجاد شوند ولي شايع ترين محل هاي ايجاد اين تومورها، مناطق باز بدن مثل صورت، گردن، ساعد و پشت دست ها مي باشد.

علل ايجاد سرطان پوست

مهمترين عامل شناخته شده سرطان پوست تماس هاي مكرر با اشعه ماوراي بنفش در طي سال هاي طولاني است. هيچكس از ابتلا به سرطان پوست مصون نيست ولي كساني كه در معرض خطر بيشتري هستند عبارت اند از:

مردان و زنان با پوست روشن كه دچار آفتاب سوختگي مي شوند، افرادي كه مدت زمان طولاني را در آفتاب سپري مي كنند، مثل كشاورزان، دريانوردان و فروشندگان دوره گرد. (گرچه تماس با نور خورشيد به طور مطلق قابل جلوگيري نيست ولي بايد در افرادي كه پوست روشن دارند، به حداقل كاهش يابد.)

افراد با پوست روشن به علت فقدان مقادير كافي ملانين كه رنگدانه پوست است و در مقابل نور خورشيد به صورت يك صافي عمل مي كند، مستعد ابتلا به صدمات پوستي ناشي از تابش آفتاب مي باشند. هرچه پوست تيره تر باشد، ميزان ملانين آن بيشتر است. در سياهپوستان به علت وجود مقادير كافي ملانين ، سرطان پوست نادر است. از طرف ديگر افراد آلبينو(زال) كه در پوست خود فاقد ملانين هستند و محافظي در برابر اشعه ماوراي بنفش نور خورشيد ندارند، بسيار مستعد ابتلا به سرطان پوست مي باشند. كساني كه به علل شغلي يا فعاليت ورزشي در معرض نور آفتاب شديد قرار مي گيرند، بايد از كرم هاي محافظ آفتاب و در صورت امكان از كلاه و دستكش هاي بلند استفاده نمايند. ساير عوامل مستعد كننده سرطان پوست كه كمتر شايع است معمولاً در تماس طولاني مدت با ذغال ، قطران، آرسنيك، روغن پارافين و راديوم ايجاد
مي شود.

تشخيص

همه افراد بايد نسبت به تغييرات غيرطبيعي پوست مثل زخم هايي كه بهبود نمي يابند حساس باشند و با پزشك مشورت نمايند. فقط پزشك مي تواند تشخيص دهد كه كدام ضايعه خوش خيم ، كدام پيش سرطاني و كدام بدخيم است . در بسياري از موارد ، پزشك براي رسيدن به تشخيص ، از ضايعه نمونه برداري مي كند. نمونه برداري يك اقدام جراحي نسبتاً بدون درد است كه در طي آن قسمت كوچكي از بافت منطقه مشكوك برداشته مي شود و در زير ميكروسكوپ بررسي مي گردد. اگر ضايعه به حد كافي كوچك باشد ممكن است كل آن در هنگام بيوپسي برداشته شود. نمونه برداري تنها راه قطعي تشخيص سرطان است. نمونه برداري از ضايعات خوش خيم باعث تبديل شدن آن به ضايعه بدخيم نخواهد شد. همچنين نمونه برداري اگر صحيح انجام شود ، باعث گسترش بيماري به ساير نقاط نيز نمي شود.

درمان

اگر نمونه برداري، وجود سرطان يا ضايعات پيش سرطاني را نشان دهد، پزشك راجع به بهترين درمان آن ضايعه تصميم گيري خواهد كرد. چهار روش كلي درمان ضايعات پوستي شامل جراحي، تخريب ضايعه پوستي با جراحي، تخريب ضايعه به وسيله يخ زدن آن كرايوتراپي و يا راديوتراپي ( اشعه درماني ) است.

اندازه ضايعه و محل آن مشخص كننده نوع درمان آن است. تمام اين روش ها با95درصد موفقيت همراه است.

در بعضي از موارد، تركيبي از اين روش هاي درماني استفاده مي شود و گاهي نيز تكرار درمان ضروري به نظر مي رسد. در سال هاي اخير استفاده از پمادها يا محلول هاي دارويي مثل داروي 5 – فلوئورواوراسيل در درمان بعضي از ضايعات پوستي توصيه شده است. ميزان موفقيت در درمان سرطان پوست بستگي به اندازه، گسترش و نوع آن دارد. در سرطان هاي سلول هاي پايه اي و سلول هاي سنگفرشي، با تشخيص و درمان به موقع مي توان به بهبودي كامل دست يافت.

ملانوم بدخيم

ملانوم بدخيم به ندرت ديده مي شود، و ميانگين سني آن حدود 53 سال است و ممكن است به اعضاي ديگر گسترش يابد. ملانوم معمولاً خود را به صورت سفيد، صورتي ، آبي يا خاكستري مخلوط شده نشان مي دهد. معمولاً اين بيماري به صورت يك ضايعه ي زگيل يا خال مانند شروع مي شود كه شكل، اندازه و رنگ آن در حال تغيير است. ممكن است خارش و حتي در موارد نادر در اثر صدمات خفيف خونريزي داشته باشد. هرگونه تغيير در خال هاي سابق و يا ايجاد خال هاي بزرگتر از يك سانتي متر بلا فاصله بايد مورد مشورت پزشكي قرار بگيرد.

ملانوم ممكن است به طور ناگهاني ايجاد شود يا در نزديكي و يا بر روي خال ها و ساير نقاط تيره رنگ پوست ظهور يابد. بنابراين ضروري است كه محل و شكل خال هاي خود را به طور كامل بدانيم تا متوجه تغييرات آن گرديم. نكات زير مي تواند علامت يك ملانوم باشد به اين دليل با مشاهده هر ضايعه رنگي با اين خصوصيات بايد سريع به پزشك مراجعه كرد:

- قرينه نبودن ، عدم مشابهت يك طرف ضايعه با طرف ديگر

- حاشيه نامنظم يا غير مشخص

- تغيير رنگ ازيك نقطه به نقطه ديگر ( در منطقه ضايعه)

- قطر بيشتر از 6 ميلي متر

پزشك ممكن است براي اطمينان از تشخيص، مانند ساير انواع سرطان پوست، نمونه برداري انجام دهد. اگر ملانوم تشخيص داده شود، در اين صورت مؤثرترين درمان، عمل جراحي است ولي ساير روش هاي درماني نيز ممكن است استفاده شود . گرچه وسعت جراحي لازم براي ملانوم ، بيشتر از ساير انواع سرطان پوست است ولي از لحاظ زيبايي نتايج بسيار خوبي خواهد داشت. اگر ملانوم در مراحل اوليه تشخيص داده و درمان شود نتيجه درمان بسيار خوب خواهد بود ولي در مراحل پيشرفته تر معمولا به اعضاء دور دست منتشر مي شود و نتيجه درماني مناسبي نخواهد داشت. ساير اعضاي خانواده فرد مبتلا به ملانوم در معرض ابتلا به اين بيماري قرار دارند، به همين دليل بايد به طور مرتب توسط متخصص پوست معاينه گردند.

چگونه خود را در مقابل ابتلا به سرطان پوست محافظت كنيم؟

- بين ساعات 11 صبح تا 4 بعد از ظهر حتي الامكان در معرض نور خورشيد قرار نگيريد.

- دست ها و پاهاي خود را با پوشيدن لباس مناسب بپوشانيد.

- از كرم هاي محافظ آفتاب مناسب استفاده كنيد.

- از لامپ هاي مخصوص برنزه كردن استفاده نكنيد.

- كودكان خود را در معرض نور شديد آفتاب قرار ندهيد.

- محافظت از پوست در برابر آفتاب را به فرزندان خود بياموزيد.

كليد حفظ سلامت درمقابل سرطان پوست، ابتدا پيشگيري از آن و در صورت بروز، كشف زود هنگام و درمان مناسب آن استموضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ ] [ 20:16 PM ] [ محسن آزاد ]
آيا تا به حال راجع به تزريق واكسن آنفولانزا فكر كرده ايد؟ اين واكسن بهترين روش براي پيشگيري از ابتلا به آنفولانزا با مشورت پزشك متخصص خانواده مي باشد که براي هر سني ميتواند مثمر ثمر واقع گردد . به دليل اينكه فصل آنفولانزا از ابتداي مهر ماه شروع مي شود و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه مي يابد ، بهترين زمان براي دريافت واكسن مهر و آبان ماه است . با اين حال مي توان در ماه آذر و حتي ديرتر هم براي اين کار اقدام كرد ، اگر چه اقدام سريعتر مي تواند براي پيشگيري از بيماري موثرتر باشد .

به توصيه فرهنگستان متخصصين پزشکي اطفال آمريکا در اکثر موارد ، کودکان بايد واکسن آنفلونزا را دريافت کنند ، حتي اگر در يک سال گذشته اين واکسن براي آنها تزريق گرديده است .

به گفته اين متخصصان خطر ابتلا به ويروس جديد آنفولانزا براي کودکاني که سال گذشته اين واکسن را تزريق کرده اند نيز وجود دارد . واكسن آنفولانزاي سالانه براي هر فردي كه مي خواهد احتمال ابتلا به بيماري را در خود كاهش دهد پيشنهاد مي شود.

با اين حال اين واكسن به خصوص براي افراد مستعد ابتلا به انفولانزا بيشتر توصيه مي شود. افراد مستعد ابتلا به آنفولانزا با توجه به دستورالعمل قيد شده در بيانيه سياست هاي پيشگيري و کنترل آنفولانزا در کودکان ، منتشر شده در اکتبر 2011 در آمريکا عبارتند از:

* افراد مبتلا به بيماري ذات الريه .

* همه كودكان 6 تا 18 سال .

* افرادي که 50 سال و يا بيشتر عمر کرده اند .

* زناني كه قصد دارند در فصل آنفولانزا باردار شوند و يا در اين فصل به کودک خود شير مي دهند .

* افرادي كه در آسايشگاه و بيمارستان هاي خصوصي كار مي كنند .

* بزرگسالان مبتلا به امراض مزمن قلبي و ريوي مثل آسم ، ديابت و يا اختلالات عصبي يا هر بيماري كه سيستم ايمني بدن را تضعيف كرده است.

* نظافت کنندگان منزل و مراقبين کودکان زير 5 سال .

* تمام افرادي كه در تماس با افراد مستعد آنفولانزا هستند مثل كاركنان بيمارستان ها و ....

در سال 2010 – 2011 طي يک آزمايش آماري متخصصين دريافتند واکسن آنفولانزا در 50 درصد از افرادي که مورد تزريق قرار گرفتند بين فواصل 6 تا 12 ماه از تزريق ، دوباره مورد نياز فرد قرار گرفته و براي حفاظت بهينه از سلامتي خود و افراد خانواده تان اين متخصصين پيشنهاد مي کنند واکسيناسيون را حداقل دو بار در سال انجام دهيد . در هر صورت در فصول سرد سال تلاش هاي ويژه اي بايد براي ايمن سازي همه اعضاي خانواده صورت گيرد اما به ياد داشته باشيد که طبق گفته مركز پيشگيري و كنترل بيماري ، همه اعضاي خانواده نمي توانند از اين واکسن استفاده کنند و افرادي که شامل اين قانون مي شوند به شرح ذيل مي باشند :

* همه افرادي كه عكس العمل آلرژيك نسبت به آمپول آنفو لانزا داشته اند.

* همه كساني كه نسبت به تخم مرغ آلرژي دارند.!

* افرادي كه 6 هفته بعد از دريافت واكسن آنفولانزا دچار سندرم ژويلاين ( نوعي بيماري فلج كننده شديد،كه در آن سيستم ايمني بدن به سيستم اعصاب حمله مي كند) شده اند.

انواع واكسن آنفولانزا :

دو نوع واكسن آنفولانزا در بازار پزشکي موجود مي باشد. نوع اول آمپول آنفولانزاي سنتي است كه حاوي ويروس زنده نيست و باعث آنفولانزا نمي شود. اين واكسن حاوي ويروس غير فعال آمفولانزاست كه از طريق آمپول دريافت مي شود .

نوع دوم آن ، واكسن آنفولانزا به صورت اسپري دماغي است، كه فلو ميست ناميده مي شود. اين واكسن حاوي ويروس ضعيف شده آنفولانزاست كه معمولا به جز در بعضي موارد ، باعث بيماري آنفولانزا نمي شود. اين نوع واكسن تنها براي افراد غير باردار ، افراد سالم و سن 2 تا 49 سال تجويز مي شود . دليل اينکه اين نوع واكسن تنها براي افراد سالم 2 تا 49 سال پيشنهاد مي شود اينست که اين نوع واكسن داراي ويروس ضعيف شده است و ورود ويروس براي افراد بيمار و فاقد سيستم دفاعي سالم موجب گسترش بيماري اوليه و آنفولانزا خواهد شد ، براي نوزادان، كهنسالان، زنان باردار و ساير افراد مبتلا به امراض باليني نيز اين واکسن هرگز تجويز نمي شود .

عوارض جانبي اسپري دماغي واكسن آنفولانزا :

عوارض اين نوع واكسن در كودكان عبارتند از : آبريزش بيني، سردرد، استفراغ، درد ماهيچه ، تب

عوارض اين نوع واكسن در بزرگسالان عبارتند از : آبريزش بيني، سردرد، گلودرد

نحوه عملكرد واكسن ها:

هر دو نوع واكسن باعث توليد آنتي بادي در بدن مي شود و اين آنتي بادي ، پيشگيري لازم را در مقابل ويروس آنفولانزا فراهم مي كند.

اين عكس العمل آنتي بادي ممكن است در بعضي افراد ايجاد خستگي و درد ماهيچه اي كند . هر سال ، واكسن آنفولانزاي توليدي حاوي چند نوع متفاوت از ويروس است.

ويروس هايي كه به نظر محققان ممكن است در آن سال تاثير بيشتري بر به وجود آمدن بيماري داشته باشند. اگر انتخاب اين ويروس ها صحيح باشد مي توان گفت كه اين واكسن 70 تا 90 درصد در پيشگيري از آنفولانزا براي افراد زير65 سال مفيد است .

بعضي از تاثيرات جانبي واكسن آنفولانزا :

ممكن است بعد از دريافت واكسن در محل بازو دچار درد و تورم شويد و بعضي از افراد ممكن است دچار علائم شبيه سرماخوردگي مثل فن فن كردن، سردرد، آب ريزش بيني، درد گلو شوند . در بعضي از موارد يك تا دو روز بعد از دريافت واكسن ممكن است فرد دچار تب خفيف و سرفه و بدن درد شود .

به گزارش گروه علمي پژوهشي آکادمي طب اطفال آمريکا کودکان زير 2 سال هم مانند ساير افراد قادرند ويروس آنفولانزا را به سايرين انتقال دهند . محققان دانشگاه تورکوي فنلاند توصيه مي کنند که واکسن آن ها را حتماً تزريق کنيم .

عده اي بر اين باورند که تزريق واکسن آنفولانزا در کودکان زير 2 سال مصونيت در آن ها نسبت به اين ويروس ايجاد نمي کند.

ولي در اين ميان شايد فنلاند يکي از تنها کشورهايي باشد که نظري خلاف اين عقيده را دارد ، محققان فنلاندي با تزريق واکسن سه ظرفيتي آنفولانزا که در برابر آنفولانزاي نوع آ و ب افراد را در مقابل آنفولانزا مصون مي کند، حدود 631 کودک 9 تا 40 ماهه را مورد بررسي قرار دادند و مشخص شد اين واکسن در کودکان زير 2 سال تا 66 درصد به طور کل و تا حدود 79 درصد در مورد آنفولانزاي نوع آ مصونيت ايجاد مي کند
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ] [ 14:30 PM ] [ محسن آزاد ]

توجه توجه!!!!اطلاعيه ثبت نام ترم دوم 91/90 بر اساس ورودي به شرح زير مي باشد!!!!!

ورودي 86 و ماقبل. پنجم بهمن ماه

ورودي 87 ششم بهمن

ورودي 88 هفتم بهمن

ورودي 89 هشتم بهمن

ورودي 90 نهم بهمن

کليه ورودي ها روز 10 الي 12 بهمن ماه 1390


تاريخ حذف واضافه 29 بهمن الي 5 اسفند 1390

تاريخ شروع کلاسها 15 بهمن


آزمايشگاه در بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي از اركان مهم مجموعه‌هاي درماني است كه با حجم وسيعي از كار و فعاليت شبانه‌روزي رو به رو است. آن طوري كه جامعه پزشكي و پرستاري شناخته شده است متاسفانه جامعه آزمايشگاهي از جايگاه واقعي مناسبي برخوردار نيست.

كار آزمايشگاه جزو كارهاي سخت و زيان‌آور است و پرسنل اين مجموعه با انواع آلودگي‌هاي ميكروبي، قارچي و بيماري‌هاي ناشناخته درگيرند و اين آلودگي‌ها علاوه بر به خطر انداختن سلامت فردي، سلامت خانواده آنها را نيز در معرض خطرات مختلف قرار مي‌دهند.
آزمايشگاه در واقع جز خدمات پاراكلينيكي محسوب مي‌شود و بازوي پزشك در تشخيص بيماري به كار مي‌رود كه كمك مهمي در درمان بيماري‌ها دارد. آزمايشگاه به عنوان خانه اسرار مردم بوده و حافظ اين امانت است و با توجه به اينكه اكثر مراجعان به آن، قشر محروم جامعه هستند، كمك بخش دولتي به اين مجموعه بسيار ضروري است.
نبود چتر حمايتي مناسب از طرف مسئولان ذيربط از ديگر مشكلات موجود اين مجموعه است كه در مقايسه با جامعه پزشكي و پرستاري كه از حمايت سازمان نظام پزشكي و پرستاري بهره‌مند هستند، آزمايشگاه‌ها از حقوق واقعي خود بي‌بهره‌اند.
با توجه به اينكه سختي كار علوم آزمايشگاهي از سال 76 در شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت مطرح شده متاسفانه اين طرح هنوز متوقف مانده و شايد بتوان با راه‌اندازي مجموعه‌اي به عنوان نظام آزمايشگاهي مشكلات موجود اين قشر پر تلاش را حل كرد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي به همراه شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت براي ادامه تحصيل رشته علوم آزمايشگاهي از مقطع كارداني يا كارشناسي به دكتراي علوم آزمايشگاهي تدابيري انديشيده است كه با وجود اينكه اين طرح نزديك به 15 سال است مطرح شده اما متوقف مانده است.
با توجه به اينكه جامعه آزمايشگاهي به عنوان پيام‌آوران گمنام سلامتي شناخته مي‌شوند اما در تقويم ملي كشور روز آزمايشگاه به فراموشي سپرده شده كه لازم است مسئولان امر در اين مورد نيز اقداماتي را انجام دهند.
از متوليان امر بهداشت و نماينده مجلس شوراي اسلامي كه متولي امر سخنگويي در كميسيون بهداشت و درمان را دارد تقاضا داريم كه به خواسته‌هاي به حق جامعه آزمايشگاه توجه كافي كنند تا اين عزيزان فراموش نشوند و براي خدمت رساني به مردم بيش از پيش كوشا باشند.

این پست ثابت است.عزیزان برای نظر دهی به پست های دیگر مراجعه نمایند.

لطفا در نظر سنجی شرکت نمایید.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ ] [ 1:14 AM ] [ محسن آزاد ]

خار پاشنه‌ يک زايده‌ استخواني‌ در پاشنه‌ پا است كه‌ باعث‌ درد و بروز مشكلاتي ‌در راه‌ رفتن‌ شده و بهتراست فرد علائم و علت آن را بشناسد.

به گزارش برنا، خار پاشنه در اثر التهاب فاسياي کف پا ايجاد مي‌شود که اين امر سبب درد پاشنه مي‌شود. فاسياي کف پا، يک باند پهن است که در کف پا از پاشنه تا انگشتان پا کشيده مي‌شود. التهاب طولاني مدت فاسيا، مي‌تواند باعث رسوب کلسيم در محل اتصال فاسيا به پاشنه پا شود.

تجمع کلسيم به تنهايي دردناک نيست و درد، ناشي از کشيدگي فاسيا است. درد در خار پاشنه، به صورت دردي مبهم است اما گاهي به صورت درد تيز حس مي‌شود، محل احساس درد در مرکز پاشنه يا لبه داخلي آن است، در برخي موارد خار در عکس ساده راديولوژي تشخيص داده مي‌شود اما فرد هيچ‌گونه علامتي ندارد.شدت درد خار پاشنه در ابتداي صبح، بعد از بيدار شدن و نيز بعد از استراحت، بيشتر است و با راه رفتن کم مي شود. اين درد، در اولين قدم بعد از استراحت طولاني مدت، بسيار دردناک است و علاوه بر اين راه رفتن روي سطوح سخت و ناهموار و حمل اشياء سنگين، منجر به افزايش درد مي‌شود.

اضافه وزن، افزايش ناگهاني وزن در دوران بارداري، صاف بودن کف پا، مشکلات بيومکانيک "ناهنجاري‌هايي که منجر به راه رفتن غير عادي مي‌شود" نيز از علل مهم التهاب فاسياي کف پا است، التهاب مفاصل، پوشيدن کفش نامناسب با پاشنه خيلي بلند و تنگ يا کفش بدون پاشنه و صاف از مهمترين علل و عوامل بروز خار پاشنه است.

درمان: اولين قدم در درمان خار پاشنه، استراحت است در بسياري از موارد ديده شده که استراحت به تنهايي حتي دردهاي شديد را از بين برده است. از ايستادن به مدت طولاني خودداري کنيد. همچنين کاهش وزن در درمان خارپاشنه موثر است.

استفاده از پد پاشنه: پد مخصوص خار پاشنه را از داروخانه تهيه کرده و به طور دائم در کفش خود استفاده کنيد. پد، باعث کاهش فشار بر روي پاشنه و موجب بهبود درد پا خواهد شد.

انجام ورزش هايي که در خار پاشنه مؤثر هستند: کشش فاسياي کف پا: يک باند پهن در کف پا زير انگشتان پا قرار دهيد و دو سر آن را در دست گرفته بکشيد به طوري که انگشتان پا به صورت نزديک شوند. اين وضعيت را به مدت سي ثانيه نگه داريد. هفت يا هشت مرتبه در روز، اين کار را تکرار کنيد.

کشش تاندون آشيل: بايد يک پا را جلوتر از پاي ديگر قرار دهيد، پاي جلويي را از زانو خم کنيد. دقت کنيد که تماس کف هيچ يک از پاها نبايد با زمين قطع شود. در اين حالت بايد در پشت ساق، احساس کشش کنيد. اين حالت را به مدت سي ثانيه نگه داريد و هفت يا هشت بار در روز انجام دهيد.گرفتن خودکار با پا: يک خودکار را روي زمين قرار دهيد و با پاها آن را از زمين برداريد به‌طوري که کل انگشتان پا اطراف خودکار را بگيرد براي پنج ثانيه خودکار را به همين حالت نگه داريد. انجام اين کار، سه يا چهار بار در روز کافي است. با انگشت بزرگ پا، حروف الفبا را در هوا بنويسيد. اين کار را سه بار در روز براي هر پا، انجام دهيد.استفاده از آب گرم: استفاده از آب گرم بهترين و مؤثرترين روش است، به‌طوري که اگر هر روز عصر يا صبح يا قبل از بيرون آمدن از رختخواب، به مدت پانزده دقيقه پاهايتان را در آب گرم قرار دهيد. سپس پاي خود را خشک کرده و به مدت پنج تا ده دقيقه با گوشت کوب به ملايمت روي پاشنه پا بکوبيد، اين در حالي است که مراقب باشيد ضربه هايتان محکم نباشد، مي‌توان تاثير آن را مشاهده کرد. استفاده از يخ: در يک ليوان بستني، آب بريزيد و در فريزر قرار دهيد . پس از نيم ساعت يک چوب بستني در ليوان قرار دهيد و بگذاريد کاملا يخ ببندد، سپس چوب بستني را در دست گرفته و به صورت دايره‌هاي هم پوشان روي پاشنه پا بکشيد به طوري که هر دايره، نصف دايره قبل را بپوشاند
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ ] [ 20:26 PM ] [ محسن آزاد ]
سر درد حالت دردناكي در ماهيچه‌ها، پوست و يا يكي از اعضاي سر يا نزديك به مغز است.عوامل بروز سردرد معمولا به 4 گروه تقسيم مي‌شود.به گزارش سلامت نيوز به نقل از سايت انجمن اپتومتري خراسان سردردهاي عروقي كه در اثر حالت‌هاي مؤثر از رگ‌هاي خوني بروز مي‌كند.

ميگرن يكي از اشكال شايع سردردهاي عروقي است. سردردهاي تنشي كه معمولا در نتيجه تنش‌هاي ماهيچه‌اي بروز مي‌كند.

سردردهاي التهابي كه در اثر عفونت‌ها يا ضايعاتي مانند تومورها به وجود مي‌آيند، سردردهايي كه مربوط به غير طبيعي بودن اعصاب جمجمه يا درد عصب جمجمه هستند. اعصاب جمجمه در ناحيه صورت، سر و گردن قرار گرفته‌اند. در خود مغز هيچ پايانه عصبي وجود ندارد. بنابراين، سردرد يك احساس دردناك در ماهيچه‌ها، پوست يا يكي از اعضاي سر يا نزديك مغز است. درد ممكن است در ناحيه كوچكي از سر و يا تمام سر بروز كند.

برخي سردردها در پي برخي پيش درآمد و محرك‌ها كه معمولا عوامل نامطلوبي هستند بروز مي‌كنند. اين پيش درآمدها شامل صداها، بوها و يا تصاوير غير معمول هستند.اكثر سردردها خود محدودكن هستند و اغلب خطر جدي فرد را تهديد نمي‌كند وليكن برخي سردردها جدي بوده و نياز به بررسي بيشتر دارند.علايم و نشانه‌هاي سردرد اغلب عبارتند از: درد در ناحيه سر، نقص و اختلال در ديد مانند تار شدن ديد، تهوع و سرگيجه، اختلال در شنوايي، تحريك‌پذيري، سرگيجه، كسالت و احساس عمومي، عدم راحتي.سردردها دلايل متعددي دارند سردردهاي عروقي شامل: سردردهاي ميگرني از هر نوع، ميگرنهاي ساده كه معمولا با يك محرك نامطلوب به وجود مي‌آيند.

ميگرنهاي چشمي كه اغلب سردردهاي شديد در اطراف چشم هستند.

سردردهاي خوشه‌اي كه شديد هستند و معمولا در يك طرف سر ايجاد مي‌شوند.

سردردهاي ناشي از مصرف الكل يا قرار گرفتن در معرض مواد مخدر و ساير مواد سمي هستند.

سردردهاي تنشي در اثر فشار روحي و استرس و يا حالت‌هاي غير طبيعي كردن، ماهيچه‌ها و استخوان‌ها ايجاد مي‌شوند.

اين سردردها همچنين در اثر اختلالات تبديلي بروز مي‌كنند كه اين امر نتيجه مشكلات رواني است كه علايم آن شبيه به حالت‌هاي فيزيكي واقعي است سردردهاي التهابي اغلب در اثر ضايعاتي از قبيل تومورهاي مغزي بروز مي‌كنند.مننژيت كه عفونت يا التهاب بافتي است اغلب مغز و نخاع را در بر مي‌گيرد. اختلالات سيستم ايمني خودكار يا بيماريهايي كه بدن توليد مواد شيميايي خاصي مي‌كند و اين مواد به بافت‌هاي خود حمله‌ور مي‌شوند.

سردردهاي ناشي از التهاب در ديواره يك سرخرك نيز در اين مجموعه قرار مي‌گيرند. سردردهاي جمجمه‌اي كه شامل دردهاي شديد در ناحيه صورت چانه و فك بروز مي‌كنند.بسياري از عوامل ايجاد كننده سردردها قابل پيشگيري نيستند. برخي افراد ممكن است در نتيجه مصرف الكل، كافئين، شكلات يا استرس دچار سردرد شوند. پرهيز از اين فاكتورها مي‌تواند به پيشگيري از بروز سردردها كمك كند. البته داروهاي مختلفي نيز در اين موارد تجويز مي‌شوند كه همگي بهتر از توصيه پزشك معالج صورت گيرد.اولين گام براي تشخيص علت بروز سردرد بررسي سابقه كامل پزشكي، آزمايش فيزيكي و جسمي است.

يك مراقبت بهداشتي يا مخصوص اغلب آزمايشاتي را براي فرد بيمار تجويز مي‌كند. از جمله اين آزمايش‌ها تهيه سي‌تي اسكن جمجمه با تصاوير ويژه سه بعدي با استفاده از اشعه ايكس و يا آزمايش ام.آر.آي از جمجمه است. اغلب مردم دچار تاثيرات طولاني مدت و جدي از اين سردردها نمي‌شوند و معمولا به طور پراكنده دچار آنها مي‌شوند اما با اين حال سردردهاي عروقي مي‌توانند تاثيرات نامطلوب و جدي بر نحوه زندگي افراد بر جاي گذارند.

فردي كه مبتلا به تومور مغزي، خونريزي و يا مننژيت باشد در معرض ابتلا به بيماريهاي سخت و حتي مرگ قرار دارد.

سردرد يك بيماري مسري نيست و خطري براي اطرافيان بيمار ندارد اما اين سردرد در اثر ابتلا به بيماري عفوني مانند مننژيت باشد عفونت اين بيماري به شدت مسري است.از سوي ديگر برخي سردردها مانند ميگرن ممكن است در ميان اعضاي يك خانواده شيوع پيدا كند. برخي از داروهاي تسكين دهنده درد از جمله ايبوبروفن، استامينوفن و آسپيرين در بهبود بسياري از سردردها مؤثر هستند. با اين وجود همين داروها نيز ممكن است اثرات جانبي به همراه داشته باشند. برخي از اين داروها باعث سوزش سر دل و يا واكنش‌هاي آلرژيك مي‌شوند. ساير اثرات جانبي نيز بستگي به نوع دارو دارد.

بايد توجه داشت فردي كه دچار سردرهاي شديد يا متعدد است حتما بايد وضعيت خود را به طور روزانه تحت بررسي داشته باشد و در صورت بروز علايم جديد يا وخيم‌تر با متخصص مشورت كند.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۶ ] [ 23:48 PM ] [ محسن آزاد ]

 علائم این نوع عفونت، ظاهر شدن نقطه های سفید بر روی زبان، دو طرف جانبی دهان و قسمت سقف آن است. عامل این بیماری عفونی، قارچی میکروسکوپی به نام « کاندیدا » ( candida) است، و اغلب در نوزادان شیر خوار دیده می شود.

در حالت طبیعی تعداد زیادی از این قارچ ها درقسمت های مختلف بدن انسان – به ویژه در نواحی دهان، روده و لوله رحم بدون هیچ آزاری وجود دارد. اما زمانی که از قدرت دفاعی بدن به دلیلی کاسته می شود، این قارچ ها توانایی تولید بیماری را پیدا کرده، اصطلاحا بیماری زا می شوند.

در نوزادان شیرخوار به خصوص در ۵ ماه اول، به دلیل این که هنوز سیستم دفاعی بدن نوزاد تکامل نیافته، این بیماری به صورت چشمگیری مشاهده می شود. ممکن است به علت تشابه ظاهری، گاه این دانه های سفید رنگ با آثار ناشی از برگرداندن شیر بر روی زبان کودک به اشتباه گرفته شود که تشخیص آن بسیار راحت است.
 برفک اغلب به دنبال درمان آنتی بیوتیکی به وجود می آید و به همراه فقر تغذیه ای و بیماری مزمن نیز ایجاد می شود.

▪ علائم و نشانه ها:

برفک پلاک های دهانی سفید و پوسته پوسته ای ایجاد می کند که شبیه دلمه شیر است و بر روی زبان، سقف دهان، لثه ها و داخل گونه ها و لب ها ایجاد می شود. که این پلاک ها به راحتی کنده نمی شوند. کلاً برفک علامت دیگری ایجاد نمی کند. تشخیص از طریق پیدا کردن قارچ کاندیدیا آلبیکانس تأیید می شود.

▪ عوامل تشدید کننده بیماری
تغذیه‌ نامناسب‌
بیماری‌ که‌ باعث‌ کاهش‌ مقاومت‌ شده‌ باشد.
ایدز (برفک‌ در بزرگسالان‌، جزئی‌ از معیارهای‌ تشخیصی‌ ایدز به‌ شمار می‌رود).
دیابت‌ شیرین‌
التهاب‌ ناشی‌ از دندانهای‌ مصنوعی‌
مصرف‌ مزمن‌ استروییدها (خوراکی‌ یا استنشاقی‌)
برخی مواقع می‌تواند به‌ مهبل‌، پوست‌، حنجره‌، لوله‌ گوارش‌ یا دستگاه‌ تنفسی نیز‌ گسترش‌ یابد.
▪ پیشگیری‌
بهداشت‌ خوب‌ دهان؛ با رعایت بهداشت دهان و دندان و کنترل نارساییهای دهان می‌شود از بروز برفک جلوگیری کرد
اجتناب‌ از آنتی‌بیوتیک‌های‌ غیرضروری‌ نیز گسترش و تشدید برفک را کاهش می‌دهد.

▪ مراقبت خانگی:

برای درمان برفک، پزشک محلول نیستاتین تجویز خواهد کرد. برای پیشگیری از عفونت، اشیائی را که داخل دهان کودک گذاشته می شوند، استریلیزه کنید. ممکن است مادر شیرده مجبور شود پماد نیستاتین بر روی سینه هایش بمالد تا از بروز عفونت مجدد کودک جلوگیری کند.

▪ موارد احتیاط:

۱. پلاک های سفیدی که به زبان محدود می شوند، احتمالاً به علت برفک نیستند و معمولاً در نتیجهٔ شیر خوردن از پستان ایجاد می شوند.

۲. اگر همراه برفک سرفه یا تب دیده شد، با پزشک مشورت کنید.

۳. اگر کودک به طور مرتب مبتلا به برفک می شود، ممکن است به این علت باشد که اشیائی که در داخل دهان کودک گذاشته می شوند، به اندازه کافی استریلیزه نشده اند.

در چنین حالتی با پزشک مشورت کنید.

۴. برفک را تنها با موادی که توسط پزشک تجویز می شوند، درمان کنید. استفاده بیش از حد از داروهای غیر تجویزی (داروهائی که توسط پزشک تجویز نشده اند و معمولاً بدون نسخه تهیه می شوند) می توانند موجب آزار غشاهای دهان شوند.

▪ درمان پزشکی:

پزشک سعی خواهد کرد عواملی را که باعث مستعد شدن بیشتر به برفک می شود، پیدا کند. مادر شیرده ممکن است برای یافتن بیماری های نوک پستان یا مهبل که می توانند موجب عفونت نوزاد شوند، مورد معاینه قرار گیرد. (این قارچ همچنین مسئول عفونت های مهبلی است که می توانند در هنگام تولد به کودک منتقل شوند). 

▪ در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
اگر علایم‌ کم‌آبی‌ (چشم‌های‌ گود رفته‌، الاستیسیته‌ کم‌ پوست‌ و خستگی‌) در یک‌ کودک‌ ظاهر شوند.
ایجاد تب‌
ظاهر شدن‌ ضایعات‌ در پوست‌ یا مهبل‌
اگر علایم‌ عفونت‌ باکتریایی‌ ثانویه‌ (درد، قرمزی‌، حساسیت‌ به‌ لمس‌، تورم‌، گاهی‌ تب‌)

موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۸/۱۳ ] [ 20:56 PM ] [ محسن آزاد ]

مهمترین انواع هپاتیت ویروسی هپاتیت های B, Aو Cمی باشند. هپاتیت Cو Bمی توانند آسیب کبدی مزمن ایجاد کنند.

هپاتیت ویروسی A  – HAV

HAV با خوردن غذا یا نوشیدن آبی که با ترشحات انسانی آلوده شده، ایجاد می شود. تخمین زده می شود که هر ساله در آمریکا ۱۵ هزار نفر دچار هپاتیت A می شوند. در کشور ما نیز بیشتر افراد تا سن ۳۵ سالگی در معرض این ویروس قرار می گیرند.

چه کسی در خطر ابتلا به هپاتیت A است؟

موارد زیر احتمال ابتلا به هپاتیت A را افزایش می دهند:

- زندگی کردن در خانه فرد مبتلا
- پرستاری از بیمار مبتلا به هپاتیت A
- تماس جنسی با فرد مبتلا
- مسافرت به مناطقی که هپاتیت A در آنجا شایع است.
- کسانی که از نظر شغلی با مواد غذایی سر و کار دارند.
- افرادی که سوزن سرنگهای آلوده را به کار می برند.

علایم عفونت با هپاتیت A کدامند؟

- همانند سایر ویروسهای مسبب هپاتیت، فردی که با هپاتیت A آلوده می شود، ممکن است هیچ شکایتی نداشته باشد. این موضوع بخصوص برای کودکان زیر ۲ سال صادق است.

به هر حال، بعضی از آنها علایم شبیه آنفلوآنزا از قبیل خستگی، تهوع، استفراغ و درد در ناحیه کبد دارند. علایمی که کمتر دیده می شوند عبارتند از:
- ادرار پررنگ
- مدفوع سفید رنگ
- تب
- بیشتر افراد حداکثر تا ۶ ماه بهبود می یابند.

ویروس هپاتیت B  – HBV

ویروس هپاتیت B یکی از جدی ترین انواع هپاتیت است. این بیماری شایعتر و بسیار مسری تر از ایدز است. تقریباً ۲/۱ میلیون آمریکایی به HBV آلوده هستند و در کشور ما حدود دو میلیون نفر آلوده به این ویروسند و از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر مبتلا به هپاتیت B شده اند.

در حدود  ۵ درصد بیماران به یک بیماری مزمن (که بیش از ۶ ماه طول می کشد) تبدیل شود. اگر هپاتیت B بدون درمان رها شود، خطر بروز سیروز ( فرسودگی کبد) و سرطان کبد را افزایش می دهد.

چه کسی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت B است؟

افرادی که در معرض آلودگی به ویروس هپاتی Bهستند؛ عبارتند از:

- کارگزاران بهداشتی
- افراد بی  بند و بار
- کسانی که از مواد مخدر تزریقی استفاده می کنند
- افرادی که خالکوبی کرده اند
- افرادی که خون یا فرآورده های خونی آلوده دریافت کرده باشند
- بیماران هموفیلی
- افرادی که در تماس نزدیک با شخص آلوده هستند (مثل اعضای خانواده) کسانی که با شخص آلوده تماس جنسی دارند.

تقریباً در یک سوم موارد، منشأ عفونت ناشناخته است.

علایم هپاتیت B چه چیزهایی هستند؟

- بیشتر افرادی که هپاتیت B می گیرند، علایم و شکایتهای مشخصی ندارند. اما بعضی افراد علایم شبیه آنفلوآنزا از قبیل: بی اشتهایی، تهوع و استفراغ، تب، ضعف، خستگی و درد شکم خفیف دارند. علایمی که کمتر دیده می شوند، عبارتند از: ادرار پررنگ و زرد شدن پوست و چشمها (یرقان).
تنها راه برای کشف افراد مبتلا انجام آزمایش خون است.

ویروس هپاتیت C – HCV
تقریباً ۵/۳ میلیون آمریکایی مبتلا به HCVهستند. در ایران حدود ۲۰۰ هزار نفر به این ویروس آلوده هستند. این نوع هپاتیت در بیشتر مبتلایان مزمن می شود؛ همانند هپاتیت B مزمن. هپاتیت مزمن C، اگر بدون درمان رها شود باعث سیروز، سرطان کبد یا احتمالاً نارسایی کبد می شود.هم اکنون نارسایی کبد به دلیل هپاتیت C اصلی ترین دلیل پیوند کبد در ایالات متحده است.

علایم هپاتیت Cچیست؟

بیشتر افرادی که هپاتیت C گرفته اند، علامت و شکایت مشخصی ندارند. اما بعضی افراد علایمی شبیه آنفلوآنزا دارند که عبارتند از: بی اشتهایی، تهوع و استفراغ، تب، ضعف، خستگی و درد خفیف شکم.

علایمی که کمتر دیده می شوند شامل ادرار پررنگ و زردی چشمها و پوست می باشد. همانند هپاتیت Bتنها راه کشف موارد مثبت از طریق آزمایش خون است.

چه درمانی برای معالجه بیماری به کار می رود؟

پزشک ممکن است برای شما «اینترفرون الفا» تجویز کند که داروی ایمن و مؤثری برای درمان هپاتیت مزمن Bو Cدر بیماران با بیماری کبدی جبران شده می باشد. شروع درمان با «اینترفرون الفا» می تواند سبب تأخیر در پیشرفت بیماری شود.

نمی توان پیشگویی کرد که چه وقت بیماری پیشرفت خواهد کرد. هر چقدر شما سریعتر درمان را شروع کنید، شانس بیشتری برای جلوگیری از عوارض جدی بیماری دارید. به منظور بهره مندی کامل از درمان با «اینترفرون الفا» شما باید دستورات پزشک خود را پیگیری کنید و درمان را به همان مدتی که او برایتان تجویز کرده است، ادامه دهید.

درمان با «اینترفرون الفا» چیست و چگونه عمل می کند؟

یک پروتئین است که سلولهای مختلف بدن در هنگام ابتلا به عفونتهای ویروسی آن را ترشح می کنند تا در برابر عفونت مقاومت کنند. درمان با «اینترفرون الفا»، نوعی از اینترفرون انسانی را به اینترفرونی که بدنتان خودش آن را می سازد (برای تحریک بیشتر سیستم ایمنی) اضافه می کند.

استفاده از این دارو می تواند سبب بروز علایمی شبیه آنفلوآنزا شود، که ممکن است دلیلی بر مؤثر بودن درمان باشد. در حال حاضر دقیقاً معلوم نشده است که چگونه این درمان در معالجه هپاتیت مزمن Bو Cعمل می کند.

«اینترفرون الفا» ممکن است با حمله مستقیم به ویروس هپاتیت عمل کند، یا ممکن است سیستم ایمنی بدن را طوری تنظیم کند که در غلبه بر ویروس کمک کند.

نحوه درمان با «اینترفرون الفا» چگونه است؟

درمان با «اینترفرون الفا» به وسیله تزریق است. شما می توانید آن را خودتان تزریق کنید یا آنکه پزشک، پرستار یا فرد دیگری این کار را برایتان انجام دهد.

میلیونها نفر درست مثل شما تزریق را هر روز خودشان انجام می دهند. به خاطر داشته باشید که بعد از چند تزریق، این کار برای شما آسانتر خواهد شد.

درمان با «اینترفرون الفا» را به کار برید و مطمئن باشید بزودی به آن عادت خواهید کرد.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۸/۱۳ ] [ 20:54 PM ] [ محسن آزاد ]

مدير گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: زنان در دوران بارداري مي‌توانند از انواع مغزهاي گياهي مانند گردو، فندق، پسته و بادام استفاده کنند که موجب توليد شير در آنها مي‌شود ولي مصرف بيش از حد آن چاق کننده است.

سيدعلي کشاورز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: زنان شيرده در وعده ناهار از گوشت ماهي، تخم‌مرغ، مرغ يا حبوبات همراه با نان، برنج، ماکاروني يا سيب‌زميني استفاده کنند.وي گفت: همچنين زنان شيرده به عنوان نوشيدني در وعده ناهار، دوغ يا آب مصرف کنند؛ شام نيز به صورت يک وعده غذايي کامل بايد مصرف شود چرا که يک کودک شيرخوار در طول شب نيز از خواب بيدار مي‌شود و شير مصرف مي‌کند و به همين دليل مادر بايد غذاهاي مناسب و مغذي مصرف کند تا شير به ميزان کافي توليد شود.مدير گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکي تهران افزود: زنان شيرده پس از مصرف شام بايد مقدار کافي ميوه و سبزي مصرف کنند؛ به دليل اينکه انواع ميوه‌ها سرشار از مواد مغذي است که نيازهاي بدن را تأمين مي‌کند.کشاورز ادامه داد: مصرف آجيل موجب افزايش توليد شير در مادران مي‌شود و اگر مادران شيرده درصدد کاهش وزن هستند، بايد از مصرف تنقلات بي‌ارزش پرهيز کنند.وي بيان داشت: مادران شيرده بايد از مصرف انواع شيريني‌ها پرهيز کنند و در اين دوران مي‌توانند به ميزان کافي از انواع مغزهاي گياهي مانند گردو، فندق، پسته و بادام استفاده کنند
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ ] [ 17:58 PM ] [ محسن آزاد ]
بر‌آورد مي‌شود بيش از 2 ميليارد نفر در جهان در معرض ويروس بيماري هپاتيت B يا C قرار دارند. هپاتيتB يا C اگر بدون درمان رها شود، مي‌تواند منجر به نارسايي كبد يا سرطان كبد شود. هر سال 5‌/‌1 ميليون نفر بر اثر بيماري هپاتيت B يا C جان خود را از دست مي‌دهند.

به گزارش جام جم آنلاين سالانه حدود 50 ميليون نفر به تعداد افراد آلوده در دنيا افزوده مي‌شود. بيشتر مبتلايان در كشور پهناور چين و تايوان به سر مي‌برند. شيوع اين بيماري در برخي از نواحي آسيا و آفريقا بسيار بالاست و حتي به 20 درصد نيز مي‌رسد.هپاتيت، يرقان، زردي يا هر چيز ديگري كه آن را بناميم يكي از مشكلات عمده سلامت در جهان است، اين بيماري موجب التهاب و تورم كبد مي‌شود. هپاتيت ويروسي در اثر ويروس‌هاي مختلفي ايجاد مي‏شود كه منجر به تورم و گاهي از بين رفتن كبد مي‏شوند. بسياري بلاي قرن را هپاتيت مي‌دانند، نه ايدز.

اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ميزان ابتلا به هپاتيت B در ايران بيش از 5 درصد بود، در ايران طبق آمارهاي موجود تا 10 سال پيش در منطقه با شيوع متوسط قرار داشت و حداقل 3 درصد ابتلا به هپاتيت در كشور ديده مي‌شد. ولي پس از انجام واكسيناسيون در حال حاضر به حدود 2 درصد رسيده‌ است.البته در برخي از استان‌ها مانند تهران اين رقم به زير 2‌/‌1 كاهش يافته است و اميدواريم اين ميزان به زير 2 درصد در كل كشور كاهش يابد، هرچند‌ هنوز نيز در برخي از مناطق كشور از جمله گلستان و سيستان و بلوچستان شيوع اين نوع هپاتيت هنوز به 5 درصد مي‌رسد.احتمالا تا 10 سال آينده ايران نيز از جمله كشورهاي با شيوع كم هپاتيت B به شمار خواهد آمد. برآورد مي‌شود در كشور سالانه بيش از 5 هزار نفر بر اثر اين بيماري فوت مي‌كنند. 200 ميليون ناقل هپاتيت C در جهان وجود دارد و با توجه به اين كه رفتارهاي خطرساز و اعتياد تزريقي در دنيا روند رو به رشدي دارد، تعداد مبتلايان به هپاتيت C نيز در حال افزايش است. در حال حاضر حدود 200 هزار بيمار هپاتيت C در ايران شناسايي شده‌اند.

هپاتيت و زندان‌ها

دلايلي كه زندانيان به علت آنها در زندان به سر مي‌برند، اغلب همان رفتارهاي پرخطري هستند كه فرد را در معرض ابتلا به بيماري‌هاي عفوني خطرناكي چون ايدز و هپاتيت قرار مي‌دهند. اعتياد تزريقي، بي‌بند و باري جنسي، خشونت و... از جمله اين عوامل است. از سوي ديگر، محيط زندان براي بسياري از افراد، نخستين فرصت زندگي براي آشنايي با اعمال خلافي چون اعتياد و... محسوب مي‌شود.با وجود تمام ممنوعيت‌ها و مراقبت‌ها ديده مي‌شود كه رفتارهاي پرخطري چون اعتياد تزريقي، اشتراك سرنگ، خالكوبي و... در بين زندانيان از شيوع بالايي برخوردار است.يك فرد معتاد زنداني نه‌تنها خود در معرض آلودگي به بيماري‌هاي خطرناكي چون ايدز و هپاتيت قرار دارد، بلكه مي‌تواند به عنوان يك ناقل عمل كرده و عوامل عفوني خطرناك را به داخل انتقال دهد.در سال 79 در زندان‌هاي كشور ايران اپيدمي هپاتيت C در حدود 20 درصد بود كه با توزيع سرنگ يكبار مصرف در بين زندانيان و تغيير اعتياد آنها از تزريقي به خوراكي، اين بيماري كاهش يافت به گونه‌اي كه در سال 84 حدود 5 درصد از معتادان تزريقي به هپاتيت C مبتلا بوده‌اند. از سوي ديگر، زندان‌ها، ديگر چهارديواري‌هاي بلند و جدا از جامعه به شمار نمي‌روند. خيلي از زنداني‌ها دوره حبس كوتاه دارند و بسياري از آنها در دوران مرخصي‌يا پس از آزادي به جامعه بازمي‌گردند و با جامعه در ارتباط هستند.

هپاتيت بدون علائم

بيماري هپاتيت B به شكلي است كه برخي افراد تبديل به ناقل سالم يا غيرسالم هپاتيت B مي‌شوند. اين افراد در حين اهداي خون يا در يك آزمايش خون قبل از ازدواج يا حاملگي متوجه مي‌شوند كه عامل هپاتيت B در بدنشان مثبت هست. اين افراد لازم است كه هر 6 ماه يكبار به پزشك مراجعه بكنند تا آنزيم‌هاي كبدي آنها چك شود. اگر آنزيم‌هاي كبدي آنها بيش از 2 يا 3 برابر ميزان طبيعي شد، پزشك كبد آنها را بررسي مي‌كند تا ميزان ويروس مشخص شود. اگر ميزان ويروس در حد زيادي باشد كه باعث ضايعات كبدي شود پزشك به آنها داروي خوراكي هپاتيت B مي‌دهد. مدت درمان 5 سال طول مي‌كشد، ولي ويروس را مهار مي‌كند و نمي‌گذارد كه منجر به آسيب كبدي و كم‌كاري كبد يا سرطان كبد ‌‌شود. اگر آنزيم‌هاي كبدي بالا نبود لزومي به درمان نيست. ولي بايد هر 6 ماه چك شوند. در مورد بچه‌دار شدن اين افراد با فرد عادي هيچ فرقي ندارند. فقط اطرافيان نزديك او بايد واكسن هپاتيت B را بزنند. برآورد مي‌شود 2 ميليون نفر در ايران اين مشكل را دارند، خيلي از اين افراد بيماري خودشان را مي‌دانند، ولي متاسفانه آن را كتمان مي‌كنند و حتي به پزشك هم مراجعه نمي‌كنند.

سوزن‌هاي مرگبار

قديم‌‌ها اصطلاح بكش و خوشگلم كن مد بود. انجام تاتو مصداق واقعي اين اصطلاح است كه مي‌توان آن را به راحتي زيباشدن به قيمت مردن ناميد. ويروس هپاتيت بسيار راحت منتقل مي‌شود. حتي يك سوزن خالكوبي هم براي انتقال اين ويروس كافي است. تنها كافي است وسايل تاتو به شكل صحيح و اصولي ضدعفوني نشوند.ويروس هپاتيت B در خارج از بدن انسان در برابر حرارت، رطوبت و عوامل شيميايي بسيار مقاوم است.نكته: 200 ميليون ناقل هپاتيت C در جهان وجود دارد و با توجه به اين كه رفتارهاي خطرساز و اعتياد تزريقي در دنيا روند رو به رشدي دارد، تعداد مبتلايان به هپاتيت C نيز در حال افزايش است. در‌حال‌حاضر حدود 200 هزار بيمار هپاتيت C در ايران شناسايي شده‌اند.اين ويروس‌ در حرارت 20- درجه تا 15 سال، در حرارت اتاق تا 6 ماه و در يك ليوان خشك تا 4 هفته زنده مي‌ماند؛ اما پس از جوشاندن در 100 درجه سانتيگراد به مدت 5 دقيقه از بين مي‌رود. متاسفانه كساني كه به انجام تاتو مبادرت مي‌كنند يا براي اين كار كم تعليم ديده‌اند يا اصلا تعليم نديده‌اند و اغلب نمي‌دانند چطور وسايل خود را ضدعفوني كنند و بهداشتي نگه دارند تا از انتقال بيماري‌هاي خوني مانند هپاتيت جلوگيري كنند. خالكوبي شاهراهي براي ابتلا به هپاتيت B و C محسوب مي‌شود. تحقيقات نشان داده مردمي كه در سالن‌هاي تبليغاتي، خالكوبي كرده‌اند 9 ‌بار بيشتر از مردمي كه خالكوبي نكرده‌اند در معرض خطر ابتلا به هپاتيت B هستند. هپاتيت مي‌تواند از طريق خالكوبي كردن به وسيله سوزن‌هاي استفاده شده از سوي مشتريان قبلي يا رنگ‌هاي استفاده شده، نقص در تكنيك ضدعفوني كردن يا انجام كارهايي مانند امتحان تيزي سوزن با دست و بعد تماس دست با پوست كسي كه خالكوبي روي او انجام مي‌شود، منتقل شود.

مشكلات شهرنشيني

هپاتيت‌هاي ويروسي تنها مشكل كبد نيست. 10 تا 15 درصد از افراد جامعه به عارضه كبد چرب مبتلا هستند. با ماشيني شدن زندگي‌ها و كم‌تحركي، استفاده از تغذيه نامناسب نظير فست‌فودها، روغن‌هاي غيراستاندارد، كاهش مصرف ميوه و سبزيجات، افزايش مصرف شكر، قند، شيريني و نوشابه‌هاي گازدار افراد روز به روز چاق‌تر شده و بيشتر با مشكل اضافه وزن مواجه مي‌شوند. چاقي خود زمينه‌ساز بروز كبد چرب است. شايع‌ترين علت كبد چرب چاقي و اختلال در چربي‌هاي خون است. در اين بيماري تجمع بيش از حد چربي در كبد، گاه باعث اختلال در فعاليت طبيعي بافت كبد مي‌شود كه مي‌تواند سير پيش‌رونده پيدا كند و باعث التهاب يا نارسايي كبد و در نهايت سيروز كبدي گردد


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ ] [ 20:12 PM ] [ محسن آزاد ]

يک متخصص تغذيه گفت: عسل آرامبخش و براي افرادي که دچار مشکلات گوارشي هستند، مفيد است.به گزارش فارس، مصرف روزانه 2 تا 3 قاشق غذاخوري عسل مي‌تواند در سلامت افراد مفيد باشد.با استفاده از عسل به طور مداوم انسان مي‌تواند از سرماخوردگي يا هر بيماري ديگري در امان باشد؛ معمولاً‌ اکثر ميکروب‌ها يا باکتري‌ها بيش از 4 روز نمي‌توانند در عسل زنده بمانند و همين امر موجب مي‌شود که با مصرف عسل خود را در برابر بيماري‌ها ايمن سازيم.در صورت استفاده صحيح از عسل، بدن انسان براي جذب قند موجود در آن نياز به انسولين ندارد که اين يکي از شگفتي‌هاي عسل است؛ به همين دليل بيماران سرد مزاج مي‌توانند به راحتي عسل مصرف کنند.مسعود کيمياگر متخصص تغذيه اظهار ‌داشت: عسل ماده مغذي و مفيدي است که از نظر کالري با ساير قندها تفاوتي ندارد.به گفته وي، عسل ويتامين‌هاي مورد نياز روزانه را تأمين نمي‌کند و فقط موجب افزايش انرژي بدن مي‌شود همچنين عسل آرامبخش است و براي کساني که دچار مشکلات گوارشي هستند، مفيد به نظر مي‌رسد.البته ديابتي‌ها بايد عسل را به ميزان کم مصرف کنند.ميترا زراتي کارشناس تغذيه بيان مي‌کند: عسل، شهد گل يا شهد گياه است و قند عسل، قند آميلاز است که توسط زنبور عسل به فروکتوز تبديل مي‌شود و اين فروکتوز در بدن به قند گلوکز تبديل مي‌شود.

به گفته وي، در مصرف عسل نبايد زياده‌روي شود؛ عسل را مي‌توان قند ساده محسوب کرد که در بدن به قند تبديل مي‌شود و ديابتي‌ها در مصرف عسل نبايد زياده‌روي کنند.اين کارشناس تغذيه مي‌افزايد: عسل مانند آنتي‌باکتريال عمل مي‌کند و تنها ماده غذايي است که باکتري در آن رشد نمي‌کند و گلودرد افراد سرماخورده را کاهش مي‌دهد.زراتي عنوان مي‌کند: در کودکاني که لاغر هستند، اضافه کردن عسل به ميزان لازم مي‌تواند رشد آنها را افزايش دهد و در کودکاني که مبتلا به سوءتغذيه هستند، نيز مصرف عسل مفيد است
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۵ ] [ 15:0 PM ] [ محسن آزاد ]

: پرولاپس دريچه قلب در واقع همان سندرم افتادگي دريچه ميترال به طرف دهليز چپ طي انقباض قلب است. در اين حالت يك يا هر دو دريچه ممكن است خوب بسته نشوند كه باعث بازگشت (پس‌زني) خون مي‌شود. اين پس‌زني خون مي‌تواند منجر به مورمور يا سوفل قلبي (صداي غيرطبيعي در قلب كه مربوط به جريان خون غيرطبيعي است) شود. پس‌زني ميترال معمولا حالت خفيفي دارد. دريچه ميترال بين دهليز چپ و بطن چپ قرار گرفته است و شامل دو دهانه است. به طور طبيعي دهانه‌ها طي انقباض بطن چپ (سيستول) به وسيله تارهاي نگه‌دارنده محكم بسته نگه داشته مي‌شوند. در پرولاپس دريچه ميترال اين دهانه‌ها بزرگ مي‌شود و به سمت داخل دهليز چپ كشيده مي‌شوند كه گاهي اوقات طي سيستول ناگهان با صدا بسته مي‌شوند و ممكن است منجر به برگشت خون به دهليز چپ (پس‌زني) شود. علل پرولاپس دريچه ميترال (MVP) علت اصلي اين حالت كاملا مشخص نيست اما به نظر مي‌رسد با توارث ارتباط داشته باشد. پرولاپس به دو صورت اوليه و ثانويه وجود دارد. پرولاپس اوليه به واسطه ضخيم شدن يكي از يا هر دو دهانه دريچه مشخص مي‌شود. اثرات ديگر آن شامل فيبروز سطح دهانه دريچه ، نازك يا طويل شدن تارهاي نگهدارنده و باقيمانده‌هاي فيبرين روي دهانه مي‌باشد. در نوع ثانويه MVP ، دهانه‌ها ضخيم نمي‌شوند بلكه علت پرولاپس وارد شده صدمه ايسكميك (ايجاد شده توسط كاهش جريان خون در نتيجه بيماري عروق كرونر) به عضلات نگهدارنده دريچه متصل به تارهاي نگهدارنده و يا تغيير عملكرد در ميوكارديوم است. MVP ثانويه ممكن است ناشي از وارد شدن آسيب به ساختار دريچه طي انفاركتوس ميوكارديال حاد ، بيماري روماتيسم قلبي ، يا كارديوميوپاتي هايپرترونيك (بزرگ شدن بطن چپ قلب) باشد. علائم پرولاپس پرولاپس دريچه ميترال ممكن است نشانه خاصي را در پي نداشته باشد. شايع‌ترين علائم آن عبارتند از: - تپش قلب كه معمولا مربوط به انقباضات ناقص بطني است ، اما ضربات مافوق بطني (ضربان غيرطبيعي كه در بالاي بطن‌ها شروع مي‌شود) نيز تشخيص داده شده‌اند. در برخي موارد نادر بيماران ممكن است تپش‌هايي را تجربه كنند بدون آن كه ناهماهنگي ضرباني مشاهده شود. - درد قفسه سينه: اين درد مربوط به Mvp متفاوت از درد قفسه سينه مربوط به بيماري عروق كرونر است و گاهي روي مي‌دهد. معمولا درد قفسه سينه مانند آنژين صدري نيست اما مي‌تواند قابل برگشت و ناتوان‌كننده باشد. بسته به شدت بازگشت خون به دهليز چپ طي سيستول (پس‌زني ميترال) ،‌ دهليز چپ و بطن چپ ممكن است بزرگ شوند كه اين امر منجر به علائم نارسايي قلب مي‌شود. اين علائم شامل ضعف ، خستگي و تنگي نفس است. علائم پرولاپس دريچه ميترال ممكن است شبيه ديگر مشكلات پزشكي باشد و براي تشخيص مشورت با پزشك ضروري است. تشخيص پرولاپس افرادي كه دچار پرولاپس دريچه قلب هستند معمولا نشانه‌اي ندارند و تشخيص آن از طريق آزمايشات روتين صورت مي‌گيرد. يك راه تشخيص گوش دادن به صداي قلب به وسيله استتوسكپ است كه پرولاپس را تشخيص مي‌دهد. علاوه بر سابقه پزشكي كامل و آزمايشات بدني ، روش‌هاي تشخيصي براي Mvp به قرار زير است: - الكتروكارديوگرام (ECG يا EKG): تستي است كه فعاليت الكتريكي قلب را ثبت مي‌كند ، ضربان‌هاي بي‌نظم را نشان مي‌دهد و صدمه عضلاني قلب را تشخيص مي‌دهد. - اكو كارديوگرام: يا اكو ، يك روش غيرتهاجمي است كه در آن از امواج صوتي براي مطالعه حركت حفره‌هاي قلب و دريچه‌ها استفاده مي‌شود. امواج صوتي كه تصويري را روي صفحه مونيتور به صورت يك مبدل اولتراسوند ايجاد مي‌كنند از قلب عبور داده مي‌شود. اكو كارديوگرافي مفيدترين روش تشخيص Mvp است. در برخي موارد وقتي نشانه‌ها شديدتر هستند ، روش‌هاي ديگري براي تشخيص مورد استفاده قرار مي‌گيرند.اين روش‌ها شامل موارد زير مي‌باشد: - تست استرس يا همان تست ورزش روشي است كه در حالي كه بيمار روي يك سطح متحرك راه مي‌رود انجام مي‌شود تا قلب را طي ورزش نشان دهد. تنفس و ميزان فشار خون نيز نشان داده مي‌شود. - كاتاتريزاسيون قلبي: با اين روش،‌ تصاوير اشعه ايكس پس از تزريق ماده شفاف كننده به يك سرخرگ، گرفته مي‌شود تا محل باريك شدن، انسداد و ديگر ناهنجاري‌هاي خاص عروق را نشان دهد. به علاوه عملكرد قلب و دريچه‌ها نيز قابل ارزيابي است. نحوه درمان روش درماني پرولاپس دريچه ميترال به وسيله متخصص قلب مشخص مي‌شود و بستگي به موارد زير دارد: - سلامت كلي فرد و سابقه پزشكي او - تحمل فرد براي داروهاي خاص ، روش‌ها يا درمان‌ها - شدت بيماري - نشانه‌ها و علائم - نظر و انتخاب بيمار به دليل آن كه Mvp ندرتا به يك مشكل جدي تبديل مي‌شود معمولا درمان خاصي نياز ندارد اما كنترل مرتب زيرنظر پزشك توصيه مي‌شود. به دليل آن كه Mvp شايع‌ترين علت اندوكارديت باكتريايي دريچه ميترال (عفونت لايه قلب) است ، ممكن است مصرف آنتي بيوتيك پيش از انجام اعمال دندانپزشكي ، دستگاه ادراري ، روده‌اي يا جراحي عمومي به ويژه زماني كه پس‌زني ميترال وجود دارد ، توصيه شود. افرادي كه مبتلا به ناهنجاري‌هاي ضربان قلب هستند ممكن است نياز به درمان با مسدودكننده‌هاي بتا يا ديگر داروها براي كنترل تاكي كاردي (ضربان‌هاي سريع قلب) داشته باشند. در اكثر موارد محدود كردن محرك‌ها همچون كافئين و سيگار تنها چيزي است كه براي كنترل علائم مورد نياز است. اگر فيبريلاسيون دهليزي يا بزرگي دهليز چپ وجود داشته باشد ، درمان با يك داروي ضدانعقادي (شامل آسپرين يا دارفارين) ممكن است توصيه شود. براي كساني كه علائم سرگيجه يا بيهوشي دارند حفظ هيدراسيون كافي (حجم مايع در عروق خوني) با نمك زياد و دريافت مايع حائز اهميت است.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ ] [ 10:42 AM ] [ محسن آزاد ]
لطف كنيد نظر قرار دهيد...
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ] [ 19:44 PM ] [ محسن آزاد ]

یک از درخواست های دوستان بررسی رشته های ارشد پزشکی و همچنین ضریب امتحانی انها بود . در این پست تنها رشته هایی که کارشناس های علوم آزمایشگاهی  میتوانند در آنها ادامه تحصیل دهند را معرفی می کنیم . عدد درج شده در برابر هر درس هم نشان دهنده ضریب آن درس است . اپیدمیولوژی ، آمار زیستی ، انگل شناسی ، ایمنی شناسی ، بیوشیمی بالینی ، حشره شناسی پزشکی و مبازه با ناقلین ، رفاه اجتماعی ، ژنتیک انسانی ، علوم تغذیه ، فیزیک پزشکی ، فیزیولوژی ، قارچ شناسی پزشکی ، کتاب داری و اطلاع رسانی پزشکی ، مدارک پزشکی ، میکروب شناسی ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، ویروس شناسی پزشکی ، خون شناسی ، اقتصاد پزشکی ، مهندسی پزشکی ، نانوتکنولوژی ، آموزش پزشکی ، زیست فناوری پزشکی ، انفورماتیک پزشکی و سم شناسی رشته هایی هستند که در حال حاضر یک کارشناس علوم آزمایشگاهی میتواند در مقطع ارشد انتخاب کنید .موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ] [ 13:7 PM ] [ محسن آزاد ]

هوميوپاتي طب مکملي است که با تقويت سيستم ايمني بدن بيماري‌هاي مختلف، مثل انواع بيماري‌هاي گوارشي، زنان، سردرد‌هاي ميگرني و بيماري‌هاي اعصاب و روان را درمان مي‌کند.

به گزارش برنا، استفاده از شيوه‌هاي درماني نوين چند سالي است که جاي شيوه‌هاي رايج و قديمي را گرفته و بيشتر بيماران ترجيح مي‌دهند تا از داروهاي طبيعي و روش‌هاي غيردارويي براي درمان بيماري استفاده کنند.هوميوپاتي يا مشابه درماني شيوه جديد درماني است که از اواسط دهه هفتاد به طور رسمي در وزارت بهداشت و درمان به رسميت شناخته شد.اين شيوه درماني قدمتي دويست ساله دارد و توسط پزشک آلماني و بر اساس مباني درماني بقراط پايه گذاري شده است.واقعيت اين است که هوميوپاتي طب مکملي است که با تقويت سيستم ايمني بدن بيماري‌هاي مختلف، مثل انواع بيماري‌هاي گوارشي، زنان، سردرد‌هاي ميگرني و بيماري‌هاي اعصاب و روان را درمان مي‌کند.نوشين نواب عضو انجمن هوميوپاتي ايران درباره اين شيوه درماني مي‌گويد: چون در ايران بيمارستان هوميوپاتي نداريم، امکان درمان بيماري‌هاي سرطاني، ام اس و ساير بيماري‌هاي سخت وجود ندارد. اما پزشکان زيادي در سطح کشور براي درمان بيماري‌ها از اين شيوه درماني استفاده مي‎کنند.وي درباره شيوه درماني اين طب توضيح مي‌دهد: در هوميوپاتي براي درمان بيماران از داروهاي طبيعي استفاده مي‌شود که معمولا پايه گياهي و حيواني دارند و يا از عناصر طبيعي تشکيل شده‌اند. در سال‌هاي قبل اين داروها به صورت گرانول خشک به بيمار داده مي‌شد اما امروزه براي اين‌که دارو به صورت ملايم‌تري روي بيمار اثر کند اين گرانول‌ها در آب حل مي‌شود.

نواب ادامه مي‌دهد: نکته اينجا است که هوميوپات‌ها معتقدند که آب مي‌تواند از طريق امواج الکترومغناطيس انرژي دارو را جذب و در خود نگه دارد و هنگامي که دارو وارد بدن مي‌شود اين انرژي به تمام سلول‌هاي بدن منتقل مي‌شود.اين عضور انجمن هوميوپاني ايران با تاکيد بر اين که هوميوپاتي طب کل‌نگر است ادامه مي‌دهد: در جلسات درماني که معمولا بين 30تا 45 دقيقه زمان مي‌برد، همه بيماري‌هاي بدن در نظر گرفته مي‌شود.

در حالي که در طب رايج بيمار مجبور است براي درمان هر مشکلي به پزشک متخصص آن مراجعه کند.وي با اشاره به اين که نرم‌افزاري هم وجود دارد که با وارد کردن علايم در تعيين دارو به هوميوپات کمک مي‌کند توضيح مي‌دهد: هزينه هوميوپاتي از ساير درمان‌هاي مکمل به مراتب پايين‌تر است و درواقع بيمار تنها ويزيت پزشک را پرداخت مي‌کند.هوميوپاتي يا مشابه درماني شيوه نوين درماني است که تبليغات کمي دارد و به قول نواب بيشتر کساني که براي درمان به هوميوپات مراجعه مي‌کنند از طريق دوستان و آشنايان با اين طب آشنا شده‌اند و ميزان مراجعه خانم‌ها از آقايان بيشتر است
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۲۹ ] [ 21:24 PM ] [ محسن آزاد ]
برخي عوامل هستند که افراد داراي ريسک را در خطر بيشتر سکته قلبي قرار مي دهند. در اين مطلب فهرست عوامل خطرناک و راه هايي براي آنکه از خطر آنها دور بمانيد، مطرح شده است... به گزارش عصر ايران مشخص شده است که علت سکته قلبي، آترو اسکلروزيس (شکل گيري پلاک در ديواره عروق خوني) است، اين روندي تدريجي است که شکل گيري پلاک هاي خطرناک آن از دوران کودکي شروع مي شود، اما برخي مسايل هستند که فرد را مستعد ابتلا به حملات قلبي مي کنند. محققان بلژيکي در تحقيقاتي که نتايج آن در نشريه پزشکي لانست به چاپ رسيده است، معتقدند: 1) در معرض ترافيک بودن براساس تحقيقات دو گروه مورد مطالعه در بلژيک و فرانسه حدود هشت درصد موارد سکته قلبي ناشي از در معرض ترافيک بودن است. براساس اين تحقيق، فرقي نمي کند شما راننده وسيله نقليه باشيد يا مسافر آن، يا حتي دوچرخه سواري که در خيابان در لابه لاي اتومبيل ها گير افتاده است. مطالعات متعددي در اين زمينه انجام شده است تا مشخص شود آلودگي هواي ناشي از ازدحام ماشين ها، استرس ماندن در ترافيک و دير رسيدن به مقصد يا ترکيبي از اين دو، عامل اين حمله هاي قلبي است اما هنوز دقيقا اين مساله مشخص نشده است اما آنچه مشخص شده و بسيار هم بر آن تاکيد شده اين است که اگر سابقه مشکلات قلبي يا ريسک هاي ابتلا سکته قلبي داريد، نبايد در ساعات اوج ترافيک و شلوغي در ازدحام ماشين ها بمانيد.شما مي توانيد بسياري از کارهاي خودتان را به واسطه تکنولوژي هاي جديد به وسيله تلفن، تلفن همراه و اينترنت انجام دهيد و ساعت ورود و خروج خودتان به محل کار را هم به گونه اي تنظيم کنيد که با ترافيک ساعات اوج شلوغي برخورد نکنيد. هر چقدر کمتر در معرض آلودگي هوا قرار بگيريد، از لحاظ جسماني سالم تر خواهيد بود. 2) فعاليت جسماني و انجام ورزش دومين عامل موجود در فهرست عوامل خطرزاي سکته قلبي، فعاليت جسماني و ورزش کردن است که باعث بروز شش درصد اين سکته ها و حملات قلبي در جامعه مورد مطالعه بوده است. براساس مطالعات اين گروه از پزشکان، اکثريت افراد ميانسال زندگي کم تحرک و به اصطلاح پشت ميزي دارند و انجام فعاليت هاي فيزيکي و ورزش هاي شديد ناگهاني مي تواند آنها را دچار مشکل کند. در واقع چنين حالتي، ناگهان فشار زيادي به قلب وارد مي کند و فرد مستعد در آستانه حمله قلبي قرار مي گيرد. بهترين راه براي محافظت از اين عامل خطرناک، انجام هفته اي 150 دقيقه ورزش منظم و هدفمند است. اما اگر در برنامه روزمره تان ورزش جايي ندارد و لازم است شما ناگهان يک حرکت و يک فعاليت سنگين انجام دهيد، بهترين کار اين است که ابتدا بدن تان را کاملا گرم کنيد.در ضمن هيچ وقت بلافاصله بعد از بيدار شدن از خواب، ورزش يا فعاليت سنگين انجام ندهيد و اين کارها را به مدتي بعد موکول کنيد. 3) کافئين و الکل نوشيدني هاي نامناسب در گروهي که در بلژيک مورد مطالعه قرار گرفته بودند، علت پنج درصد از بروز سکته هاي قلبي بودند. برخلاف تصورات (غربي ها) مطالعات نشان داده الکل باعث افزايش ميزان التهاب در بافت هاي بدن مي شود و قابليت بدن در کنترل و حل کردن لخته هاي خوني را بلوک مي کند.قهوه و ساير نوشيدني هاي کافئين دار هم همين اثر ناگوار را دارند اما به شکل عجيب، در واقع چند مطالعه مختلف در چند کشور جهان نشان داده ميزان بروز حمله قلبي در کساني که روزي يک فنجان قهوه مي نوشند و قهوه خوردن براي آنها تفريح محسوب مي شود، بيشتر از کساني است که در روز چند فنجان قهوه مي نوشند يا اصلا قهوه نمي خورند! اين نتيجه، کمي عجيب به نظر مي رسد اما به هر حال توصيه پزشکان براي افرادي که به طور تفنني قهوه مي نوشند، اين است که به جاي اين فنجان هاي تفنني قهوه، چاي بنوشند. 4) آلودگي هوا در مبحث ترافيک و ازدحام اتومبيل ها اشاره کرديم که آلودگي هوا مي تواند جرقه حمله قلبي را بزند، اما فکر نکنيد که آلودگي فقط آلودگي ناشي از اگزوز اتومبيل هاست، دود کارخانه ها، گردوغبار معلق در هوا، ذرات شن و حتي ذرات معلق ناشي از آتش و هيزم، مي توانند قلب را با مشکل روبه رو کنند. در مطالعه گروه بلژيکي در 7/4 درصد موارد حمله قلبي ناشي از شرايط بد هواي استنشاقي و آلودگي هوا بوده است. پزشکان به خصوص در اين مورد هشدار مي دهند، چراکه اين حالت با بقيه حالت هاي ذکرشده فرق دارد و آن هم اين است که اين حالت مي تواند کل مردم يک ناحيه يا حتي يک شهر را در خطر قرار دهد و البته دور ماندن از آن هم سخت است.اما دکتر ماتيلدابي، از گروه تحقيق «تاثيرات محيطي روي بيماري هاي قلبي» دانشگاه اتاوا مي گويد: يک انسان شايد نتواند آلودگي هواي محل زندگي اش را برطرف کند ولي مي تواند با رعايت اصول لازم براي داشتن قلبي سالم از خطر حمله قلبي دور بماند. او مي گويد: «تا مي توانيد سطح اضطراب خودتان را کاهش دهيد.» 5) احساس شادي يا غم زياد هر استرس و اضطراب شديد ممکن است باعث بروز حمله قلبي شود، جالب است که حتي احساس خوشي و شادماني شديد هم مي تواند اين حالت را ايجاد کند. اما خشم، عصبانيت و اضطراب شما را بيشتر در خطر قرار مي دهند (براساس آمار گروه بلژيکي هفت درصد از موارد بروز حمله قلبي در افرادي بود که دچار احساس اضطراب، خشم و عصبانيت شديد شده بودند و سه درصد از حملات قلبي هم متعاقب مواردي بود که اشخاص احساس شادي و سرخوشي زيادي را تجربه کرده بودند). دکتر جفري راسموسن، مدير مرکز لايف منيجمنت در لنوکس ماساچوست مي گويد: «هر حالت روحي شديدي مي تواند باعث جرقه خوردن حالت استرس در بدن و ايجاد تغييراتي شود که احتمال دارد شرايط را براي حمله قلبي فراهم کند.» در اين تئوري هر احساس شديدي باعث افزايش ترشح آدرنالين شده که سبب افزايش برون ده قلبي مي شود ودر عين حال عروق هم منقبض خواهد شد و همه اينها در کنار هم ممکن است باعث افزايش احتمال ابتلا به حمله قلبي شود؛ البته فکر نکنيد خوشحالي کشنده است.برعکس به رغم بالا رفتن احتمال سکته قلبي با شادي هاي ناگهاني، بهتر است هميشه شاد باشيد. دکتر راسموسن مي گويد: «حالت خوشحالي و سرزندگي ضربان قلب را تنظيم مي کند، در واقع در کل مي توان گفت؛ شاد بودن درصد زيادي حمله قلبي را به تعويق مي اندازد و درصد کمي باعث جرقه زدن پروسه حمله قلبي مي شود.»
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ] [ 15:30 PM ] [ محسن آزاد ]

دختران 3 برابر بيشتر از پسران در معرض فشارخون بالا هستند

نتايج يك بررسي جديد در آمريكا نشان داده است كه تاثير نامطلوب چاقي روي فشارخون دختران نوجوان شديدتر از پسران نوجوان است.به گزارش ايسنا، فشارخون بالا يك فاكتور خطرزا در بروز بيماريهاي قلبي و سكته مغزي در سنين بالاتر است. اين مطالعه كه روي 1700 نوجوان آمريكايي صورت گرفته نشان داده است كه دختران سه برابر بيشتر از پسران در معرض خطر ابتلا به فشارخون بالا هستند.جزئيات اين بررسي در كنفرانس انجمن فيزيولوژي آمريكا منتشر شده است. سخنگوي انجمن قلب آمريكا در همين رابطه اعلام كرد كه يك سوم از جوانان انگليسي به چاقي يا اضافه وزن مبتلا هستند.به گزارش بي‌بي‌سي، متخصصان دانشگاه كاليفرنيا در اين آزمايشات متوجه شدند كه احتمال افزايش فشارخون سيستوليك در پسران چاق، 3.5 برابر در حالي كه در دختران چاق، 9 برابر بيشتر است. اين نوجوانان در گروه سني 13 تا 17 ساله بودند.متخصصان تاكيد دارند كه تغذيه سالم و فعاليت بدني مناسب در دوران كودكي، دو فاكتور حياتي براي رشد مطلوب و سالم و نيز بهبود كيفيت زندگي و سلامتي افراد در سالهاي آتي است


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ] [ 10:31 AM ] [ محسن آزاد ]

عضو هيئت مديره انجمن متخصصين پوست ايران گفت: سلوليت اختلال بافت چربي زير پوست و يكي از شكايات عمده بانوان در ميانسالي است.

دكتر حسين طباطبائي عضو هيئت مديره انجمن متخصصين پوست ايران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه سلوليت به ناصاف شدن سطح پوست همراه با سفتي پوست و ايجاد منظره پوست پرتقالي گفته مي شود گفت: اين مشكل يكي از شكايات عمده بانوان در ميانسالي است.

وي تصريح كرد: سلوليت اختلال متابوليك مصنوعي بافت چربي زير پوست است كه سبب تغيير شكل ظاهري شده و شيوع آن عمدتاً در اندام تحتاني و شكم مشاهده مي ‌گردد كه علت اصلي آن چربي زير پوست از ميان بافت پيوندي است كه تمامي پوست را پرتقالي مي كند.عضو هيئت مديره انجمن متخصصين پوست ايران ادامه داد: سلوليت بعد از بلوغ و ترشح هورمون هاي جنسي در 85- 95 درصد از زنان ديده مي شود و مطالعات جنين شناسي نشان داده كه تا ماه هشتم جنيني در هر دو جنس بافت چربي زير پوست داراي حفرات سلولهاي چربي با ديواره هاي عمودي شبيه آنچه در زنان بالغ ديده مي شود وجود دارد ولي در زمان تولد، تفاوتهاي جنسيتي اين چربيها زير پوست به طور قابل ملاحظه اي بارز مي شود.وي گفت: در نوزادان پسر حفرات سلولهاي چربي كوچكتر، چند ضلعي و ديواره هاي مشبك و زاويه دار به صورت موازي با سطح پوست و متقاطع با يكديگر و همچنين ضخيم شدن درم و ساختار فيبروزي شدن بافت همبندي مشاهده مي شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران يادآور شد: تفاوتهاي بين دو جنس به دليل اثر پروليفراتيو آندورژنها بر فرانشيم و فعاليت فيبرزبلاست ها طي سه ماهه آخر دوران جنين است.

وي با بيان اينكه سلوليت واژه اي فرانسوي است بيان داشت: اولين بار سلوليت در سال 1920 به صورت ديستروفي غير التهابي سلولهاي بافت فرانشيمي در نتيجه اختلالات متابليك كه منجر به تجمع مايعات در بافت بينابيني در اثر تروما، عفونتهاي موضعي و عوامل هورموني مي شود و توصيف شده است كه بايد بدانيم سلوليت به معناي چاقي نبوده زيرا كه چاقي هيپرتروفي و هيپرپلازي سلولهاي بافت چربي است و محدود به منطقه خاصي از بدن نيست درحاليكه سلوليت بيشتر در موارد محدود به ناحيه لگن، شكم و رانهاست و در نتيجه تغييرات متعدد ساختار، مونولوژي، بيوشيميايي و واكنش هاي التهابي ايجاد مي‌شود.دكتر طباطبايي ياد آور شد: تاكنون هيچگونه گزارشي از مورتاليتييا موربيديتي در رابطه با سلوليت گزارش نشده ولي سلوليت يك مشكل شايع زيبايي با عوارض رواني اجتماعي بسيار در اكثر خانمها، حتي افرادي كه از نظر وزن و شكل ظاهري متناسب هستند به نظر مي‌رسند.وي ادامه داد: سلوليت يك مشكل مالتي فاكتوريال است ولي زمينه هاي ژنتيكي را در ابتلاي آن مهم مي‌دانند كه عوامل ديگري به غير از ژنتيك از جمله جنسيت، نژاد، تغذيه، شيوه زندگي، بي تحركي و بارداري نيز در بروز ان موثر هستند.

تفاوت هاي ناشي از جنس بافت همبندي از علل ايجاد سلوليت

عضو هيئت مديره انجمن متخصصين پوست ايران تصريح كرد: مطالعات نشان داده كه يكي از علل ايجاد سلوليت تفاوتهاي ناشي از جنس، در بافت همبندي است.وي گفت: در مطالعه هيستولوژي ديده مي شود كه ادم ايجاد شده مي‌تواند منجر به فشار روحي عروق، هيپوكسي و تخريب مويرگي شود.

وي بيان داشت: سلوليت در افراد با BMI بالا، نرمال و پايين اتفاق مي‌افتد ولي ارتباط مستقيمي ميان بروز سلوليت و BMI بالا وجود ندارد و هر چه BMI بالاتر باشد ساختار بافت همبندي ضعيفتر و داراي تراكم كمتري است.

وي ياد آور شد: ارزيابي مداخلات درماني در سلوليت به علت وجود عوامل مخدوش كننده اي مانند تغييرات رژيم غذايي و افزايش ميزان فعاليت بسيار مشكل است و در عين حال معيارهاي ثابتي برابر بررسي پاسخ هاي درماني در كتابهاي رفرنس موجود نيست. 
موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۲۲ ] [ 22:58 PM ] [ محسن آزاد ]

 آهن” به عنوان یک ماده غذایی ضروری، وظیفه حمل اکسیژن دربدن را به عهده دارد. آهن یکی از عوامل تشکیل‌دهنده آنزیم‌های متعدد در بدن است، فرم آهن ذخیره شده در بدن انسان به صورت “فریتین” و”هموسیداین”است که دربخش‌های گوناگون بدن انسان از جمله مغز استخوان، کبد و طحال وجود دارد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، کمبود شدید آهن در بدن سبب کم خونی، رنگ پریدگی و سلول‌های خونی با میزان غلظت هموگلوبین پایین می‌شود. این کمبود در زنان باردار، خطر تولد فرزندان نارس را افزایش داده و موجب تولد نوزادان کم وزن می‌شود.

کمبود آهن در کودکان موجب کم هوشی و کاهش قدرت تمرکز می‌شود.

در برنامه غذایی روزانه ما دو نوع “آهن هم” haem و “غیر هم” non haem وجود دارد. آهن هم در گوشت قرمز، مرغ، ماهی و جگر وجود دارد و آهن “غیرهم” در غذاهای گیاهی مثل غلات، حبوبات، سبزی ها، سویا، مغزها و انواع خشکبار یافت می‌شود که “آهن هم” از قابلیت جذب بالایی برخوردار است یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصد آن جذب می‌شود ولی تنها ۳ تا ۸ درصد آهن “غیر- هم” جذب بدن می‌شود.

با توجه به این موضوع، کارشناسان توصیه می‌کنند که آهن مورد نیاز بدن از منابع حیوانی مثل گوشت قرمز که منبع غنی از آهن است و قابلیت جذب آهن موجود در آن بالاست، تامین شود.

زمانی که آهن به یک بخش پروتئینی وصل شده باشد به آن “آهن هم” می‌گویند.

● علل کاهش آهن در بدن :

کاهش آهن در رژیم غذایی:

آهن از رژیم غذایی جذب می گردد، هر چند فقط یک میلی گرم آهن از هر ۲۰-۱۰ میلی گرم آهن غذا جذب می شود. فردی که قادر به مصرف یک رژیم غنی از آهن نباشد ممکن است به درجاتی از آنمی فقر آهن مبتلا شود.

تغییرات بدنی:

هنگامی که بدن تحت تأثیر تغییرات ناگهانی نظیر  رشد ناگهانی در بچه ها و بالغین یا در طی دوره شیردهی قرار می گیرد، نیازمند افزایش دریافت آهن و افزایش تولید سلول های قرمز خونی می باشد.

اختلالات مجاری گوارشی:

اختلال در جذب آهن بعد از برخی جراحی های دستگاه گوارش شایع است. قسمت اعظمی از آهن موجود در غذا توسط قسمت کوچکی از روده فوقانی جذب می گردد. هر اختلالی در دستگاه گوارش می تواند جذب آهن را تغییر داده و منجر به آنمی فقر آهن شود.

●  علل کاهش آهن در بدن نوزادان :

_  ذخیره کم آهن  بدن  در نوزادان نارس یا کمبود ذخیره آهن مادر در دوران بارداری

_  کمبود تغذ یه ای آهن

_   از دست دادن خون با منشا گوارشی ( الودگی انگلی/ زخم معده و روده/ حساسیت به پروتیین شیر گاو)

_  اختلال در جذب آهن در اسهال مزمن و یا در بیماری سلیاک

_  مصرف زیاد شیر گاو و غذاهای فاقد اهن

از دست دادن خون :

از دست دادن خون باعث کاهش آهن و در نتیجه کم خونی فقر آهن می شود . منبع از دست دادن خون شامل :

خونریزی دستگاه گوارش، خونریزی ماهیانه یا صدمات می باشد.

●  علل کمبود آهن در بدن و راه‌های تامین و پیشگیری از آن:

مهم ترین دلایل کمبود آهن شامل دریافت ناکافی آهن به علت رژیم غذایی حاوی آهن اندک مانند رژیم‌های گیاه خواری، جذب ناکافی آهن در اثر اسهال، کاهش ترشح اسید معده، مشکلات گوارشی یا تداخلات دارویی، افزایش نیاز بدن به آهن برای افزایش حجم خون و بالاخره خون‌ریزی زیاد در دوران عادت ماهانه و یا در اثر جراحات یا مشکلاتی چون همورویید (بواسیر) یا بیماری‌های بدخیم و انگل‌ها هستند .

کمبود آهن در مردان بزرگسال معمولا در اثر از دست دادن خون زیاد ایجاد می شود.

●  رژیم غذایی حاوی آهن
گوشت قرمز منبع آهن است و آهن آن در مقایسه با منبع گیاهی به خوبی جذب بدن می شود. رژیم های حاوی حبوبات، سبزیجات به ویژه اسفناج، نان گندم نیز  میزان آهن لازم بدن را تامین می کنند.

کارشناسان تغذیه توصیه می کنند ماهی یا مرغ را به جای گوشت قرمز استفاده، و غذاهای گوشتی را با لوبیا، ماکارونی و برنج همراه کنید.

انواع گوشت‌ها، جگر و بعضی از محصولات کشاورزی مانند انواع حبوبات دارای آهن هستند. البته  آهن انواع گوشت قابل جذب‌تر است .موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ ] [ 22:20 PM ] [ محسن آزاد ]

سرطان مری سومین سرطان شایع گوارش و ششمین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان می باشد. بالا بودن میزان بروز این بیماری در بعضی از مناطق جهان احتمال ارتباط بین سرطان مری و عوامل ژنتیکی را مطرح کرده است.

شمال ایران یکی از این مناطق می باشد و در تمام آمارهای گزارش شده از آن بروز سرطان مری در قوم ترکمن بالاتر بوده است.

سرطان مری در افراد بیشتر از ۵۰ سال و در هر دو جنس ایجاد می شود اما در مردان شایعتر است . همچنین شایع‌ترین سرطان دستگاه گوارش در مردان سیگاری، سرطان مری است و تنها روش تشخیص آن آندوسکوپی است.

مردان سیگاری‌ها ، الکلی‌ها و افرادی که سابقه بیماری‌های مری دارند بیش از دیگران در معرض ابتلا به سرطان مری هستند.

سرطان مری در ایران در منطقه دشت مغان تا دشت گرگان و به نسبت آن در حاشیه بالایی دریای خزر و در کل مسیر جاده ابریشم بیشتر مشاهده می شود و در حاشیه دریای مازندران به شدت شایع است ، تنوع جغرافیایی در شیوع سرطان مری بیش از هر سرطان دیگر دیده می‌شود، به طوری که این سرطان از شمال ایران تا شمال چین گزارش شده است و به عنوان کمربند سرطان مری نامیده می‌شود

● علل بیماری سرطان مری

گرچه علت اصلی این شیوع بیشتر در مناطق یاد شده به طور مشخص معلوم نیست اما دلایلی مانند نوع تغذیه، مصرف سیگار و الکل را می توان به آن نسبت داد.

در ایالات متحده آمریکا ۸۰ تا ۹۰ در صد موارد سرطان، قابل انتساب به مصرف زیاد الکل و سابقه دراز مدت استعمال سیگار و دیگر مخدرهای دود شده است.

مصرف سیگار و الکل باعث ایجاد التهاب و آزردگی مری شده و همچنین دارای عوامل سرطان‌زا نیز هستند.

● ریفلاکس:

ریفلاکس عبارت است از بازگشت محتویات همراه با اسید معده به مری و آسیب مخاط مری که در نتیجه آن بیماری مری بارت و در انتها، سرطان مری ایجاد می‌شود. عوامل مختلفی در ریفلاکس دخیل‌اند که از جمله می‌توان به افزایش حجم معده در اثر پرخوری، مصرف الکل، دراز کشیدن بلافاصله پس از صرف غذا و… اشاره کرد.
التهاب مری یا ازوفاژیت که در اثر عوامل مختلفی از جمله انواع عفونت‌ها ایجاد می‌شود.

رژیم غذایی: مصرف مواد پیش‌ساز سرطان‌زا مانند نیتریت‌ها که به ماده سرطان ‌زای نیتروز آمین تبدیل می‌شوند و به وفور در مواد غذایی مانند سوسیس و کالباس وجود دارند، به شدت خطر ابتلا به انواع سرطان بویژه سرطان‌های گوارشی و مری را افزایش می‌دهند.موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ ] [ 22:19 PM ] [ محسن آزاد ]
روانپزشکان سال هاست معتقدند؛ برخي از انواع افسردگي مثل؛ «افسردگي فصلي» در فصل هاي پاييز و زمستان به دليل کاهش نور دريافتي بدن و در پي آن کاهش هورمون «ملاتونين» مغز رخ مي دهند بر همين اساس هم آن ها شيوه «نور درماني» را براي درمان اين گروه از بيماران ابداع کرده اند.

اساس روش «نور درماني»

به گزارش روزنامه ابتکار درمانگران روش نوردرماني مي گويند هر چند به اين روش درماني وقوف کامل ندارند، اما نور واکنش هاي اوليه ما را در قبال مردم و موقعيت ها تعيين مي کند و معيار ارزيابي قضاوت سريع تر و حساس تر از بسياري از استعدادها و توانايي هاي عقلاني است.

آنها اظهار مي دارند ناآرامي اي که ما گاهي در برخي از گردهمايي هاي انساني احساس مي کنيم ممکن است از نوعي نور ناشي شود که از هماهنگي و همگامي با درون خود ما انسان ها سر بر مي آورد و احساس نوعي آرامش در شرايط خاص احتمالا به اين معنا است که شما از سوي نورهاي همگون و هماهنگ احاطه شده ايد.

گفته مي شود نور گياهان، حيوانات و مواد معدني بعنوان بخشي از نظام واحد هستي همواره با همديگر در ارتباط و تعامل هستند. تصور مي شود که نور هر شخص از تمامي نورهاي منعکس شده از سلول ها و مواد شيميايي در بدن فرد و همچنين از تعامل اين نورها شامل مي شود.

گفته مي شود نور مرئي شبيه حالت بيضي است که از چند اينچ تا چندين پا دور بدن فرد احاطه دارد و گاهي در ناحيه سر احاطه بيشتري دارد. اين نور از هفت اشعه رنگي مختلف ترکيب مي يابد که هر کدام از آنها با عنصر خاصي از بدن همانند کار و نقش پيچيده تر آنها ارتباط دارند. همچنين گفته مي شود که اشکال، رنگ ها و استحکام و پايداري اين اشعه از شخصي به شخص ديگر فرق مي کند و نشانگر ساختار منحصر به فرد هر کس است.

روش استفاده از «نور درماني»

يک درمانگر، مراحل درمان را با مشاهده يا خيلي به ندرت و عيني تر از طريق لمس نور بيمار براي تفسير وضعيت سلامتي وي آغاز مي کند. مثلا يک نور کدر و تيره، مي تواند سلامتي ضعيفي از شخص يا نياز به تغيير وضعيت او را نشان دهد. اين حالت بيمار را هر روز ضعيف مي کند.

همچنين گفته مي شود حاشيه تاريکي روي برخي از اعضاي بدن نشانگر وجود بيماري است. درمانگران معتقدند از طريق نور مي توان شخصيت، احساسات و عواطف افراد را نيز مورد بررسي قرار داد. مثلاً نور داراي لبه ها و حاشيه هاي نرم و چين دار را مي توان به عنوان شاخص تاثيرپذيري فرد در قبال سايرين تلقي کرد، در حالي که کناره هاي سخت و متحرک به معناي اجتماعي بودن، نه آسيب پذير بودن، است و طرح و نماي سخت و برجسته مي تواند نشانگر گرايش دفاعي فرد و وجود اين احساس باشد که جهان ماهيت خصومت آميز دارد، احساسي که از ناامني عميق فرد ريشه مي گيرد. گفته مي شود رنگ ها نيز داراي اهميت هستند.

باور بر اين است که وجود ترکيبات رنگ قرمز در حد زياد در نور شاخص عصبانيت و وجود رنگ آبي به معناي داشتن شخصيت کمال گرا (ايده آليست) است.

نور قرمز: نور اين رنگ بعنوان رنگ زندگي و قدرت فيزيکي، نشانگر قدرت، انرژي و حساسيت انسان است که به معناي انسجام هماهنگي فرد به صورت يک کل محسوب مي شود. عصبانيت يا اضطراب در نور قرمز روشن، در حالي که عصبانيت يا حساسيت در نور قرمز تيره تجلي پيدا مي کند. وجود بيش از حد ترکيب رنگ قرمز در نور نشانگر خودخواهي، خودپسندي يا توجه بيش از حد به ماديات است. از نظر درماني، نور قرمز با پايانه هاي عصبي فعاليت هاي شديد بدني و غدد تناسلي قرين و توأم است.

نور نارنجي: اين رنگ مويد انرژي و سلامتي است و نشان از شخصيت قوي فرد دارد که براي سايرين نيز اهميت قائل مي شود. اما وجود ترکيب بيش از حد رنگ نارنجي نشاندهنده تاکيد افراطي روي اهداف و جاه طلبي هاي خودخواهانه فرد است. نمود آدرنال نيز به رنگ نارنجي است و غدد تناسلي و طحال نيز همين رنگ را به خود مي گيرند. اين رنگ همچنين مي تواند حاکي از وجود ترس، توهم يا فقدان توهم در فرد باشد.

نور زرد: هوش و خوش بيني فرد يا در برخي از موارد، اضطراب يا نگراني وي در قالب اين رنگ تجلي پيدا مي کند. رنگ زرد خيلي روشن احتمالا نشانگر ضعف يا نداشتن قاطعيت فرد و زرد طلايي نشان تعالي روحي و بينش فرد است. رنگ زرد همچنين مويد وجود ناراحتي در لوزالمعده، سيستم گوارشي، باروري و وضع حمل است.

نور سبز: بعنوان رنگ طبيعت، پويايي و شکوفايي نشان از يک شخصيت با نشاط و سازگار و ذهن تنوع گراي فرد دارد. اين رنگ با غده تيموس، قلب و سيستم گردش خون ارتباط دارد.

نور آبي: ايده آل گرايي، انسجام و پرهيجاني بودن فرد در رنگ آبي تظاهر پيدا مي کند. آبي روشن مويد استعداد و توان يادگيري روح کاوش در فرد است. رنگ آبي از نظر فيزيکي نشانگر غده تيروئيد است و با گوش ها، حلق، تنفس و سخن گفتن فرد ارتباط دارد.

نور نيلي: اين نور شاخص گرايش به اقدام و فعاليت براساس درک شهودي و کاوش براي پي بردن به حقيقت روحي تلقي مي شود. اين نور نشانگر ارزش هاي اخلاقي و مذموم و بي اهميت بودن جهان مادي است. وجود بيش از اندازه ترکيب نور نيلي در نور نشانگر آرامش و نوع پرستي يا اگر از توازن و تعادل خوبي برخوردار نباشد، نشانگر رنجور بودن فرد است. رنگ اين نور همچنين با غدد مخاطي و سيستم لنفاوي فرد ارتباط دارد.

نور بنفش: اين نور به عنوان رنگ شکوفايي و نشاط روح، بينش دروني و عشق تلقي مي شود. رنگ اين نور نشانگر اندامي کشيده، سيستم عصبي و انسجام و هماهنگي کل بدن است.

نور سياه و خاکستري: اين رنگ ها نشان مي دهند که نور فرد در اثر تفکرات و عواطف منفي، اضطراب، بيماري يا در اثر بيهوشي آسيب ديده است.

نور سفيد: کمال، ايده آل بودن و حقيقت با اين رنگ تظاهر و تجلي مي يابند. اين رنگ متعادل کننده رنگ سياه و خاکستري موجود در ترکيب نور محسوب مي شود.


موضوعات مرتبط: مطالب پزشکی
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ ] [ 13:29 PM ] [ محسن آزاد ]
درباره وبلاگ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامی
به گــــــــــــرمی نـــــــــــــفسهاتون..
محسن 24ساله دانشــــجوی
فــــــــــوق لیســــــــــــانس
قارچ شناســـــــــی پزشـــکی
و ســـــــــــــاکن شهر تهـــــــــــــــــران
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم.
امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوارم که
لحظـــــــــــــــــات خـــــــــوب و خوشی
را در وبـــــــلاگم سپـــــــــــــــری نمایید.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.

.
.
بيا نترس من باهـــــــــــــــــــــاتم...
..
.
.
.
.

.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
بيا پايــــــــــــــــــــــــين تر..
بيا حـــــــــــــالا..
..
.
.
.
بــــــه وبـــــــــــــــلاگم خــــــــوش آمدید.
----------------------------------------
بهـ دنبالـ ظواهر نرو؛ شاید فریبـ بخوریـ

بهـ دنبالـ ثروتـ نرو؛ اینـ همـ ماندنیـ نیستـ

بهـ دنبالـ کسیـ باشـ کهـ بهـ لبانتـ لبخند بنشاند

چونـ فقطـ یکـ لبخند میـ تواند

شبـ سیاهـ را نورانیـ کند

کسیـ را پیدا کنـ کهـ دلتـ را بخنداند...
-----------------------------------------------
نمی دونم از کــجا شروع کنم قصه تلخ ســـــادگیمـــو

نمی دونم چرا قسمت می کنم روزای خوب زندگیمو

چــــــرا تو اول قصه همه دوســـــــــم مــــــــــــی دارن

وسط قــــــــــصه می شه سر به سر من مـــی ذارن

تا می خواد قـــــصه تموم شه همه تنهام مــی ذارن

مــــــی تونم مثل همه دورنگ بـــــاشم دل نــــبازم

مــــــی تونم مثل همه یه عـــــشق بادی بــــسازم

تا با یک نـــــیش زبــــــون بترکه و خراب بـــــــــــشه

تا بـــــــیان جمعش کنن حباب دل ســــــــراب بشه

مــــــی تونم بازی کنم با عشق و احساس کسی

مـــــــی تونم درست کنم تـــــــرس دل و دلواپسی

مــــــــی تونم دروغ بگم تا خودمو شــــــــیرین کنم

مــــــــی تونم پشت دلا قایم بشم کــــــــمین کنم

ولی با این همه حــــــــرفا باز مـــــــــــنم مثل اونام

یه دروغگو مـــــــی شم همیشه ورد زبــــــــــــــونا

یه نفر پیدا بـــــــشه به مـــــــــن بگه چیکار کــــنم

با چه تیری اونی که دوسش دارم شکار کنم ؟؟؟؟

من باید از چی بفهمم چه کسی دوسم داره ؟؟؟

توی دنیا اصلا عشق واقعی وجود داره .........؟؟؟
امکانات وب

دریافت كد ساعت
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

جوان تولز - ابزار وبلاگنویسان جوان